Professzor öröksége

Bár a településről több ismert személy is elszármazott, Páka leghíresebb szülötte kétségkívül Öveges József Kossuth-, SZOT- és Prométheusz-díjas professzor, aki érdekes és élvezetes kísérleteivel a televíziós adásokon keresztül egy ország számára tanította meg a fizika törvényeit.

Az Öveges család és Páka kapcsolata 1862-ben kezdődött, ekkor került Öveges Antal, a későbbi professzor nagyapjának testvére tanítóként a településre. A postamesteri feladatokat is ellátó férfi halála után feladatkörét unokaöccse, a professzor édesapja tölti be, aki a helyi orvos leányát, Mihálovics Ilonát vette feleségül. Ebből a házasságból született 1895-ben Öveges József. A család ezt követően már csak rövid időt tölt Pákán, Pérre költöznek, majd amikor az édesapa meghal, a kis József édesanyjával együtt visszakerül a zalai községbe.

– Az Öveges famíliából többen is ide temetkeztek – mondja Molnár László polgármester, aki lelkes helytörténet-kutatóként egyik legavatottabb ismerője a község múltjának. – A helyi temetőben található az anyai nagyapa, Mihálovics doktor, a már említett Öveges Antal, valamint a professzor két testvérének, Edének, és a fiatalon, egyetemista hallgató korában elhunyt Bélának a sírja is. Öveges József szintén ide akart temetkezni, van is egy üres hely a családi síremlékek mellett, ám a Pákát nem különösen kedvelő édesanyja utolsó kérésének megfelelően mégis Zalaegerszegen helyezték örök nyugalomra. A professzor sokat vívódott ezen, végül engedett az anyai kívánságnak.

A családi szálak kibogozásakor Molnár László több érdekességet is említ. Öveges Antal leánya az a Göntér Gáborné volt, aki a rendszerváltás utáni Magyar Köztársaság első államfője feleségének, Göncz Árpádnénak volt a nagyanyja.

– Az Öveges-házat a nagyapa régi paraszti, zsúptetős portája helyére 1935-ben építtette a professzor, ismereteink szerint egyik könyvének a honoráriumából – folytatta a polgári miliőt sugárzó épület bemutatásával Molnár László. – Ebben a házban tulajdonképpen az édesanyja lakott, ám Öveges Józsefnek is berendeztek egy szobát. A professzorról köztudott, hogy különc ember volt, aki számos olyan szokást felvett, amit a mai napig emlegetnek a községben. Sosem nyújtott kezet, de a kilincset sem fogta meg más után, hiszen félt a fertőzéstől. Ennek ellenére gyakran megfordult Pákán, minden szabadságát itt töltötte, gyakran kirándult, kedvenc helye a Háromszenteki-kápolna környéke volt.

Az Öveges-ház történetét ismertetve Molnár László a múlt vasárnapi Falujáráson is elmondta, hogy az épületet valamikor 1980 körül adták el. Ugyan a család felajánlotta a településnek megvételre, s a megyei tanács a 400 ezer forintos vételár felét fizette is volna, a helyieknek viszont akkor nem kellett. Így került egy agronómus birtokába, majd később, hasonló körülmények között osztrák tulajdonba. Az épületet nagy nehézségek árán tavaly sikerült az önkormányzatnak visszavásárolnia.

– A tervünk az, hogy múzeumnak rendezzük be – folytatta Molnár László. – Ehhez komoly felújítás és átalakítási munkálatokra lesz szükség, ami minimum 10 millió forintba kerül. Ennyi pénzünk azonban nincs, már a visszavásárlás is komoly gondokat okozott, ebből kifolyólag van a községnek 5 millió forintos hitelállománya.

A kívülről jó állapotú, az emlékek szerint egykor Habsburg-sárga, ma viszont rózsaszín épület belülről siralmas képet fest. Ahhoz, hogy valóban látogatható legyen, igencsak komoly összefogásra van szükség. Az önkormányzat és a Páka Értékeiért Egyesület a ház melletti területet is parkosítani akarja, sőt, mint azt a civil szervezet munkáját irányító Bécs Józseftől megtudjuk, az épület mögötti melléképületet is meg kívánják tartani.

– Iskolánk fontosnak tartja az Öveges szellemi örökség ápolását, ezért is alakítottuk ki ezt az emlékszobát – mutatja a gazdagon berendezett helyiséget Gyenese Ferencné, a professzor nevét viselő oktatási intézmény igazgatója. – Az emlékszobában található kísérleti eszközök és bútorok többsége a családtól származik.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
Tech testvér figyel
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
kutatás / 8 perce
A két pécsi nyílt meg elsőként a Nemzeti Laboratóriumok közül
A laboratóriumok nemzetközi szinten elismert tudományos csomópontokká válhatnak.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Citera, tilinkó és koboz / 15 perce
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla
Bőséges hozammal / 15 perce
Évek óta sikereket érnek el a Start közmunkaprogramban Reszneken
Gyuricza Ferenc
kérdéseket tettünk fel az operatív törzsnek / 15 perce
Mi a teendő, ha kontaktnak minősül a diák? – Müller Cecília válaszolt lapunknak
ZH
átigazolás / 15 perce
A ZTE-nevelés Horváth Krisztofer a Torinóhoz igazolt
Kerkai Attila
forrnak az indulatok / 25 perce
Messi: már meg sem lepett, hogy így bánt Suárezzel a vezetőség...
Kreatív / 46 perce
Készítsen praktikus és vidám üzenőfalat!