Zalába száműzetve

1859 tavaszán - kora nyarán izgatott beszélgetések folytak a Széchenyiek pölöskei uradalmának béresei, cselédei és egyéb majorsági alkalmazottai körében. Híre kelt, hogy hamarosan új ispán érkezik a birtokra, akinek személyéről vajmi keveset tudtak. Nem hiába keltek lábra mendemondák a rejtélyes idegennel kapcsolatban, hiszen nem volt az más, mint az olmützi fogságából pár évvel korábban szabadult egykori honvédezredes, Tóth Ágoston. De mi vezérelte erre a vidékre az 1848-49-es csataterek már deresedő halántékú hősét, aki az év október 28-án töltötte be a 47. életévét?

Hamarosan kiderült róla, hogy a gróf cenki uradalmából érkezett, ahol raboskodása után lelt menedékre, ami kenyérkereset szempontjából felbecsülhetetlen segítséget jelentett számára. A szabadságharc leverését követően ugyanis a volt 1848-as honvédtiszteket mint gyanús egyéneket a császári, királyi hatóságok állandóan szemmel tartották, s nehezen jutottak bármiféle álláshoz. Tóth Ágoston „bűnlajstromán” az szerepelt, hogy 1848 őszén kilépett a császári hadseregből és csatlakozott a honvédséghez. Először Bem seregében, Erdélyben harcolt, majd a Délvidék védelmében vett részt. A katonáskodás mellett már ekkor sokat foglalkozott térképészettel, ahol jól tudta kamatoztatni a bécsi katonai mérnökakadémián korábban szerzett ismereteit.

Pölöskén azonban inkább Cenkről magával hozott gazdasági tapasztalatait hasznosíthatta. Elméleti tudását pedig a Zalaegerszegen nemrég létrejött Gazdasági Egyesület előadásain igyekezett folytonosan gyarapítani. Ekkor már 1860-at írtak, s az az év őszén a császár által kiadott Októberi Diploma viszonylag nagyobb szabadságot biztosított az országnak. A társasági élet megélénkült, s a zalaihoz hasonló egyesületek rendezvényein nem csak a gazdálkodás, hanem a közélet aktuális kérdéseit is megvitatták. Tóth Ágoston és felesége, Scharinger Emília is itt ismerkedett meg a zalai értelmiség azon jeles képviselőivel, akik kulcsszerepet játszottak a tíz éves szünet után, 1861 elején újjáalakuló megyei közgyűlés megszervezésében. A politikailag teljesen ’48-as alapon álló megyei vezetés igyekezett a fontosabb tisztségekbe volt honvédeket helyezni. Az egyik megyei mérnöki állásra Tóth Ágostont javasolták, s a február 6-i tisztújításkor az egykori honvédezredes el is nyerte ezt a megbízatást.

Új hivatala alaposan elhalmozta teendőkkel. Ezentúl ő felelt a megyei utak, hidak és épületek műszaki fenntartásáért, több hidat is tervezett, és igyekezett orvosolni a Mura mentén élő birtokosok panaszát. A folyó ugyanis az egyik oldalon a földjüket mindig elhordta, a másik oldalon, az Esterházy-birtok partjainál pedig letette. A megye meghagyásából terveket kellett készítenie a főként Szemenyénél kritikus partszakasz szabályozására, majd hamarosan a tényleges munkálatok is megkezdődtek. A mérnök az új meder átvágásánál azonban már nem lehetett jelen, mivel a magyar országgyűlés 1861 nyarán bekövetkezett feloszlatását követően a megyei tisztikaroknak le kellett mondaniuk, s így ő is elveszítette állását. Pedig ekkor már ott feküdt asztalán a Mura és Dráva folyókról rajzolt 19 darab térkép, amely feltehetően a további szabályozási munkálatokat szolgálta volna. 1862-től Magyarország kormányzatában egy provizórikus időszak következett, amikor a megyei közgyűlések újból szüneteltek, s választás helyett ismét a birodalmi eszme iránt lojális tisztségviselőket neveztek ki.

Tóth Ágoston családjával együtt ismét kenyér nélkül maradt, de mint oly sokszor, most sem adta fel. Salomváron bérelt egy 500 holdas birtokot, emellett a korabeli zalai lapokba írt gazdasági szakcikkeket. S amint azt a megye levéltárában őrzött, 1863-as keltezésű, gyönyörű, színes, kéziratos térkép, a Cserta szabályozási terv bizonyítja, kedves foglalatosságával, a térképrajzolással sem hagyott fenn. Az 1863. évi nagy szárazság, amikor az egész országot aszály sújtotta, neki is óriási károkat okozott, s bár a következő év jobb volt, erősen elvette a kedvét a gazdálkodástól, hogy napi betevő falatjukat csak igen keserves munkával sikerült előállítani. Ezért örült meg nagyon, amikor 1865-től kezdődően lehetősége nyílt a Keszthelyen ekkor megnyitott Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézetben a földműves iskola hallgatóit tanítani.

Az újabb változás a kiegyezés megkötése (1867) után jött el életébe, amikor a Közmunka és Közlekedési Minisztériumban főmérnökként, majd a Topográfiai Osztály vezetőjeként dolgozhatott. Zalába többé nem tért vissza, de ezt követően is nagyon aktív életet élt. 1871-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, 1872-ben az ő kezdeményezésére alakult meg a Magyar Földrajzi Társaság. Térképészként nagyon sokat tett a szintvonalas ábrázolás és a domborzattérképezés meghonosításáért. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy szakmai körökben a mai napig is az „önálló magyar térképészet apostola”-ként emlegetik. Grazban hunyt el 1889. június 6-án, sírja Sopronban található.

