Hírek

2008.05.02. 13:34

Becsületsértô szavak

Pusztaszentlászló – Megszûnt Tóth András polgármesteri tisztsége, mert bûnösnek találta a bíróság becsületsértés vétségében. Tóth Andrást a település elôzô polgármestere perelte be.

Szabó Judit

Jogerôsen elítélte a Zala Megyei Bíróság Tóth András pusztaszentlászlói polgármestert nagy nyilvánosság elôtt elkövetett becsületsértés vétsége miatt. Bár a végzés már decemberben megszületett, a képviselô-testület csak az e héten tartott ülésen kapott róla tájékoztatást. 

Az ítélet Tóth András polgármesteri tisztségének megszûnésével jár. A falut az új polgármester megválasztásáig Varga János alpolgármester irányítja. Az elôzmények a tavaly március 29-én tartott, indulatos vitáktól hangos falugyûlésre vezethetôk vissza. 

A téma az volt,  hogy az önkormányzat a finanszírozási gondok miatt az iskolát zárja be vagy az önálló polgármesteri hivatalról mondjon le. Azóta mindkettô megtörtént: megszûnt az állami fenntartású iskola, és Söjtörrel körjegyzôséget alakítottak.  

Tóth András a falugyûlésen amellett érvelt, hogy a fejlôdés záloga az önálló polgármesteri hivatal. Hangsúlyozta, az iskolára nincs pénz, ezért ostobának titulálta a képviselô-testület döntését az intézmény további fenntartásáról. A fórumon vitába szállt a települést 1990-tôl 1998-ig irányító Jandó Lászlóval is, aki kiállt az iskola mellett, és bírálta a polgármester tevékenységét. Tóth András a vita hevében „beszari alaknak” nevezte Jandó Lászlót, mert az egykori polgármester nem árulta el, honnét származnak azok az információi, amelyekre a kritikáját alapozta, s melyek valóságtartalmát Tóth András kétségbe vonta. Jandó László beperelte a polgármestert becsületsértésért. A bíróság másodfokon is igazat adott neki. 

Tóth Andrást egy év próbára bocsátották, megállapították a büntetôjogi felelôsségét, de a büntetés kiszabását elhalasztották. A jogerôs ítélet tavaly december 11-én született, és Tóth András januárban megkapta írásban, mégsem állt fel a polgármesteri székbôl. Annak ellenére folytatta a munkáját, hogy a törvény szerint automatikusan megszûnik a polgármester tisztsége, ha e státusával összefüggésben bûncselekmény miatt elítélik. Csak ezen a héten vált meg posztjától, miután a bíróság értesítette a körjegyzôséget az ítéletrôl, s Varga János alpolgármester ülést hívott össze, hogy tájékoztassa a képviselôket. 

Lapunknak Tóth András azzal indokolta, hogy hallgatott a végzésrôl, hogy megilleti a jogorvoslat. – Én nem követtem el semmiféle bûnt, én a véleményemet mondtam, ahhoz pedig jogom van – nyilatkozta. Nemrég perújítási kérelmet nyújtott be, ezáltal sem mentesül azonban a jogerôs ítélet következményétôl, nem maradhat tehát polgármester. Mindemellett tavaly ôsszel bocsánatot kért Jandó Lászlótól a faluban szétosztott szórólapokon, s a békéltetô tárgyaláson, de az elôzô polgármester nem állt el a pertôl. 

Tóth András szerint azért, mert arra ment ki a játék, hogy elmozdítsák a posztjáról. Jandó László cáfolta ezt, lapunknak elmondta: nem az volt a szándéka a feljelentéssel, hogy megbuktassa a polgármestert, hanem elégtételt szeretett volna kapni az ôt ért sérelemért. Közölte: elállt vona a pertôl, ha Tóth András egy falugyûlésen követi meg, de erre nem került sor. Tóth András közölte: indul az idôközi választáson, de már nem fôállású polgármesterként (a fôállása miatt is sok támadás érte az elmúlt években). Úgy értékeli egyébként, hogy a falu sokat veszít azzal, hogy már nem ô áll az élén. Éppen készült az önkormányzati minisztériumba arról tárgyalni, hogy Pusztaszentlászlónak ne kelljen visszafizetnie a termálberuházásra kapott állami támogatást a fejlesztés késlekedése miatt, de tisztsége elvesztése miatt le kellett mondania ezt a sikerrel kecsegtetô tárgyalást, hangsúlyozta.   

Ezek is érdekelhetik