Felújítás után püspöki áldás

2018.09.18. 07:00

A százharmincadik évfordulóra hozták rendbe a zalacsébi templomot

Önerőből, a hívek adományai révén, támogatások és egyéb források igénybevétele nélkül újíttatta fel a település 130 éves templomát a zalacsébi egyházközség. A templo­mot vasárnap az öt órakor kezdődő szentmise keretében áldotta meg dr. Székely János szom­bathelyi megyés püspök.

Gyuricza Ferenc

A belső tér is megújult

Az ünnepi istentisztelettel a templom felszentelésének 130. évfordulójáról is megemlékeztek. A főként a belső teret érintő felújítás is erre az alkalomra fejeződött be. Mintegy hétmillió forintból részben megújult s némileg átalakult a szentély és a tabernákulum, méltóbb körülmények közé került a gyóntatófülke, kijavították az eredeti, 130 éves padok lábazatát, és új járólapot raktak le. Az épület külső színezése is megújult.

A munkálatokról az egyházközség tagja, Sipos János szólt a szentmise elején, s a templom történetét is bemutatta. Mint mondta, a kőtemplomot Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére emelték, azelőtt egy fatemplom állt a településen. Miután tönkrement, 1886-ban kezdték el az új egyházi épület felhúzását, a munkálatok 1888-ra fejeződtek be. Az október 14-re tervezett felszentelést az akkori szombathelyi megyés püspök, Hidasy Kornél az egészségi állapota és az időjárási körülmények miatt nem tudta elvégezni, így a főpásztor a zalaegerszegi esperesi kerület vezetőjét kérte fel a ceremónia elvégzésére.

Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök ünnepi szentmise keretében áldotta meg a felújított
zalacsébi templomot vasárnap Fotó: Gyuricza Ferenc

Többször is felújították

Az elmúlt 130 évben a templom számos felújításon esett át, Sipos János ezek közül hármat emelt ki. 1931–32-ben készült el a templom belső díszítése, a faliképeket az akkor a községben élő, majd később Amerikába kivándorló Gál József festette. Ő a faliképek között a templom építéséhez és felújításához hoz­zájáruló adományozókat is megörökítette, az egyik kupolában szereplő könyvekben olvashatók a nevek.

A második fontosabb felújítás 1972-ben történt, ez leginkább azért érdekes, mert kezdeményezője és szervezője a templomépítő plébánosként ismert dr. Horváth Lajos atya volt, aki maga is részt vett a munkákban. Az 1995-ös felújítás során elektromos orgona került a kórusra, illetve Mester Éva Ferenczy Noémi-díjas üvegművész jóvoltából ekkor készült el az a két antik, ólmozott üvegablak, amelyek egyikén az idén boldoggá avatott Brenner János látható. Az 1957 decemberében meg­gyilkolt vértanú papnak ez volt az egyik első templomi ábrázolása. Az orgona telepítését és a Brenner Jánost ábrázoló üveg­ablak kialakítását a budafai (zalalövői) születésű, 2015-ben elhunyt néhai zalaszentgyörgyi plébános, a tiszteletbeli kanonoki címmel rendelkező Hencz Ernő finanszírozta a saját vagyonából.

Ezek is érdekelhetik