Nemcsak zenészek kerültek ki a családból

2021.02.07. 11:30

Báró Lehár Antal mindig példakép volt katonái számára

Kevesen tudják, de a Lehár család nemcsak páratlanul tehetséges zenészeket adott a hazának, hanem egy, az elveihez végsőkig hű tisztet is, aki kiváló stratéga és példás katona volt.

Horváth-Balogh Attila

Báró Lehár Antal életéről

Báró Lehár Antalról, a zeneszerző Lehár Ferenc testvéréről van szó – az almák nem estek messze a fájuktól, mert édesapjuk, Franz Lehár Polach az 50. gyalogezred katonakarmestere volt. Báró Lehár Antal 1876-ban született Sopronban. Katonai tanulmányait Bécsben, a császári-királyi hadapródiskolában végezte, 1893-ban avatták hadapród tiszthelyettessé. Majd a Hadiiskola (Kriegsschule) hallgatójaként folytatta tanulmányait. Az első világháborúban a 83. gyalogezrednél őrnagyi rangban szolgált, később beosztották a 13. népfelkelő gyalogezredbe, ahol kiérdemelte a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét, s vele együtt az osztrák bárói címet. A háború végére már ezredesi rendfokozattal bírt és megkapta a Tiszti Arany Vitézségi Érmet is, amit csak a leghősiesebb katonák érdemelhettek ki. Ő volt az egyetlen a Monarchia szárazföldi hadseregében, aki a háború utolsó hónapjaiban a két magas kitüntetést együtt viselhette zubbonyán. A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása után Ausztriába távozott, ahol a bécsi Antibolsevista Comité megbízásából különítményeket szervezett. Az általa Grazban toborzott haderő csaknem 2000 főből állt és a Nemzeti Hadseregtől (melyet a „vörösterror leküzdésére” alapított meg 1919. június 6-án Horthy Miklós) függetlenül működött Feldbach székhellyel. Lehár csapatai augusztusban ellenőrzésük alá vonták Magyarország északnyugati területeit. A szegedi kormány nevében Gömbös Gyula Grazba utazott, hogy átvegye a parancsnokságot Lehártól, de nem járt sikerrel. A Friedrich-kormány idején Lehárt azzal bízták meg, hogy Vasból, Zalából (a nagykanizsai 48-as és 20-as gyalog-, illetve a zalaegerszegi 6-os huszárezredből) és Győr-Moson-Sopron megyéből toborzott katonákkal hozza létre az úgynevezett szombathelyi hadosztályt, megakadályozandó az osztrák területi igények érvényesítését. A legitimista, azaz királypárti Lehár nagy tragédiája, hogy Horthy Miklós riválisként tekintett rá a kezdetektől, pedig Lehár elismerte fővezérnek, már csak magasabb katonai rangja miatt is. Egyébként azt gondolta, hogy a tengernagy csak átmeneti vezető lesz, és hamarosan visszatérhet IV. Károly a trónra. Csapatai az uralkodó oldalán vettek részt 1921 októberében a budaörsi csatában, azonban a király második visszatérési kísérlete is kudarcba fulladt. A puccs résztvevőire hadbíróság várt, ami elől Lehár Ausztriába menekült, ahol 86 éves korában, 1962-ben hunyt el.

Báró Lehár Antal egy korabeli fényképen

2021-et az emlékének szentelik

Születésének 145. évfordulója alkalmából Fülöp András zalaegerszegi hadszíntérkutató, a Szent György Lovagrend tagja és a Grádics Egyesület elnöke a partnerszervezetekkel 2021-et báró Lehár Antal emlékének szenteli. Vas és Zala megyében, sőt, még Burgenlandban is megemlékező ünnepségeket tartanak, illetve folytatódik az a már korábban elkezdett sorozat, melynek keretében az Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonahősök tiszteletére emléktáblákat adnak át egykori szülő-, vagy lakóhelyükön.

