Zalába száműzetve

1859 tavaszán - kora nyarán izgatott beszélgetések folytak a Széchenyiek pölöskei uradalmának béresei, cselédei és egyéb majorsági alkalmazottai körében. Híre kelt, hogy hamarosan új ispán érkezik a birtokra, akinek személyéről vajmi keveset tudtak. Nem hiába keltek lábra mendemondák a rejtélyes idegennel kapcsolatban, hiszen nem volt az más, mint az olmützi fogságából pár évvel korábban szabadult egykori honvédezredes, Tóth Ágoston. De mi vezérelte erre a vidékre az 1848-49-es csataterek már deresedő halántékú hősét, aki az év október 28-án töltötte be a 47. életévét?

Hamarosan kiderült róla, hogy a gróf cenki uradalmából érkezett, ahol raboskodása után lelt menedékre, ami kenyérkereset szempontjából felbecsülhetetlen segítséget jelentett számára. A szabadságharc leverését követően ugyanis a volt 1848-as honvédtiszteket mint gyanús egyéneket a császári, királyi hatóságok állandóan szemmel tartották, s nehezen jutottak bármiféle álláshoz. Tóth Ágoston „bűnlajstromán” az szerepelt, hogy 1848 őszén kilépett a császári hadseregből és csatlakozott a honvédséghez. Először Bem seregében, Erdélyben harcolt, majd a Délvidék védelmében vett részt. A katonáskodás mellett már ekkor sokat foglalkozott térképészettel, ahol jól tudta kamatoztatni a bécsi katonai mérnökakadémián korábban szerzett ismereteit.

Pölöskén azonban inkább Cenkről magával hozott gazdasági tapasztalatait hasznosíthatta. Elméleti tudását pedig a Zalaegerszegen nemrég létrejött Gazdasági Egyesület előadásain igyekezett folytonosan gyarapítani. Ekkor már 1860-at írtak, s az az év őszén a császár által kiadott Októberi Diploma viszonylag nagyobb szabadságot biztosított az országnak. A társasági élet megélénkült, s a zalaihoz hasonló egyesületek rendezvényein nem csak a gazdálkodás, hanem a közélet aktuális kérdéseit is megvitatták. Tóth Ágoston és felesége, Scharinger Emília is itt ismerkedett meg a zalai értelmiség azon jeles képviselőivel, akik kulcsszerepet játszottak a tíz éves szünet után, 1861 elején újjáalakuló megyei közgyűlés megszervezésében. A politikailag teljesen ’48-as alapon álló megyei vezetés igyekezett a fontosabb tisztségekbe volt honvédeket helyezni. Az egyik megyei mérnöki állásra Tóth Ágostont javasolták, s a február 6-i tisztújításkor az egykori honvédezredes el is nyerte ezt a megbízatást.

Új hivatala alaposan elhalmozta teendőkkel. Ezentúl ő felelt a megyei utak, hidak és épületek műszaki fenntartásáért, több hidat is tervezett, és igyekezett orvosolni a Mura mentén élő birtokosok panaszát. A folyó ugyanis az egyik oldalon a földjüket mindig elhordta, a másik oldalon, az Esterházy-birtok partjainál pedig letette. A megye meghagyásából terveket kellett készítenie a főként Szemenyénél kritikus partszakasz szabályozására, majd hamarosan a tényleges munkálatok is megkezdődtek. A mérnök az új meder átvágásánál azonban már nem lehetett jelen, mivel a magyar országgyűlés 1861 nyarán bekövetkezett feloszlatását követően a megyei tisztikaroknak le kellett mondaniuk, s így ő is elveszítette állását. Pedig ekkor már ott feküdt asztalán a Mura és Dráva folyókról rajzolt 19 darab térkép, amely feltehetően a további szabályozási munkálatokat szolgálta volna. 1862-től Magyarország kormányzatában egy provizórikus időszak következett, amikor a megyei közgyűlések újból szüneteltek, s választás helyett ismét a birodalmi eszme iránt lojális tisztségviselőket neveztek ki.

Tóth Ágoston családjával együtt ismét kenyér nélkül maradt, de mint oly sokszor, most sem adta fel. Salomváron bérelt egy 500 holdas birtokot, emellett a korabeli zalai lapokba írt gazdasági szakcikkeket. S amint azt a megye levéltárában őrzött, 1863-as keltezésű, gyönyörű, színes, kéziratos térkép, a Cserta szabályozási terv bizonyítja, kedves foglalatosságával, a térképrajzolással sem hagyott fenn. Az 1863. évi nagy szárazság, amikor az egész országot aszály sújtotta, neki is óriási károkat okozott, s bár a következő év jobb volt, erősen elvette a kedvét a gazdálkodástól, hogy napi betevő falatjukat csak igen keserves munkával sikerült előállítani. Ezért örült meg nagyon, amikor 1865-től kezdődően lehetősége nyílt a Keszthelyen ekkor megnyitott Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézetben a földműves iskola hallgatóit tanítani.

Az újabb változás a kiegyezés megkötése (1867) után jött el életébe, amikor a Közmunka és Közlekedési Minisztériumban főmérnökként, majd a Topográfiai Osztály vezetőjeként dolgozhatott. Zalába többé nem tért vissza, de ezt követően is nagyon aktív életet élt. 1871-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, 1872-ben az ő kezdeményezésére alakult meg a Magyar Földrajzi Társaság. Térképészként nagyon sokat tett a szintvonalas ábrázolás és a domborzattérképezés meghonosításáért. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy szakmai körökben a mai napig is az „önálló magyar térképészet apostola”-ként emlegetik. Grazban hunyt el 1889. június 6-án, sírja Sopronban található.

1986. október 1-jétől nevét viseli a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti és Katonaföldrajzi Intézete. Zalában emlékét egyelőre csak a fennmaradt levéltári iratok őrzik.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
gólyahír
Kisbabát vár Erzsébet királynő unokája
Műsorkavalkád / 14 perce
Hétvégi közvetítéseket kínál az Opera
Énekes, zenés, táncos kamaraprodukciókkal és áriaestekkel jelentkeznek a nevesebbnél nevesebb előadók.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Öngyilkos paktum / 19 perce
Német politikus: az illegális migrációt bátorítja Brüsszel új csomagja
szereptévesztés / 19 perce
Rendőr mentegette az erőszakos bűnözőt
Megújuló energiaforrások / 33 perce
Családi házak napelemeire indul támogatási program
Archibald-díj / 35 perce
Először kapta őslakos festő Ausztrália legrangosabb művészeti kitüntetését
Tech testvér figyel / 1 órája
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
Citera, tilinkó és koboz / 1 órája
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla