Hírek

2013.05.07. 17:25

Kedden matekból vizsgáztak

Zalaegerszeg, Nagykanizsa - A matematika tantárggyal folytatódtak kedden Zala megyében is az írásbeli érettségi vizsgák. Két középiskolában érdeklődtünk diákoktól, hogyan sikerültek a dolgozatok.

Sámel József

Zalaegerszegen a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában 132 vizsgázó oldotta  meg kedden a középszintű, kilenc pedig az emelt szintű matematika feladatsort. Vannak tanulók, akik egyenesen  rettegnek a matek érettségitől, de a közgazdasági szakközépiskolában - ez nyilván az intézmény profiljából is adódik - nem találkoztunk ilyenekkel. Kovács Roland például, miután végzett az írásbelivel,  elmondta:  könnyűnek találta a középszintű vizsgát az előző évek matek feladatsoraihoz képest.

- Volt példa, amin el kellett gondolkodni, de mindegyik feladatot meg lehetett oldani. Aki odafigyelt az órákon, és gyakorolt, annak nem volt túl nagy kihívás - összegezte véleményét  a fiatalember, aki a BGF zalaegerszegi  gazdálkodási karán szeretne továbbtanulni. - A történelemtől  tartok a legjobban,  s azután lesz még  egy emelt szintű közgazdaságtan érettségim - jelezte  Kovács Roland. A  matek érettségit követő délutáni programjáról pedig elárulta, hogy  a történelem atlaszt még átforgatja egy kicsit a szerdai vizsga előtt.

A szintén Csány-iskolába járó Gál Orsolya Rolandhoz hasonlóan  nem tartotta nehéznek a matematika feladatsort, főleg  annak első részén jutott túl könnyen. Úgy vélte, az idő is elég volt a feladatok megoldására.

- Az időkeret az előző napi magyar érettséginél bizonyult számára szűkösnek, a szövegértési feladatnál - osztotta meg a Zalai Hírlappal.

Az iskola igazgatója, Rigó Csabáné matematika-technika  szakos pedagógus szerint a középszintű írásbeli nem volt túl könnyű, de nem is volt nagyon nehéz.

- A jó tanulók szerintem nagyon szépen fognak szerepelni, a közepesen vagy gyengén teljesítőknek azonban problémát jelenthetett   a vizsga, mert voltak  csavarok a feladatokban.  Az iskolánkban az érettségizők általában szép eredményeket érnek el  matematikából, sokan négyesre vagy ötösre vizsgáznak, és  százszázalékos, illetve  kilencven százalék feletti eredményekkel is szoktunk találkozni - számolt be a korábbi tapasztalatokról az igazgatónő.

Jónás Fanni és Pető Ramóna a nagykanizsai dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Dr. Mező Székhelyintézményének bejáratánál cserélt eszmét az írásbeli érettségi vizsgával kapcsolatos tapasztalatairól kedd délelőtt, úgy negyed 12 magasságában.

- Hétfőn örültünk a magyar feladatsornak, mert az viszonylag könnyűnek bizonyult, de sajnos annyival nehezebb volt a mai matematika - mondta Ramóna, Fanni sűrű bólogatása közepette. - Az órai munka alapján én személy szerint könnyebb vizsgára számítottam.

- Megnéztük a korábbi évek feladatait, köztük a tavalyiakat, de azokhoz képest szerintem is nehezebb volt az idei matek írásbeli - erősítette meg Jónás Fanni.

Szermek Zoltán, az összevont oktatási intézmény főigazgatója - nem mellékesen: matematika szakos pedagógus - viszont úgy véli: az elégséges szintet azért lehetett teljesíteni.

- A Dr. Mezőben száznegyvennégy tanuló jelentkezett be az érettségi vizsgára, közülük kettőnek nem sikerült az év végi vizsgája, így ők nem érettségizhetnek, egy pedig nem jött el, róla semmit nem tudunk - sorolta a kötelező statisztikát Szermek Zoltán. - A Thúry-tagintézményben 93 diák érettségizik idén matekból. Az írásbeliről annyit: az első feladatsor szerintem könnyű volt, ebből majdnem össze lehetett szedni az elégségeshez szükséges pontszámot, a többit viszont bizony akár húzósnak is mondhatnám. Összességében valóban kicsit nehezebb feladatsor készült, mint tavaly  olyan kifejezések is szerepeltek benne, melyek nem biztos, hogy ismerősek egy középiskolásnak. Gondolok itt például az adójóváírásra.

Szerintem

Pásztor András

Annak idején, van már vagyhúsz éve, a matematikaérettségitôl tartottam a legjobban.Mivel nem voltamkifejezetten reál beállítottságú,nekem az átlagosnál isnehezebben fért a fejembepéldául a másodfokú egyenletmegoldóképlete, a valószínûségszámításformulájavagy a geometria törvényszerûsége.Pedig drága jóGulyás tanár úr minden elkövetett,hogy beleverje –ahogy szokta volt mondani –abba az apró gumó fejünkbea tudományt. Tovább nemragozom, a matek érettségielôtt valóságos halálfélelmemvolt, mely a vizsga alattsem csillapodott. Mindöszszesenhárom feladattal tudtammegbirkózni, ráadásulazok megoldásához is kaptam– nevezzük talán így –„isteni sugallatot". A vizsgátkövetô napokban aztán elterjedta hír, hogy az osztálybóltöbb mint tíz embernekegyes lett a matek írásbelije.Azonnal tele letta gatya, ugyanis akárhogyszámolgattam, nem találtamtíz olyat, aki rosszabb lettvolna nálam. Már kezdtembeletörôdni, hogy szóbankell javítanom, mikor megtudtam,hogy azok közöttvagyok, akiknek görbülaz osztályzata. Életembennem örültem még úgykettesnek, mint akkor...