– Igazából hármas évfordulóról van szó: a legfontosabb báró Lehár Antal születésének 145. évfordulója, de nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy éppen 100 éve, 1921 decemberében szavazott Sopron és a környék lakossága arról, hogy a Szent Korona országához kívánnak tartozni, amivel kiérdemelték a leghűségesebb város címet. Továbbá, hogy szintén 100 évvel ezelőtt lett Ausztria új tartománya Burgenland – bocsátotta előre Fülöp András. – Azt gondoltuk azokkal az egyesületekkel, civil szervezetekkel, melyekkel egyfajta laza köteléket alkotunk ebben az emlékévben, hogy nem politizálunk és nem kutatjuk, kinek miben volt igaza és miben nem, egyszerűen csak emlékezünk, illetve emlékeztetünk. Csatlakozott hozzánk (mint szervezet, illetve mint a burgenlandi magyar kisebbség képviselője) az Ausztriai Magyar Kulturális Centrum (UMIZ) is, amelynek Alsóőr a központja. Hogy mi a kapcsolat? Egyrészt a tavalyi Trianon-évforduló, ami a pandémia miatt nem kaphatott kellő figyelmet, másrészt hogy Lehár Antal Sopron szülötte, ráadásul többször megfordult 1921-ben Burgenlandban is, ahova gróf Bethlen István küldte azzal, hogy nyugtassa meg az ott élőket, mert forrongott a társadalom a soknemzetiségűség miatt. Sikerrel járt, nemcsak mert bírta az ottani nyelvjárást, hanem azért is, mert hiteles ember és hiteles katonatiszt volt, akire felnéztek az emberek. Ez egyébként a mai napig igaz.

Fülöp András a báró Lehár Antal-emlékévre készült táblát és az Arany Vitézségi Érmet kiérdemlő katonahősöknek emléket állító táblákat mutatja
Fotó: Horváth-Balogh
A 106-os gyalogezred sapkajelvénye, mely az emlékbélyeggel márciusban kibocsátandó borítékot díszíti majd

Fülöp András elmondta: az emlékév eseménysora február 21-én 15 órakor Szombathelyen veszi kezdetét a zárdatemplomban tartandó szentmisével, melyet az ünnepélyes megnyitó követ. Itt felhangzik a Lehár-induló is, amit testvére, Lehár Ferenc komponált a testvére által vezetett, a Piave folyónál hősiesen harcoló császári és királyi 106-os gyalogezred számára. Az ünnepségen adják át Sopron városának azt a táblát, amely báró Lehár Antalnak állít emléket. Március 3-án kibocsátanak egy emlékbélyeget díszborítékkal, aznapi pecséttel, mert 1918-ban azon a napon alakult meg hivatalosan a 83-as gyalogezred, illetve a soproni 76-os gyalogezred három zászlóaljából a császári és királyi 106-os gyalogezred, mely a hadtest utolsó ezredeként vonult vissza a Piavétól. Május 29–30-án, a hősök napjához kapcsolódóan szintén Szombathelyen emlékkonferenciát rendeznek, s itt lesz a Lehár Antal pályáját és munkásságát megörökítő emlékkönyv díszbemutatója is. A zalaegerszegi megemlékezést és emlékkonferenciát várhatóan ősszel rendezik meg, az év során pedig további emléktáblákat adnak át az Arany Vitézségi Érmet kiérdemlő egykori hős honvédekhez köthető Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei településeken. Megyénkben május 9-én Becsehelyen és Letenyén, majd Nagykanizsán. November 12-én pedig ellátogatnak a legendás katonatiszt sírjához Klosterneuburgba, ahol koszorút helyeznek el, így zárul a báró Lehár Antal-emlékév.

Addig is, Fülöp András kéri azok segítségét, akik rendelkeznek a 106-os, vagy a 83-as gyalogezredhez, a szombathelyi hadosztályhoz, esetleg báró Lehár Antalhoz köthető tárgyi emlékkel, fényképpel, jelentkezzenek, hogy a relikviákat megörökíthessék az utókornak.

 

Ezek is érdekelhetik