VÁROSHÁZA

2023.09.18. 08:00

Pályázat kötelező megtakarítással kombinált szálláshelyre

Zaol.hu

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága p á l y á z a t o t h i r d e t a Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/a. szám alatt található FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN megüresedett KÖTELEZŐ MEGTAKARÍTÁSSAL KOMBINÁLT SZÁLLÁSHELYRE

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELY

Cím - alapterület (nm) - szobaszám - egyéb helyiségek - komfortfokozat - 2023. évben érvényes fajlagos lakbér (Ft/m2/hó) - havi szálláshasználati díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A. A. 2./24. 38 nm -1 - előtér, konyha, fürdőszoba-WC, erkély - összkomfortos - 523 - 19.874

A szálláshely megtekinthető: 2023. szeptember 14-én 15.30 órától 16,30 óráig a helyszínen. A szálláshellyel kapcsolatban információ kérhető a LÉSZ Kft-től telefonon a 92/312-730-as számon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.

2023. szeptember 27. (szerda)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

- házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában (a továbbiakban: regisztrált élettársak), vagy egyedülálló személyek, és a pályázók legalább egyike Zalaegerszegen lakóhellyel, vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,

- a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike kereső tevékenységet végez,

- a pályázat benyújtásakor a pályázók egyike sem töltötte be a 40. életévét,

- nem rendelkeznek beköltözhető lakással vagy olyan forgalomképes vagyonnal, amely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti szerződésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek megfelelő elhelyezésük nem oldható meg,

- vállalják és igazolják a kötelező megtakarítás rendelkezésre állását.

- rendelkeznek induló előtakarékossággal (legkisebb összege 1.000.000,- Ft), valamint vállalják a havi kötelező előtakarékosságot (legkisebb összege 50.000,- Ft),

- az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik, és kötelezettséget vállalnak a szálláshasználati szerződés megkötésére,

- lakásügyük végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a szálláshasználati szerződésben foglalt határidő lejártáig gondoskodnak.

A jogosultság megállapításához a feltételek együttes fennállása szükséges.

A külföldön elhelyezett megtakarítás esetén a pályázót terheli a szükséges dokumentumok hiteles fordításának biztosítása.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhető be, valamint letölthető a www.zalaegerszeg.hu/palyazatok címről.

A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FICSO Lakástakarékosság” feltüntetését is.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minőség igazolását,

- a zalaegerszegi lakóhelyről vagy munkahelyről, vállalkozásról igazolást.

A pályázat postai úton, személyesen és elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak legkésőbb a benyújtására meghatározott határnapon be kell érkeznie.

A pályázati határidő lejártát követően a pályázat módosítására, kiegészítésére nincs lehetőség.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minősül, ha

- határidőn túl nyújtották be,

- nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,

- a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekről és körülményekről nem vagy hiányosan nyilatkozott,

- a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta megtéveszteni az önkormányzatot,

- a kiírásban előírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,

- a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy

a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcímnélküli önkormányzati lakáshasználó volt,

b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,

c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg,

d) aki olyan önkormányzati bérlő háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg,

e) akinek lakhatása jogcímnélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élő más személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt szűnt meg.

Az ötéves időtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől, a c)-e) pontok esetében a lakás visszaadásának időpontjától kell számítani.

Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelő szerv) felé fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minősítéséig.

Szálláshasználó kijelölés:

A kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat előnyben részesíteni:

1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.

2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.

3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.

4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.

5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.

6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.

Azonos családi állapottal rendelkezők (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek) közül azt kell előnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra eső fajlagos megtakarítása a legmagasabb.

A pályázat elbírálásának ideje:

A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el beadási határidő leteltét követő ülésén (várhatóan: 2023. október 9.).

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál [(: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.]

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában