Kultúra

2007.05.16. 02:29

Az országos átlag felett

Páka - Magas szintű oktató-nevelő munkáról tanúskodnak azok az eredmények, amelyekről az Öveges József Általános Iskola pedagógusai beszámolhattak a legutóbbi Falujárás kapcsán.

Zalai Hírlap

A jelenleg 111 tanulót fogadó intézmény emellett a község kulturális-művészeti életére is nagy hatással van. A helyi általános iskola a millennium évében, 2000. március 15-én vette fel a település híres szülötte, a Kossuth-, Prométheusz- és SZOT-díjjal kitüntetett Öveges József fizikaprofesszor nevét. Az intézmény ma az ország hasonló méretű általános iskoláihoz hasonlóan a fennmaradásért küzd, pedig lenne mivel büszkélkednie a tantestületnek.

- A közelmúltban kaptuk meg a tavalyi kompetencia-mérés eredményeit, s mind a magyar, mind pedig a matematika tantárgy esetében magasan az országos átlag feletti eredményt értek el a tanulóink - mondja büszkén Gyenese Ferencné igazgató. - Természetesen e teljesítmény mögött színvonalas szakmai munka áll, a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk, de az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, vagyis a legmodernebb technikai eszközöket is igyekszünk maradéktalanul biztosítani tanulóink számára.

Az Öveges József Általános Iskola igazgatója két pályázatot is említ, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez 18 millió forintot kaptak, ebből vásárolták többek között a napjainkban oly sokat emlegetett digitális táblát, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program révén is 5 millió forintos többletbevételhez jutott az iskola.

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- A közelmúltban kaptuk meg a tavalyi kompetencia-mérés eredményeit, s mind a magyar, mind pedig a matematika tantárgy esetében magasan az országos átlag feletti eredményt értek el a tanulóink - mondja büszkén Gyenese Ferencné igazgató. - Természetesen e teljesítmény mögött színvonalas szakmai munka áll, a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk, de az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, vagyis a legmodernebb technikai eszközöket is igyekszünk maradéktalanul biztosítani tanulóink számára.

Az Öveges József Általános Iskola igazgatója két pályázatot is említ, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez 18 millió forintot kaptak, ebből vásárolták többek között a napjainkban oly sokat emlegetett digitális táblát, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program révén is 5 millió forintos többletbevételhez jutott az iskola.

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- A közelmúltban kaptuk meg a tavalyi kompetencia-mérés eredményeit, s mind a magyar, mind pedig a matematika tantárgy esetében magasan az országos átlag feletti eredményt értek el a tanulóink - mondja büszkén Gyenese Ferencné igazgató. - Természetesen e teljesítmény mögött színvonalas szakmai munka áll, a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk, de az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, vagyis a legmodernebb technikai eszközöket is igyekszünk maradéktalanul biztosítani tanulóink számára.

Az Öveges József Általános Iskola igazgatója két pályázatot is említ, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez 18 millió forintot kaptak, ebből vásárolták többek között a napjainkban oly sokat emlegetett digitális táblát, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program révén is 5 millió forintos többletbevételhez jutott az iskola.

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

Az Öveges József Általános Iskola igazgatója két pályázatot is említ, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez 18 millió forintot kaptak, ebből vásárolták többek között a napjainkban oly sokat emlegetett digitális táblát, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program révén is 5 millió forintos többletbevételhez jutott az iskola.

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

Az Öveges József Általános Iskola igazgatója két pályázatot is említ, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez 18 millió forintot kaptak, ebből vásárolták többek között a napjainkban oly sokat emlegetett digitális táblát, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program révén is 5 millió forintos többletbevételhez jutott az iskola.

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- A tantestületünk 13 főből áll, valamint két óvónő is dolgozik az egy szervezeti keretben működő iskolában és óvodában. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjához kapcsolódó háromszor harminc órás képzést valamennyien elvégeztük, míg a kompetencia alapú oktatás 120 órás tanfolyamán nyolc kollégánk vett részt - mutatott rá a pedagógusok továbbképzésének fontosságára Gyenese Ferencné. - A megszerzett ismereteinket természetesen a gyermekek érdekében hasznosítjuk, vagyis igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani, ami a haladásukat, a továbbtanulásukat, az egyéni fejlődésüket segítheti.

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

Az oktatás, nevelés mellett a pákai általános iskolában a művészeti képzésre is hangsúlyt fektetnek, így a Harmónia Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel karöltve indították el a néptánc, a társastánc, a báb, illetve a kézműves tanszakot, míg szakkör keretében a modern tánccal ismerkedhetnek a gyerekek.

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- Közel két évtizeddel ezelőtt, 1990-ben zenés gimnasztikaként indult a szakkör, s hogy mekkora igény van rá, azt az is jelzi, hogy még mindig működünk - veszi át a szót Károly Róbertné, a szakkör vezetője, majd arról is szól, hogy a modern tánc műfaján belül több irányzatot is elsajátítottak az érdeklődő diákok, így - mint arról a Falujárás keretében tartott kulturális bemutatón mi magunk is meggyőződhettünk - táncolnak revüt, hip-hopot és diszkót is. Ugyancsak Károly Róbertné a vezetője a néptánc tagozatnak, míg a társastáncosok Németh Andrásné szakmai segédletével dolgoznak.

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- Sajnos a fiúk szemérmesebbek, így többnyire csak a lányokra tudunk alapozni - foglalja össze röviden a tanárnő, aki a vázolt helyzet miatt inkább egy laikusok számára kevésbé ismert műfaj, a társastánc-színház irányába fejleszti tovább a csoportot. Ő irányítja az iskolai énekkart, valamint az öt éve alakult Dalraforgók kórust is, mely úgyszintén meghatározó szereplője a helyi kulturális életnek.

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

- Szülők kezdeményezésére alakult a kórus, s eleinte ők, illetve az iskola és óvoda pedagógusai vettek részt a munkában, ám mára jelentősen átalakultunk és ki is bővültünk - magyarázta tovább Németh Andrásné. - A repertoárunkban klasszikus kórusművek, madrigálok, modernebb feldolgozások és egyházi művek szerepelnek, amiket általában a községi rendezvényeken és az egyházi ünnepeken mutatunk be. Heti egy alkalommal van próbánk, ez elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon szerepeljünk.

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

A Dalraforgók kapcsán a karvezető azt is elmondta, hogy idén jelentkeztek a megyei művészeti szemlére is, melynek szakági döntőjéig jutottak el, ám azon - legnagyobb sajnálatukra - technikai okok miatt nem tudtak részt venni.

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

A Dalraforgók színes repertoárt állítottak össze

Ezek is érdekelhetik