28°
29°
15°

Már Európa is missziós terület

Dr. Kovács Lajos P. Bánk atya emblematikus alakja a hazai ferences közösségnek, és nagy ismertségnek, szeretetnek örvend olvasóink körében is. Zalaegerszeg és Zalalövő egykori plébánosa, a ferences rend korábbi tartományfőnöke gyakran nyilatkozik lapunknak hitéleti témákban; ezúttal újabb könyvéről és a szerzetesi hivatásról beszélgettünk a fővárosban élő idős atyával.

Bánk atya esti imájában mindennap áldását küldi Zala megye lakóira

– Köszönöm a lehetőséget, hogy szeretett második hazámnak, Zalának és Zalában élő testvéreimnek bemutathatom legújabb könyvemet, amely a Számvetés címet viseli – vezeti fel a beszélgetést Bánk atya. – Miért fontos ez nekem? Lelkipásztori tevékenységem hatvankét évéből negyvenet a zalai hívek lelki gondozásának szentelhettem. Budapesti kolostori cellámban legalább az esti imám alkalmával mindennap áldásomat küldöm Somogy, Zala, Vas megye lakóira. Úgy érzem, hogy akiket mindenkori főpásztorom megbízása alapján segíthettem, nem szabad megfosztanom a kegyelem közvetítésétől akkor sem, ha hivatalosan már más paptestvérek szolgálják őket. Amikor egyik tanítványom felkeresett mostani szolgálati helyemen, megkérdezte: gondolok-e rájuk, egykori tanítványaimra? Természetesen, feleltem. Minden este a kegyelmet biztosító áldást küldöm rátok. Mindennap? – kérdezte. Nyugodtan válaszolhattam: Igen, mindennap. A beszélgetés után felmerült bennem a kérdés: eleget tettem-e ezzel a papi küldetésemnek? Jézus az Olajfák hegyén ezzel a megbízatással búcsúzott: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,15-16). Ez az utolsó parancs ugyanúgy, mint a gyóntatási feloldozás, minden felszentelt papnak szól. Misszióba szerettem volna menni, de a történelem beleszólt az én életembe is, ám az Úr bőven adott számomra részletes rendelkezéseket itthon. Erről és az Atya jóságos szeretetének megtapasztalásáról is szól a könyvem.

Az új könyv borítója

A kötet ajánlásában dr. Gyürki László egykori körmendi plébános atya azt írja: „Nemcsak érdekesnek találom, hanem nagyon fontos dokumentumnak is a magyar ferences rend története szempontjából. Hasznos olvasmány lenne mindenki számára. Az Ez az Én Szeretett Fiam című fejezet evangéliumi elmélkedéseket tartalmaz. Biblikus és teológiai szempontból megalapozott írások… Bánk Atya vallomása szerint misszióba szeretett volna menni, amit a második világháború kitörése megakadályozott. Ezért megszerzett tudása és megtapasztalt hite arra indította, hogy a mai magyar helyzetben is missziós tevékenységet végezzen. Különösen fontosnak tartja ezt, mert már Európa is missziós területnek számít…”

Bánk atya a Szerzetesek éve Rendben vagyunk programjában is szerepet vállal. A szerzetesi hivatással kapcsolatban lapunknak úgy fogalmaz: A jó szerzetes meghal a világnak és feltámad a világnak. Elhagyja a világ dolgait, hogy megnyerje Isten kincseit.

– „Aki az eke szarvára teszi a kezét és nem fordul vissza, az alkalmas az Isten országára” – mondta Jézus (Lk 9, 62). „A ferences szerzetes élete és szabályzata ez: Megtartani Jézus Krisztus evangéliumát, élve engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban” (A kisebb Testvérek élete és Regulája). Az emberek nem szeretik a lekötöttséget, az örökké tartó elkötelezettséget, a testi-lelki szigort, a nélkülözést, a kemény felkészülést. Nem ismerik a zsinórmérték szerinti életvitelt, amely iránytűként segít a tájékozódásban. Nem ismerik Jézus tanítását. Az információs sztráda nem kedvez a szerzetessé válásnak. De mindig vannak és lesznek, akik meghallják a hívó szót: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz” (Mt 9,37-38). Ők azok, akik megpróbálkoznak önmaguk legyőzése által „alter (második) Chistus-sá” válni, megtapasztalni a lelki szabadságot, a testi (anyagi) kötöttségektől való szabadulást, az önzetlen szeretet, a másik javára való munkálkodás örömét. Ez lehet vonzás, lehet követendő. Erre hív mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek: a szentháromságos egy Isten. Az Urat imával és a kegyelemeszközökkel lehet jól erősíteni. A hitigazságok alapos tanulmányozása az egyik legfontosabb feladata kell hogy legyen minden növendékünknek.

