Marhaőrzők találkozója

2018.10.02. 12:00

Új helytörténeti kötetet mutattak be a zalaegerszegi pásztorünnepen

A pásztorünnepként tisztelt Szent Mihály napján mutatták be Nagy Lajos Marhaőrzők találkozója, Vallomások a gyermekpásztorkodásról című kötetét.

Fincza Zsuzsa

Zalaegerszeg déli, Válickaparti városrészének amatőr helytörténészeként ismert Nagy Lajos, aki már számos néprajzi kötettel gyarapította Botfa kulturális értékeit, alig több mint egy éve kezdett hozzá, hogy megmentse a feledéstől a múlt századi falusi életforma, a családi pásztorkodás, a legelőkön is vidáman, izgalmasan töltött gyermekkor emlékeit. Feleleveníteni a nehéz, de szép időszakot, összehívta az egykori marhaőrző pajtásokat, a visszaemlékezéseket lejegyezte, formába öntötte, s a Válicka Citerabarátok Egylete kiadásában, dr. Gyimesi Endre lektorálásában megjelent kötetet a visszaemlékezők társaságában szombaton mutatta be a szépszámú érdeklődőnek.

A zene világnapjának küszöbén az ünnepség természetesen muzsikával és népdallal kezdődött, a szomszéd falubeli Csatári Pávakör és a Citerazenekar – mint nevetve mesélték, anno a két település gyermekpásztorainak volt néhány közös legelői élményük – zalai, szatmári és Galga- menti népdalokkal idézték fel a kor hangulatát. Őket botfai eredetű népdalokkal a Válicka Citerazenekar követte, s ez alkalommal Nagy Lajos is pengetőt vett a kezébe, nem véletlenül persze, hiszen 42 évvel ezelőtt ő alapította az azóta már országos hírű, sőt határainkon túl is ismert együttest. „Engem az a tudat lelkesít, hogy a magyarság egyik néprajzi szempontból legérdekesebb népe hagyományainak örökbecsű kincseit fogom megmenteni…

A szerző néhány könyve

Tudtam és tudom, hogy ha én a vidék néprajzi anyagát össze nem gyűjtöm, az örökre el fog veszni…” – idézte köszöntőjében Gönczi Ferenc néptanító Göcsej és Hetés néprajzát megörökítő könyvében írt gondolatait Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a településrész városrészi képviselője. Dr. Gyimesi Endre helytörténész, levéltáros, Zalaegerszeg volt polgármestere ajánlójában Nagy Lajos könyvét is ilyen pótolhatatlan, utolsó pillanatban elvégzett munkának nevezte. A kiadvány borítóját a szintén botfai Széchenyi László amatőr festő lomok közül megmentett tusrajza díszíti.

A kép jobb szélén Nagy Lajos pengeti a húrokat – 42 évvel ezelőtt ő alapította a Válicka Citerazenekart. Mellette alapító tagtársai: Szigeti Zsoltné, Kupó Bernadett, Mrakovics József, Nagy Sándorné és Nagy Sándor Fotók: Fincza Zsuzsa

A rendezvény végén Nagy Lajos szólt a kötet megszületésének körülményeiről, az örömről, amellyel a hajdani, ma már szépkorú marhaőrzők felidézték a gyermekkorukat, az egyszerű, de leleményes játékaikat. S a múltidézés a rendezvényen is folytatódott, hiszen az a vacsora után baráti beszélgetéssel zárult.

Ezek is érdekelhetik