Frissen Zalából

2021.12.01. 14:00

Zrínyire emlékeztek a Muraközben

November 18-án a zalaegerszegi Városháza előtti téren található lovas szobornál emlékeztek meg tisztelői Zrínyi Miklósról, a költőről és hadvezérről halálának évfordulóján. Másnap a szervező Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete tagjai Horvátországba indultak, ahol Zrínyi-emlékhelyeket kerestek fel a csáktornyai Zrínyi Gárda programjához csatlakozva.

ZH

Az utazásról Paál István, a szervező egyesületek elnöke számolt be. Mint írta, a megyeszékhelyi városi értéktárba emelt Zrínyi-kultusz is kötelezettséget jelent az indítványozó egyesületek számára, emellett a nemzeti nagyságunk iránti tisztelet ösztönzi a csoportot minden évben a muraközi rendezvényeken történő részvételre. Az idén az első megálló Senkovec (Szentilona) volt, ahol a Zrínyiek temetkezési kápolnája található – igaz, nem méltó állapotban, habár az elmúlt időszakban végre zsindelyes tetőt kapott a csáktornyai múzeumhoz tartozó létesítmény. A mellette lévő – csak alkalmanként kinyitott – templom falán emléktábla utal a temetkezési helyre, ám a költő és hadvezér, hadtudós, magát magyarnak valló arisztokrata édesanyja, Széchy Magdolna révén is illene magyar szöveggel ellátni a feliratokat a kizárólagos horvát mellett. A dédapa Zrínyi Miklós (a szigetvári hős) szobra a közeli téren, az új templom előtt áll, a csoport tagjai itt is mécseseket helyeztek el tiszteletük jeleként.

A senkoveci temetkezési kápolnánál is elhelyezték az emlékezés koszorúit.
Jobbról Paál István elnök Fotó: Zalai Magyar Nemzeti Szövetség

Az emléktúra fő célpontja következett, a Csáktornya és Varasd között található Kursanec (Zrínyifalva), ahol a falu főterén álló gyönyörű templom és a Szűz Mária-szobor mellett elhelyezett emlékoszlopnál szervezték az ünnepséget. Ez az emlékoszlop hiteles másolata az eredetinek, amelyet a szomszédos grófság asszonya, Altan grófnő emeltetett, s amelyet később a csáktornyai vár udvarában helyeztek el. A megemlékező ünnepséget a korhű ruházatú Zrínyi-gárdisták látványos bevonulása és díszsorfalba állása vezette fel. A horvát himnusz után köszöntők következtek, amelyekből kijutott a megjelent potentátoknak, Kovácsné Kővágó Annának, a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Egyesület elnökének, valamint a népes zalaegerszegi képviseletnek is. Beszédekkel, koszorúkkal, mécsesekkel és egyházi áldással is lerótták tiszteletüket a jelenlévők, majd a gárda mozsárárgyúja és a díszegység látványos, katonás elvonulása zárta az ünnepséget.

A Zrínyi-gárdisták díszsorfalat álltak a kursaneci ünnepség helyszínén

A zalaegerszegi csoport utolsó állomása Csáktornya volt, ahol a Zrínyi-vár udvarában a Frangepánok szobrát, az eredeti kursaneci emlékoszlopot és történelmi kiválóságok számos mellszobrát tekintették meg, majd a várkapu bejáratánál megkoszorúzták a Monarchia által 1904-ben létesített Zrínyi-emlékművet.

A zalaegerszegi küldöttség tagjai az emlékoszlopnál

- A most először velünk utazóknak is feltűnt az út menti sok mécses, amelyek a nemzeti ünnepekre és a vukovári hősökre emlékeztették az arra elhaladókat. Még számunkra is (akik nem először jöttünk a Muraközbe november 18-a körül) lelket melengető volt az a hazafias magatartás, ahogyan nagy elődeikre, hőseikre, halottaikra emlékeztek méltósággal horvát barátaink. Mély nyomot hagyott bennünk az a tavalyelőtti látvány is, amikor csáktornyai utcákban, közterületeken égő mécsesek százai, s a tanáraikkal fegyelmezetten felvonuló középiskolások emlékeztek, emlékeztettek Vukovár és más részek hősies honvédő harcosaira. Morózusan voltunk kénytelenek magunkban megállapítani, hogy sokat tanulhatunk tőlük nemzetszeretetből, hazafiságból, továbbá a nemzettudat hatékony iskolai oktatásának gyakorlatából – foglalta össze Paál István.

A megemlékezésen részt vett mások mellett Josip Grivec, Muraköz megye helyettes prefektusa, Dragutin Glavina, a Muraköz megyei közgyűlés elnöke, Ljerka Cividini, Csáktornya polgármestere, Andreja Mari parlamenti képviselő, Dezső János, a zeneművészeti intézet igazgatója, a murakeresztúri Zrínyi Kadétok képviselői a helyi iskola igazgatójával, Kovácsné Kővágó Annával, valamint a zalaegerszegi küldöttség, a muraközi rendőrkapitányság delegációja és a zágrábi Zrínyi Miklós magyar cserkészkülönítmény tagsága

A hagyományőrző zalaegerszegi egyesületek elnöke azt is hozzátette: az utazástól lelkileg megerősödve folytatják küldetésüket, hőseink emlékének ápolását, mert ez óhajtott jövőnk lelki fundamentuma.

Ezek is érdekelhetik