Hírek

2015.10.07. 09:06

Befejezte a számvevőszék Pacsa utóellenőrzését

Pacsa - Befejezte Pacsa önkormányzatának pénzügyi utóellenőrzését az Állami Számvevőszék (ÁSZ).

Az ÁSZ még 2009. január és 2012. december közötti időszakban értékelte az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási helyzetét és szabályszerűségét. Az utóellenőrzés során azt vizsgálta, hogy milyen intézkedéseket tettek a hiányosságok kiküszöbölésére.

Az ÁSZ megállapította, hogy Pacsa önkormányzata az intézkedési tervben előírt kilenc feladat közül hetet végrehajtott, egyet részben teljesített, egyet pedig nem teljesített.

Az önkormányzat határidőre intézkedett a további bevételnövelés és kiadáscsökkentés érdekében, elkészítette a stabilizációs programot. A képviselő-testület elé beszámoló került a harminc napon túli  szállítói állományról és a lejárt tartozások átütemezése érdekében tett intézkedésekről. Elkészítették a környezetvédelmi programot, intézkedtek arról, hogy az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában a rövid lejáratú kötelezettségeket teljes körűen bemutassák, továbbá előírták a jövőbeni pénzintézeti  kötelezettségvállalások kockázatainak döntés-előkészítő szakaszban történő feltárását, a futamidő egyes éveit terhelő kötelezettségek költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatásának vizsgálatát.

Határidőt követően értékelte Pacsa önkormányzata a feladatellátáshoz kapcsolódó döntések pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt hatását, és készítette el a feladatellátási szerződések tartalmi követelményeiről szóló szabályzatot. Részben intézkedtek arról, hogy az éves belső ellenőrzési tervek tartalmazzák a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos kockázati tényezők ellenőrzését. Végre nem hajtott feladat egy volt: nem működtettek a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok kezelésére alkalmas rendszert.

Az ellenőrző szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a feltárt hiányosságok közepes kockázatot jelentenek a pénzügyi gazdálkodásra és annak szabályszerűségére.

Ezek is érdekelhetik