Hétvége

2007.12.01. 03:27

Régiek és maiak, múlt és jelen

Színes világítóablakok, régi és újabb márványtáblák, kagylósra koptatott lépcsőfokok, nemzedékek nyomaira emlékeztetnek. A hozzá kötődők a tudás szentélyeként elismert tisztelettel tekintenek a város hírnevét immár 235 éve fémjelző gimnáziumára.

Horányi Árpád

Működésének bő második felét éli mai épületében a Festetics Pál által alapította agg iskola, amely 1892-ben készült el, látványával egyik meghatározó eleme a történelmi belváros arculatának. Első tanárai a városhoz történelmi idők óta kötődő ferences rendi szerzetesek voltak, majd a fennállásának leghosszabb idején át, 140 éven keresztül a premontreiek vezetése alá került, mely időszaknak ma is megvannak az őrzői. Az utóbbi bő fél évszázad óta fémjelzi az iskolát az 1827-1897 közt élt Vajda János neve, aki azóta az iskola irodalmának történelmében is elfoglalta méltó helyét: a volt vajdás diákok rendre jegyzettek az értelmiségi körökben, a jelenlegiek a mai diáktársadalom elitjeként számon tartottak.

- Ötévente rendszeresen megemlékezünk a múltunkról - említette az ünnep kapcsán Kiss Ibolya, megbízott igazgató. - Ilyen alkalmakkor mindig készül egy jubileumi kiadvány, tartalma az utóbbi fél évtized aktualitásaival együtt kapcsolja iskolánk életét a történelméhez. Stratégiánkban, mindennapjainkban meghatározó az a szellemi hagyaték, amit elődeink teremtettek. Nem felejtem azt az érzést, ami engem akkor hatott át, amikor először léptem be ebbe az épületbe. A Szent Imre ablak, az emléktáblák, régi tablók, híressé lett volt diákok felidézése a tiszteletet, a felelősségérzet felkeltésének légkörét ontja. Ez lett rajtam úrrá akkor is, amikor idén igent mondtam az igazgatói megbízatás felkínálására. Korábban helyettesként volt szerepem a vezetésben, nagy tétet jelent a töretlen folytatása annak az útnak, amit a tradíciók és a mindennapi elvárások kijelölnek. Olyan intézmény a miénk, amelynek oszlopos szerepe van az iskolavárosi jelleg érvényesülésében, a hírnév erősítésében a fiatalok jövőjének egyengetésével, a hagyományaink ápolásával és a helyi kulturális életben végzett munkával.

A város patinás gimnáziumának legifjabb diákjai lelkében is ott vannak a jövőért való munkálkodás múltban gyökerező motivációi.

- Édesanyám, két idősebb testvérem is itt tanult tovább, öcsém álma ugyancsak az, hogy vajdás legyen, szakkörre már most ide jár - mondta a 9. osztályos Tamási Mátyás, aki a helyi Egry József Általános Iskolából nyert felvételt. - Nagyon sok minden számított az itteni továbbtanulásom melletti döntésben. A legelső percekben sem éreztem idegennek számomra ezt a környezetet.

Polgár Petra végzősként már a búcsúzás közeli pillanatainak gondolataival tekint az alma materre.

- Biológia szakon való továbbtanulás lehetőségét kerestem, a régóta célirányos pályaválasztásom miatt - így a diáklány. - Orvosnak készülök. Azt hiszem, emlékezetes marad a mostani jubileumi ünnep megélése. Tetszik az az összefogás, ahogy elődeink ma is közösen dolgoznak az iskoláért, a követőikért. Személyesen is tapasztalhattam ezt: jó tanulmányi eredményemért a Vajda János Öregdiákok Egyesületétől kaptam elismerést, jutalmat.

Az említett közösség mellett a hajdani rendi névvel fémjelzetten működik a Premontrei Öregdiákok Egyesülete. Elnöke, dr. Kovács Pál nyugalmazott gyógyszerész egész aktív pályafutása során szinte naponta szemmel tarthatta volt iskoláját, a vele átellenben lévő gyógyszertárat vezette negyven évig.

- A társegyesület tagjai mind többen lesznek, mi pedig már egyre kevesebben - jegyezte meg az emlékezés kapcsán. - Alakulásunkkor, 1989-ben azon kezdtünk munkálkodni, hogy visszakerüljön a gimnázium egyházi fenntartásba. Eziránt a remény máig is él bennünk, féltőn gondolva a premontrei szellemiségre. Bízunk benne, hogy azt követőink gondoskodása soha nem engedi eltemetni. Mi így tekintünk iskolánkra minden esemény, évforduló jegyében.

- Tizenhárom éves működésünkön keresztül tükröződik, hogy mennyi volt vajdás diák lelkében él ma is a gimnáziumi évek emléke - mondta dr. Máté László, a Vajda-öregdiákok egyesületi elnöke. - Az alapító 32 fős taglétszám mára félezerig bővült. Szívesen találkozunk egymással, a gimnázium mai aktív képviselőivel, tanáraival, diákjaival. Nagy öröm, amikor ez ünnepi körülmények közt történik. Én azt gondolom, minden ilyen alkalom egy-egy mérföldkő, s egy-egy újabb célpont kijelölése az élet útján. Öt év nem nagy idő, de a folyamatok apró ciklusokból tevődnek össze. Mi azért dolgozunk, hogy régi köreinkben biztosítsuk az iskolával a kapcsolatot, erősítsük az összetartozás érzését. Az a partnerség amit a gimnáziumi vezetés, a tantestület és diákság részéről érzünk, megnyugtatóan kifejezi, hogy itt jó kézben van a jövő.

Ezek is érdekelhetik