Hírek

2007.07.27. 02:29

Időskori magány

Letenye - A segítség akkor a leghatékonyabb, ha a támogatás és szolgáltatás célzottan, az adott helyzetre szabot- tan jut el a rászorulók- hoz - fogalmazott Hal- mi Béla polgármester.

Zalai Hírlap

Az országos átlaghoz hasonlóan a 4548 főt számláló Letenyén is tapasztalható a népesség csökkenése és elöregedése; a lakosság száma a 2001-2006 év átlagát figyelembe véve évente 32 fővel csökkent. A városban a munkahelyek megszűnésével nőtt a munkanélküliek száma, ami jelentős befolyást gyakorolt a szociális rászorultak növekedésére is. - Az önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, a családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást - sorolta Halmi Béla, akitől megtudtuk: az első hármat a Szociális Szolgáltató Társulással látják el, míg a gyermekjóléti ellátást és a családsegítést intézményfenntartó társulási formában. A közösségi ellátást - mely pszichiátriai betegek lakókörnyezetében történő gondozását, rehabilitációját teszi lehetővé - a Völgy Alapítvány biztosítja kistérségi szinten, a fogyatékos személyek támogató szolgáltatását pedig a Magyar Kolping Szövetség látja el. - Az étkeztetést Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések egészét lefedve a letenyei Gondozási Központ biztosítja, a szociálisan rászorultak (éves szinten 30 fő) legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről való gondoskodással - folytatta a polgármester. - A házi segítségnyújtásra vonatkozó igény a múlt évi 2 főhöz képest mostanra 16-ra emelkedett. A nappali ellátás 28 férőhellyel a idősek klubját foglalja magában: a saját otthonukban élők részére a Gondozási Központban biztosítanak napközbeni tartózkodást hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig. Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza a Böröndi Ágnes vezette Gondozási Központban működik. - Az időskorúak átmeneti ellátását legfeljebb egy évi időtartamra biztosítjuk azok számára, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból az otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni - mondta Böröndi Ágnes, akitől hallhattuk: az utóbbi években megnőtt az igény az átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek iránt, hiszen kitűnően áthidalja a kórházi kezelés és az otthoni ápolás közötti időszakot. - Szerencsés dolognak tartjuk, hogy intézményünkben működik az átmeneti elhelyezés és a nappali ellátás, mert így a gondozottaink nem szigetelődnek el a mindennapi élettől. A központban az átmeneti elhelyezésre engedélyezett férőhelyek száma 10 fő, így az egyik helyiség 5 férfié, a másik pedig 5 idős asszonyé. Utóbbiak - mint rögtönzött közvéleménykutatásunk alkalmával kiderült - jól érzik magukat az intézményben. - Sokat javultam, mióta itt vagyok - mondta a szívritmuszavarral bajlódó, 78 éves Horváth Józsefné, Bözsi néni, aki kétszeres agyvérzést követően került a központba. - A férjem 1991-ben meghalt, senkim sincs, aki gondoskodna rólam. Négy hónapja kerültem ide, szépen gondoznak. Hogy a férfiak átjönnek-e hozzánk? Ugyan már! Legfeljebb csak álmukban. A 88 éves Czifra Ferencné is csupa jót mondott új, átmeneti otthonáról, melyet - mint állította - egészen jól belakott.

- Még csak pár napja vagyok itt, s örülök, hogy idekerültem, mert a gondozók lelkiismeretesen foglalkoznak velem, s nagyon finom ételeket kapok - mondta Mariska néni, aki idős kora ellenére rendkívül jó memóriával rendelkezik. - A szolgáltatásszervezési koncepció megvalósításának csak első lépése volt annak kidolgozása és elfogadása - vélekedett a polgármester, aki szerint a városban kiépült és működőképes a szociális háló , mégis folyamatos tervezésre van szükség a célok és eszközök változó körülményekhez történő igazításában. Ebben a folyamatban pedig kulcsfontosságú az ellátásban dolgozók és a döntéshozók párbeszéde. Ami az elkövetkező öt évre szóló szociális feladatokat illeti: jövőre a házi gondozást szeretnék kiterjeszteni a délutáni időszakra és az ünnepnapokra, azután bővíteni kívánják az időskorúak gondozóházát, ugyanakkor munkahelyteremtéssel csökkenteni a munkanélküliek számát, segélyezés helyett a jövedelemhez juttatást preferálva. Az önkormányzati intézmények teljes körű akadálymentesítése éppúgy a feladatok között szerepel, mint például fogyatékos személyek részére egy nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása. A tervek megvalósításához számítanak a központi költségvetés támogatására, valamint különböző pályázati lehetőségekre.

- Még csak pár napja vagyok itt, s örülök, hogy idekerültem, mert a gondozók lelkiismeretesen foglalkoznak velem, s nagyon finom ételeket kapok - mondta Mariska néni, aki idős kora ellenére rendkívül jó memóriával rendelkezik. - A szolgáltatásszervezési koncepció megvalósításának csak első lépése volt annak kidolgozása és elfogadása - vélekedett a polgármester, aki szerint a városban kiépült és működőképes a szociális háló , mégis folyamatos tervezésre van szükség a célok és eszközök változó körülményekhez történő igazításában. Ebben a folyamatban pedig kulcsfontosságú az ellátásban dolgozók és a döntéshozók párbeszéde. Ami az elkövetkező öt évre szóló szociális feladatokat illeti: jövőre a házi gondozást szeretnék kiterjeszteni a délutáni időszakra és az ünnepnapokra, azután bővíteni kívánják az időskorúak gondozóházát, ugyanakkor munkahelyteremtéssel csökkenteni a munkanélküliek számát, segélyezés helyett a jövedelemhez juttatást preferálva. Az önkormányzati intézmények teljes körű akadálymentesítése éppúgy a feladatok között szerepel, mint például fogyatékos személyek részére egy nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása. A tervek megvalósításához számítanak a központi költségvetés támogatására, valamint különböző pályázati lehetőségekre.

- Még csak pár napja vagyok itt, s örülök, hogy idekerültem, mert a gondozók lelkiismeretesen foglalkoznak velem, s nagyon finom ételeket kapok - mondta Mariska néni, aki idős kora ellenére rendkívül jó memóriával rendelkezik. - A szolgáltatásszervezési koncepció megvalósításának csak első lépése volt annak kidolgozása és elfogadása - vélekedett a polgármester, aki szerint a városban kiépült és működőképes a szociális háló , mégis folyamatos tervezésre van szükség a célok és eszközök változó körülményekhez történő igazításában. Ebben a folyamatban pedig kulcsfontosságú az ellátásban dolgozók és a döntéshozók párbeszéde. Ami az elkövetkező öt évre szóló szociális feladatokat illeti: jövőre a házi gondozást szeretnék kiterjeszteni a délutáni időszakra és az ünnepnapokra, azután bővíteni kívánják az időskorúak gondozóházát, ugyanakkor munkahelyteremtéssel csökkenteni a munkanélküliek számát, segélyezés helyett a jövedelemhez juttatást preferálva. Az önkormányzati intézmények teljes körű akadálymentesítése éppúgy a feladatok között szerepel, mint például fogyatékos személyek részére egy nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása. A tervek megvalósításához számítanak a központi költségvetés támogatására, valamint különböző pályázati lehetőségekre.

Ezek is érdekelhetik