Zalalövő

2015.10.28. 18:31

Nélkülözhetetlenek - Zalában 25 éve indult a szolgáltatás

Ebédet hord, gyógyszert vált ki, segít a betegnek eljutni az orvoshoz, hozza és viszi az óvodásokat, iskolásokat, a helyi közösséget istápolja, s újabban – a falvak életéhez és a hazai társadalmi változásokhoz alkalmazkodva – közreműködik a közfoglalkoztatottak mozgatásában és feladatkiosztásában.

Gyuricza Ferenc

Mindezen feladatokat látja el számos egyéb teendője mellett a falu- és tanyagondnok, aki tulajdonképpen az az univerzális szakember, akinek a munkaköri feladata egyetlen mondattal is leírható: a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja. Megyénkben éppen 25 esztendeje, a Zalai Falvakért Egyesület kezdeményezésére, nyolc községben – Hagyárosbörönd, Vindornyaszőlős, Nemeshetés, Liszó, Gáborjánháza, Kerkafalva, Döbröce, Kisgörbő – indult el a szolgáltatás. Ma összesen 149 falu- és tanyagondnoki szolgálat működik a megyében, ezek mintegy 170 település lakosságát látják el. A jelenleg aktív zalai falugondnokok között harminc olyan személy található, akik legalább 15 éve szolgálnak már – tudtuk meg a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkárától, Szeder-Kummer Máriától.

Sütheő Jánosné öt éve tölti be Zalalövőn a tanyagondnoki tisztséget. A munkája eredményességét jelzi, hogy idén ő vehette át a Zalai Falvakért Díjat, de elhivatottságának az is kiváló fokmérője, hogy bárhol jelenik meg, mindenütt ismerősként, szeretettel fogadják. Még azok a kissé morgós öregurak is, akik senki mással nem is állnak szóba.

– Van úgy, hogy hatszor is megjárom ezt az utat egyetlen nap alatt – mondja, miközben elkísérjük Irsapusztára, ahova tíz személynek visz ebédet. – Reggel a gyerekek szállítását végzem, aztán ha kell, orvoshoz viszem a betegeket, bevásárolok, majd jön az ebédeltetés. Délután ismét gyerekeket szállítok, de nemcsak az óvodásokat és az általános iskolásokat, hanem azokat a középiskolásokat is, akik Zalaegerszegre járnak. Az ő buszuk negyed négykor ér Zalalövőre, s csak negyed hatkor lenne csatlakozásuk.

Fotó: a szerző

A zalalövői tanyagondnok azt is hozzáteszi: munkájához az egészségügyi és a szociális ágazat dolgozóitól kap rengeteg segítséget, de azt a sokrétű és összetett feladatot, amit a lakosság ellátása megkíván, csak ily' módon, egymásra támaszkodva, s egymást segítve lehet megfelelő szinten ellátni. Ha mondjuk nem készül el időre az ebéd, s ezért ő megcsúszik a szállítással, akkor a visszafelé tartó úton már nem érné el a fél egykor induló autóbuszt, amire pedig gyakran visz utast. S ez csak egy adalék a munkája szervezéséhez.

Közben megérkezünk Irsapusztára, ahol mások mellett a 75 éves Sipos Gyuláné várja a tanyagondnokot. Az idős nő két botra támaszkodva közlekedik, így neki nemcsak a kerítésére akasztja fel a teli éthordót, mint másoknak, be is viszi hozzá.

– Nem is tudom, mi lenne velem Gabi segítsége nélkül – mondja az asszony. – Elintézi helyettem a bevásárlást, péntekenként orvoshoz visz, ahol megvár, pedig biztosan lenne más dolga is. Mindig türelmes és segítőkész, s persze az ebédet is ő hozza.

Sütheő Jánosné munkanapja reggel 7-től délután fél ötig tart. Azt mondja, a nyarat szereti igazán, amikor kevesebbet kell utaznia. Ilyenkor van lehetősége arra, hogy akár kirándulásokat vagy túrákat szervezzen. Mert neki ez is a feladatköréhez tartozik.

– Van egy szakmai program, ami alapján dolgozom, de ezt mindig próbáljuk a felmerülő igényekhez igazítani – árulja még el. – Szerencsére az önkormányzat rendkívül rugalmas, általában valamennyi kérés zöld utat kap.

Ugyanígy beszél a falu- és tanyagondnoki feladatok ellátásáról a szakmai felügyeletet ellátó Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkára. Szeder-Kummer Mária elmondta: a falugondnoki munkáról keretjogszabály rendelkezik, ezen belül a helyi igényeknek megfelelően határozzák meg a munkaköri leírásukat.

A falugondnokság ellátásának nélkülözhetetlen eszköze a gépkocsi. 2015-ben számos zalai településnek sikerült pályázati támogatás révén új járművet beszereznie, az elmúlt hét végén Csörnyeföldön adhatott át egyet dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke.

– A falugondnoki gépkocsi tulajdonképpen köldökzsinór a települések között – mondta az elnök. – Zala megye aprófalvas településszerkezete sajátos viszonyokat teremtett. A munkahelyek, a bölcsődék, az óvodák és iskolák természetszerűleg a városokban alakultak ki, az érintetlenségük és a természet adta szépségük miatt a kisfalvak azonban továbbra is vonzóak a lakosság számára. A falugondnoki autóknak tehát abban van óriási szerepük, hogy a lakosok elérjék a városokban koncentrálódó szolgáltatásokat, a falugondnok pedig egy multifunkciós szakember, aki segít a szolgáltatások elérésében.

Dr. Pál Attila kérdésünkre azt is elmondta: a falugondnoki szolgálatokat oly’ mértékben finanszírozza a belügyminisztérium, hogy ahhoz a megyének nem kell hozzájárulnia, a járművek beszerzésére folyamatosan írják ki a pályázatokat, méghozzá olyan kondíciókkal, hogy az önrészt az önkormányzatok képesek legyenek kigazdálkodni. A megye a Zalai Falvakért Egyesülettel közösen a szükséges szakmai kapcsolattartással segíti a feladat zavartalan ellátását.

– Egy olyan elöregedő kistelepülés számára, mint a miénk is, talán nincs is hasznosabb szolgáltatás, mint a falugondnokság – jelentette ki a 76 fős Külsősárd polgármestere. Gasparics Győző szerint a községnek óriási előrelépést jelentett, hogy 2014-ben önálló szolgálatot indítottak el.

– Addig is volt falugondnok a településen, több mint tíz éven át Bagladdal közösen működtettük a szolgálatot. A feladat azonban olyan sokrétű volt, hogy időszerűnek láttuk az önállósodást, amit nem is bántunk meg. Amióta a településnek saját gondnoka van, sokkal több idő jut a helyi lakosok kiszolgálására, a szociális szolgáltatások ellátásától kezdve az önkormányzati feladatokban való segítségnyújtáson át a rendezvényszervezésig számos területen tudjuk a falugondnokot hasznosítani.

Ezek is érdekelhetik