Már Európa is missziós terület

Dr. Kovács Lajos P. Bánk atya emblematikus alakja a hazai ferences közösségnek, és nagy ismertségnek, szeretetnek örvend olvasóink körében is. Zalaegerszeg és Zalalövő egykori plébánosa, a ferences rend korábbi tartományfőnöke gyakran nyilatkozik lapunknak hitéleti témákban; ezúttal újabb könyvéről és a szerzetesi hivatásról beszélgettünk a fővárosban élő idős atyával.

Bánk atya esti imájában mindennap áldását küldi Zala megye lakóira

– Köszönöm a lehetőséget, hogy szeretett második hazámnak, Zalának és Zalában élő testvéreimnek bemutathatom legújabb könyvemet, amely a Számvetés címet viseli – vezeti fel a beszélgetést Bánk atya. – Miért fontos ez nekem? Lelkipásztori tevékenységem hatvankét évéből negyvenet a zalai hívek lelki gondozásának szentelhettem. Budapesti kolostori cellámban legalább az esti imám alkalmával mindennap áldásomat küldöm Somogy, Zala, Vas megye lakóira. Úgy érzem, hogy akiket mindenkori főpásztorom megbízása alapján segíthettem, nem szabad megfosztanom a kegyelem közvetítésétől akkor sem, ha hivatalosan már más paptestvérek szolgálják őket. Amikor egyik tanítványom felkeresett mostani szolgálati helyemen, megkérdezte: gondolok-e rájuk, egykori tanítványaimra? Természetesen, feleltem. Minden este a kegyelmet biztosító áldást küldöm rátok. Mindennap? – kérdezte. Nyugodtan válaszolhattam: Igen, mindennap. A beszélgetés után felmerült bennem a kérdés: eleget tettem-e ezzel a papi küldetésemnek? Jézus az Olajfák hegyén ezzel a megbízatással búcsúzott: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,15-16). Ez az utolsó parancs ugyanúgy, mint a gyóntatási feloldozás, minden felszentelt papnak szól. Misszióba szerettem volna menni, de a történelem beleszólt az én életembe is, ám az Úr bőven adott számomra részletes rendelkezéseket itthon. Erről és az Atya jóságos szeretetének megtapasztalásáról is szól a könyvem.

Az új könyv borítója

A kötet ajánlásában dr. Gyürki László egykori körmendi plébános atya azt írja: „Nemcsak érdekesnek találom, hanem nagyon fontos dokumentumnak is a magyar ferences rend története szempontjából. Hasznos olvasmány lenne mindenki számára. Az Ez az Én Szeretett Fiam című fejezet evangéliumi elmélkedéseket tartalmaz. Biblikus és teológiai szempontból megalapozott írások… Bánk Atya vallomása szerint misszióba szeretett volna menni, amit a második világháború kitörése megakadályozott. Ezért megszerzett tudása és megtapasztalt hite arra indította, hogy a mai magyar helyzetben is missziós tevékenységet végezzen. Különösen fontosnak tartja ezt, mert már Európa is missziós területnek számít…”

Bánk atya a Szerzetesek éve Rendben vagyunk programjában is szerepet vállal. A szerzetesi hivatással kapcsolatban lapunknak úgy fogalmaz: A jó szerzetes meghal a világnak és feltámad a világnak. Elhagyja a világ dolgait, hogy megnyerje Isten kincseit.

