Belföld

2007.12.22. 10:27

Határtalan szabadság

Körkép – Történelmi jelentőségűnek nevezte a Magyar Országgyűlés elnöke, Szili Katalin hazánk schengeni egyezményhez való csatlakozását. A közjogi méltóság tegnap a nemesnép– kobiljei határponton ünnepelte az európai integráció újabb, de talán minden eddiginél fontosabb eseményét.

Gyuricza Ferenc

A schengeni egyezmény Magyarországra és a szomszédos Szlovéniára december 20-án éjféltől terjedt ki. A határok eltűnését, az ellenőrzés nélküli továbbhaladás lehetőségét számos helyen megünnepelték. A rendezvények már csütörtök éjszaka megkezdődtek.
 
A rédics–hosszúfalusi határátkelőnél 11 óra tájban kezdtek gyülekezni az emberek. Néhányan fáklyával érkeztek, mások pezsgősüvegeket hoztak magukkal, a szervezők pedig forralt borral és kaláccsal készültek. A nagy hidegre való tekintettel a megszűnő kamionterminál mellett tábortüzet is gyújtottak.
 
Az első felszólalásra fél 12-kor került sor, Koczon József, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke többek között arról beszélt, hogy nemzedékek várták a trianoni békediktátum által szétszakított kötelékek újbóli eggyé tartozását. Az általa elmondottakat jelképezte az a kettévágott fát ábrázoló festmény is, melyet az ünnepség során magyar és szlovén nemzeti színű szalagokkal kötöttek össze.
 
A Zalaegerszegen élő Nemes László alkotását a jelenlévők később kézjegyükkel láthatták el, a képet pedig otthagyták a helyszínen, hogy az arra járókat erre a történelmi jelentőségű eseményre emlékeztesse.
 
A csütörtök éjszakai hoszszúfalusi örömünnepen Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgatója is felszólalt, ő elsősorban arról beszélt, hogy a határokat nemcsak fizikai értelemben, de önmagunkban is le kell bontanunk. Emellett arra is kitért, hogy a XX. századot a történelem legrövidebb évszázadának is tekinthetjük, mert az voltaképpen az Osztrák– Magyar Monarchia felbomlásával kezdődött, és a Szovjetunió széthullásával fejeződött be. A mai pillanat azonban feloldja, békévé varázsolja a fájó emlékeket.
 
– Történelmi és örömteli ez a pillanat, amire oly sokan oly sokat vártunk – folytatta a felszólalások sorát Rédics polgármestere, Stokker Sándor. – Sokat szenvedett népünk, ha úgy tetszik, most újra egyesül az Európai Unió égisze alatt. Itt, a határ mellett élőknek pedig még többet jelent, hiszen az utolsó fizikai akadály is eltűnik, csak és kizárólag rajtunk múlik, mit kezdünk ezzel a szabadsággal, mit kezdünk az óhajtott lehetőséggel, ezzel a határtalan örömmel.
Ma befejeződött egy hosszú folyamat, és bízzunk benne, hogy az még inkább hogy az még inkább megerősíti a kapcsolatokat a kép nép között, de a magyarságon belül is. Kívánom, hogy soha többé ne legyen közöttünk sem határ, sem kerítés, sem másmilyen fizikai akadály, sokkal inkább a békesség, a megértés és az együttműködés megannyi szála fűzze szorosabbra kapcsolatainkat.
 
Éjfélkor, miután a határőrök levonták a magyar és a szlovén zászlót, illetve leszerelték a határállomást jelző magyar és szlovén nyelvű táblákat, néhány percre még utoljára megállt a forgalom, ám a tűzijáték alatt már mindenki szabadon mehetett át egyik országból a másikba. Ezzel párhuzamosan kezdetét vette a hajnalig tartó mulatság. Fiatalok zenéltek és táncoltak, de a legtöbben inkább csak beszélgetni és ismerkedni akartak.
 
Csütörtökön éjfélkor a tornyiszentmiklós– pincei határátkelőnél is tartottak baráti összejövetelt. A magyarországi település polgármestere, Szabó István érdeklődésünkre elmondta: mintegy háromszázan gyűltek össze, s órákon át ünnepelték forralt bor mellett a schengeni egyezményhez való csatlakozást.
 
A tornyiszentmiklósi találkozónak az is különleges tartalmat adott, hogy ott a még érvényes határnyitvatartási rend miatt csütörtök este tízkor lezárták a sorompókat, majd két órával később végleg felnyitották. A határátkelők ezzel tulajdonképpen határpontokká váltak. Erről a tegnapi proto- kolláris ünnepségeken többen is megemlékeztek.
 
A pincei volt ellenőrző ponton a déli 12 órakor kezdődő ünnepségen – amelyen a rendőrség szervezeti kereteibe beolvadó határőrség számos tisztje is részt vett – Anton Balazsek, lendvai polgármester többek között arról is beszélt, hogy a két szomszédos ország voltaképpen most csatlakozott Európához, míg Nógrádi László országgyűlési képviselő, Lenti polgármestere Európa újraegyesítésének nevezte a történteket, ami új életminőséget hozhat a földrajzilag és történelmileg összefüggő vidék lakói számára. A szónoklatok alatt több személygépkocsi is érkezett a határpontra. Az utasok egy része a régi beidegződés miatt még mutatta az útlevelét, de azt már senki sem vette el ellenőrzésre.
 
