-3°
-4°

Már Európa is missziós terület

Dr. Kovács Lajos P. Bánk atya emblematikus alakja a hazai ferences közösségnek, és nagy ismertségnek, szeretetnek örvend olvasóink körében is. Zalaegerszeg és Zalalövő egykori plébánosa, a ferences rend korábbi tartományfőnöke gyakran nyilatkozik lapunknak hitéleti témákban; ezúttal újabb könyvéről és a szerzetesi hivatásról beszélgettünk a fővárosban élő idős atyával.

Bánk atya esti imájában mindennap áldását küldi Zala megye lakóira

– Köszönöm a lehetőséget, hogy szeretett második hazámnak, Zalának és Zalában élő testvéreimnek bemutathatom legújabb könyvemet, amely a Számvetés címet viseli – vezeti fel a beszélgetést Bánk atya. – Miért fontos ez nekem? Lelkipásztori tevékenységem hatvankét évéből negyvenet a zalai hívek lelki gondozásának szentelhettem. Budapesti kolostori cellámban legalább az esti imám alkalmával mindennap áldásomat küldöm Somogy, Zala, Vas megye lakóira. Úgy érzem, hogy akiket mindenkori főpásztorom megbízása alapján segíthettem, nem szabad megfosztanom a kegyelem közvetítésétől akkor sem, ha hivatalosan már más paptestvérek szolgálják őket. Amikor egyik tanítványom felkeresett mostani szolgálati helyemen, megkérdezte: gondolok-e rájuk, egykori tanítványaimra? Természetesen, feleltem. Minden este a kegyelmet biztosító áldást küldöm rátok. Mindennap? – kérdezte. Nyugodtan válaszolhattam: Igen, mindennap. A beszélgetés után felmerült bennem a kérdés: eleget tettem-e ezzel a papi küldetésemnek? Jézus az Olajfák hegyén ezzel a megbízatással búcsúzott: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,15-16). Ez az utolsó parancs ugyanúgy, mint a gyóntatási feloldozás, minden felszentelt papnak szól. Misszióba szerettem volna menni, de a történelem beleszólt az én életembe is, ám az Úr bőven adott számomra részletes rendelkezéseket itthon. Erről és az Atya jóságos szeretetének megtapasztalásáról is szól a könyvem.

Az új könyv borítója

A kötet ajánlásában dr. Gyürki László egykori körmendi plébános atya azt írja: „Nemcsak érdekesnek találom, hanem nagyon fontos dokumentumnak is a magyar ferences rend története szempontjából. Hasznos olvasmány lenne mindenki számára. Az Ez az Én Szeretett Fiam című fejezet evangéliumi elmélkedéseket tartalmaz. Biblikus és teológiai szempontból megalapozott írások… Bánk Atya vallomása szerint misszióba szeretett volna menni, amit a második világháború kitörése megakadályozott. Ezért megszerzett tudása és megtapasztalt hite arra indította, hogy a mai magyar helyzetben is missziós tevékenységet végezzen. Különösen fontosnak tartja ezt, mert már Európa is missziós területnek számít…”

Bánk atya a Szerzetesek éve Rendben vagyunk programjában is szerepet vállal. A szerzetesi hivatással kapcsolatban lapunknak úgy fogalmaz: A jó szerzetes meghal a világnak és feltámad a világnak. Elhagyja a világ dolgait, hogy megnyerje Isten kincseit.

– „Aki az eke szarvára teszi a kezét és nem fordul vissza, az alkalmas az Isten országára” – mondta Jézus (Lk 9, 62). „A ferences szerzetes élete és szabályzata ez: Megtartani Jézus Krisztus evangéliumát, élve engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban” (A kisebb Testvérek élete és Regulája). Az emberek nem szeretik a lekötöttséget, az örökké tartó elkötelezettséget, a testi-lelki szigort, a nélkülözést, a kemény felkészülést. Nem ismerik a zsinórmérték szerinti életvitelt, amely iránytűként segít a tájékozódásban. Nem ismerik Jézus tanítását. Az információs sztráda nem kedvez a szerzetessé válásnak. De mindig vannak és lesznek, akik meghallják a hívó szót: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz” (Mt 9,37-38). Ők azok, akik megpróbálkoznak önmaguk legyőzése által „alter (második) Chistus-sá” válni, megtapasztalni a lelki szabadságot, a testi (anyagi) kötöttségektől való szabadulást, az önzetlen szeretet, a másik javára való munkálkodás örömét. Ez lehet vonzás, lehet követendő. Erre hív mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek: a szentháromságos egy Isten. Az Urat imával és a kegyelemeszközökkel lehet jól erősíteni. A hitigazságok alapos tanulmányozása az egyik legfontosabb feladata kell hogy legyen minden növendékünknek.

