Hétvége

2011.06.26. 09:26

A megtartó erő új kapitánya

A múlt hét végén hálaadó istentisztelet keretében iktatták be esperesi tisztségébe a surdi templomban Smidéliusz Zoltán evangélikus lelkészt. Megválasztására az egyházmegye korábbi vezetője, Szemerei János hamarosan hivatalba lépő püspök távozása miatt volt szükség.

Horváth-Balogh Attila

A ceremónia szolgálatát Deme Dávid, Sikter János és Szemerei János lelkészek végezték. Beszédében utóbbi (akit egyébként éppen ma iktatnak be püspöki tisztségébe Győrben) úgy fogalmazott: Előttem áll az utódom, aki egyben az elődöm is - az első hallásra furcsán hangzó mondat nagyon is valós tartalmú, hiszen korábban Smidéliusz Zoltán már volt a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. Akkor viszont éppen Szemerei János váltotta őt a székben.

Mielőtt a nemespátrói, illetve Somogyban a gyékényesi gyülekezetet gondozó Smidéliusz Zoltán lelkész lett volna, a badacsonyi állami gazdaság technológusa volt, azaz borászattal foglalkozott. A bortól azóta sem szakadt el, a környékbeli pincék tulajdonosai, a szőlősgazdák közül még ma is sokan kérnek tőle tanácsot. Ő maga azonban már nem foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel, hiszen nem jut rá ideje. Most pedig, hogy ismét elvállalta az esperesi feladatkört, még inkább nem fog...


- Pályám eddigi 30 éve alatt sok mindent átélhettem, megérhettem, számos kellemes emlékem van - mondta elöljáróban. - Lehettem már püspökhelyettes, esperes és voltam a zsinat elnöke is. Most, hogy a püspökké választott Szemerei János feljebb lépett, esperesként újra bizalmat kaptam, de csak töredék évre, ugyanis jövőre általános választások lesznek a magyar evangélikus egyházban. Addig szeretném teljes erőbedobással végezni a feladatom, aztán meglátjuk. Ha úgy érzem, hogy a továbbiakban is az elvárható lendülettel tudok dolgozni, s igény lesz rá, újra vállalom a tisztséget.

Smidéliusz Zoltán elmondta: az esperes egy-egy egyházmegyei szervezetet irányít, ő mostantól a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyéért felel. Ez a Dunántúl területileg legnagyobb, ugyanakkor a hívek lélekszámát tekintve legkisebb esperessége. Tizennyolc gyülekezetben tízezer evangélikus gyakorolja vallását. Ezért a szórványsors már a kezdetektől jelen van az itteni hívek életében, nagyobb gyülekezetek csak a városokban összpontosulnak.

Egyébként az esperesség és a püspökség az evangélikusoknál inkább feladatokat jelent és kevésbé címet. Más egyházakkal ellentétben a hasonló vezető posztokra nem fentről helyezik az embert, hanem a kollégák szavazataival lehet azokat elnyerni. Azt lehet mondani tehát, az evangélikus egyházat a valódi demokrácia szelleme hatja át.

- Azt gondolom, új tisztségem következő egy évében legfőbb feladatom az, hogy ezeket a kis közösségeket összefogjam - válaszolta kérdésünkre az újdonsült esperes. - Nem lehet más a célom, mint hogy tartsam az eddigi irányt, másrészt hogy felkészítsem az egyházmegyét a tiszti kar jövő évi részleges cseréjére. Harmadrészt úgy vélem, mindenik egyház egyfajta bázis, hajó. Mai világunkban sokan azt gondolják, hogy kis lélekvesztőkön is el lehet jutni az Isten országába. Ám ha valakinek tényleg ez az úti célja, az szerintem jobban teszi, ha inkább egy nagy anyahajóra száll. Ahhoz pedig, hogy minél többekben születhessen meg ez a döntés, nekünk kapitányoknak kell tudatosítanunk az emberekben, hogy igenis, az egyházban komoly megtartó erő van.

Ezek is érdekelhetik