Zalaegerszeg

2021.09.27. 17:00

A város elismerései

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik/amelyek tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, kiemelkedően és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti, sport- és egyéb értékeit.

ZH

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete alapján a Zalaegerszegért díj odaítéléséről ez év novemberében, a Zalaegerszeg Innovációs Díja, valamint a Kultúra Mecénása díj odaítéléséről decemberi ülésén dönt a közgyűlés.

A Zalaegerszegért díj azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek adományozható, aki/amely a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város művészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példaértékűt és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.

Zalaegerszegért díj odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei.

A testület Zalaegerszeg Innovációs Díja kitüntetést adományozhat olyan személynek vagy szervezetnek, aki/amely a városfejlesztési, illetve a műszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatási területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedő, elsősorban újító tevékenységet folytat.

A Zalaegerszeg Innovációs Díj odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kultúra Mecénása díjat adományozhat olyan magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.

A Kultúra Mecénása díjat elnyerő személyre, cégre javaslatot a közgyűlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetői tehetnek.

A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2021. október 30. napjáig beérkezőleg kell a város polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; [email protected]). A rendelet értelmében a kitüntető díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek többször is adományozhatók.

A rendelet teljes szövege letölthető a www.zalaegerszeg.hu portálról (http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34760/kituntet.pdf), a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása pedig a www.zalaegerszeg.hu/Önkormányzat/Városunk/Kitüntetettjeink címszó alatt érhető el.

Ezek is érdekelhetik