Kultúra

2008.10.17. 02:28

Deák és Batthyány barátsága

<b>Zalaegerszeg</b> - Míg a kortársai körében köztiszteletnek örvendő Deák Ferenc számos kiváló történelmi személyiséggel ápolt szoros baráti kapcsolatot, Batthyány Lajos grófnak, a rendkívül büszke és öntudatos, s ezért kissé gőgös főúrnak kevés barátja volt.

Az Olvasó

A Batthyány Lajosné irathagyatékából most előkerült dokumentumok minden eddiginél hitelesebben bizonyítják, hogy Deák ezen kevesek közé tartozott.

Azt már korábbi kutatásaink kiderítették, hogy Deák, az ifjú joghallgató, és a gimnazista Batthyány 1819 novemberétől 1821 augusztusáig ugyanabban a házban lakott Győrben, sőt, iskoláik is közös épületben működtek. Feltételezhető, hogy már ez idő alatt megismerhették egymást, és későbbi barátságukat is ezek az évek alapozhatták meg.

Felnőttként az 1839/1840. évi pozsonyi országgyűlésen találkoztak először, és rögtön együtt is működtek: míg Deák az alsótáblán helyet foglaló köznemesi ellenzék vezére volt, Batthyány a felsőtáb-la főnemeseiből szervezett Deák politikáját támogató ellenzéki csoportot. Politikai nézeteik szinte kezdetektől fogva közel álltak egymáshoz: Batthyány lényegében Deák liberális reformelképzeléseit támogatta. Az 1840-es években mindketten Kossuth Lajos pártjára álltak a Széchenyi-Kossuth vitában, és szorosan együttműködtek vele a különböző társadalmi egyesületek és az ellenzéki párt szervezésében.

Batthyány gróf, aki szinte senki előtt sem hajtott fejet, Deák képességeit és tehetségét az első perctől kezdve elismerte, és nagyrabecsülését nyilvánosan is kifejezte. 1840 júliusában eljött Zalaegerszegre, hogy meghallgassa Deák országgyűlési követbeszámolóját, 1843 júniusában, majd 1847 februárjában pedig kehidai kúriájában kereste fel az ellenzék zalai vezérét. E látogatások, valamint Batthyány pesti és ikervári otthonában történt találkozásaik alapján már eddig is arra következtettünk, hogy Batthyány Lajost és Deákot nem csupán egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése kötötte össze, hanem - dacára a köztük lévő rangbeli és vagyoni különbségeknek - feltehetőleg barátság is kialakult közöttük.

Deák és Batthyány barátságának egyik legfontosabb bizonyítéka az a mindeddig elveszettnek hitt levél, melyet Deák 1845. november 29-én írt Kehidáról az ellenzéki párt szervezésével vesződő grófnak. (E levél más szempontból is egyedülálló, mivel több, egymáshoz írott levelükről továbbra sincs tudomásunk.) Deák e személyes hangvételű, zömében az ellenzéki program megalkotásával kapcsolatos aggályait részletező levél elején Kedves Barátom -nak szólította Batthyányt. Szívből gratulált a fia (Ákos) születéséhez, köszönetet mondott neki azért, mert az ő ajánlására nevezte ki nyőgéri plébánossá az addig Zalabesenyőn a Skublics családnál nevelősködő Kőnigmayer Károlyt, végül pedig hű barátod -ként köszönt el a gróftól. Barátságuk bizalmas jellegét érzékelteti, hogy Deák arra kérte Batthyányt, mondja meg a feleségének: kár volt kisfiát Ádámnak nem kereszteltetni; Ádám ugyan nem szép név, de Batthyány Ádám szép és kedves emlékezet a magyarnak és a Batthyány családnak.

Amikor Batthyány 1848 márciusában miniszterelnöki megbízást kapott, ragaszkodott hozzá, hogy Deák vállaljon szerepet kormányában. Deák igazságügyi miniszterként mindvégig a miniszterelnök bizalmasa, legközelebbi tanácsadója és szilárd támasza volta Béccsel folytatott tárgyalások során, a minisztertanácsi üléseken és a pesti népképviseleti országgyűlésen egyaránt, sőt, többször helyettesítette is a távollévő kormányfőt.

Ismeretes, hogy a császáriak 1849 januárjában elfogták és bebörtönözték a volt miniszterelnököt. Az ellene felségárulás vádjával indított hadbírósági vizsgálat során Batthyány kérte, hogy védőügyvédnek maga mellé vehesse Deákot. Miután a császári hatóságok ezt megtagadták, Deák 1849. február 24-i levelében arra kérte Batthyány Ikerváron tartózkodó feleségét, hogy jöjjön Pestre, legyen a támasza a Budán bebörtönzött grófnak. Deák levelének eredeti példánya most került elő, egy vékony hártyapapírra ceruzával írt, keltezetlen és aláíratlan feljegyzéssel együtt, melyről bebizonyosodott, hogy szintén Deák kézírása. Deák Ferenc e mindeddig ismeretlen feljegyzésének kétféle olvasata is lehet: vagy tanácsot adott a férjét börtönében többször is meglátogató Batthyánynénak, hogyan védekezzen a gróf az ellene felhozott vádakra, vagy a grófnét igyekezett meggyőzni a férje elleni vádak alaptalanságáról. Deák feljegyzésében hatféle bizonyítékkal próbálta alátámasztani, hogy Batthyány nem tartozott Kossuth pártjához , és utalt egy, a grófnénak írt - egyelőre ismeretlen - levelére is, melyben a honvédtoborzás, a papírpénz kibocsátása és a horvátok ügyében felmerült vádakkal kapcsolatban fejtette ki részletesen az álláspontját.

Ezek is érdekelhetik