beszámoló

2020.11.18. 09:46

Virtuális Zeginfó – Balaicz Zoltán ismertette a döntéseket

Balaicz Zoltán polgármester a veszélyhelyzetre való tekintettel virtuális Zeginfó keretében számolt be az aktuális döntésekről. Tájékoztatását változtatás nélkül közöljük.

zaol.hu

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere

Fotó: ZH Archívum

„Eredetileg november 19-én tartottuk volna a soron következő képviselőtestületi ülésünket, azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyűlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.

Ugyanakkor Zalaegerszegen mindig is fontosnak tartottuk egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy részletesen tájékoztatom írásban a kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőket, képviselőket a járványügyi védekezés lépéseiről, a bizottságok és a közgyűlés helyett meghozott döntések előtt egyeztetést folytattam a frakciókkal. November 17-re összehívtam a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet, valamint a Frakcióvezetői Értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel áttekintettük valamennyi előterjesztést.

A döntésekről a veszélyhelyzetre való tekintettel most is csak egy virtuális ZEGINFO-val számolok be.

A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, helypénz és óvadék mértéke 2021-ben nem emelkedik.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2021-ben nem emelkedik.

Döntöttünk, hogy 50 százalékos mértékben mentesülnek a helységbérleti díj megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyek önkormányzati tulajdont bérelnek és továbbra is tudnak üzemelni (pl. étel kiszállítást végző éttermek), valamint 95 százalékos mértékben mentesüljenek a helységbérleti díj megfizetése alól azok a vállalkozások, amelyek önkormányzati tulajdont bérelnek és a szigorítások miatt nem tudnak üzemelni.

Lehetővé tettük, hogy a TV torony tetején eddig 8 antennát működtető cég a következő 15 évben is bérelje tőlünk az eszközök kihelyezési lehetőségét.

Pályázatot nyújtottunk be közel 19 millió forint értékben illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására, összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére.

Az ECT Hungary Kft. jelezte, hogy új telephelyen 200 millió forintos beruházással új iparcsarnokot szeretne megvalósítani, új munkahelyeket is teremtve. Ezért az önkormányzat az északi ipari parkban értékesít a cég számára egy 8001 négyzetméteres területet 40,6 millió forintos áron.

Már 17 éve, 2003 óta létezik az Egerszeg Kártya, amely egyrészt erősíti a városhoz való lokálpatrióta kötődést, másrészt a zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkező polgároknak különböző kedvezményeket biztosít. Eddig plasztik kártya formájában volt elérhető, azonban olyan gyorsan fejlődik a bennünket körülvevő világ és a technológia, hogy szükségessé vált új formák alkalmazása is. Már készül egy mobiltelefonos városi applikáció, amelynek része lesz az Egerszeg Kártya mobiltelefonon való alkalmazása is, így a kedvezményeket vonalkóddal, vagy QR kóddal is lehet majd érvényesíteni.

A Lakásalapban 2021-re 45 millió forintos keretet irányoztunk elő, amelyből 28,1 millió forintot fordítunk 20 önkormányzati bérlakás felújítására, 6 millió forintot az első lakáshoz jutók támogatására, 8,9 millió forintot családok otthonteremtési támogatására és lakásfenntartási segélyre, 2 millió forintot pedig lakhatási krízisalapra.

Bár Zalaegerszeg nagy történelmi múltra tekint vissza, hiszen idén ünnepeljük az 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 135 éves jubileumát, az 1247-es első írásos említés óta pedig már 773 év telt el, mégis, sajnos más, szerencsésebb városokhoz képest nekünk nagyon kevés építészeti emlékünk maradt meg az elmúlt századokból. Ezért azokra az örökségeinkre, melyek még megmaradtak, vigyáznunk kell, sőt, lehetőleg fel is kell őket újítani. Ezért indítottuk el a városrehabilitációs programot a Modern Városok Program állami forrásainak igénybevételével, melynek keretében:

- Már megújult a Mária Magdolna Plébánia 1763-as épülete.

- Elkészült az 1750-es botfai Erdődy-Hüvös kastély felújítása.

- Befejeződött az 1765-ös Kvártélyház és a Levéltár épületének felújítása.

- Folynak a munkálatok az 1890-ben épült Göcseji Múzeum épületén.

- Zajlik az 1760-ra elkészült Mária Magdolna Plébániatemplom felújítása és az új orgona beszerzése.

- Új ravatalozó épül a Göcseji úti temetőben.

- Kivitelezés alatt van a helyi kézműves piac.

- Jövőre újjáépül a mérlegház.

- Készülnek a volt KISZÖV székház (1858-ban épült Korona Szálló) felújítási tervei.

- Most pedig egy újabb fontos döntést hoztunk a volt tiszti klub (helyőrségi művelődési otthon – HEMO, Ady utca 1.) 1900-as épületével kapcsolatban, amely városépítészeti szempontból kiemelt jelentőségű, helyi védelem alatt áll, különlegessége pedig az előcsarnokos lépcsőház. Az épület a rendszerváltásig, és azután is állami tulajdonban volt, majd 12 évvel ezelőtt, 2008-ban az állam eladta egy magánvállalkozónak, akinek nagyívű tervei voltak a felújításra és a hasznosításra, de sajnos az akkori gazdasági válság keresztülhúzta a számításait. Amikor önkormányzatunk elkezdte a régi épületek megmentését, sikerrel alkalmaztunk egy megoldást a Zóna épületével kapcsolatban, és erre készülünk most is. A város a Modern Városok Program állami támogatásának segítségével megszerzi az ingatlant, azt szintén az állami keretből felújítja, majd a megújult épületet ingyenes használatba adja a kormányhivatalnak (szakigazgatási szervek költöznek be), amely használja, működteti, fenntartja, fizeti a rezsi költségeket. Tehát megmentünk egy történelmileg is értékes épületet, felújítjuk, a fenntartása pedig nem az önkormányzat kasszáját fogja terhelni.

