Csütörtök a határideje az adózási késedelmi pótlékok befizetésének

Zalaegerszeg - Az adóhatóság a régióban több mint 100 ezer folyószámla-kivonatot küldött ki az adózóknak.

Hajdu Péter

Mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lapunkat tájékoztatta, október végéig kiküldték az érintetteknek az adófolyószámla-kivonatokat és késedelmipótlék-értesítőket. Ha valakinek a 2011-es évre késedelmipótlék-kötelezettsége keletkezett, azt 2012. november 15-ig kell megfizetnie a megjelölt költségvetési számlára - tájékoztat a NAV.

Azok kaptak folyószámla-kivonatot, akiknek az egyenlegében több mint 1000 forint eltérés mutatkozik, késedelmipótlék-értesítő pedig azoknak az adózóknak érkezett, akiknek a terhére a 2011-es adóévre késedelmi pótlékot számított fel az adóhatóság, mivel a fizetési kötelezettségüket nem vagy elkésve teljesítették.

Az elektronikus bevallók nem kaptak postai értesítést az adóhatóságnál fennálló esetleges tartozásaikról vagy túlfizetéseikről, mivel ők az ügyfélkapus regisztrációt követően az internetes felületen folyamatosan nyomon követhetik adófolyószámlájuk alakulását.
 
Amennyiben a kapott folyószámla-kivonaton tartozás szerepel és a kimutatott tartozás megegyezik az adózó saját nyilvántartásának adataival, javasolt a tartozás mielőbbi rendezése, ezzel elkerülve a további késedelmi pótlék felszámítását. A rendezés egyik módja a befizetés, amelyet pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózóknak  (elsősorban gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) pénzforgalmi számláról történő átutalással kell teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett magánszemélyek a tartozást rendezhetik csekken, lakossági folyószámláról történő átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon történő bankkártyás befizetéssel.


Csekken történő befizetés esetén fontos, hogy az az adónemnek megfelelő csekket használják, átutaláskor pedig az adónemnek megfelelő számlaszámot kell feltüntetni. A számlaszámok a folyószámla-kivonaton is szerepelnek, az adónemtábla felett, az adónem kódjával és megnevezésével egy sorban, de a számlaszámok listája elérhető a NAV honlapján is. Fontos, hogy a befizetési bizonylat közlemény rovatában mindenképpen feltüntetésre kerüljön az adóazonosító jel vagy adószám, hogy a befizetett összeg haladéktalanul a befizető folyószámlájára legyen könyvelve.

A tartozás rendezésének másik módja az adónemek közötti átvezetés, mely abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a folyószámlán a tartozásos adónemen túl egy másik adónemen túlfizetése van az adózónak. Amennyiben a folyószámla túlfizetést mutat, a többletet vissza is lehet igényelni.

A NAV-nál felhívták a figyelmet a határidőre, amennyiben az adózónak a 2011. évre késedelmipótlék-kötelezettsége keletkezett, azt csütörtökig, azaz november 15-ig kell megfizetnie a megjelölt költségvetési számlára.
 
A nyugat-dunántúli régióban idén több mint 107 ezer folyószámla-kivonat illetve pótlékértesítő kiküldésére került sor postai úton, közel 62 ezer adózó pedig  mivel elektronikus bevallónak minősülnek  az interneten kérdezhette le adófolyószámlája adatait.
A kivonatokra beérkezett adózói észrevételek száma az előző évekhez képest régiós szinten folyamatosan csökkent: míg 2010-ben 1823 észrevétel érkezett, 2011-ben már csak 916, idén pedig mindössze 810.

Ezek is érdekelhetik