Hírek

2008.10.11. 02:28

Állampolgári szemszögből értelmeznek

<b>Zalaegerszeg</b> - Évente öt százalékkal emelkedik az állampolgári jogok országgyűlési biztosához érkező panaszok száma. Számuk idén már megközelítette a 3200-at. Ez az adat minap hangzott el, amikor <em>dr. Szabó Máté </em> munkatársaival ellátogatott Zala megyébe.

MTI

Nyilvánosságra hozott közleményei révén az állampolgári jogok biztosának tevékenysége a legismertebbek közé emelkedett a hivatal működésének 12 éve alatt. Felmérések szerint az emberek 79 százaléka hallott róla. Állásfoglalásai széles tömegeket érintenek. Szeptember közepén a járművezetőket érintő zéró toleranciáról fejtette ki egyet nem értését.

- Nincs valódi alkotmányos indoka és aránytalan korlátozást jelent, hogy a helyszínen el kell venni a jogosítványt attól a sofőrtől is, aki csak minimális mennyiségű alkoholt fogyasztott és ez nem befolyásolja a vezetésben - fogalmazott erről dr. Szabó Máté. - Nem az elvvel van gondunk, hanem a végrehajtással - tette hozzá érdeklődésünkre. - Az elv közlekedésbiztonsági, politikai stratégia, az új gyakorlat viszont nem megfelelően szabályozott. Ez addig nem okozott gondot, amíg nem a helyszínen vették el a jogosítványt, ami jelen formájában egyfajta előrehozott büntetés. A hatályos jogszabályok egyike sem szól érdemben az alkoholszondás vizsgálatról, annak következményeiről vagy éppen azokról az esetekről, amikor a járművezető vérminta-adásra kötelezhető. Ennek intézkedéseit csak az Országos Rendőr-főkapitányság jogszabálynak nem minősülő belső intézkedései tartalmazzák - magyarázta.

Jelentésében az ombudsman megállapította: a jogbiztonságot csorbítja, hogy ez a szabályozás ellentmondásos és nem jogszabályi szinten rögzített. Ennek hiányában a szabálysértési hatóságok ma az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levelében foglaltakra hivatkoznak, amikor különbséget kell tenniük a büntetőjogi és a szabálysértési felelősség, továbbá a nem jogellenes cselekmények között. Ezért a biztos kezdeményezte, hogy a rendőrség a helyszíni közlekedésbiztonsági ellenőrzések során korszerű elektromos alkoholmérő berendezéseket alkalmazzon. Emellett felkérte az Országgyűlést, hogy határozza meg a büntetőjogi és a szabálysértési felelősség elhatárolásában alapvető fontosságú szabályokat.

Kérdésünkre elmondta, az ombudsmani hivatal még nem vizsgálta az objektív felelősség elvének alkalmazását, ezért erről nem is alkothatott véleményt.

Dr. Szabó Máté nemrég a fővárosi parkolási cégek ténykedését is kritikával illette.

- Egyik problémát az jelentette, hogy a parkolótársaságok nem egyeztették a körzethatárokat, így többen is megbüntettek egy-egy járművet - magyarázta. - Nem szabályozták azt sem, hány figyelmeztetést lehet egy gépkocsin elhelyezni a korlátozott parkolási idejű helyeken várakozó járművekre. A társaságok ugyanis önkényesen értelmezték a közgyűlési rendeletet, amely viszont nem adott nekik felhatalmazást arra, hogy maguk próbálják jogkövető magatartásra ösztönözni az autósokat. Ennek alapján ugyanis az első pótdíjazástól kezdve akár folyamatosan felszólítást helyezhetnének el a árművek szélvédőjén - indokolta fellépése okát.

Az állampolgári jogok biztosa kiemelten kezeli a gyermekjogokat is.

- E téren a három fő irányt lehet meghatározni: védelem, ellátás, részvétel. A gyermekellátás hazánkban európai szinten szabályozott, ám végrehajtása már problematikus legtöbbször az anyagiak hiánya miatt. Ez a terület több figyelmet igényelne, esetleg külön gyermekjogi ombudsman láthatná el ezt a feladatot. A hatósági eljárások sem mindig igazodnak az ő életkori sajátosságaikhoz, ezért gyakran nem érvényesülnek jogaik. Amit vizsgáltunk, az a büntetés-végrehajtás és javítóintézet. Nagyon különbözők ezek az intézmények, de sokszor nem felelnek meg speciális igényeiknek, nem valósul meg az oktatás, nevelés, a társadalomba való visszaillesztés. Erőszaknak vannak kitéve, rosszak a körülményeik. A gyermekek részvételét illetően pedig az a véleményünk, hogy a mai kornak megfelelő virtuális technikai eszközök hoznának több sikert, sem mint a felnőtt intézmények másolása, például gyermekparlament, és hasonlók. Ezért indítottunk a saját honlapunkon külön oldalt a gyermekjogoknak, amelyen nem is annyira a fiatalok, hanem a szülők, nevelők kérnek segítséget. A legfontosabb: a gyermekjogok nem mini emberi jogok, nem alapvetően mások, mint a felnőtteké, de nekik is vannak saját jogaik, amelyek nem másokkal szemben, hanem a többivel - család, iskola - jogaival együtt érvényesülnek - magyarázta.

- Ön hatvan napot adott a változtatásra monoki példát követő önkormányzatoknak, amelyek nem a törvényben szabályozott feltételekhez kötötték a szociális segélyeket - tértünk át másik területre. - Kaptam már válaszokat, ezek nem megnyugtatóak. Úgy látom, szociálpolitikai patthelyzet alakult ki. Emiatt megjelent már a szándék a változtatásra, de az út, amit az önkormányzatok választottak, nem fogadható el, mert jogszabályt sértő. Ezt jelzésnek tekinthetjük a központi igazgatás számára, amely talán választ is talál. A mi szerepünk annyi, hogy rámutattunk, a választott megoldások törvényt sértenek. Sajnos nem nagyon látszik a kibontakozás iránya - tette hozzá.

- Panaszkodó ország vagyunk? - kérdeztük.

- Nemzetközi összehasonlítások nem ezt mutatják. Tény, kevesebb munkánk lenne, ha átgondoltabb jogalkotás jellemezné hazánkat. Gyakran hiányzik ugyanis jogorvoslat lehetősége, ezt vizsgálataink többször is megállapították - mondta.

Talán ennek a következményének is tekinthetjük, hogy több panaszfórum jött létre, amelyek speciális területeket vizsgálnak. Például a rendőrség tevékenységét, az oktatást. Erről így vélekedett:

- Előnye ennek a megoldásnak, hogy ott foglalkoznak a panasszal, ahová tartozik, ahol orvosolni tudják. Hátránya viszont, hogy az érintett a szervezeten belül kezelik a panaszt, és akkor az nem lehet teljesen független testület.

- Mennyire tartja eredményesnek a munkájukat? A nyilvánosságra hozatalon túl milyen eszköz van a kezében a változás elérése érdekében?

- Tulajdonképpen semmilyen. Az érintettek vagy reagálnak vagy nem az általunk sajátos állampolgári szemszögből megfogalmazott jogértelmezésre. Az esetek többségben nem maradunk visszhang nélkül, ötből négyet elfogadnak az érintettek. Mi mindenesetre közzétesszük az éves jelentésünkben, és a média ismerteti azokat a jelenségeket, hatósági elképzeléseket, intézkedéseket, amelyekkel szemben fellépünk.

Ezek is érdekelhetik