Belföld

2010.09.23. 08:53

Hat kérdés a keszthelyi polgármester jelöltekhez

Hárman indulnak a választáson: Mohácsi József (MSZP), Pap Ervin (Jobbik) és Ruzsics Ferenc (Fidesz–KDNP). Tőlük azt kérdeztük, miben látják a fejlődéshez való adottságok jobb érvényesülését, mit tartanak szükségesnek ahhoz, hogy növekedjék a város lélekszáma, milyen terveik vannak a kórház működtetésével kapcsolatban?

zaol.hu

Továbbá, hogy látnak-e lehetőséget az évek óta fennálló költségvetési hiány mérséklésére, s mit tartanak számon a legfontosabb tennivalóikat illetően a környezetvédelem terén? Kifejtették azt is, hogy miként látnak szorosabb együttműködési lehetőséget a város két meghatározó intézményével: a tudomány és a kulturális örökség legjelesebb őrzőjeként számon tartott egyetemmel illetve a kastélymúzeummal.  

Mit kíván tenni azért, hogy jobban érvényesüljenek a város fejlődéséhez meglévő adottságok? 

Tartalmas és színvonalas reklám és tájékoztatás a legfontosabb egy város adottságainak ismertetésére. Keszthely a Balaton fővárosában is nagy hangsúlyt kell fektetnünk az infrastruktúra fejlesztésére, konkrétabban a város útjainak, járdáinak, köztereinek rendbe tétele a szolgáltatások, a kulturális és a sportrendezvények fejlesztése. Kiemelt feladat a Fő tér rekonstrukciója és a színház bővítésének a II. üteme, a Balaton múzeum, a Festetics kastély felújítása. A turizmus, az idegenforgalom, a szálloda és szolgáltatások fejlesztése a jövő záloga.


 Milyen tennivalókat tart szükségesnek annak elérésére, hogy növekedjen a város lélekszáma?

Alaphelyzet a város vonzereje, a foglalkoztatási lehetőségek, és a munkahelyteremtés. A fiataloknak lakásprogram indítása valamint nemcsak Keszthelyen, hanem a környéken is munkahely megteremtése, például Hévíz, Sármellék, s a Fly Balaton reptér melletti ipari park megvalósítása. Biztonság kell ahhoz a fiataloknak, hogy állásuk legyen, családot tudjanak tervezni.


Ismert az egészségügy nehéz helyzete.  Mik a tervei a kórház működtetésével kapcsolatban?

Keszthely és környéke lakosságának korrekt egészségügyi ellátása alapvető feladat. Biztosítani kell nagyon szigorú költségvetéssel a működését. Felül kell vizsgálni minden feltételt a gazdaságos fenntarthatóságért, nagyon szoros együttműködést kell kialakítani a hévízi kórházzal, így kiemelt jelentőségű lehetne a keszthelyi kórház is. A célok megvalósításának alapvető feltétele a személyi és tárgyi feltételek optimalizálásra.


Lát-e valamilyen lehetőséget arra, hogy a város költségvetési hiánya csökkenthető legyen? 

Természetesen igen, felül kell vizsgálni minden intézmény működésének feltételeit és költségeit, olyan beruházásokat fogunk ösztönözni, amelyek jelentős adóbevételt biztosítanak a Balaton fővárosának. Ezzel kapcsolatosan is a szállodafejlesztésekkel, ipari park létesítéssel, munkahelyteremtéssel lehet előbbre lépnünk


 A városbeli környezetvédelmi tennivalókat illetően mit tart számon a legfontosabb feladatként?

Az ivóvíz és a Balaton vízminőségének szinten tartása. A csapadékvíz elvezetés végleges megoldása. A városban és a város környékén az elhanyagolt ingatlanok parlagfű-mentesítése és gaztalanítása. A parkok, ligetek kirándulóhelyek környezetvédelmének megóvása, szemétgyűjtés megszervezése valamint lakosság teljes körű részvétele a szelektív hulladékgyűjtésben.


Milyen területen lát szorosabb együttműködési lehetőséget az egyetemmel és a kastélymúzeummal?

