Hírek

2007.05.22. 02:28

IKikerülhetetlen veszteség

Garabonc - Bekövetkezett, amire évek óta számítani lehetett: nem bír- ja fedezni az egyre kisebb gyereklétszámmal működő általános iskola költségeit a falu. Jogutód nélkül megszűnik az általános művelődési központ, az abban he- lyet kapott oktatási intézmény és annak konyhája.

Zalai Hírlap

Senkit nem ért váratlanul, ezért felháborodás nélkül vették tudomásul szülők és alkalmazottak is a testületi döntést. A képviselők az eddig is csak alsó tagozatot működtető iskola bezárása dolgában egyhangúlag határoztak, csak a konyha felszámolása ügyében akadt ellenvélemény.- Gazdasági okok alapján muszáj volt meghoznunk ezt a fájó döntést - kezdte Koma László polgármester. - Tudatában vagyok, mit jelent a falunak egy ilyen intézmény, én is itt nőttem fel, a régi iskolában ugyanazokat a padokat koptattam, mint amelyeket aztán a fiaim. De tudomásul kell vennem, hogy kikerülhetetlen ez a veszteség.A kis falu évek óta forráshiánnyal küzd, s a költségvetésében tátongó lyuk nagyrészt az iskola fenntartásának volt köszönhető . Eddig sikerrel birkóztak a feladattal: az önhibájukon kívül forráshiányos települések számára kiosztott plusz milliókból részesülve be tudták foltozni a rést. Ám idén képtelenek ezt a mutatványt megismételni, megváltozott ugyanis a szabályozás, önhikis csak az a település lehet, melynek iskolájában az első osztályosok elérik az előírt létszám 75 százalékát - tehát legalább 17 gyerek iratkozik be.- Ezt a lécet semmiképp sem tudjuk átugorni, hiszen szeptemberben összesen három elsősre számíthatunk - jelezte Berkenyés Lászlóné ÁMK-igazgató. - Az önkormányzat mindent megtett, még oktatási társulás létrehozásával is próbálkoztunk, ám az sem sikerült.A döntés jó pár ember életében hoz fordulatot: az iskola hat pedagógusa, valamint a konyhában dolgozó három fő veszti el az állását. Elhelyezkedésüket nehezíti, hogy az oktatásban másutt is leépítések vannak napirenden, tehát az eddigiekhez hasonló munkakört találni szinte lehetetlen. De nagyot fordul a világ a garabonci kisiskolásokkal is: mostantól utazniuk kell. Legtöbbjük a zalaszabari katolikus iskolába jár ezután, másokat a zalakarosi Mórába irattak be.- Nem örülök, hiszen várom a harmadik babámat, fárasztó lesz reggelente a buszra összeszedni az egész családot - fakadt ki az óvodás csemetéjét sétáltató Bogdán Hajnalka. - Tény, hogy kevés a gyerek, de hibásnak érzem az önkormányzatot, sőt, az igazgatót is, nem tettek meg mindent az iskola megmentéséért.Hasonló szemrehányással illette a falu vezetőit több kisgyermekes szülő, bár többen is megjegyezték: vannak családok, amelyek más településre iratták a csemetéiket, hozzájárulva a helyi iskola agóniájához . Bogdánék szerint emögött a magyar családok cigányokkal szembeni ellenérzései húzódnak meg, a garabonci intézmény tanulói túlnyomórészt ugyanis roma származásúak - 36 diákból 28 ehhez a kisebbséghez tartozik. Amúgy a faluban 54 alsó tagozatos korú gyerek él, s közülük huszonkettőt vittek idegenbe tanulni.- Tény és való, hogy akadnak, akik nem a helyi iskolába járatták a gyermeküket, de szó sincs cigány-magyar ellentétről. Egyébként is, összesen négy gyerek lép most Garaboncon elsős korba, közülük három jönne hozzánk, azon az egyen semmi nem múlik - reagált Berkenyés Lászlóné. - Egyértelműen a szigorú szabályozás az iskola bezárásának oka. Én inkább a szakmai sikereinket féltem. Felvállaltuk az integrált oktatást, s a gyerekek nagyon szép eredményeket értek el. Alapfeltétel volt a kis csoportokban végzett munka, a nagyobb létszámú osztályokban sokkal nehezebb dolguk lesz majd a diákjainknak.A garabonci önkormányzat érdemben még nem foglalkozott a szinte teljesen kiürülő ÁMK-épület hasznosításának kérdésével. Eladni nem akarják - bár egy alapítványnak már feltűnt az 1998-ban épült, szép és modern épület.- Néhány szülővel év elején elhatároztuk, hogy mivel elégedetlenek vagyunk a környéken elérhető iskolákkal, megpróbálunk alternatívát teremteni. Létrehoztuk a Boldog Gyermekekért Kis-balatoni Waldorf Alapítványt, és célul tűztük ki egy Waldorf-módszerrel működő óvoda és iskola létrehozását - említette a szintén Garaboncon élő, Farkas Corinna kuratóriumi elnök. - Több helyszín is felmerült, ám egyre inkább úgy tűnik, a garabonci komplexum lenne a legjobb számunkra. Már puhatolóztunk is az önkormányzatnál.Farkas Corinna elmondta: egyelőre maguk is keveslik a rendelkezésükre álló tőkét, s tudatában vannak a feladat nagyságának is, ezért 2008. szeptemberét tűznék ki az oktatási komplexum indítására. Bár az óvoda startjára - állítása szerint 8-10 apróság máris beiratkozna hozzájuk - talán sor kerülhetne már az idén. Kérdésünkre, hogy miként biztosítanák a működőképességet a mostanihoz hasonló alacsony gyereklétszám mellett, elárulta: havi 15-20 ezer forint kiegészítést kérnének a jelentkező szülőktől - amiért cserébe magas színvonalú, egyedi fejlesztési programban vehetnének részt a csemeték. Szerinte zalakarosi és nagykanizsai családok is érdeklődnek a terveik iránt.Minderre reagálva Koma László megjegyezte: a falu nyitott minden megoldásra, ám a waldorfos elképzelést hivatalos formába kell önteni, hogy érdemben tárgyalhassanak róla. Leszögezte: a terjedő híresztelések ellenére nem azért szüntették meg az ÁMK-t, hogy átadhassák az alapítványnak - az iskola bezárásáról jóval azelőtt döntöttek, hogy hallottak volna a kezdeményezésről. Kérdésünkre Farkas Corinna hangsúlyozta: ha létrejön az alapítványi óvoda-iskola, az a most elbocsátott pedagógusok elhelyezkedési gondjain is enyhíthet.

Egyelőre azonban annyi biztos: a nyártól Garaboncon csak óvoda működik, egy összevont csoportban 19 gyerekkel.

Egyelőre azonban annyi biztos: a nyártól Garaboncon csak óvoda működik, egy összevont csoportban 19 gyerekkel.

Egyelőre azonban annyi biztos: a nyártól Garaboncon csak óvoda működik, egy összevont csoportban 19 gyerekkel.

Ezek is érdekelhetik