Véglegesítettük a 15 éves út és járdafelújítási program első ütemét. A teljes programról " target="_blank" rel="noopener noreferrer">itt olvasható részletes információ.

A Műszaki Osztály szakemberei, továbbá külsős közlekedési és útépítő szakemberek és mérnökök első csomagban, 2024-ig a következő felújításokat irányozták elő:

- Ady Endre utca felújítása (177,8 millió forint)

- Kisfaludy Sándor utca felújítása (139,7 millió forint)

- Mártírok útja felújítása (63,5 millió forint)

- Mártírok útja – Kisfaludy Sándor utca kereszteződés, körforgalom átépítése és felújítása (3 millió forint)

- Kossuth Lajos utca eddig még nem érintett szakaszainak felújítása (8,9 millió forint)

- Köztársaság útja felújítása (229,5 millió forint)

- Hegyalja utca felújítása (76,9 millió forint)

- Átalszegett utca felújítása (127 millió forint)

- Landorhegyi út felújítása (120,6 millió forint)

- Platán sor egy szakaszának felújítása (Göcseji út és Landorhegyi út között, 92,2 millió forint)

- Perlaki utca felújítása (63,5 millió forint)

- Apáczai Csere János tér felújítása (114,2 millió forint)

- Kodály Zoltán utca felújítása (50,8 millió forint)

- Erdész utca felújítása (101,6 millió forint)

- Malom utca felújítása (88,9 millió forint)

- Baross Gábor utca felújítása (31,7 millió forint)

- Juhász Gyula utca felújítása (120,6 millió forint)

- Bartók Béla utca felújítása (171,4 millió forint)

- Olajmunkás utca felújítása (107,9 millió forint)

- Hoffhalter utca felújítása (76,2 millió forint)

- Závodszky István utca felújítása (88,9 millió forint)

- Vizslaparki út felújítása (101,6 millió forint)

- Vörösmarty Mihály utca felújítása (Mártírok útja és Vizslaparki út között, 88,9 millió forint)

- Szent László utca felújítása (50,8 millió forint)

- Tomori Pál utca felújítása (31,7 millió forint)

- Árpád utca felújítása (31,7 millió forint)

- Gazdaság utca felújítása (76,2 millió forint)

- Iskola utca felújítása (101,6 millió forint)

- Andráshida utca felújítása (63,5 millió forint)

- Nyíres utca felújítása (44,4 millió forint)

- Irinyi János utca felújítása (63,5 millió forint)

- Ilosvai út – Ságodi út kereszteződés kialakítása (101,6 millió forint)

- Csácsi utca felújítása (Domb utcától északra, 50,8 millió forint)

- Nyerges utca felújítása (107,9 millió forint)

- Klapka György utca felújítása (107,9 millió forint)

- Botfa utca felújítása (29 millió forint)

- Ebergényi út felújítása (Dalos utcáig, 127 millió forint)

- Jánkahegyi út felújítása (50,8 millió forint)

- Kikelet utca felújítása (92,2 millió forint)

- Gyümölcsös utca és Gyöngyvirág út felújítása (63,5 millió forint)

- Budai völgyi utca felújítása (19 millió forint)

- Gálafeji utca felújítása (25,4 millió forint)

- Posta utca, buszváró telepítése (18 millió forint)

- Bíró Márton utca felújítása (Wlassics utca és Juhász Gyula utca között, 9 millió forint)

- Pipahegyi utca felújítása (25,4 millió forint)

- Gévahegyi út felújítása (25,4 millió forint)

- Rózsás utca felújítása (31,7 millió forint)

- Béke utca felújítása (Hock János utcától délre, 63,5 millió forint)

A 49 helyszín felújításának forrásigénye 3,8 milliárd forint. A fedezete állami támogatás a Modern Városok Program keretében, a Kovács Károly Városépítő Programba illesztve. Zalaegerszegen összesen 869 út és járda található. Ebből 49 felújítása 3,8 milliárd forintba kerül. Városunk évente saját erőből 200-300 millió forintot tud az utakra és járdákra fordítani, látható tehát, hogy még a 49 helyszínt sem tudnánk soha saját erőből megvalósítani, ez csak állami támogatással lesz lehetséges!

Végül döntöttünk a 2020-as Zalaegerszegért Díjakról. Eredetileg december 18-án, a közgyűlés hagyományos évzáró ünnepségén adtuk volna át a kitüntetéseket, azonban a veszélyhelyzet miatt ez a program elmarad, így egy későbbi időpontban, valamikor 2021-ben adjuk át a díjakat. A 2020-as díjazottak:

- Boronyák Róbert, korábbi labdarúgó utánpótlás technikai vezető, masszőr

- Gecse László, volt önkormányzati képviselő, a Zala-Depó Kft. nyugállományba vonult ügyvezetője

- Gondos Ferenc, nyugállományú ezredes, a Zalaegerszegi Honvédklub tiszteletbeli elnöke

- Háriné Molnár Ágnes, az Albatrosz Tánc Sport Egyesület vezetője

- Dr. Kóbor Hajnal Tünde, nyugalmazott háziorvos

- Lázár-Kiss Barna András, erdélyi testvérvárosunk, Barót 2012-2020 közötti polgármestere

- Szemes Béla, a Báthory István Szakközépiskola korábbi igazgató-helyettese, volt középiskolai szakreferens, színházi kritikai író

- Dr. Tihanyi Ferencné, a Zalai Polgári Körök Egyesület titkára

- Dr. Vándor László, régész-történész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója

- Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2020. november 17.

Balaicz Zoltán

polgármester”

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában