Félelmetes és bámulatos

E gondolatok hatása alatt jutottam el a trópusi eső áztatta Foz de Iguazu városból a világ talán legcsodálatosabb vízeséséhez, az Iguazuhoz. Ijesztően ömlött az eső, amikor a három ország (Argentína, Brazília, Paraguay) hatá-rán található természeti csodához értem. A sok turista döbbenten tekintett a borult égre. Aztán mintha csoda történt volna, az esőisten rátekintett a bőrig ázott, csüggedt turistákra, lecsendesítette a könyörtelen égi csatornákat. Kibújt a nap is rejtekhelyéről, így bizakodva indulhattam a "tízezer vízesés" felé, lejtőkön, meredek lépcsősorokon bukdácsolva, kapaszkodva. Már a víz ijesztő, mennydörgő robaja, az átláthatatlan vízfüggöny is jelezte, hogy a víz birodalmának közelébe érkeztem. Megtudtam, hogy az Iguazu folyó a Parana-fennsíkról minden ellenállást legyűrve hömpölyög, rohan végzete felé.

Más vízesésektől eltérően az Iguazu nagyon különös. Patkó alakú és mintegy 275 lépcsősoron, 4 kilométer szélességben, 75-80 méter magasságból zuhan alá az alant tátongó szurdokokba, a legfélelmetesebbnek tartott Ördögtorokba, ahová a legnagyobb víztömeg zúdul. Azt mondják, ott lent tanyázik az ördög, s dalolva csábítja az arra tévedőket. Jaj annak, aki csak egy lépést téveszt, a háborgó habok örvényléséből nem menekülhet. De ott vannak a kisebb zuhatagtestvérek: a Három muskétás, az Ádám és Éva, a Benjamin és vagy 270 különálló vízesés. Minden képzeletemet felülmúlta a látvány. Bármerre néztem, mindig újabb és újabb vízesés tárult elém.  Itt mindenkit elborított a víz, de ez nem tántorított el senkit a varázslatos helytől. Csattogtak a fényképezők, duruzsoltak a videók. 

Amikor aztán a kerek Hold rámosolygott a vidékre, úgy éreztem, elvarázsolta a tájat, s hatalmába kerített a jótékony álmodozás. De láttam azt is, ahogy a nyughatatlan, háborgó, tajtékzó víztömeg lassan lecsendesedik, s a zúgókon át folytatja békésen útját. A vízesést legelőször 1541-ben Cabeza de Vaca spanyol felfedező pillantotta meg, és a ma már feledésbe merült Santa Maria-vízesésnek nevezte el. Keletkezése csak millió években mérhető. Az őslakosok mindig is félve tisztelték és áldoztak a különös, félelmetes természeti tüneménynek. Elnevezése az indián nyelv szerint nagy vizet jelent. Itt éreztem igazán a természet vad erejét, és fel-rémlett bennem a vízesés keletkezésével kapcsolatos kedves kis monda. 

Úgy tartják, az Iguazu-vízesést a folyamisten mérgében, dührohamában teremtette, mert az emberek háborgatták, beleavatkoztak isteni dolgaiba. Szétszaggatta az ott magasodó hegyóriást, s azon keresztül vad vizet zúdított az ott élőkre. Hitük szerint még napjainkban is ott él a vizek istene, éberen figyel a vízesés legveszélyesebb pontján, az Ördögtorok közelében, s kedve szerint szórja áldását vagy átkát az itt élő emberekre. De a vízesésről más történetek is fennmaradtak. A guarani törzs elbeszélése szerint a hajdani törzsfőnök fia, Taroba a békésen folydogáló víz partján az istenektől könyö-rögve kérte, hogy szerelme, a megvakult hercegnő szeme világát kapja vissza. Az iste-neknek fellángolt mérhetetlen haragja, válaszként kettészakították a víz útjába álló szurdokot. A folyó meg lezúdult, magával ragadva Tarobát, aki a habokban örökre elmerült. A hercegnő visszanyerte látását, s elsőként pillantotta meg a vízesést, a nagy vizet. Tarobáról úgy vélik, hogy kővé meredten az Ördögtorok mélyéről napjainkban is magasba emeli segítségért esedező kezeit.

