Hírek

2016.11.18. 18:40

Zrínyi Miklós: Védte Európát, az országot és a birtokait

Zalaegerszeg - Zrínyi Miklós halálának 352. évfordulójára emlékeztek tegnap a legendás költő és hadvezér városháza előtti szobránál.

Varga Andor

A történelmi alakra elsőként a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói emlékeztek rövid műsorral, majd Paál István, a szervező Zala Megyei Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete elnöke idézte fel a nagy előd életútját.- Emlékezünk a nemzetszerető arisztokratára, a nemzetközileg elismert politikusra, a korát meghaladó katonai stratégára, a zseniális hadtudományi újítóra, a kiváló harcosra, több mint ötven csata győztesére, a törökellenes harcok állandó résztvevőjére és a hősi ének megteremtőjére - sorolta, majd megemlékezett a művelt főnemes felmenőiről is, akik között velencei, osztrák, horvát és magyar származásúak is voltak.

Fotó: Katona Tibor

- Zrínyi Miklóst birtokait 17 évesen vette át, s ettől kezdve élete végéig harcokba láthatjuk - folytatta Paál István. - Várkapitányi, csapatparancsnoki, rövid időre dunántúli főkapitányi beosztásban harcolt Magyarország és Európa védelmében. Magánhadseregével saját anyagi erőforrásai feláldozásával, öccsével Péterrel együtt védte többek közt Dalmáciát és Stájerországot is. Kanizsa 1600-as elvesztése után megépítette török területén a Duna bal partján Új-Zrínyivárat, amely több évig a Muraköz védelmének hídfőállása volt. Sok török betörést akadályozott meg, kiváló határvédelmi hírszolgálati rendszerének működtetésével és csapatainak gyors reagálásával. Katonai dicsőségeire a koronát, a nemzetközi hírű, 1664-es téli hadjárat tette fel, melyben az addigi hadászatban ismeretlen gyorsasággal, hadszervezéssel sorra elfoglalta a kisebb török várakat egészen Eszékig - sorolta fel Paál István, majd arra is kitért milyen jelentős pozíciókat töltött be Zrínyi Miklós élete során.

- Nagyon fiatalon horvát bánná választották, illetve húsz évig Zala és Somogy vármegye főispánja, valamint titkos tanácsosként a császári legfőbb haditanács tagja volt. Vezetői tapasztalatait nagyszerűen kamatoztatta, míg a közigazgatásban - mai szóval élve - igazi demokratikus megyevezetést valósított meg.

Zrínyi Miklós halála óriási veszteség volt a magyaroknak, horvátoknak és a kereszténységnek is - jelentette ki a szónok, aki szerint fontos emlékeznünk arra a Zrínyi Miklósra, aki végigharcolta az életét, értünk, a jövőért, a birtokaiért és a nemzetiségéért. Nekünk pedig vissza kell szereznünk azt a nemzettudatot, lelkületet és hozzáállást, ami nemcsak emlékezni segít, hanem az alapjait is képezi a jövőbe vetett erőnknek - hangsúlyozta Paál István az ünnepségen, amelyet koszorúzás zárt.

Ezek is érdekelhetik