Egervár

2010.08.19. 10:09

Kompetencia alapú oktatás Egerváron és Zalaszentivánon

Az Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Egervári Óvoda) a helyi oktatás - nevelés megújítása, korszerűsítése érdekében a következő eredményeket érte el a TÁMOP – 3. 1. 4 /08/2-2009-0244 Kompetencia alapú oktatás Egerváron és Zalaszentivánon projekt keretében.

Szermjagin Marianna

Az óvoda nagycsoportjában - Dékány Zsuzsa és Németh Gáborné óvodapedagógusok közreműködésével - valósult meg a választott kompetencia-területek implementációja.
Munkájukat Bangó Zoltánné óvodavezető, projektasszisztens és Völgyi Judit szakmai, bevont vezető segítette.
Az óvodapedagógusok ebben a tanévben tíz tanúsítványt szereztek a kompetencia alapú oktatás témában szervezett képzéseken.
   
Az óvodai programcsomag bevezetése során a tűz- víz- levegő- föld őselemek témái képességek szerint, differenciáltan és korszerű módszerekkel kínáltak izgalmas és sokszínű tevékenykedést a gyermekeknek.

Sikeres volt a fejlesztési innováció keretében lebonyolított egy hetes témahét – Tavaszvárás -, és a négy hetes projekt - Advent - szakmai előkészítése, és megvalósítása (néphagyományok őrzése, a Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek, tavaszvárás, a környezet változásának megfigyelése, adventi naptár- és koszorú készítése, Lucázás, mézeskalácssütés, Betlehemes játék).

A környezettudatos szemlélet kialakítása komplexen épült be a mindennapokba, a különböző tevékenységformákba, a Helyi Programunkhoz szervesen kapcsolódva, amit önálló intézményi innováció - ,,A környezettudatos magatartás kialakítása a nagycsoportban” - keretében valósítottunk meg.

Fontos szempontnak tartottuk az élményalapú, természetes környezetben történő tapasztalatszerzést (pl.: hulladékgyűjtés a komposztálóba, levegő tisztaságának megóvása, egészséges életmód kialakítása, tűz hasznossága és romboló hatása, állatok védelme, kísérletek a vízzel, Víz Világnapja, tavaszi munkák a gyakorlókertben, növénygondozás, szelektív hulladékgyűjtés, Föld Világnapja, védett növények, állatok, tájak).

Ezek is érdekelhetik