Zalában a legnagyobb

Lenti - Négy év alatt az alapító 14 főről háromszázra nőtt a Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagsága. A lenti kistérség nyugalmát óvó civil szervezet ezzel a legnagyobb létszámú a megyében.

Gyuricza Ferenc

A működési területét illetően a lenti kistérség határain is túlnyúló szervezet a napokban tartotta tisztújító közgyűlését. Ezen az alapszabály módosítására is sor került, az alaposan felduzzadt létszám és a kiterjedt működési terület miatt néhány új feladatkört is létre kellett hozni. Minderről Horváth Csaba, az egyesület alapítója, egyben újraválasztott vezetője számolt be a közgyűlést követően.

- A régi vezetőség kibővült - mondta az elnök. - A titkári feladatokat továbbra is Szabó Gábor látja el, a gazdasági vezető pedig Laki Józsefné maradt. Ugyanakkor a szervezeti feladatok megoszlása érdekében létrehoztuk az alelnöki funkciót, ezt Hermán Tibor tölti be, míg a szolgálatok koordinálását a jövőben szervező titkárként Tér József nyugalmazott rendőr látja el. Az egyesületünkön belül külön bizottság foglalkozik az utánpótlás-neveléssel, s szeretnénk az informatikai hátterünket is erősíteni, hiszen egy ekkora szervezet irányítása már ezt is megköveteli. Ennek érdekében dolgozunk egy honlap kialakításán, illetve egyéb terveink is vannak a technikai háttérfeltételek javítását illetően.

A lenti központú egyesület az elmúlt egy évben Rédicsen, Reszneken, Iklódbördőcén, illetve a kistérség határain túl eső Bázakerettyén hozott létre újabb csoportot, de folyamatosan bővült a már meglévők létszáma is. Jelenleg 18 személy felvétele van folyamatban. Horváth Csaba ugyanakkor úgy látja, vannak még a kistérség területén olyan stratégiai pontok, ahol erősíteni kellene. Ezek közé tartozik a Zalabaksa-Pórszombat- Szilvágy vonal, Lovászi és Tornyiszentmiklós, illetve Kerkafalva és Kerkakutas vidéke. Ezek a falvak ugyanis olyan útvonalak mellett fekszenek, amelyek révén az utazó bűnelkövetők most még viszonylag könnyen és észrevétlenül el tudják hagyni az egyesület által felügyelt körzetet. Ha az említett falvakban is megalakulnak a csoportok, úgy teljesen lefedik a körzetet.

- A fő célunk továbbra is a bűnmegelőzés - folytatta Horváth Csaba. - A rendőrség partnereként szeretnénk a közterületi bűnelkövetés visszaszorításában szerepet vállalni. Ezt az Országos Polgárőr Szövetség is fő célkitűzéseként jelölte meg az idei esztendőre, ezért a közterületi jelenlétünket fokozni kívánjuk. Komoly eredményeket értünk el az utazó bűnelkövetők kiszorításában, amit szintén folytatni kívánunk, hiszen a vagyonvédelemnek ez nagyon fontos összetevője. A kistérség sajátos demográfiai mutatói miatt külön oda kell figyelni az időskorú lakókra is, de azokra az épületekre, hegyi birtokokra is, amelyeket hosszabb időre felügyelet nélkül hagynak a tulajdonosaik. Továbbá fontos számunkra a környezetvédelem, akár az elmúlt esztendőben, idén is szeretnénk az illegális hulladéklerakók feltérképezésében és felszámolásában közreműködni.

Horváth Csaba a Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület munkája iránti elismerésnek tartja, hogy ez évben ők rendezhetik meg a megyei polgárőr napot, melynek tervezett időpontja július tizenkilencedike.

Ezek is érdekelhetik