Bánk atya kifejti: a hitet el is lehet veszíteni. Az Úr Jézus kereszthalálának láttán minden tanítványa és híve elvesztette hitét, kivéve édesanyját, aki egyedül nem botránkozott meg a történteken. A Fájdalmas Anya ezért kapta meg a „Generosa socia redemptoris”, a „Megváltó nemes társa” címet XII. Pius pápától.

– A hitoktatásra mindenkinek szüksége van. Kemény és hosszú nevelő munka, de megkerülhetetlen – folytatja az atya. – Hála és boldogság tölt el, hogy az 1990-es években Zalaegerszeg több középiskolájában figyelmes és lelkes tanítványokkal voltam körülvéve. 1999-ig egész tantermet megtöltő felnőtt hívek csoportja hétfőtől péntekig szomjas lélekkel vett részt a hittanórán, minden este más tantárgy tanulásával. 2000-től a belvárosi ferences templomban van nagyon lelkes, tudomány iránti szomjjal telt dogmatikacsoportom. Kétezer-hétszáz éve adta a Szentlélek Ozeás próféta ajkára ezt a nagyon fontos üzenetet: „Nem az (ószövetségi) áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete! (Oz 6,6). Ez örökké érvényes és boldogító szellemi tőke, amire az életemet feltettem – Krisztus szolgálatára –, megérte gyümölcsét. Jó szolgaként megkaptam Uramtól azt a kegyelmet, hogy egész életemben mellette, általa és érette létezhetem. Életem, szolgálatom hiteles tanúság. Bátorítalak és hívogatlak benneteket a találkozásra, hogy megízlelhessétek Krisztus Urunk szeretetét…


Legolvasottabb

1
Illegálisan bontottak autókat Zalában
2
Rablás Nagykanizsán – Éppen szembejött velük a rabló, fején kapucnival
3
Mégis merre volt Anyádvaloga?
4
Házi őrizetbe került a nagykanizsai dohánybolti rabló
5
Halálos baleset, rablás, tűz – Szomorú hétvégéje volt Zala megyének
tanácsadó lesz
89 évesen lemondott a hongkongi superman
hóvihar / 7 órája
Nincs elzárt település az országban
A rendkívüli időjárás miatt vasárnap 300, szombat óta 440 beavatkozást végeztek a tűzoltók, elzárt település pedig nincs az országban.
Gyász
"Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
Mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek."

Szomorú szívvel és soha el nem múló
szeretetttel emlékezünk
NÉMETH ISTVÁNNÉ
szül. Csiszár Ilona
halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja
"Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NÁDASI JÁNOS
a volt ÁB járási fiók igazgatója
életének 94. évében örökre megpihent.
Hamvasztás utáni temetése 2018. március 22-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük.

Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük!

Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak.
A gyászoló család
"Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
Örökké tart szívünkben a rád emlékezés."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SZILÁGYI LAJOS
59 éves korában elhunyt.
Temetése 2018. március 21-én, szerdán 15 órakor lesz a nemesnépi temetőben.
Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak.
A gyászoló család
"Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
HÁRSMÁN SÁNDOR
nyugállományú honvéd főtörzs-zászlós
83 éves korában örökre megpihent.
Hamvasztás utáni temetése
2018. március 21-én 10 órakor
katonai tiszteletadással lesz
a keszthelyi Szent Miklós temetőben.
Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik
és gyászunkban osztoznak.
Gyászoló család
"Örök álmod őrizze béke és nyugalom,
Szívünkben örökké élsz,
mert szerettünk nagyon..."