– „Aki az eke szarvára teszi a kezét és nem fordul vissza, az alkalmas az Isten országára” – mondta Jézus (Lk 9, 62). „A ferences szerzetes élete és szabályzata ez: Megtartani Jézus Krisztus evangéliumát, élve engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban” (A kisebb Testvérek élete és Regulája). Az emberek nem szeretik a lekötöttséget, az örökké tartó elkötelezettséget, a testi-lelki szigort, a nélkülözést, a kemény felkészülést. Nem ismerik a zsinórmérték szerinti életvitelt, amely iránytűként segít a tájékozódásban. Nem ismerik Jézus tanítását. Az információs sztráda nem kedvez a szerzetessé válásnak. De mindig vannak és lesznek, akik meghallják a hívó szót: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz” (Mt 9,37-38). Ők azok, akik megpróbálkoznak önmaguk legyőzése által „alter (második) Chistus-sá” válni, megtapasztalni a lelki szabadságot, a testi (anyagi) kötöttségektől való szabadulást, az önzetlen szeretet, a másik javára való munkálkodás örömét. Ez lehet vonzás, lehet követendő. Erre hív mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek: a szentháromságos egy Isten. Az Urat imával és a kegyelemeszközökkel lehet jól erősíteni. A hitigazságok alapos tanulmányozása az egyik legfontosabb feladata kell hogy legyen minden növendékünknek.

Bánk atya kifejti: a hitet el is lehet veszíteni. Az Úr Jézus kereszthalálának láttán minden tanítványa és híve elvesztette hitét, kivéve édesanyját, aki egyedül nem botránkozott meg a történteken. A Fájdalmas Anya ezért kapta meg a „Generosa socia redemptoris”, a „Megváltó nemes társa” címet XII. Pius pápától.

– A hitoktatásra mindenkinek szüksége van. Kemény és hosszú nevelő munka, de megkerülhetetlen – folytatja az atya. – Hála és boldogság tölt el, hogy az 1990-es években Zalaegerszeg több középiskolájában figyelmes és lelkes tanítványokkal voltam körülvéve. 1999-ig egész tantermet megtöltő felnőtt hívek csoportja hétfőtől péntekig szomjas lélekkel vett részt a hittanórán, minden este más tantárgy tanulásával. 2000-től a belvárosi ferences templomban van nagyon lelkes, tudomány iránti szomjjal telt dogmatikacsoportom. Kétezer-hétszáz éve adta a Szentlélek Ozeás próféta ajkára ezt a nagyon fontos üzenetet: „Nem az (ószövetségi) áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete! (Oz 6,6). Ez örökké érvényes és boldogító szellemi tőke, amire az életemet feltettem – Krisztus szolgálatára –, megérte gyümölcsét. Jó szolgaként megkaptam Uramtól azt a kegyelmet, hogy egész életemben mellette, általa és érette létezhetem. Életem, szolgálatom hiteles tanúság. Bátorítalak és hívogatlak benneteket a találkozásra, hogy megízlelhessétek Krisztus Urunk szeretetét…