Varázslatos ez a vidék. Napszakonként más-más arcát tárja a látogatók elé. A fény és a hang, a víz és mélység, a szirtekbe kapaszkodó fák és növények kápráztatják el a világ vándorait. Mindehhez méltó keretet teremt a vidék gazdag élővilága. A sarlósfecskék naphosszat cikáznak a vízfelhő felett, gazdag zsákmányra vadászva. A fákon hivalkodó tolldíszben pompáznak, rikoltoznak a papagájok. A madarak rikácsolását a csuklyásmajmok makogása, a bőgőmajmok ordítozása töri meg. De a sűrűben ott kóborolnak az erdei kutyák, a szarvasok, a tapírok és talán a jaguárok is, embertől nem háborgatottan. A növények egymással versengve nyújtózkodnak az éltető nap felé. Itt sok a páfrány, a lián, a nálunk virágként tisztelt növény, a sok formában és színben hajladozó vadorchidea.

A vízesést mindkét oldalról nemzeti park övezi. Felmerülhet a kérdés: az argentin vagy a brazil oldalról tárja-e fel szebb arcát a vízesés? Talán Argentína felől közelebbről csodálható a San Martin zuhatag és a lélegzetelállító Ördögtorok szakadék. Korunk embere azonban a természetet nemcsak csodálja, hanem erejét igyekszik saját szolgálatába állítani. Így a 4880 kilométer hosszú, bővizű Parana folyó (jelentése: a tenger anyja)  medrébe 12 gátkaput építettek. Heroikus munka volt az ember küzdelme a természet vad erőivel. Míg aztán 1982. október 13-án megkezdődött a folyóvíz duzzasztása, amely 14 nap alatt érte el a 100 méter magasságot.

Ezután kezdődhetett az Itaipu (jelentése: éneklő víz) vízi erőmű működése. Ezzel az Itaipu a világ legnagyobb teljesítményű erőműve, áramfejlesztői egyenként 700 ezer kilowatt áramot termelnek. Itt láttam, milyen parányi az ember, távolról nézve apró han-gyaként szorgoskodik a betonkolosszusok rengetegében a jobb, szebb és boldogabb élet megteremtéséért.