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
CSESZKÓ SIMON ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
KOVÁCS LÁSZLÓ
miklósfai lakos
életének 74. évében elhunyt.
Temetése 2018. március 21-én, szerdán 14 órakor lesz a miklósfai temetőben.
Előtte gyászmise.
A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
PETÁNOVICS ISTVÁN
életének 54. évében elhunyt.
Temetése 2018. március 22-én, csütörtökön
13 óra 30 perckor lesz
a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik temetésén részt vesznek,
mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
A gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
HUSZ IMRE
életének 87. évében csendesen megpihent.
Temetése 2018. március 21-én, szerdán
14 órakor lesz a zalaszentgróti temetőben.
Gyászmise aznap reggel 7.30-kor a helyi templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
A gyászoló család
"Élete nem volt más, csak munka és fájdalom,
örök álmát őrizze béke és nyugalom..."

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
édesapánk, nagyapánk, dédipapánk, apósunk,
NÉMETH LÁSZLÓ
életének 90. évében örökre megpihent.
Temetése 2018. március 23-án (pénteken)
14.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Gyászmise aznap 18 órakor a karmelita templomban.

Köszönjük mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak.
A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy
BALLUN GYÖRGY
tragikus hirtelenséggel, életének 71. évében elhunyt.
Temetése 2018. március 23-án, pénteken 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
GODINEK PÉTERNÉ
szül. Mátés Rozália
97 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2018. március 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz a kiskanizsai temetőben.
A gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
HENCZ LÁSZLÓ
(pethőhenyei lakos)
életének 60. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni temetése
2018. március 21-én, szerdán 9 órakor lesz
az olai temetőben. Előtte reggel
7.45-kor gyászmise az olai templomban.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik
és gyászunkban osztoznak.
Gyászoló család
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre."

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
SZÉP ZOLTÁN
75 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2018. március 20-án, kedden 11 órakor lesz a hévízi temetőben.
Kérjük, hogy egy szál virággal búcsúztassák.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármilyen módon osztoznak.
Gyászoló szerettei
"Vágytam maradni még szeretteim között,
A sors végül ellenem döntött.
Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett,
Amit mondtam volna - tudja, ki szeretett."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
HERCZEG CSABA
életének 54. évében
türelemmel viselt
gyógyíthatatlan betegségben elhunyt.
Temetése 2018. március 20-án, kedden
10.30-kor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Előtte gyászmise reggel 7.45-kor lesz
az olai templomban.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik
és gyászunkban osztoznak.
Gyászoló család
"Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Itt hagytad azokat, akiket szerettél.
Isten országa legyen a te hazád,
Míg élünk, emlékezünk rád."

Emlékezünk
KISS JÁNOSNÉ
szül. Skoda Mária Magdolna
halálának 25. évfordulóján.
Szerető családja
"Elmenni oly nehéz volt, itthagyni titeket,
De ne fájjon most már szívetek, mert én boldog vagyok."

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk,
hogy drága édesanyánk,
ÖZV. MESTER IMRÉNÉ
szül. Rosta Ilona
életének 85. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2018. március 21-én, szerdán 10 óra 30 perckor
lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó
útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak.
Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
Gyászoló családja
Fájó szívvel emlékezünk
BORONYÁK JÓZSEFNÉ
szül. Gilincsek Mária
halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal,
ismerősökkel, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, a lovászi születésű
SZÜCS LÁSZLÓ
a MOL Rt. aggregátor gépkocsivezetője
életének 93. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2018. március 20-án, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérik és mély fájdalmunkban osztoznak.
A gyászoló család
"Már 7 éve elmentél,
pihensz a hant alatt,
sírodra szálljon
áldás és nyugalom."

Fájó szívvel emlékezünk
KÁPLÁR TIBOR
halálának 7. évfordulóján.
Szerető felesége, fia és unokái
Soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
MARANCSICS IMRE
tanár
halálának 2. évfordulóján.
Erika és gyermekei
La Liga / 8 órája
Nagy hajrával verte az Altéticót a Villareal
Szuper Liga / 8 órája
Köszöntötték a bajnokokat, győztes tekés hétvége
Bedő István
Labdarúgó NB III / 8 órája
Kicsikarta az Andráshida a győzelmet
Bedő István
Douglas Murray könyve / 9 órája
Orbán Viktor Európa furcsa halálát tartja a kezében
Megyei foci I. osztály / 9 órája
Csak a Csács-NSE nyert idegenben
Zalai Hírlap Sport
bemutatkozás / 9 órája
Magyar kozmetikumokat csodálhat a világ Bolognában