A beruházás a város történetének legnagyobb értékű közútfejlesztése

2022.12.03. 06:50

Háromsávos lesz és kétirányú a zalaegerszegi Kosztolányi utca

Elkezdődött és várhatóan jövő év végére be is fejeződik a város történetének legnagyobb belterületi útfejlesztése: a két ütemben megvalósuló beruházás során háromsávosra bővül és kétirányúvá válik az észak-déli irányú közlekedés egyik legfőbb útvonala, a Kosztolányi utca.

Varga Lívia

A drasztikusan megnövekedett gépjárműforgalom tette szükségessé a Kosztolányi utcai beruházást

Fotós: Pezetta Umberto

…ami eredetileg is kétirányú volt, idézi fel Balaicz Zoltán polgármester, hozzátéve: a Rózsa (ma Béke) és a Baross liget között a Sissinek emléket állító Erzsébet királyné utca villasora 1925 és 1935 között épült fel. Az utca, ami 1946-ban Kosztolányi Dezső nevét vette fel, a Kovács Károly térrel együtt 1976-ig kétirányú volt. Akkor azonban a nagytemplom melletti plébániakert maradványát felszámolták, a Szentháromság-szobrot áthelyezték, és elkezdődött a négysávos, 76-os főút átvezetése Zalaegerszeg belvárosán, végleg megszüntetve ezzel a Kazinczy tér hagyományos, több évszázadig főtérként funkcionáló jellegét. Ehhez kapcsolódóan lett egyirányú a Kosztolányi utca, emlékeztet a polgármester.

A napokban a Kosztolányi utca–Béke liget sarkán tartott projektindító sajtótájékoztatón a város vezetői és a kivitelező cégek képviselői a beruházás terveit tanulmányozzák. B-j: Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, Gecse Péter alpolgármester, dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő, Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa főispán, Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán alpolgármester, a Hydrocomp Kft. vezetői: Dormán László és Barabás Miklós, valamint Fuisz Ádám, az Inter-Tefu Kft. ügyvezetője
Fotós: Pezzetta Umberto

Már húsz éve is tervezték
– Akkor még nem is gondolhattak arra, hogy két évtizeddel később, 1998-ban 16 ezer, 2022-ben pedig már 35 ezer gépjármű lesz a városban, nem beszélve a környező településekről érkezőkről. Az autók számának növekedésével párhuzamosan a 2000-es évek elején már az akkori önkormányzat tervbe vette, hogy legyen újra kétirányú a Kosztolányi utca, mérsékelve a Kossuth utcára és a Mártírok útjára nehezedő terhelést – folytatja a polgármester, hangsúlyozva: a beruházás célja a teljes felújításon túl ma is a belváros autó- és buszforgalmának csökkentése. Továbbá a páterdombi városrész és a megyei kórház, valamint a vasútállomás megközelíthetőségének javítása.
A fejlesztés két ütemben valósul meg: most a nagytemplomtól a Hunyadi utcáig tartó, önkormányzati tulajdonban levő 1,3 kilométeres szakasz felújítása kezdődött el, a vasútállomásig terjedő, állami tulajdonú és kezelésű rész rekonstrukciója tavasszal indul.

Bruttó 1,8 milliárdból
Az első szakasz megvalósítására az önkormányzat nyílt, európai uniós közbeszerzést írt ki, melyet két zalaegerszegi cég, a Hydrocomp Mélyépítő Kft. és az Inter-Tefu Kft. konzorciuma nyert el. Az első ütem közel bruttó 1,8 milliárd forintos ráfordítással valósul meg. Történelmi pillanat ez,  jegyzi meg Balaicz Zoltán, erre ugyanis saját forrása soha nem lett volna az önkormányzatnak. A beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 449 millió forintot nyert a város, amihez a kormány további több mint 1,3 milliárd forintot biztosított. Az első ütem tervezett befejezési határideje 2023 augusztusa.
A projekt célja az első ütemben a Balatoni út és Hunyadi utca közötti szakasz teljes felújításán túl annak kétirányúvá alakítása, ami magában foglalja az út-, járda-, parkoló- és autóbuszöböl-építést, az érintett csomópontok kialakítását, a forgalomtechnikai fejlesztéseket, a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját, a közvilágítási hálózat bővítését, a közműkiváltásokat, az akadálymentesítést, a parkosítást, sorolja Bali Zoltán alpolgármester.