- Volt példa, amin el kellett gondolkodni, de mindegyik feladatot meg lehetett oldani. Aki odafigyelt az órákon, és gyakorolt, annak nem volt túl nagy kihívás - összegezte véleményét  a fiatalember, aki a BGF zalaegerszegi  gazdálkodási karán szeretne továbbtanulni. - A történelemtől  tartok a legjobban,  s azután lesz még  egy emelt szintű közgazdaságtan érettségim - jelezte  Kovács Roland. A  matek érettségit követő délutáni programjáról pedig elárulta, hogy  a történelem atlaszt még átforgatja egy kicsit a szerdai vizsga előtt.

A szintén Csány-iskolába járó Gál Orsolya Rolandhoz hasonlóan  nem tartotta nehéznek a matematika feladatsort, főleg  annak első részén jutott túl könnyen. Úgy vélte, az idő is elég volt a feladatok megoldására.

- Az időkeret az előző napi magyar érettséginél bizonyult számára szűkösnek, a szövegértési feladatnál - osztotta meg a Zalai Hírlappal.

Az iskola igazgatója, Rigó Csabáné matematika-technika  szakos pedagógus szerint a középszintű írásbeli nem volt túl könnyű, de nem is volt nagyon nehéz.

- A jó tanulók szerintem nagyon szépen fognak szerepelni, a közepesen vagy gyengén teljesítőknek azonban problémát jelenthetett   a vizsga, mert voltak  csavarok a feladatokban.  Az iskolánkban az érettségizők általában szép eredményeket érnek el  matematikából, sokan négyesre vagy ötösre vizsgáznak, és  százszázalékos, illetve  kilencven százalék feletti eredményekkel is szoktunk találkozni - számolt be a korábbi tapasztalatokról az igazgatónő.

Jónás Fanni és Pető Ramóna a nagykanizsai dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Dr. Mező Székhelyintézményének bejáratánál cserélt eszmét az írásbeli érettségi vizsgával kapcsolatos tapasztalatairól kedd délelőtt, úgy negyed 12 magasságában.

- Hétfőn örültünk a magyar feladatsornak, mert az viszonylag könnyűnek bizonyult, de sajnos annyival nehezebb volt a mai matematika - mondta Ramóna, Fanni sűrű bólogatása közepette. - Az órai munka alapján én személy szerint könnyebb vizsgára számítottam.

- Megnéztük a korábbi évek feladatait, köztük a tavalyiakat, de azokhoz képest szerintem is nehezebb volt az idei matek írásbeli - erősítette meg Jónás Fanni.

Szermek Zoltán, az összevont oktatási intézmény főigazgatója - nem mellékesen: matematika szakos pedagógus - viszont úgy véli: az elégséges szintet azért lehetett teljesíteni.

- A Dr. Mezőben száznegyvennégy tanuló jelentkezett be az érettségi vizsgára, közülük kettőnek nem sikerült az év végi vizsgája, így ők nem érettségizhetnek, egy pedig nem jött el, róla semmit nem tudunk - sorolta a kötelező statisztikát Szermek Zoltán. - A Thúry-tagintézményben 93 diák érettségizik idén matekból. Az írásbeliről annyit: az első feladatsor szerintem könnyű volt, ebből majdnem össze lehetett szedni az elégségeshez szükséges pontszámot, a többit viszont bizony akár húzósnak is mondhatnám. Összességében valóban kicsit nehezebb feladatsor készült, mint tavaly  olyan kifejezések is szerepeltek benne, melyek nem biztos, hogy ismerősek egy középiskolásnak. Gondolok itt például az adójóváírásra.

Szerintem

Pásztor András

Annak idején,  van már vagy húsz éve, a matematika érettségitől tartottam a legjobban. Mivel nem voltam kifejezetten reál beállítottságú, nekem az átlagosnál is nehezebben fért a fejembe például a másodfokú egyenlet megoldóképlete, a valószínűségszámítás formulája vagy a geometria törvényszerűsége. Pedig drága jó Gulyás tanár úr minden elkövetett, hogy beleverje - ahogy szokta volt mondani - abba az apró gumó fejünkbe a tudományt. Tovább nem ragozom, a matek érettségi előtt valóságos halálfélelmem volt, mely  a vizsga alatt sem csillapodott. Mindösszesen három feladattal tudtam megbirkózni, ráadásul azok megoldásához  is kaptam - nevezzük talán így - isteni sugallatot. A vizsgát követő napokban aztán elterjedt a hír, hogy az osztályból több mint tíz embernek egyes lett a matek írásbelije. Azonnal tele lett a gatya, ugyanis akárhogy számolgattam, nem találtam tíz olyat, aki rosszabb lett volna nálam. Már  kezdtem beletörődni, hogy szóban kell javítanom, mikor megtudtam, hogy azok között vagyok, akiknek görbül az osztályzata.

Életemben nem örültem még úgy kettesnek, mint akkor...

Ezek is érdekelhetik