Hírek

2011.01.13. 15:16

Korrekten váltak el a várostól: Tekenye három hónapja önálló

Három hónapja, vagyis az önkormányzati választások óta önálló település Tekenye. Zalaszentgrót korábbi városrészének lakossága népszavazáson a fejlődés érdekében tette le voksát a leválás mellett.

Sámel József

– Az önkormányzati munka Tekenyén nem az önkormányzat létrejöttével, hanem már jóval előbb indult. A faluért tenni akaró emberek felismerték, hogy a leválás folyamata nehéz és fáradságos lesz, sok, előre nem látható nehézséggel jár. Ezért 2010 áprilisában falugyűlésen önkéntes alapon létrejött az előkészítő bizottság, amely feladatául tűzte ki, hogy az önállósodással kapcsolatos feladatokat minél jobban előkészítse – idézte a kezdeteket Tarsoly Róbert polgármester. – Úgy gondolom, kedvező, hogy a megválasztott képviselők és jómagam is részesei voltunk ennek a munkának, így a tényleges, „hivatalos” intéznivalókat kellő rálátással tudtuk megkezdeni.

A leválással kapcsolatos és az új önkormányzat előtt álló megoldandó feladatokat jól előkészítették.

– A legfontosabb kérdésekben (egyebek között a közigazgatási határ megállapítása, a vagyonátadás, a pénzeszközök átadása, stb.) így gyorsan és egyetértésben sikerült megállapodnunk Zalaszentgróttal. Kulcskérdés volt számunkra a 2010-es évi költségvetés, Tekenye bevételét tavaly ugyanis csak a várostól átvett pénzeszközök jelentették. A hivatal munkatársai által kidolgozott javaslatok alapján ebben is korrekt megállapodás született, a falut működtetni tudtuk. Az önkormányzat létszáma nem indokolta például bizottságok létrehozását, de az egyes feladatoknak (gazdasági, ifjúsági, szociális ügyek, stb.) tanácsnoki hatáskörökben jelöltünk ki felelősöket.


Az új településvezetésnek rengeteg olyan feladata volt, melyek a régóta működő önkormányzatokhoz képest plusz munkát jelentettek és a határidők is sürgettek.

– Megalkottunk 2010-ben több rendeletet, szerződést, s megállapodást kötöttünk az ivóvízellátásra, szemétszállításra, ugyanakkor biztosítanunk kellett a többi kötelező feladat ellátását is. Általános iskolai oktatás tekintetében csatlakoztunk a Zalaszentgrót- Sénye Iskolafenntartó Társuláshoz, az óvodai nevelésre Türjével kötöttünk feladatellátási megállapodást. Itt jegyzem meg, hogy a tekenyei iskolás gyerekek a leválást követően bejáró státusszal rendelkeznek, ami a zalaszentgróti általános iskola számára szeptembertől plusz állami normatívát biztosít. A közigazgatási feladatok ellátására is Zalaszentgróttal kötöttünk megállapodást. A hagyományos információs csatornák megléte, a költségek, a hivatal felkészültsége, a minél inkább zökkenőmentes átmenet biztosítása indokolta ezt a döntésünket. Az eddigi működés visszaigazolja a döntésünk helyességét. A költségvetés tekintetében sokáig „sötétben tapogatództunk”. Sokismeretlenes egyenlettel álltunk szemben, mivel egyes állami bevételek esetében nem álltak rendelkezésre megfelelő információk. Legnagyobb ilyen tétel a jövedelem differenciálódás mérsékléséhez kapott támogatás volt (költségvetésünknek majd negyven százalékáról van szó!). Tekenye esetében ugyanis nem volt bázisév, viszonyítási alap, az ilyenkor alkalmazandó átlagértéket a múlt hét közepéig pedig még nem ismertük. Jelen állás szerint úgy látjuk, hogy az önkormányzat és a falu működése biztosított lesz 2011-ben, a fejlesztési bevételeink viszont meglehetősen alacsonyak. Ez hátrányt jelent az esetleges fejlesztési célú pályázatok önrészének biztosításánál is. Első ránézésre úgy tűnik, költségvetési szempontból nem volt rossz döntés az önállósodás. Ami mellett viszont nem mehetünk el szó nélkül, az a közmunkák esetében bekövetkezett, számunkra és úgy gondolom minden önkormányzat számára kedvezőtlen változás. A sokszor emlegetett tekenyei összefogás megnyilvánult egy lendületes, valódi értékeket teremtő, faluépítő társadalmi munkában, melyhez igénybe vettük a közcélú foglalkoztatást. Ezt kívántuk folytatni 2011-ben is, de a feltételek megismerése után sajnos bebizonyosodott, hogy ebben a rendszerben a rendeletalkotó céljaival ellentétben értékteremtő munkát nagyon nehéz vagy egyáltalán nem is lehet majd végezni.


LENDÜLETET KAPOTT A FALU ÉLETE
Tarsoly Róbert elmondta: az önállóság lendületet hozott a faluba. Az előkészítés során is érezhető volt már az erős tenni akarás. Aktívabb lett az egyházközség, társadalmi munkában megújult, megtelt élettel az ifjúsági klub, nyugdíjasklub jött létre, kéthavi lapot adnak ki, a közcélú csapat mellett mindig lehetett látni önkénteseket. Új, hagyományteremtő rendezvényeket is szerveztek. További cikkek a témában a kapcsolt anyagok között!

Ezek is érdekelhetik