1986. október 1-jétől nevét viseli a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti és Katonaföldrajzi Intézete. Zalában emlékét egyelőre csak a fennmaradt levéltári iratok őrzik.


gazdikereső zaol.hu
Tüneményes kutyusok várnak arra, hogy befogadd őket!
megelőzés és kezelés / 6 perce
A légúti tüneteket tapasztalók ne menjenek közösségbe!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője emlékeztetett, fontos a friss zöldségek, gyümölcsök, valamint a D és C-vitaminok fogyasztása.
Gyász
"Előttünk az arcod, szívünkben az emléked, Soha, amíg élünk, nem feledünk téged." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BŐDÖR ZOLTÁN volt garabonci lakos halálának 24. évfordulóján. Emlékére szentmise 2020. október 25-én, vasárnap 10 órakor lesz a zalakarosi Isteni Irgalmasság-templomban. Szerető családja
"Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírotokhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésetek felett." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem férjem TÓTH ERNŐ halálának 6. évfordulóján és fiam TÓTH LÁSZLÓ halálának 5. évfordulóján. Szerető feleség és édesanya
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk ÖZV. BELSŐ ISTVÁNNÉ szül. Antal Irén 90 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz az ortaházi temetőben. Gyászmise 13 órakor a helyi imaházban. Köszönetet mondunk a Csömödéri Idősek Otthona vezetőinek és dolgozóinak. Gyászoló gyermekei, menyei, unokái, dédunokái
"A szívünkben mindig ott élsz, s lelkünk része vagy, Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GULYÁSNÉ BOGNÁR TÍMEA halálának 6. évfordulóján. Szerettei
"Az idő múlik, de feledni nem lehet csak megtanulni élni nélküled!" Fájó szívvel emlékezünk HELLER JÁNOSNÉ szül. Lakatos Rozália halálának 1. évfordulójára. Szerető családja
"Elfelejteni téged nem lehet, Mert te voltál a jóság és a szeretet..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÁZS ISTVÁNNÉ szül. Sárecz Margitra távollétének 20. évében. Férje és fiai
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. ISTVÁN ANNA 2020. október 8-án, 73 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 30-án, pénteken 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH DEZSŐ 66 éves korában megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 27-én, kedden 12.30-kor helyezzük az andráshidai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk HORVÁTH ZSOLT halálának 30. évfordulóján. Szerető családja
"Küzdelmes volt élete, Legyen nyugodt pihenése." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENC életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 26-án, hétfőn 14 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja
"Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Nincs már holnap, ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, mert szívetekben tovább élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, nagypapánk, testvérem, nagybátyánk, rokonunk JOBBÁGY TIBOR a letenyei ÉKKÖV Kft. volt ügyvezető igazgatója életének 70. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 24-én, szombaton a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a becsehelyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH FERENC (Csini) életének 67. évében szerető szíve örökre megpihent. Utolsó útjára október 26-án, hétfőn 14 órakor kísérjük a Zalalövő-patakai temetőben. Gyászmise előtte 12 óra 45 perckor a bagodi templomban. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk PAIS GYULÁNÉ szül. Tóth Aranka 2020. október 19-én, 91 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. október 26-án (hétfőn) 11.30 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk ID. KÓRÁSZ GYÖRGY (VEGS ny. főkönyvelője) életének 90. esztendejében elhunyt, valamint édesapám, fiúnk, bátyánk, nagybátyánk, sógorunk IFJ. KÓRÁSZ GYÖRGY életének 64. esztendejében elhunyt. Hamvasztás utáni közös búcsúztatásuk 2020. október 28-án (szerdán) 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül. Pálfi Mária életének 92. évében elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 12.30-kor kezdődő szentmise után lesz a fűzvölgyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS GYULA pacsai lakos, volt Zala Volán nyugdíjas életének 77. évében elhunyt. Temetése október 24-én, szombaton 10 órai szentmisét követően 11 órakor a pacsai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban osztoznak! A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH EMILNÉ szül. Pálfi Mária 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a sárhidai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH JÓZSEFNÉ szül. Pápai Mária halálának 5. évfordulóján. Férje és családja
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BURUSÁN JÓZSEFNÉ szül. Hofstadter Márta 62 éves korában betegségben elhunyt. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Szentmise aznap 7.30-kor a felső templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindenkinek akik RAB JENŐ temetésén részt vettek, és gyászunkban bármely módon osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Szalai Adrienn kezelőorvosnak, az I. belosztály orvosainak, nővéreinek és összes dolgozójának, dr. Nagy Dóra háziorvosnak és asszisztensének, Horváthné Gerencsér Rita és Kámán Beáta hospice nővéreknek, a sürgősségi osztály dolgozóinak, a mentőszolgálat és betegszállítás dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. Gyászoló család
morcosan érkezett / 33 perce
Hazatért Jack, Európa legnagyobb afrikai elefántja
batman / 54 perce
Mégis visszatér Jokerként Jared Leto
sikerült / 59 perce
Súlyosan veszélyeztetett békaporontyok születését ünnepli a Chilei Nemzeti Állatkert
Óriási siker / 1 órája
Hiánypótló magyar alkalmazás segíti a várandós kismamákat
felajánlás / 1 órája
Magyarország 150 lélegeztetőgéppel segíti Csehországot
fontos vitaminok / 1 órája
Szlávik János elmondta, milyen immunerősítő hatású szereket ajánl most