Kultúra

2011.08.29. 14:29

Ombudsman: sérthetik egyes iskolák a különélő szülők jogait

Szabó Máté ombudsman szerint sérti a jogbiztonság követelményét, hogy az oktatási intézmények maguk döntik el, tájékoztatják-e a különélő szülőt a gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről.

MTI

A biztos felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hívja fel a közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét a törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére.

A családjogi törvény rendelkezéseire hivatkoznak azok az iskolák, amelyek csak a gyermeket nevelő, szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adnak információt - olvasható az Országgyűlési Biztos Hivatala által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.

A családjogi törvény értelmében a szülői felügyeleti jogot az a szülő gyakorolja, akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte. A különélő szülő felügyeleti joga pedig - a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével - szünetel. A szülők közös döntését igénylő lényeges kérdésnek számít a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.

A közoktatási törvény szülői jogként nevesíti a részletes és érdemi tájékoztatást a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről. Szülői kötelezettség a gyermek fejlődésének, tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, a segítségnyújtás a gyermek kötelességeinek teljesítéshez. A közoktatási törvény nem tesz különbséget a szülői felügyeletet gyakorló, illetve a szülői felügyelet szüneteltetése hatálya alatt álló szülő között - emlékeztet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Álláspontja szerint információk hiányában a különélő szülő nem tud megalapozottan állást foglalni a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztásához szükséges, közös döntést igénylő kérdésekben, valamint nem tud eleget tenni a közoktatási törvényben foglalt jogainak és kötelezettségének sem.

A biztos szerint a közoktatási törvény rendelkezései alapján az oktatási intézmények a gyermek magatartására, szorgalmára és előmenetelére vonatkozó tájékoztatást - kérelemre - megkülönböztetés nélkül kötelesek megadni a szülői felügyelet gyakorló és a szülő felügyelet szüneteltetésének hatálya alatt álló szülőnek. A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő azonban az információk birtokában is csak a családjogi törvényben szabályozott kérdésekben jogosult döntést hozni.

Az egységes jogalkalmazás érdekében Szabó Máté felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét hívja fel a törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére - áll a közleményben.

Ezek is érdekelhetik