Műszaki tartalom I.
A kivitelezéssel érintett szakasz hossza 1342 méter, beleértve a Béke ligeti utcát is, emeli ki az alpolgármester, majd a műszaki tartalmat ismertetve elmondja: a Balatoni úton a keleti ágban a balra kanyarodás biztosítása miatt a forgalom elől elzárt szigetet át kell építeni. Támfalak kialakítása szükséges a Mozi köz és a Petőfi-iskola környezetében. A Parkolóház bejárata átépül, megközelítése módosul. A Béke ligeti utcai és Bíró Márton utcai csomópontban az egyes irányoknak külön forgalmi sávot alakítanak ki. Új jelzőlámpás forgalom­irányítás létesül a Berzsenyi utcai és a Béke ligeti utcai csomópontban, a meglévő rendszerek (Balatoni u., Petőfi u., Hunyadi u.) pedig átépülnek.
A színház északi és déli oldalán lévő egyirányú utak forgalmi rendje megváltozik, ennek megfelelően útcsatlakozásaikat a kanyarodási irányoknak megfelelően át kell építeni. A színház épülete így körüljárhatóvá válik.
Szinte a teljes Kosztolányi utcára igaz, hogy a jelenlegi burkolatszélesség nem elegendő a három sáv kialakításához (két sáv, ahogy eddig, ezután is északra tart, az új sáv pedig délre), ezért az útburkolat félméteres szélesítése is szükséges, mutat rá Bali Zoltán. Új autóbusz-megállóhely épül a Mozi köz, illetve a Petőfi-iskola környezetében. A keleti oldali buszmegállókat is átépítik, áthelyezik. A Petőfi-iskola előtti tér megújul. A Kosztolányi utcai villasor előtt térköves gyalogjárda épül. S a teljes szakaszon megújul az aszfaltburkolat. A csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, bővítése a teljes nyomvonalon megvalósul. A Béke ligeti utcában a meglévő rendszert két szakaszon is cserélik. A távközlési aknákat átépítik. Az érintett szakaszon megvalósul a meglévő 22 és 0,4 kV-os közcélú hálózat kiváltása, átépítik a közvilágítási hálózatot, s biztosítják a forgalomirányító berendezések energiaellátását is. Most a Petőfi-iskola előtt vízvezeték-kiváltást végeznek. Idén az oktatási intézmény környezetében és a Béke ligeti utcában lesz út- és közműépítés.

Térképen a teljes beruházás

Második ütem tavasszal
A Hunyadi utca és a vasútállomás közötti szakasz felújítása a Modern városok program állami keretéből valósul meg. A kivitelezői közbeszerzési eljárást a tervek szerint még idén elindítja az önkormányzat, közli Bali Zoltán, hozzátéve: várhatóan 2023 tavaszán indulhat a munkavégzés a második szakaszon. A kivitelezés becsült időtartama 300 nap.

