Kultúra

2008.10.17. 02:29

Hazaérkezett a levelezés

<b>Zalaegerszeg</b> - Zalában jóleső megemlékezni Deák Ferenc születésnapjáról, ma éppen a 205.-ről. A Zala Me-gyei Levéltár jóvoltából különleges módon tehettük, hiszen iratadományozás révén Deák oldalági leszármazottaival beszélgethettünk.

Szabó Judit

A levéltárban - egy kis nemzeti érzületű romantikus túlzással - történelmi levegőjű randevúra készülünk. A Deák korából a zalai vármegyeházáról származó fotelok fővárosi vendégekre várnak, a falról Deák szelíd festménytekintete figyel bennünket, az asztalon pedig szépen rendbe szedett levelek, iratok pihennek, majd 150-170 év távolából. Az íróik Kozáry névre hallgattak. Molnár Gyula és Lászlop Ferencné Molnár Beáta
Fotó: Pezzetta  Umberto

Öt évvel ezelőtti véletlen folytán jöhet létre a kalandos találkozó. Ami először Bekő Tamással esett. A levéltár dolgozója zalatárnokiként régóta elhivatott gyűjtője, őrzője, ápolója a község Deák-hagyományainak. (Tudvalevő, hogy a söjtöri születésű, majd Kehidán élő haza bölcse rokonságának egyik ága Zalatárnokon telepedett meg.)

- Édesapám kifejezett kívánsága volt, hogy a családi levelezés egyszer biztos kezekbe kerüljön. Bár gondosan őriztük, eddig nem került rá sor. De itt van Tamás, aki lassan többet tud a családunkról, mint mi, tiszteletbeli rokonná is fogadtuk. Ő a biztosíték, hogy jó kezekbe kerültek a felmenőink iratai - mondja pár perc múlva Lászlop Ferencné Molnár Beáta (nyugdíjas fővárosi tisztviselő), alig porolva le magáról a hosszú út porát, melyet a levéltár invitálásának eleget téve tett meg testvérével, Gyulával (54). Ők ketten annak a Zalatárnokon gazdálkodó Kozáry Lászlónak (1808-1878) a negyedízigleni leszármazottai, aki Deák Szidóniát, a haza bölcse unokatestvérét, Deák József lányát vette feleségül. (Deák József Deák Ferenc apjának a testvére volt.) Az előttem ülő Gyula és Beáta tehát Deák Szidónia fiát, Kozáry Kálmánt dédnagyapaként tartja számon.

- Az unokatestvérem 2003-ban itt volt a söjtöri elszármazotti ünnepségen, tőle tudtam meg, hogy vannak itt nagyon szorgalmas fiatalok, akik odafigyelnek a múlt eseményeire - folytatja tovább a történetet a látogató. - Őriztem az iratokat, ott voltak nálam a fiókokban, s jóllehet, apám gondosan ráírta a borítékokra, zalai levéltárnak átadni , én kicsit féltettem őket. Eddig.

Elmondja, átsilabizálta többször is a leveleket, bár nem volt könnyű dolga, nehezen olvashatók. A vendéglátónk, Molnár András, a levéltár igazgatója azonban megnyugtatja, nagyon jó állapotban őrződtek meg az iratok, melyek később alapját szolgálhatják egy családtörténetnek is. Első nekifutásra az iratok digitalizálását tervezik.

- Arról fest árnyalt képet ez az iratanyag, hogy hogyan vált az elszegényedő vidéki nemesi családból fővárosi hivatalnokként polgári életformát választó família - mondja a szakember. - A Kozáry-fiúk már 1863-tól Pesten tanultak, a birtokot az apa halála után, 1887-ben árverezték el. A birtokon az 1945-ös földosztásig Stábel János, egy győri gépgyár tulajdonosa gazdálkodott. Az iratok közt találjuk meg többek között Kozáry Kálmán ügyvédi oklevelét is, mely már egy másik életformára utal.

Míg Beáta kézzel, szemmel simogatja a levelezést, elmeséli, Zalatárnokon is Bekő Tamás kalauzolta őket a Deák-rokonok sírjaihoz, ott került szóba az adományozás.

- Hogy milyen értéket képvisel a levelezés, azt pontosan nem tudtuk, de a kedves családi vonatkozásokon sokszor elméláztunk. Olvashatunk például az 1800-as évek közepén lezajlott tárnoki tűzvészről, amit nagyon pontosan leírt Kozáry László.

A legérdekesebb azonban az a fotó, melyen vőlegényként látjuk Kozáry Kálmánt. Ez a kép még a család birtokában marad. Egyelőre.

A levelek közt lapozgatva látjuk, hogy az apa, László, és fiai, a katonának állt Izidor és a jogi pályára lépő Kálmán, szinte naponta váltanak levelet egymással. Az öreg beszámolt a zalai közéletről is, benne a politikai csatározásokról.

Tudták-e, számon tartották-e a családban, hogy ők Deákkal ilyen kapcsolatban állnak, kérdezem.

- Tudtuk, apám elmondta sokszor, de nem kérkedtünk vele - jelzi csendesen Gyula.

A család múltjának felkutatása egyébként Beáta számára a másik, azaz az anyai ágon is izgalmas feladat, tudom meg. Édesanyja, Samassa Klára ugyanis Zólyomból származik, így onnan Zemplén megyei nemesi felmenőkkel, sőt, érseki rokonsággal rendelkeznek.

- Az ükapám testvére volt egri érsek, Deák még levelezett is vele, mert kiegyezéspárti volt. Állítólag meg is rótták érte Rómából, mondván, nem kellene a nemzeti liberalizmussal elköteleződnie - teszi hozzá a látogató.

- A leveleket pár éve archiválás erejéig megkaptam már, nagy öröm, hogy megérkeztek az eredetiek - mondja Bekő Tamás, aki zalatárnoki fiatalemberként a község történelmét igen régóta kutatja. Az iratokhoz családfát is készített, a Kozáryak leszármazottai tisztán látják saját múltjukat.

Ezek is érdekelhetik