A rendezvények Hosszúfalunál folytatódtak, ahol Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter, valamint szlovén kollégája, Radovan Zerjav is jelen volt. A szlovén közlekedési miniszter beszédében kiemelte: a schengeni övezethez való csatlakozás a közlekedés és az áruszállítás szempontjából is rendkívüli jelentőségű, hiszen a két ország között nem kell megállniuk a járműveknek. Ez egyelőre még csak a szárazföldi és a tengeri forgalomra igaz, de a jövő év tavaszán a légi közlekedésre is kiterjed.
 
– Még jobb lesz a közlekedés helyzete, amikor Szlovéniát és Magyarországot egy korszerű autópálya köti össze – utalt a muravidéki infrastrukturális fejlesztésekre Radovan Zerjav, aki a nap folyamán ünnepélyesen felavatta a lendvai déli elkerülőutat is.
 
A tegnapi hosszúfalusi rendezvényen azonban nemcsak a felhőtlen örömről esett szó, Anton Balazsek a térséget terhelő kamionforgalomra is felhívta a figyelmet. Ez a téma amúgy szóba került a két miniszter zárt ajtók mögött zajló tanácskozásán is, melyről Kákosy Csaba röviden a következőket mondta: – Radovan Zerjav közlekedési miniszter úrral a két ország viszonylatában két nagy kérdéskört érintettünk. Az egyik a teherforgalom, a másik a vasúti összeköttetés kérdésköre. Mindkettőben arra a megállapodásra jutottunk, hogy folytatjuk a korábban már megkezdett munkát, a jövő év elején szakértőink Budapesten találkoznak, hogy folytassuk az együttműködést.
 
A tegnapi határbúcsúztató ünnepségek legjelentősebb eseményére a nemesnép–kebelei volt határátkelőnél került sor. Itt Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, valamint Anton Kokalj, a szlovén parlament Európa-ügyi bizottságának első embere volt a díszvendég. Az esemény fontosságát mutatja, hogy míg Tornyiszentmiklóson alig fél, Hosszúfalunál pedig háromnegyed óráig tartott a rendezvény, addig Nemesnépen mintegy másfél órán át zajlottak az események.
Ennek során nemcsak kulturális bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők, de Stanko Gregorec kebelei és Kósa László nemesnépi polgármester a határ történetét is felvázolta. Eszerint a két település között már a XVIII. században, Mária Terézia idején is létezett a határátkelő, ám 1948-ban azt bezárták. Az újbóli megnyitásra tíz évvel ezelőtt Milan Kucan és Göncz Árpád köztársasági elnökök jelenlétében került sor. A határátkelő azonban péntek hajnali nulla órától funkcióját vesztette, hiszen bárhol szabaddá vált az átjárás a két szomszédos ország között.
 
– Az év legrövidebb napja a leghosszabb örömet okozza nekünk – mondta dr. Szili Katalin, aki történelmi jelentőségűnek nevezte a két ország schengeni egyezményhez való csatlakozását. – A határnyitás kapcsán érezzük, hogy európai polgárok lettünk, s most tudhatjuk meg igazán, mit jelent a szabadság. Most fogjuk igazán megtapasztalni, hogy mit jelent a határok nélküli Európában élnie annak a két nemzetnek, amely a XX. században nagy utat járt be. A szlovén és a magyar nép fél szavakból is megérti egymást. Önök 1990- et mondanak, mi 1989-re gondolunk. Mi azt mondjuk, rendszerváltás, önök azt válaszolják, függetlenség. Mi azt mondjuk, jogállam, önök visszhangozzák a demokráciát.
 
Dr. Szili Katalin ezt követően arról is szólt, hogy a schengeni egyezményhez való csatlakozás nemcsak az országokat, hanem térségeket, településeket és embereket is összeköti, s ily módon revansot veszünk a sok fájdalommal és gyötrelemmel járó XX. századon. A határok eltűnése új lehetőségeket és új távlatokat nyit számunkra. A házelnök szerint ez az új dimenzió a magyar- magyar kapcsolatokban is egészen más tartalmat hozhat.
 
Szlovén részről Anton Kokalj méltatta a történelmi pillanatot, aki arra is kitért, hogy 2008. januárjától Szlovénia tölti be az Európai Unió soros elnöke tisztét, s ez nemcsak hazája, de a többi 2004-ben csatlakozott tagállam számára is nagyszerű lehetőséget hozhat. A szlovén parlament Európa- ügyi bizottságának elnöke azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Magyarország ratifikálta elsőként az unió működési mechanizmusát megreformáló lisszaboni szerződést. Nemesnépen ugyancsak a szlovén és a magyar nemzeti lobogó, valamint az Európai Unió zászlajának levonásával folytatódott a megemlékezés, majd itt is tűzijátékkal jelezték, hogy örömünnepre gyűltek össze az emberek. Az estébe nyúló rendezvény szintén sok érdeklődőt vonzott.
 
A Dobronakról érkezett Dancs József kérdésünkre elmondta: ünnepelni jött, hiszen ezentúl szabadon járhat át magyarországi ismerőseihez, barátaihoz, senki sem fogja megállítani, s iratait kérni. Szintén az öröm és a baráti kapcsolatok ápolása miatt szerveztek spontán találkozókat több településen is. A Zsitkóc melletti Rigánóci-hegyen Bödeháza és a szlovéniai település lakossága találkozott egy rövid időre, majd a többi hetési falu lakóival közösen Gáborjánháza és Göntérháza között folytatták a találkozót. Pincelátogatásokkal egybekötött baráti programot szerveztek a lenti, rédicsi és lendvai kertbarát körök tagjai, ők a Kerka-parti településről indultak, majd a Rédicshez tartozó Lendvakecskésnél léptek át szlovén területre. A baráti találkozó itt is estébe nyúlt.  

Nézze meg a "határbúcsúztatót" képekben!

Ezek is érdekelhetik