Hírek

2011.08.19. 06:09

Itt valaki meghalt - Emlékek és óva intő keresztek csak engedéllyel

Közlekedési balesetben elvesztett családtagjaik emlékére sokan emelnek a tragédia helyszínén, az utak mentén kegyhelyet, ám azok akár újabb balesetek okozói is lehetnek.

Fincza Zsuzsa

- Az útpadkán vagy annak közelében elhelyezett keresztek, illetve egyéb emlékművek a forgalombiztonság szempontjából is veszélyt jelentenek. A többnyire lakott területen kívüli, megvilágítatlan helyszíneken, az útpadkán, illetve félig az úttesten a hozzátartozók által szabálytalanul leállított, gyakran kivilágítatlan gépjármű baleseti veszélyforrást jelent - mondta el megkeresésünkre Büki Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóságának megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályának vezetője. - Önmagában maga a kegyhely is veszély forrása lehet, mert egy éjszaka pislákoló, világító mécses megtévesztő, zavaró hatású lehet, illetve veszélyhelyzet esetén az útpadkára lehúzódó gépjármű az építmény miatt balesetet szenvedhet.

A betonút mellett elhelyezett fakeresztek, koszorúk, gránitsírkövek nem csak elvonhatják a közutakon közlekedők figyelmét az autóvezetésről, nehezítik a kaszálást, a hóeltakarítást, ám érthető okból a gyásznak is helyet kell adni.

- Ezek a kegyhelyek egy 1998-as törvény alapján tilalom hatálya alá tartoznak. A hivatkozott bekezdés a következőket tartalmazza: A közút területén, a közút felett és mellett tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti.

Bár Zala megyében nem rendelkeznek nyilvántartással a kegyhelyekről, becsléseik szerint 30-50 darabra tehető a számuk a zalai közutak mentén. Az útfelújítások során, mint amilyen például a 76-os út javítása is, a keresztek és egyéb emlékművek elbontásra kerülnek, újbóli kihelyezésükhöz közútkezelői hozzájárulás szükséges.

- A kegyhely, legyen az kereszt, kopjafa vagy bármilyen anyagú emlékmű, közút területén történő elhelyezésére, létesítésére közútkezelői hozzájárulás csak akkor adható, ha az kétséget kizáróan, nem veszélyezteti a forgalom biztonságát. Kellő távolságra, nem útterületen kell elhelyezni és legyen a közelében a biztonságos megállásra szolgáló hely, ahol parkolhatnak a megemlékezés idejére.

A megyében évente 3-5 új kereszt
A kőből vagy betonból készült emlékezőhelyek építménynek számítanak, így engedélykötelesek, de a különböző keresztek elhelyezéséhez is írásos engedélyeztetés szükséges. Megyénkben évente 3-5 új megkeresés érkezik a közútkezelőkhöz ilyen kegyhely létesítése céljából, akik alaposan megvizsgálják az említett útszakaszt, nem okoz-e balesetveszélyes helyzeteket az elhelyezett kereszt. Az önkényes, engedélyeztetés nélküli kereszteket, kopjafákat eltávolíttatják.

Ezek is érdekelhetik