kutatás
Magyar vonatkozású régészeti leletek kerültek elő a Kaukázus vidékén
Vekniről veknire / 5 órája
Csökken a kenyérfogyasztás: egészségtudatosak az európaiak
Az európaiak összességében kevesebb kenyeret esznek.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HUSZICS JÁNOS 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 22-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise a kórház kápolnában. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok..." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy SZERDHELYI FRIGYES SÁNDORNÉ szül. Kovács Katalin (Köles Kati) életének 92. évében örökre megpihent. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 11 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Szentmise lelki üdvéért aznap 7 óra 30 perckor a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-templomban. Hálás köszönet a házi segítségnyujtó szolgálat gondozónőinek és a többi segítőnek lelkiismeretes, szakszerű munkájukért. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PAIS KÁLMÁNNÉ szül. Kulcsár Malvina életének 80. évében elhunyt. Temetése 2019. október 19-én, szombaton lesz a Becsvölgye-pajzsszegi temetőben. Előtte gyászmise 10 óra 30 perckor a pajzsszegi templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk s nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETHNÉ KOVÁCS VALÉRIA 57 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. október 22-én, 10 óra 45 perckor lesz a nagykapornaki temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a helyi templomban. Gyászolják: gyermekei, vejei, unokái, testvérei
"Hosszú volt a szenvedése szívében már nyugalom, Miénkben kik itt maradtunk, örökké tartó fájdalom." Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. TÓTH ERNŐNÉ szül. Tóth Julianna zalatárnoki lakos életének 93. évében, családja körében elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 13 órakor lesz a zalatárnoki temetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk KALINICS KÁROLYNÉ szül. Varga Erzsébet murakeresztúri lakos születésének 76. évfordulóján elhunyt. 2019. október 22-én, kedden a 16 órakor kezdődő gyászmise után helyezzük örök nyugalomra a murakeresztúri temetőben. Ezúton köszönjük mindenkinek a kegyeletteljes megemlékezést. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám BOLLA KÁLMÁN 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 14 órakor lesz a zalaistvándi temetőben. Gyászoló család
"A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam." (2 Tim 4,7) Mély fájdalommal tudatom, hogy drága édesanyám GÉRNYI BÁLINTNÉ szül. Bódi Terézia 2019. október 10-én elhunyt. Temetése október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 13.30-kor gyászmise az alsóvárosi templomban. Drága emléke örökké szívünkben él. Gyászoló lánya és unokái
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÓZSEF zalaegerszegi lakos életének 66. évében elhunyt. Temetése 2019. október 22-én 10 órakor az ebergényi kápolnában tartandó szentmise után, 10.30-kor lesz az ebergényi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el, aludd békés, örök álmod, soha nem felejtünk el." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON IMRE életének 65. évében örökre megpihent. Temetése 2019. október 22-én 11 órakor lesz a veresegyházi Katolikus temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"A kéz mely értünk dolgozott, A szív mely értünk dobogott Örökre megpihent." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk PÁTERNOSZTER KÁLMÁNNÉ szül. Németh Ilona életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2019. október 17-én, (ma) 14.00 órakor lesz a kisbucsai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Árvaként lelkünkbe hatol az emlék magára ölti a gyász köntösét." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, anya, nagymama PETŐ FERENCNÉ szül. Farkas Margit életének 85. évében elhunyt. Temetése október 19-én a 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz Lenti temetőjében 12 órakor. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOLTAI GYULÁNÉ szül. Németh Irén életének 83. évében elhunyt. Temetése 2019. október 19-én, szombaton 11 órakor lesz a pusztaedericsi temetőben. Előtte gyászmise 10 óra 15 perckor a szompácsi kápolnában. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Az idő múlik a fájdalom nő, Nem hoz enyhülést a múló idő..." Szeretettel emlékezünk BONYAI JÓZSEF halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Végső utadra indulj megnyugodva, Szeretetünk elkísér égi otthonodba." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TANÁCS KÁLMÁNNÉ szül. Vért Gizella 87. éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban. "Amíg élünk, emléked szívünkben él." Erika, Laci, unokád:Laci, párja: Kriszti, dédunokád: Fanni
"Utolsó utadra indulj megnyugodva, Szeretetünk elkísér égi otthonodba." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SAJNI JÓZSEFNÉ szül. Hajdu Mária életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 13 órakor lesz a miklósfai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Fiai: Józsi, Pisti és családjaik
"Lelkünknek teljességes S vágyott békességét Adja meg az Isten." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. FERENCZY SÁNDORNÉ szül. Ambrus Valéria földi élete 2019. október 13-án véget ért. Felejthetetlen édesanyánkat, nagymamánkat, dédikénket, ükmamánkat és anyósunkat 2019. október 18-án, pénteken délelőtt 9 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap reggel 6.30-kor a Mária Magdolna templomban. Drága emléke szívünkben örökké él! Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GOZDÁN JÓZSEF 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 10 órakor lesz az esztergályhorváti új temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise a helyi templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó feleségem, édesanyám HORVÁTH JÁNOSNÉ szül. Takács Veronika Tungsram volt dolgozója 77 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. október 18-án, pénteken a 14 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 15 órakor lesz a felsőbagodi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Szerető családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA FERENC nyugalmazott határőr zászlós életének 89. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án 10.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. A gyászoló család
Újra nálunk / 5 órája
Júniusban hazánkban koncertezik Nick Cave
malőr / 6 órája
A közönség közé esett táncosával együtt az énekesnő (videó)
szép álmokat / 8 órája
Kiderült, miért alszanak rosszul a fiatalok
Sopronba utazik a Zalakerámia-ZTE KK / 8 órája
Negyedszerre vajon ki örülhet?
Kerkai Attila
A Hungarian Astros elleni párharcot 2-1-re nyerte a meg csapat / 8 órája
Bajnoki bronzérmes a Kanizsa Ants
Kühne László
Szombaton a tavalyi ezüstérmes DVTK a vendég / 8 órája
ZTE NKK: Bravúrral próbál javítani a csapat
Kerkai Attila