Bánk atya kifejti: a hitet el is lehet veszíteni. Az Úr Jézus kereszthalálának láttán minden tanítványa és híve elvesztette hitét, kivéve édesanyját, aki egyedül nem botránkozott meg a történteken. A Fájdalmas Anya ezért kapta meg a „Generosa socia redemptoris”, a „Megváltó nemes társa” címet XII. Pius pápától.

– A hitoktatásra mindenkinek szüksége van. Kemény és hosszú nevelő munka, de megkerülhetetlen – folytatja az atya. – Hála és boldogság tölt el, hogy az 1990-es években Zalaegerszeg több középiskolájában figyelmes és lelkes tanítványokkal voltam körülvéve. 1999-ig egész tantermet megtöltő felnőtt hívek csoportja hétfőtől péntekig szomjas lélekkel vett részt a hittanórán, minden este más tantárgy tanulásával. 2000-től a belvárosi ferences templomban van nagyon lelkes, tudomány iránti szomjjal telt dogmatikacsoportom. Kétezer-hétszáz éve adta a Szentlélek Ozeás próféta ajkára ezt a nagyon fontos üzenetet: „Nem az (ószövetségi) áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete! (Oz 6,6). Ez örökké érvényes és boldogító szellemi tőke, amire az életemet feltettem – Krisztus szolgálatára –, megérte gyümölcsét. Jó szolgaként megkaptam Uramtól azt a kegyelmet, hogy egész életemben mellette, általa és érette létezhetem. Életem, szolgálatom hiteles tanúság. Bátorítalak és hívogatlak benneteket a találkozásra, hogy megízlelhessétek Krisztus Urunk szeretetét…


