Zalaegerszeg

2007.12.14. 03:26

Újabb spórolós év

Zalalövő - Ismét fejtörést okoz a zalalövői önkormányzatnak, hogyan tervezze meg a következő költségvetési évet. A településnek 600 millió forintra lenne szüksége 2008-ban, de 92 millióra egyelőre nincs fedezet, és újabb megszorítások-ra sincs sok lehetőség.

Szabó Judit

Javában folyik a költségvetési tervezés időszaka, melynek központi kérdése, hogy miképp lehetne még szorosabbra húzni a nadrágszíjat, miről tudna még lemondani Zalalövő. A jövő évi költségvetési koncepciót 92 millió forint hiánnyal fogadták el nemrég, tájékoztatott Vertetics László alpolgármester. A végleges költségvetésben azonban nem szerepelhet ekkora mínusz, mert működésképtelenné válna a város. A képviselők, bizottságok és intézményvezetők ezekben a hetekben a hiány csökkentésén dolgoznak, további spórolási és újabb bevételi lehetőségeket keresnek.

- A legnagyobb probléma, hogy a kötelező ökormányzati feladatok ellátását csak 87 százalékban támogatja az állam 2008-ban az idei évhez képest - közölte Vertetics László. - Olyan mértékű visszaesést jelent ez, hogy már-már finanszírozhatatlanná válik a működés, így feltétlenül lépnünk kell, nincs más választásunk. Én az önként vállalt önkormányzati feladatokban látok némi tartalékot. Át kell gondolnunk, hogy fenn tudjuk-e tartani önállóan a sürgősségi orvosi ügyeletet, melynek finanszírozásához 16-17 millió forintot kell hozzátennie az önkormányzatnak, mert az állami források nem elegendők. Személy szerint támogatnám, hogy az ügyeleti ellátást átmenetileg Zalaegerszeggel együttműködve oldjuk meg, de más ötletek is felmerültek. Ezek egyelőre nem kiforrott javaslatok, így még nem beszélnék róluk.

Vertetics László indokoltnak tartja a sportkör támogatásának csökkentését is. Ez már az év elején nagy vitát váltott ki, s azóta is megosztja a lakosságot és a testületet. Az alpolgármester álláspontja szerint ha a képviselő-testületnek azon kell gondolkodnia, hogy megszüntessék-e a helyben működő sürgősségi orvosi ellátást, akkor nem szabad erőn felül támogatni a sportkört.

A takarékoskodási intézkedések részeként felmerült az intézmények (az iskola, az óvoda és a művelődési központ) összevonása. Ezt a lépést már több önkormányzat megtette, Zalalövőn azonban úgy tűnik, egyelőre nem változtatnak, mert csak a vezetői állásokon tudnának spórolni, sőt ha tagintézmény-vezetőként tovább dolgoznának az igazgatók, még kevesebb lenne a megtakarítás. Az ötlet nincs elvetve, de döntés még nem született, mondta Vertetics László.

Az intézményösszevonásokról - ha napirendre kerül a kérdés - az intézményvezetőknek is szavazniuk kell, lévén képviselő-testületi tagok. Az általános iskola igazgatóját, Gyarmati Antalt arról kérdeztük, milyen álláspontot képvisel majd, s keresztülvinne-e újabb megszorításokat az iskolában.

- Úgy érzem, a nadrágszíjat már jól meghúztuk, újra kellene gombolni az egész kabátot, ha további megtakarításokat szeretnénk elérni. A dologi kiadásokat nem tudjuk jobban visszafogni, még annyira sem, mint idén, mert az irodaszereket ebben az évben a HEFOP-pályázatból szereztük be. Osztályösszevonásokban sem gondolkodunk, mert azzal tanulókat veszítenénk. Abban bízunk, hogy az iskolafenntartó társulást kibővíthetjük, (ez plusz pénzt hozna), és a bevételek növelését szolgálná az is, ha beindítanánk az iskolabuszjáratot, mert az utazást talán olcsóbban meg lehetne oldani, mint amennyi normatívát kapnánk rá. Ami az intézményösszevonást illeti, valóban meg lehetne takarítani vele néhány millió forintot, de tény, hogy három intézményvezető van bent a képviselő-testületben...

Merth Gábort, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnökét is megkérdeztük, milyennek látja a jövő évi költségvetést. Álláspontja szerint 90 milliós hiánnyal semmiképpen sem szabad elfogadni, maximum 30 milliós mínusz jelenhet meg benne. A gondok fő okát az iskola és óvoda alacsony állami támogatásában látja.

- Az óvoda a teljes kihasználtság ellenére is több tízmillió forinttal kevesebb normatív támogatást kap a szükségesnél, ezt a pénzt az önkormányzatnak kell pótolnia a saját bevételeiből. Az iskolánál nehezíti a helyzetet a pedagógiai szempontból bizonyára ideális, de gazdaságilag katasztrofális 15-20 fős osztálylétszám. Pénzügyi szempontból a 28-30 fős osztályok lennének megfelelők. A civil szervezetek támogatásának csökkentésével egyetértek, de úgy, hogy a működésük ne lehetetlenüljön el - mondta a bizottsági elnök. - Én sem szeretném a sportkört megölni , de mindenkinek el kell fogadnia, hogy az adott lehetőségeken belül kell gazdálkodnia. Az önkormányzat dologi kiadásai már évek óta minimális szinten vannak, így csak a személyi kiadásokon lehet spórolni. A bérek adottak, a csökkentésükre nincs lehetőség, a személyi kiadások lefaragásának egyetlen módja tehát a létszámleépítés. A költségvetési egyensúly kialakításának további eszköze a hitelfelvétel, amit véleményem szerint nem kerülhetünk el 2008-ban. Az önkormányzat a 30 millió forintos folyószámla-hitelét gyakorlatilag teljesen kihasználta, így szerintem szükség lesz egy középtávú, két-három évre szóló hitel felvételére.

Ami a bevételeket illeti, a jövőre bevezetendő idegenforgalmi adóból félmillió forintot remél az önkormányzat. Ez az összeg természetesen nem oldja meg a problémát, de segíti a hiány csökkentését. Az iparűzési adó emelése is hozzájárulhatna a gazdálkodás egyensúlyban tartásához, de ilyen lépést nem tervez az önkormányzat, tájékoztatott Merth Gábor, aki úgy véli: nehéz év elé néz Zalalövő, de amennyiben a hiányt sikerül 30 millió forint alá szorítani, elkerülhető a csődhelyzet. A bizottsági elnök szerint lényeges változást a munkahelyteremtés jelentene. Ha egy vagy két, legalább két-háromszáz munkavállalót foglalkoztató vállalkozás telepedne le a városban, nőne az önkormányzat iparűzési- és személyi jövedelemadó bevétele, s középtávon javulna az oktatási-nevelési intézmények kihasználtsága.

Ezek is érdekelhetik