Műszaki tartalom II.
A tervezett korszerűsítések körbeveszik a Baross ligetet, a megyei kórházat és a vasútállomás környezetét. A beavatkozás érinti a Göcseji és a Zrínyi utat, a Hunyadi és a Kosztolányi utcát, továbbá a vasút alatti gyalogos aluljárót, melynek átépítése szintén a fejlesztés részét képezi. Új autóbuszöböl épül a kórház főbejárata közelében, megkönnyítve a kertvárosi és a landorhegyi városrészben élők kórházba érkezését, továbbá a Kosztolányi úton, a Baross liget északkeleti sarkán is. Ezzel párhuzamosan pedig a Zrínyi úton, a rendelőintézet (SZTK) közelében lévő buszmegálló megszűnik, a helyén parkolók épülnek, tájékoztat az alpolgármester.
A Hunyadi utca és a vasút­állomás között is háromsávos lesz a Kosztolányi (két sáv észak felé, egy délre). S a Hunyadi utcában a Kosztolányi utca és a kórház között ugyancsak három sáv lesz (két sáv a Göcseji útról a Kosztolányi utca irányába, egy sáv pedig visszafelé). A Zrínyi út kórház melletti szakaszán azt szeretnék elérni, hogy lehetőleg csak az menjen be oda, aki a kórházba érkezik, így forgalomcsillapított övezetként funkcionál majd. Dél felé az út ívben ráfordul a Palatinus étterem mögött a Kosztolányi utcára. A Tomori és a Dobó utca közötti szakaszon a jelenlegi út helyén parkolóhelyek épülnek. A kórház Zrínyi utcai bejáratáig kétirányú lesz a forgalmi rend, ami nagy segítség a dél felől érkezőknek. A forgalomcsillapítás érdekében az SZTK előtti gyalogátkelőhelyet kiemelik. A Csány téren marad a két forgalmi sáv, azonban az egyik balra kanyarodóvá változik (jelenleg mindkét sávból lehet egyenesen haladni a Zrínyi út felé). A Göcseji út felől két sáv érkezik a Hunyadi utcára, a szélső sávból lehet majd kanyarodni a kórház felé, de haladhatunk egyenesen is (jelenleg a szélső sáv csak a kanyarodó). A Baross ligeti parkoló megközelítése változik: a Zrínyi utca irányából és a Kosztolányi utca felől is be lehet hajtani. A Kosztolányi utcára kihajtani azonban csak jobbra, dél felé lehet majd. Az új forgalmi rendre tekintettel a meglévő jelzőlámpák átépülnek, illetve újakat is telepítenek a Palatinus étterem mögötti csomópontban. Kerékpárút épül a Palatinus étterem és Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszon, továbbá több mint 700 méteren új csapadékcsatorna is. A távközlési hálózatok kiváltása és az aknák átépítése szintén a program része. Továbbá ezen a második szakaszon is átépítik a közvilágítási hálózatot, s megvalósul a víz- és szennyvízbekötések cseréje is.

Súlypontváltozás
Bali Zoltán emlékeztet: az elmúlt években az északi ipari parkban végbement fejlődés egyfajta „ipari súlypont-áthelyeződést eredményezett”, ami az észak-déli irányú közlekedés felerősödését vonta maga után, hiszen a Kertvárosból sokan járnak át dolgozni a város másik felében létrejött új munkahelyekre, ami újabb sürgető érv volt a fejlesztés elindítására. Hozzáteszi: a nagyberuházást a hosszú tervezés mellett komoly „előfejlesztés-sorozat” előzte meg: a Balatoni úton egy nagyobb szennyvíz-rekonstrukciós projekt, a Petőfi utcai csomópontban a gáz- és ivóvízvezetékek cseréje és a szennyvízrendszer felújítása, a Berzsenyi utcai csomópontban a közművek kiváltása és cseréje. S szükség volt telek­alakításokra, magánterületek megvásárlására, valamint a közművek áttervezésére is.

Nem halasztható
Vigh László országgyűlési képviselő a fejlesztés kapcsán elárulja: óriási küzdelem volt a szükséges forrás megszerzése, ám nem halogatható tovább a beruházás, mivel a gépjárművek száma évről évre nő: jelenleg Zalaegerszegen napi közel 50 ezer – és csak a Kosztolányi utcán napi 10 ezer – jármű közlekedik.
– Évtizedek óta szerette volna elindítani a mindenkori önkormányzat a város történetének eddigi legnagyobb infrastrukturális beruházását, ami most végre sikerült – fogalmaz Balaicz Zoltán. – A kivitelezés ideje alatt a Kosztolányin és a környező utcákban több ütemben lesz forgalomkorlátozás. A következő egy év tehát komoly kihívásokat tartogat az autóval és gyalog közlekedőknek egyaránt, ezért mindenkitől türelmet és megértést kérünk.

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában