Belföld

2012.04.02. 21:59

OGY: miről döntött hétfőn a Parlament? (videó)

Részletes vitákkal, valamint napirend utáni felszólalásokkal zárult az Országgyűlés hétfői ülése keddre virradó éjjel. A képviselők megvitatták a nemzetiségek napjáról, az Országgyűlésről, valamint a házszabályról szóló törvényjavaslatokhoz benyújtott módosító javaslatokat.

MTI

Rövid vita a nemzetiségek napjáról

A nemzetiségek napjáról szóló határozati javaslat részletes vitájában egyedül a jobbikos Szávay István szólalt fel, aki bemutatva saját módosító javaslatát azt mondta, a határozat preambolumát kiegészítenék azzal, hogy az ország területén lévő kisebbségeket politikai és kulturális szempontból államalkotó tényezőnek ismernék el. Hozzáfűzte: ezt sem Romániában, sem Szlovákiában nem ismerik el egyetlen kisebbséggel, így a magyarokkal szemben sem.

A felszólalást követően az elnöklő Latorcai János lezárta a részletes vitát.

Ellenzéki felszólalók az országgyűlési törvény részletes vitájában

Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat módosításának részletes vitájában csak ellenzéki képviselők szólaltak fel, mivel a kormányoldalról csak két képviselő jelent meg a Fidesz-KDNP frakcióülése miatt.

Bárándy Gergely (MSZP) felszólalásaiban kifejtette: a módosítaná a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatos szabályokat, mivel ezen bizottságok általában büntetőjogi felelősséget állapítanak meg, és feljelentésre tesznek javaslatot, és ennek a "káros" gyakorlatnak a megszüntetését szeretné. A képviselő elmondta azt is, hogy azt szeretnék, ha elkészült jelentés, illetve annak tartalma, megállapításai megtámadható lenne bírságon, és azt is el akarnák érni, hogy a bizottságok vizsgálatai ne terjedjenek ki olyan kérdésekre, amelyek folyamatban lévő eljárások tárgyát képezik.

Kepli Lajos (Jobbik) módosító javaslatát bemutatva elmondta, az a képviselő, aki a meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, havi tiszteletdíjának három havi összegéig lehetne büntetni.

Frakciótársa, Gaudi-Nagy Tamás, valamint a szocialista Lamperth Mónika a vitában kifogásolta, hogy a kormányoldalon összesen két képviselő foglal helyet a parlamenti patkóban.

Schiffer András (LMP) kiemelte, hogy a beterjesztők terve szerint az általános vitákat a televíziós közvetítés idején tartanák, és felidézte, amikor a közoktatási, felsőoktatási és munkaügyi törvényeket éjjel tárgyalták meg.

Kitért arra is, megengedhetetlen, hogy egy képviselő a mandátumát átruházva jelenjen meg bizottsági ülésen. A képviselő azt kérte, hogy erre ne legyen lehetőség, mert ezt a plenáris ülésen sem lehet megtenni.

A Demokratikus Koalícióhoz tartozó, független Kolber István szerint semmi innováció nincs a javaslatban, nem erősíti a képviselők felelősségét, az állampolgári bizalmat, és gyengíti az országgyűlés ellenőrző szerepét.

Gulyás Gergely a vitában elhangzottakra úgy reagált, hogy a tervezett szankciókra, így a kivezettetésre is közjogilag, valamint gyakorlatilag is nagy szükség van.

Ezt követően az elnöklő Lezsák Sándor lezárta a mintegy két és fél órás részletes vitát.

Az Országgyűlés házszabályáról szóló törvény módosításának részletes vitájában senki nem szólalt fel.

Napirend utáni felszólalások

Nyikos László (Jobbik) még az országgyűlési törvény részletes vitájában jelezte: nem kívánja kormánypárti képviselők jelenléte nélkül elmondani napirend utáni felszólalását.

Ferenczi Gábor (Jobbik) felszólalásában a XX. százai irodalom egyik alakjáról, Tormay Cécilre-ről emlékezett meg, aki 75 éve halt meg.

Ágh Péter (Fidesz) és Korondni Miklós (Jobbik) Mindszenty József bíborosról, az ország utolsó hercegprímásáról emlékezett meg, aki március 29-én lenne 120 éves.

Kulcsár Gergely (Jobbik) egy bírósági eljárás visszásságaira hívta fel a figyelmet napirend utáni felszólalásában. Mint mondta, egy férfit balest ért, de az eljárás során több hiányosságot vétettek a hatóságok.

Ezt követően az elnöklő Lezsák Sándor lezárta a hétfői ülésnapot. A parlament kedd reggel 9 órakor folytatja a munkát.

 

A háziorvosi rendelők építményadó-, a temetők telekadómentesek lesznek

Az Országgyűlés hétfői döntése értelmében május közepétől nem kell építményadót fizetni a háziorvosi rendelők után, a temetők pedig telekadómentesek lesznek.

A parlament 232 igen, 74 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadta el a helyi adókról szóló törvény módosítását, amelyet a fideszes Kósa Lajos és frakciótársa, Dancsó József kezdeményezett.

A Fidesz március elején terjesztette az Országgyűlés elé a jogszabály módosítására tett javaslatát, amelyben még az összes állami vagy önkormányzati feladatot ellátó egészségügyi intézményt mentesítette volna az építményadó alól. A fideszes Láng Zsolt módosító indítványát elfogadva azonban a parlament úgy döntött, hogy az építményadó-mentesség csak az önkormányzatok területi kötelezettségét ellátó háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és fogorvosokat illeti majd meg, kizárólag az alaptevékenységükhöz használt ingatlanaik után.

Tűzveszélyes munkahelyeken zárt légtérben is ki lehet jelölni dohányzóhelyet

Tűz- és robbanásveszélyes munkahelyeken zárt légtérben is ki lehet majd jelölni dohányzásra alkalmas helyet, miután az Országgyűlés hétfőn elfogadta az erről szóló törvénymódosítást.

A képviselők 262 igen és 8 nem szavazattal, valamint 36 tartózkodással fogadták el a javaslatot.

Mengyi Roland (Fidesz) és Stágel Bence (KDNP) közös önálló indítványukban azon fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményeken biztosítottak beltéri dohányzási lehetőséget, ahol a nyílt légtérben biztosított munkaközi szünettel, a tűzvédelmi szabályokkal, és a folytatott tevékenység jellegével összeegyeztethető dohányzóhelyet nem, vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot, valamint a nemzetgazdasági érdekeket jelentősen veszélyeztetve lehetne kijelölni.

A parlament ezt követően elfogadta Pintér Sándor azon előterjesztését, amelyben a belügyminiszter jogharmonizációra hivatkozva kezdeményezte migrációs tárgyú törvények módosítását.

Törvényt hoztak a hungarikumokról

Az Országgyűlés hétfőn új jogszabályt hozott a hungarikumokról. Az erről szóló előterjesztést a parlament öt tartózkodás mellett fogadta el. A képviselők döntése értelmében létrejön a Hungarikumok Gyűjteménye, amelyet a Hungarikum Bizottság állít össze. A hungarikum a törvény fogalom-meghatározása szerint olyan kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. A hungarikumokat a jövőben védjegy jelöli.

A tizennégy tagú Hungarikum Bizottságba egy-egy tagot delegál a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, valamint az igazságügyért, a helyi önkormányzatokért, a kultúráért és oktatásért, a vidékfejlesztésért, a turizmusért, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszterek. Szintén egy-egy tagot delegál a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, míg a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) három tagot, az Országgyűlés pedig két tagot.

Létrejönnek települési és tájegységi értéktárak is, valamint megyei értéktárak, a határon túli magyarság értéktára, ágazati értéktárak és a Magyar Értéktár az egyes területeken fellelhető értékek gyűjteményeként. Ezeket a Települési Értéktár Bizottságok, a Megyei Értéktár Bizottságok, a MÁÉRT, az ágazatokért felelős miniszterek, valamint a Hungarikum Bizottság állítja össze.

Megválasztották a Volánbusz-bizottság tisztségviselőit és tagjait

A parlament hétfői döntése értelmében a fideszes Manninger Jenő vezetheti a Volánbusz 2003-ban indított reorganizációs programjának vizsgálatára közelmúltban létrehozott bizottságot. A testület alelnöke a szocialista Burány Sándor lesz, míg tagjai között három fideszes, két jobbikos, továbbá egy-egy kereszténydemokrata, MSZP-s és LMP-s képviselő foglalhat helyet.

Maximalizálták az egyszeri szemétszállítási díjakat 2012-re

A Ház hétfőn határozathozatalai végén módosította a hulladékgazdálkodási törvényt is. A változtatást a fideszes Sebestyén László kezdeményezte, és azt a kormánypártok mellett az MSZP képviselői is támogatták, míg a Jobbik elutasította. Az új jogszabály szövege alapján a "hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj" mértéke az idén legfeljebb 650 forintig emelhető a 120 literes tárolóedények esetében, de amennyiben ez az összeg tavaly ennél magasabb volt, akkor már nem növelhető ez a díj. A szabályozást az eltérő méretű tárolóedényekre arányosan kell értelmezni a törvénymódosítás szerint.

Két új híd épülhet az Ipolyon

A parlament két magyar-szlovák kormányközi megállapodást is hirdetett ki hétfőn, amik révén két új híd épülhet a két ország határán folyó Ipoly felett, így Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce), valamint Ipolydamásd és Helemba (Chľaba) települések között jöhet létre új határátkelő.

Uniós aggályok hatására erősítette a parlament az adatvédelmi hatóság elnökének függetlenségét

Az adatvédelmi hatóság elnökének függetlenségét erősítő törvénymódosítást fogadott el a parlament. A változtatásokat az Európai Bizottság által felvetett aggályokkal indokolta a kormány.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosításának minősített többséget igénylő rendelkezéseit az Országgyűlés 243 igen szavazattal, 76 ellenében, 8 tartózkodás mellett hagyta jóvá.

A változtatás megszünteti azt a lehetőséget, hogy az államfő a miniszterelnök javaslatára felmentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, ha három hónapon túlmenően képtelen eleget tenni feladatainak. Az új szabályok szerint a kormányfő csak összeférhetetlenség vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértése miatt kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság elnökének felmentését.

Egy másik módosítás öt- helyett tízéves szakmai tapasztalatot ír elő a hatóság elnökének kinevezéséhez.

A kormánynak meg kell vizsgálnia a magáncsőd intézményének lehetőségét

Határozatot fogadott el a parlament a lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről, felkérve a kormányt, vizsgálja meg a magáncsőd jogintézményének bevezetését.

Az alkotmányügyi bizottság előterjesztése szerint a természetes személyek adósságrendezése segíteni tudná mind a devizahitellel rendelkező adósok, mind a más módon adósságot felhalmozó fizetésképtelen emberek problémáit.

A határozat, amelyet 291 igen, 1 nem és 4 tartózkodással fogadott el az Országgyűlés, felkéri a kormányt arra is, építse be az általános iskolák felső tagozatai és a középfokú iskolák tananyagába a pénzügyi rendszer alapismereteinek oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetését és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

A kabinetnek meg kell vizsgálnia a pénzintézetek és a hitelközvetítők egymáshoz, illetve a hitelfelvevőkhöz való viszonyát.

Határozatban ismerte el a görögkatolikus közösség munkáját az Országgyűlés

Az Országgyűlés hétfőn határozatban nyilvánította felbecsülhetetlen értékűnek a magyar görögkatolikus közösség társadalmi szerepvállalását és missziós szolgálatát.

A kormánypárti politikusok által beterjesztett indítványt 298 igen, 1 nem és 6 tartózkodó szavazattal hagyta jóvá a Ház.

A parlament a határozat elfogadásával a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye felállításának századik évfordulójára emlékezik és rögzíti, tisztelettel adózik azon személyek emléke előtt, akik száz évvel ezelőtt fáradhatatlanul munkálkodtak az egyházmegye megalapításán, majd a nemzeti nyelvű, magyar liturgia bevezetésén.

Milliárdos telekadót kell fizetnie a Liszt Ferenc-repülőtér tulajdonosának

Elfogadta a parlament a helyi adókról szóló törvény módosítását, amely alapján várhatóan milliárdos összegű telekadót kell majd fizetnie a Liszt Ferenc-repülőtér tulajdonosának.

A képviselők 232 igen szavazattal, 74 nem ellenében és egy tartózkodás mellett fogadták el a fideszes Kósa Lajos és Dancsó József törvényjavaslatát.

Az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványban a XVII. kerület fideszes polgármestere, Riz Levente azt kezdeményezte, hogy a jelenlegi szabályozással szemben a repülőterek területének meghatározott része is teleknek minősüljön, vagyis - ellentétben például a közutakkal, vasúti pályákkal - helyi adót kelljen fizetni utánuk. A módosítást a múlt héten a Ház annak ellenére szavazta meg, hogy azzal a kormány képviselője nem értett egyet a költségvetési bizottság ülésén.

Az origo.hu hírportál két héttel ezelőtti írása alapján mivel a repülőterek túlnyomó többsége önkormányzati tulajdonban van, a közteher lényegében csak a budapesti Liszt Ferenc-repülőteret, pontosabban az azt üzemeltető Budapest Airport (BA) tulajdonosát, a német Hochtief csoportot sújtja majd.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!