keresztény könnyűzene
Átadták a Szikra-díjakat
Hitelminősítés / 3 órája
Felminősítette Magyarországot a Fitch Ratings
Az új osztályzat kilátása stabil.
Gyász
"Egy szülő számára, ki elvesztette gyermekét, soha el nem múló fájdalom. Hiába múlik az idő, Hiába fakul meg a gyászruha, a szív feketesége nem múlik el SOHA." Emlékezünk RAFFAI BEÁTA 1978-2005 halálának 14. évfordulójára. Szerető gyermeked: Dóra és szüleid
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ NÁNDORNÉ szül. Kapronczai Anna szepetneki (volt hahóti) lakos 91 éves korában csendben elhunyt. Drága halottunkat 2019. február 26-án, kedden a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően helyezzük örök nyugalomra a hahóti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Külön köszönetünket fejezzük ki a szepetneki Kolping Idősek Otthona dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Gyászoló szerettei
"Nem múlnak ők le, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BOTH ISTVÁN halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
"Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon." (János evangéliuma 11:24) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szerető édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédikénk FAZEKAS JÓZSEF volt kispáli lakos 92 éves korában elhunyt. Temetése február 26-án, kedden 13.30-kor lesz a kispáli temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYÖRKÖS JÓZSEFNÉ szül. Somogyi Erzsébet életének 75. évében örökre megpihent. Temetése 2019. február 25-én (hétfőn) 16.30-kor lesz az esztergályhorváti új temetőben. Előtte gyászmise 16 órakor. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Telnek a napok, hetek, hónapok, hiányzik valaki, aki örökre itthagyott. Az élet csendesen megy tovább, de fájó emléked elkísér egy életen át." Fájó szívvel emlékezem szeretett férjem SZAKÁCS JÁNOS halálának 1. évfordulóján. Szerető felesége
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon, Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa és nagyapa CSONTOS GYÖRGY a zalakomári Áfész és a Prima Szövker Kft. nyugdíjasa 78 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 26-án, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise előtte 12 órakor a kórházkápolnában. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAGYAR ISTVÁN életének 72. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. február 25-én (hétfőn) 11.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÓLÁK FERENCNÉ szül. Pásti Mária életének 92. évében elhunyt. Temetése 2019. február 25-én, hétfőn 13.30-kor lesz a galamboki temetőben. Előtte 13 órakor gyászmise a katolikus templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Fáradt, beteg teste megpihenni tért, Küzdelmes volt az út, mely most véget ért. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, nászunk, VÁMOSI FERENC a DKG nyugdíjasa életének 74. évében elhunyt. Temetése 2019. február 26-án, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte gyászmise 12.30-kor az alsóvárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, nagybátyánk SIPOS ÁRPÁD a zalaegerszegi Ruhagyár nyugdíjasa életének 92. évében elhunyt. Temetése február 26-án, kedden 13 óra 30 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÉCS KÁLMÁNNÉ szül. Sümegi Mária 92 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 23-án, szombaton 15.30-kor lesz a barlahidai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, TULIPÁN PÁL 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 25-én, hétfőn 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise aznap 8 órakor a felső templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Szerető családja
"A küzdelmemnek vége, erőm elfogyott, Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok!" Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, apósom, nagypapánk, dédikénk PAIS KÁLMÁN életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. február 23-án, 11 órakor lesz a Becsvölgye-pajzsszegi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk PÓR-TÓTH JÓZSEFNÉ szül. Kovács Matild csapi lakos életének 85. évében örökre megpihent. Temetése 2019. február 23-án, szombaton a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a csapi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre RÖVID LAJOS halálának 22. és RÖVID LAJOSNÉ szül. Szabó Mária halálának 30. évfordulójára. Szeretteik
Megemlékezés KIS SÁNDOR (1945-2017) irsapusztai lakos Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, aki 2 éve nincs köztünk. Fájó szívünk fel-fel zokog érted, örökké szeretünk nem feledünk téged! Legyen pihenése békés, emléke áldott! Emlékét őrzi szerető családja
"Ő már ott van, hol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Őszinte részvéttel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASKA MIKLÓS nyugalmazott iskolaigazgató, volt polgármester 90 esztendős korában örökre megpihent. A novai római katolikus templomban 2019. február 25-én 14.15 órakor kezdődő gyászmise után, 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a novai köztemetőben. Ezúton mondunk külön köszönetet a Csömödéri Idősek Otthona dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Nova Község Önkormányzata
Fájó szívvel tudatjuk, hogy TÓTH LÁSZLÓ életének 72. évében hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése 2019. február 23-án, szombaton 13 órakor lesz a bánokszentgyörgyi temetőben. Előtte gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy férjem, édesapánk, nagyapám JAMBRITS LÁSZLÓ nemesrádói lakos 65 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 23-án, szombaton a 9 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a nemesrádói temetőben. Gyászoló család
nagy utazás / 3 órája
Elindult Afrikából Zoltán, a GPS-jeladós gemenci gólya
Ahogy tetszik / 3 órája
Hol okosóra, hol telefon – ezen dolgozik a kínai cég
problémás oldalak / 3 órája
Gyakran nem kapnak egyértelmű tájékoztatást az online vásárlók
Kilenc országból érkeztek csapatok / 4 órája
Elkezdődött a VII. Press Dance Táncverseny Egerszegen
zaol.hu
a bécsi opera dívája / 5 órája
Elhunyt a 20. század egyik legnagyobb szopránja
a kaposvári edző szíve csücske a vasárnapi ellenfél / 5 órája
Vérbeli rangadó vár a Zetére
Kerkai Attila