14. Joola Harkány Gyógyfürdő Kupa
Góth Imre
Fazekas és Tőkés: két érem párosban
Hazai siker született / 5 perce
Átteniszezték az éjszakát Keszthelyen
Immár tizenötödik alkalommal rendezte meg az elmúlt hétvégén a Helikon TC éjszakai páros teniszversenyét.
Gyász
Szomorúan tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BERTÓK GÉZA GYÖRGYNÉ életének 82. évében elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án, 15 órakor lesz a zalaszentgyörgyi temetőben. Gyászmise előtte 14.30 órakor a helyi templomban. Gyászoló leánya
Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik TÖMPE ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték a pötrétei temetőben. Gyászoló rokonok
"Nem múlnak ők el, kik szívünkban élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk BEZNICZA VIKTORNÉ szül. Herman Teréz életének 93. évében elhunyt. Hamvasztás utáni gyászszertartása 2018. augusztus 17. napján, pénteken 14 órakor a nagykanizsai köztemetőben lesz. Gyászmise ugyanaznap 12 órakor a kórházkápolnában. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Számunkra te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolos kezét áldd meg Atyám, S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága, jó édesanyánk, nagymamánk, dédim ÖZV. MÁTÉS JÓZSEFNÉ Szül. Kucsebár Ilona életének 92. évében elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 10 órakor lesz a miklósfai temetőben. Gyászmise előtte 9.15-kor. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POLAI ANTAL 84 éves korában méltósággal viselt betegsége után elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án (csütörtökön) 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte gyászmise 12 órakor a kórház kápolnában. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH ISTVÁNNÉ szül. Holl Mária életének 74. évében örökre megpihent. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken a 10 órakor kezdődő gyászmise után lesz a zalamerenyei temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Hálás köszönet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk PINTÉR ANDOR cukrász temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HABJANECZ ISTVÁN 98 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 15.30-kor lesz a szepetneki temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a helyi templomban. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám NAGYNÉ VÖRÖS VERONIKA a Zala megyei Kórház koraszülött osztályának nyugalmazott ápolónője 71 éves korában méltósággal elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken a 16 órakor kezdődő szentmise után lesz a felsőrajki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Küzdelemnek vége, erőm elfogyott, Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGYAR SZABOLCS 37 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 8.30-kor lesz a liszói temetőben. Előtte 7.45-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármilyen módon osztoznak. A gyászoló család
"Adhat az élet márványkőből palotát, Csak egyet nem adhat kétszer, Drága, jó édesanyát..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSORDÁS FERENCNÉ szül. Hegyeshalmi Éva Anna türelemmel viselt szenvedés után, 76 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 11 órakor lesz a palini temetőben. Előtte 10.30-kor szentmise a palini templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS ISTVÁNNÉ szül. Varga Zsuzsanna életének 69. évében örökre megpihent. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2018. augusztus 17-én, pénteken 15 órakor lesz a kehidai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára egy szál virággal elkísérik. Gyászoló szerettei
Hogyan lehet élni nélküled? Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ERVIN szerető szíve 80 éves korában végleg elfáradt. Itt hagyta szerető családját, akik mélységes fájdalommal gyászolják. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Hamvasztás utáni búcsúztatása, temetése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Előtte lelki üdvéért gyászmise a Mária Magdolan templomban 8 órakor. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Te számunkra sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédmama KOVÁCS FERENCNÉ szül. Papp Margit bázakerettyei lakos türelemmel viselt, súlyos betegségben 2018. augusztus 5-én örökre megpihent. Utolsó útjára augusztus 16-án, csütörtökön 15 órakor kísérjük a nagykanizsai köztemetőben. Előtte gyászmise 14 órakor a kórházkápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS ISTVÁNNÉ szül. Varga Zsuzsanna életének 69. évében örökre megpihent. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2018. augusztus 17-én, pénteken 15 órakor lesz a kehidai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára egy szál virággal elkísérik. Gyászoló szerettei
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH EMILNÉ szül. Zakál Irma életének 87. évében elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 10.30 órakor lesz a szentgyörgyvölgyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy TÜSKE ISTVÁNNÉ szül. Zserdin Magdolna életének 86. évében elhunyt. Temetése 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 16 órakor lesz a külsárdi temetőben, előtte 15 órakor gyászmise a rédicsi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak és utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEF ISTVÁN életének 63. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2018. augusztus 18-án, szombaton 10 órakor búcsúzunk a pacsai temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise a pacsai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Mikor útra keltem, még nem tudtam, hogy ez volt az utolsó utam. Nem térek hozzátok vissza, többé soha, hogy sorsom velem ily mostoha." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JAKABFI LÁSZLÓ életének 42. évében örökre itthagyott bennünket. 2018. augusztus 17-én, pénteken 15 órakor kezdődő gyászmisét követően helyezzük örök nyugalomra a zalaszentmihályi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérik utolsó útjára. Külön köszönet a zalaegerszegi Onkológiai Osztály orvosainak és nővéreinek, akik mindvégig odaadóan és lelkiismeretesen ápolták. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KANTI JÁNOSNÉ szül. Vörös Margit 82 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 17-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászoló család
Egy mítosz cáfolata / 28 perce
A hízás ellenére is egészségesebb a dohányzás abbahagyása
Szalmát fonni is megtanultak / 29 perce
Szerdán kezdődött és szombaton zárul a Csingahegyi Napok
Horváth-Balogh Attila
mesél a múlt / 29 perce
Főzőedényekből olvastak ki egy újkőkorszaki éghajlatváltozást
Közeleg a szeptember / 1 órája
Több mint egymillió gyermek kap ingyen tankönyvet idén
A soul királynője / 1 órája
Meghalt Aretha Franklin
perzselő föld / 1 órája
Még az óceánok is hőhullámot kaptak