Hírek

2017.05.11. 16:00

Javult Lenti köztisztasága

A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról is tárgyalt a város képviselő-testülete legutóbbi soros ülésén.

Korosa Titanilla

A beszámoló taglalja egyebek mellett a város környezetének tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális hulladék kezelését, a zöldterület-gazdálkodást és a közúthálózat fejlesztését is.

A tájékoztatóból kiderül: a közparkok, zöldterületek, utak és kerékpárutak, illetve a 11 temető gondozása, virágosítása mellett külön tennivaló a heti 2 alkalommal végzett piactakarítás is. A városüzemeltetési feladatokat a Lenti Városgazdálkodási Kft., és a Lenti Hulladékkezelő Kft. dolgozói végzik folyamatosan. A város központi belterületén 99 darab hulladékgyűjtő áll a polgárok rendelkezésére, ezek ürítését heti két alkalommal, a városrészekben lévő 15 gyűjtő ürítését a rendszeresített hulladékgyűjtési napon végzik, de az ürítési napok közötti időszakban is gondoskodnak az elszállításról, ha szükséges. Elmondható - derül ki a beszámolóból -, hogy jelentős minőségi javulás történt a város köztisztasági állapotában, ugyanakkor az erőfeszítések ellenére továbbra is folyik kis mértékben az illegális hulladéklerakás, aminek felszámolása további feladatokat jelent.

A város zöldterületeinek kaszálását közel 530 ezer négyzetméteren végzik. A parkokat évente 12-14 alkalommal, a többi zöldterületet évi 4 alkalommal kaszálják. A város többször is indult a Virágos Magyarországért kiíráson, melyen díjazták is a települést, hiszen a városban közel 80 virágtartó díszíti a közterületeket. A virágágyak felülete 2615 négyzetméter, évente közel 25 ezer egy- és kétnyári palántát ültetnek ki a városüzemeltető dolgozói, míg a virágágyások mellett egyedi virág-térkompozíciók is színesítik a városképet.

Az elmúlt évben is több felújítási munkát végeztek el a településen az önkormányzati utakon, járdákon, a burkolatjavítási, kátyúzási és karbantartási feladatok mellett. Megújult a Kossuth utcai régi temető melletti gyalogjárda, új burkolatot kapott a Petőfi út és a parkoló, megtörtént a Táncsics úti járda térkövezése, továbbá új szakaszként megépült az aszfaltozott Hársfa utca, míg a mumori településrészben a Bem utcai buszváró szigeteket újították fel. kt

Ezek is érdekelhetik