Lényeges, hogy az együttműködés a város és a két intézmény között politikamentes legyen. A kastélymúzeummal is és az egyetemmel is nagyon fontosnak tartom pályázati úton az intézmények felújítását és szinten tartását. Az egyetem kiemelt szerepet kapjon továbbra is a turizmus és a hiányszakmák oktatásában, tanításában. A kastélymúzeummal, ha szükséges akár napi programegyeztetést javasolnék. Közösen együtt kell minden intézménynek, Keszthelyen élők és idelátogató turisták érdekeit szolgálni.

 

 

Mit kíván tenni azért, hogy jobban érvényesüljenek a város fejlődéséhez meglévő adottságok?

 Rövid és középtávú koncepciót kell kidolgozni a turizmus fellendítése ügyében. Az infrastrukturális fejlesztések nem valósíthatók meg egyik napról a másikra,de például a szolgáltatások minőségének javítása, parkolás, strandbelépő árának csökkentése, a programszervezés struktúrájának átalakítása azonnal és invesztáció nélkül megoldható. A városközpontra kell koncentrálnunk, nyitnunk kell a minőséget nyújtó szórakozás és szórakoztatás felé.    

Milyen tennivalókat tart szükségesnek annak elérésére, hogy növekedjen a város lélekszáma?  

A fiatalok megtartásához munkahelyekre, jövőképre, önkormányzati bérlakásokra, családalapítási valamint gyermekvállalási kedvezményekre van szükség. Ilyen lehet a babakötvény kibocsátása. Az elmúlt években az önkormányzati lakásvagyont eladták,a befolyó összeget felélték. Olcsó bérlakásokat kell építeni, amely lakhatási lehetőséget és egyben munkát jelent a városban. A vállalkozásalapításhoz kedvező helyi adórendelet kell.

Ismert az egészségügy nehéz helyzete.  Mik a tervei a kórház működtetésével kapcsolatban?

A kórházra minden körülmények között szükség van. Ezt folyamatosan kommunikálni kell az emberek felé, hogy a bizalom megmaradjon. A gazdaságos működéshez további struktúra átalakítás, vagy volumen korlát emelése elengedhetetlen. A régió egészségügyi intézményei között feladatmegosztás kívánatos diagnosztika, mosoda, étkeztetés, sterilizálás, informatika, karbantartás, könyvelés terén. Regionális önsegélyező rendszer kialakítása javasolt.


Lát-e valamilyen lehetőséget arra, hogy a város költségvetési hiánya csökkenthető legyen?

 Rendkívül szigorú gazdálkodással, a beruházások tervezésének szigorú átértékelésével, az intézmények gazdálkodásának javításával, az apparátus további karcsúsításával, az idegenforgalmi illetve adóbevételek javításával a hiány csökkenthető. A várost vonzóvá kell tenni a befektetők számára, ipari park kialakításával, idegenforgalmi beruházásokkal, munkahelyteremtő beruházásokkal, az önkormányzat bevételei növelhetők.


A városbeli környezetvédelmi tennivalókat illetően mit tart számon a legfontosabb feladatként?

A legfontosabb szempont természetesen a Balaton, valamint a hozzánk tartozó partszakasz védelme. Meg kell oldani a befolyó vizek vízminőségének javítását. A városban további park és zöldövezetek kialakítása szükséges. A szelektív hulladékgyűjtés és szállítás felülvizsgálata és további átalakítása elengedhetetlen. A város központjából ki kell szorítani a helyközi buszforgalmat, valamint az átmenő gépjármű fogalmat.
 

Milyen területen lát szorosabb együttműködési lehetőséget az egyetemmel és a kastélymúzeummal?

 A városnak mindkettőre szüksége van. Az egyetem, mint szellemi potenciál egy város életében meghatározó szerepet kellene, hogy játsszon. Az itt felhalmozott szellemi tőke a város számára kiaknázandó lehetőségeket rejt, melyet az elmúlt években részben veszni hagytunk. Keszthely elképzelhetetlen a kastély nélkül, mint ahogy ez fordítva is igaz. Tehát az idegenforgalom javítása közös érdek. Félre kell tenni az eddigi sérelmeket, közös célokat kell megfogalmazni.
 

 

 

Mit kíván tenni azért, hogy jobban érvényesüljenek a város fejlődéséhez meglévő adottságok?
 
Az elmúlt négy évben sok pályázatot készítettünk. A beruházások egy része hamarosan indul (Balaton-part és a belváros megújítása), sok még elbírálásra vár. Mind azt szolgálják, hogy minél nagyobb uniós támogatás felhasználásával, a város költségvetését a legkevésbé megterhelve gazdaság- és turizmusélénkítő, munkahelyteremtő beruházásokat valósítsunk meg. A sikeres városfejlesztésnek ezt a megkezdett útját kívánjuk folytatni.

 Milyen tennivalókat tart szükségesnek annak elérésére, hogy növekedjen a város lélekszáma?

Minden városfejlesztési tervünk elsődleges célja Keszthely lakosainak elégedettsége. Azért dolgozunk, hogy jó legyen Keszthelyen élni, letelepedni, vállalkozni, családot alapítani, gyermeket nevelni: lehessen itt hosszú távra tervezni. Ezt szolgálja a bölcsőde, óvodák és iskolák már megvalósult korszerűsítése, a játszótér-fejlesztések, a kórház beruházásai, az útfelújítások, csatornázási projektek vagy a zöldterületek rendezése.


Ismert az egészségügy nehéz helyzete.  Mik a tervei a kórház működtetésével kapcsolatban?
 
Az előző kormány egészségügyi politikája óriási rombolást okozott itt is. Mégis fejlesztettük a kórházat: új épület készült modern vizsgálókkal, műszerbeszerzések történtek, új rehabilitációs részleg és sürgősségi osztály kezdte meg működését, és megújult a szülészet. A kormányváltást követően végre a finanszírozás gondjai is megoldódhatnak: előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a minisztériummal a TB-támogatás kiegészítéséről.


Lát-e valamilyen lehetőséget arra, hogy a város költségvetési hiánya csökkenthető legyen?

Hiszem, hogy a városfejlesztési tervek hosszú távon meghozzák gyümölcsüket: az élénkülő helyi gazdaság és fejlődő turizmus a városi költségvetésre is jó hatást gyakorol. Rövid távon pedig szükséges, hogy az állam a helyhatóságokra rótt feladatokhoz szükséges pénzt is biztosítsa – az eddigi gyakorlat nem ez volt. Keszthely kiterjedt intézményhálózata jelentős önkormányzati forrás-kiegészítést igényelt a zavartalan működéshez.


A városbeli környezetvédelmi tennivalókat illetően mit tart számon a legfontosabb feladatként?

 Szeretnénk a környezettudatos viselkedést kiterjeszteni a lakosság minél nagyobb részére. A nemrég bevezetett hulladékgyűjtési rendszerrel (szelektív, bio) jelentősen csökkent az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége. A fiatalok szemléletformálása nagyon fontos, ezért kampány indult az iskolák bevonásával. Az új beruházásainknál fokozottan figyelünk a fenntarthatósági szempontokra, például az alternatív energia hasznosítására. 


Milyen területen lát szorosabb együttműködési lehetőséget az egyetemmel és a kastélymúzeummal? 

Kölcsönhatásban létezünk. Keszthely kulturális, szellemi életében nagy szerepet játszik mindkét intézmény, és azok számára sem mellékes a város, amelyben működnek: vonzereje, gazdasága, idegenforgalma, lakosainak helyzete. Keszthely fejlődése ezért mindannyiunk közös célja. Eddig is figyelembe vettük és támogattuk egymás fejlesztési elképzeléseit, és közös projektek kidolgozására is látok lehetőséget a jövőben. 

 

 

  

Az önkormányzati választások közeledtével indítjuk a városok polgármesterjelöltjeit bemutató sorozatunkat. Október 2-ig mind a tíz városra sort kerítünk.

Hévíz

Keszthely

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!