Hírek

2015.09.14. 15:28

Stróber László zalaegerszegi apátplébános Krisztus keresztjéről

Krisztus keresztjéről, mint a megváltás jeléről ír aktuális elmélkedésében Stróber László zalaegerszegi apátplébános.

Hétfőn ünnepeltük a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét. Az Ószövetségből ismert rézkígyó története ismerős és nagyon tanulságos. Egybecseng a Szent Kereszt ünnepével. A választott nép megunta a sok szenvedést a pusztai vándorlásban. Fellázadtak az Úr és Mózes ellen. „Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Undorodunk már a felette sovány eledeltől!" Amikor büntetésül tüzes kígyók megmartak sokakat, Mózeshez fordultak: „Könyörögj, hogy vegye le rólunk az Úr ezeket a kígyókat!" Az Isten parancsára Mózes egy rézkígyót készített és kitette jelül: a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak.

Ez a rézkígyó a fán a keresztre feszített Krisztus előképe lett. Ezt olvassuk Szent János evangéliumában: „Amint Mózes felemelte a rézkígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen".

Stróber László

A választott nép a rézkígyóra tekintett fel, mi pedig a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjére nézünk. Ez ad nekünk erőt, gyógyulást és vigasztalást. Ez az oka annak, hogy a krisztusi ember kiemelt kapcsolatban van a kereszttel. Templomaink tornyán, útjaink mentén, szobánk falán mindenütt ott van a megváltás jele: „Üdvözlégy kereszt, egyetlen remény!".

Jeanne d'Arc-t máglyahalálra ítélték az angolok. Amikor már égett a máglya, Jeanne d'Arc nagyon keresett valamit. Az egyik katona két rőzséből keresztet formált. Felrohant a lángok között, a keresztet úgy helyezte el, hogy vértanú leány szeme előtt legyen a krisztusi jel. Ebből merített erőt a kínok elviseléséhez. Leírták Aquinói Szent Tamásról, hogy ha elakadt az írásban, hosszasan a keresztre nézett, és folytatni tudta a munkát. Szenvedéseinkben, megpróbáltatásainkban merítsünk erőt Krisztus keresztjéből: „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!"

Ezek is érdekelhetik