Kultúra

2011.01.06. 15:50

Két nyelv és két kultúra ápolása egy házban

Az iskola és a művelődési központ 500 milliós felújítása és a tornacsarnok megépítése régi vágya volt Murakeresztúrnak, ahol - Falujárásunk során tapasztaltuk - az ifjúság nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

Kelemen Valéria

 
 A II. világháború után mindkét falurészben volt iskola, Keresztúron négyosztályos, Kollátszegen nyolcosztályos. Manapság egy helyen, az átalakított, kibővített Zrínyi Miklós ÁMK-ban működik a murakeresztúri általános iskola, mely horvát nemzetiségi oktatást is végez, s tartalmas kapcsolatot ápol a horvátországi Kotoriba iskolájával. Mint a Zala Megyei Önkormányzat által támogatott decemberi Falujáráson Kovácsné Kővágó Anna igazgatótól hallhattuk: az intézményben fontos feladatnak tekintik a horvát kulturális hagyományok őrzését és ápolását.

A Velünk élő - határon átnyúló - néphagyományok című PHARE CBC projekten pár éve közel 20 ezer eurót nyertek a murakeresztúri és a kotoribai iskolák közt régóta működő kapcsolat kiszélesítésére, a horvát kultúrához való kötődés erősítésére.

 

- A projekt keretén belül közös néptánccsoportot, énekkart, tamburazenekart hoztunk létre, régi népi játékokat készítettünk, közös kirándulást szerveztünk, s konferenciát tartottunk a hagyományőrzés módszertanáról - mondta a HKÖ elnökeként is tevékenykedő Kovácsné Kővágó Anna, hozzátéve: a projekt eredményeként ötszáz példányban készült el a régi horvát népszokások, népi gyermekjátékok, népdalok, valamint az ünnepkörök hagyományainak gyűjteményét tartalmazó kiadvány.

A Magyar Kultúra Lovagja címmel 2006-ban kitüntetett igazgató pályázatíróként is mindent elkövet a község kultúrájának őrzéséért, a népi hagyományok életben tartásáért, az iskolában így alakulhatott meg a tamburazenekar, s vezethették be a horvát néptáncoktatást.

-  Jelenleg 132 diákunk van, a bejárók közül 19 fityeházi, 9 nagykanizsai és 5 beleznai, s mindenki tanulja a horvát nyelvet – emelte ki Kovácsné Kővágó Anna, nem kis büszkeséggel említve, hogy az ÁMK-ban dolgozó 15 pedagógusnak összesen 28 diplomája van. - A két nyelv és két kultúra ápolása kiemelt feladat, akárcsak a névadónk, Zrínyi Miklós iránti fokozott tisztelet. Tartalmas kapcsolatunk van a Mura menti horvát települések iskoláival, tevékeny részt vállalunk regionális rendezvények szervezésében, s Murakeresztúr közéletében. Intézményünk 2002-ben a Zala Megyei Közgyűléstől Pedagógiai Nívódíjat kapott - az oktatás-nevelés mellett a horvát hagyományok ápolásáért, s a falu közéletében való részvállalásért –, s ez különösen értékes, mert 1993-ban a már kiérdemeltünk egy ilyen kitüntetést, amit akkor Rácz Erika intézményvezető vett át.

 

A Zrínyi Miklós ÁMK a kanizsai kistérségi társulás gyógypedagógiai és gyógytestnevelés központja, zongora és dráma tanszakkal művészeti iskola, s emellett működik a Zrínyi Kadétok hagyományőrző csoport, s van egy csengettyűs zenekaruk, melynek műsorát a Falujáráson csodáltuk, akárcsak a népviseletbe öltözött óvodások nagyszerű néptáncát.


Elszármazott

A falu híres szülöttje, Prof. Dr. Gadányi Károly, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának rektorhelyettese gyakran hazalátogat feltöltődni Murakeresztúrra, ahol ösztöndíjat alapított az iskola legjobb tanulói számára.

 

 

 

Ezek is érdekelhetik