Törvénygyár: minisztériumok felsorolása, kormány tagjai, államtitkárok jogállása

Csütörtökön a parlament elfogadta a minisztériumok felsorolásáról, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényjavaslatot.

MTI

A képviselők az előterjesztés kétharmados többséget igénylő részét 297 igen, 7 nem szavazattal, 51 tartózkodás mellett fogadták el; az egyszerű többséget igénylő részt 302-en támogatták, 40-en elutasították és 13-an tartózkodtak.
   
A jogszabály szerint a tárcák száma az eddigi tizenháromról nyolcra csökken, és törvényi szinten szabályozzák a kormányzati jogutódlás eddig szokásjogon alapuló átadás-átvételi eljárását, amely már a most távozó kormányra is vonatkozik.
   
A minisztériumok felsorolásáról szóló jogszabály szerint a tárcák száma az eddigi tizenháromról nyolcra csökken, ezek a következők: Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium.
   
Az elfogadott előterjesztés törvényi szinten szabályozza a kormányzati jogutódlás eddig szokásjogon alapuló átadás-átvételi eljárását, amely már a most távozó kormányra is vonatkozik. A törvény szerint a miniszterek nem ruházhatják át ezt a hatáskört, a leköszönő minisztereknek személyesen kell átadniuk utódjuknak egy nyilatkozattal tárcájuk vezetését.
   
A parlamenti többség megszavazott egy MSZP-s módosító indítványt. A szocialisták az alkotmánnyal összhangban javasolták pontosítani a törvényt: az önkormányzatok törvényességi felügyelete helyett a törvényességi ellenőrzés került a szövegbe. Az MSZP szerint a törvényességi ellenőrzés és a törvényességi felügyelet között jelentős tartalmi különbség van, törvényességi felügyelet keretében ugyanis a felügyeleti szerv felfüggesztheti a felügyelt szerv döntését, illetve működését.
   
A jogszabály a kormányzati átadás-átvételre vonatkozó rendelkezései a kihirdetés napján hatályba lépnek, míg a törvény többi része "az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg lép hatályba".

OLDALTÖRÉS: Elfogadták a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt

Elfogadták a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt

Elfogadták a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt

Elfogadták a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt

A parlament elfogadta a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényjavaslatot csütörtökön.

A jogszabály kétharmados többséget igénylő részét 307 igen, 51 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselők, míg az egyszerű többséget igénylő passzusok 308 igent, 49 nem voksot kaptak, egy képviselő tartózkodott.
   
A jogszabály visszaállítja a közigazgatási és a helyettes államtitkári tisztséget. Ez a rendelkezés - a törvény indoklása szerint - lehetővé teszi, hogy professzionális köztisztviselők vezessék a minisztériumok szakmai igazgatását, "következetesen elválasztva őket a politikai vezetéstől".
   
Rendelkezik a politikai vezetőkre vonatkozó közös szabályokról, ideértve a felelősségükre, összeférhetetlenségükre és a jogviszony megszűnése esetére járó juttatás szabályozására.
   
A törvény egyik vitatott része volt a miniszterek javadalmazására vonatkozó rendelkezés. A szocialisták kifogásolták, hogy a javaslat nem tartalmazta azt a rendelkezést, miszerint a kormányfő 15 százalékkal csökkentheti a miniszterek fizetését. Az előterjesztők visszavonták a javaslatot, amelyet átdolgoztak és így a törvényszövegben rögzítették: "a miniszter alapilletményét a miniszterelnök át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 20 százalékkal csökkentheti".
   
Az előterjesztés "a korábban óriásira duzzasztott" Miniszterelnöki Hivatal helyett egy kisebb, de hatékonyabb Miniszterelnökség létrehozását is tartalmazza. Ennek élén államtitkár áll.
   
Az indoklás szerint a fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok 2010. szeptember 1-jei visszaállításával csaknem négyéves mulasztást pótolhat a jogalkotó.
   
A parlament elfogadott két MSZP-s szövegpontosító módosító indítványt; Harangozó Tamás és Szekeres Imre egyrészt a "bekezdés" szó beírását kezdeményezték a törvény egyik bekezdésébe, másrészt egy helyen az "évi" szó beillesztését indítványozták.
   
Az Országgyűlés kéri a köztársasági elnöktől a törvény sürgős kihirdetését.

Ezek is érdekelhetik