Címer, pecsét, végrendelet - Az Egerszegi Évszázadok kötet emberi történeteken keresztül mutatja a várost

Zalaegerszeg - A napokban mutatták be az Egerszegi Évszázadok című kötetet, amely a megyeszékhely tavalyi 130. évfordulóját ünneplő konferencia előadásait nyújtja át nyomtatott formában a városlakóknak, s minden érdeklődőnek.

A Fejezetek Zalaegerszeg történetéből alcímű, a városi önkormányzat hathatós támogatásával napvilágot látott, igényes külalakú kiadvány (tervezője Orbán Ildikó) rendhagyónak számít abban az értelemben, ahogy a históriai diszciplinát kezeli. Ma már nem ritka, hogy tudományos irányultságú, elemző indítékú összefoglalók mellett közösség-, sors- és emberközeli megközelítésű történeti munkákat is a kezünkbe vehetünk. Ez a könyv különösen koncentrál arra, hogy a korszakok kijelölte úton haladva a város hajdani lakóinak, formálóinak hétköznapjaiba kalauzoljon, azzal együtt, hogy a kiemelkedő teljesítményeket is sorra veszi. Köszönhető mindez annak, hogy a zala-egerszegi közgyűjtemények történészei évtizedek óta szisztematikus kutatást végeznek, hosszú távú tudományos program és egységes elvek mentén haladnak. Mondhatjuk azt is, hogy a múzeum, a levéltár, a könyvtár munkatársai összeszokott közösséget alkotva zárják a sorokat , kezük közül nem csúszik ki semmi, ami fontos lehet az utánuk jövőknek.

A kötet címlapja Fotó: illusztráció

Ezt a kötetet is, mint megannyi tudományos ülést és konferenciát, szakterülete okán dr. Bilkei Irén írása nyitja, aki a középkori mezőváros földesurainak életébe enged bepillantást a korabeli dokumentumok alapján, így derül ki, a későbbi korok, felvilágosult eszmék iránt így-úgy fogékony kisnemeseinek elődei miként találtak maguknak életteret a királyi és egyházi uradalmak között.

Kuriózumnak számít Csomor Erzsébet tanulmánya, hiszen a város pecsétjeit, címereit vizsgáló munka alapkutatásnak is beillik. Ha elolvassuk, márpedig olvassuk el, másképp tekintünk fel Zalaegerszeg középületeinek homlokzatára, hogy lássuk a faragott jelképeket. Szintén Csomor Erzsébet kutatta a végrendeleteket, amelyek pontos képet rajzolnak a 18-19. századi egerszegi polgárok anyagi viszonyairól és kultúrájáról.

Hasonlóan izgalmas olvasmány lehet Cselenkó Borbála összefoglalója a Mária Magdolna Plébániatemplom építéstörténetéről. Ettől azt várjuk, hogy amikor belépünk az épületbe érezzük, benne van a korábbi kisebb templom is.

Ezután több jeles egerszegi élettörténete következik Kapiller Imre, dr. Gyimesi Endre és Megyeri Anna tollából. Pathy János városbíró, Keresztury József (Dezső édesapja) és Tivolt János városi képviselő elhivatottsága, szenvedélyes lokátpatriotizmusa bontakozik ki a kötet olvasója előtt.

A háborúk és a politikai viharok kísérte fejezetek között Paksy Zoltán a két világháború közti közéleti csatározásokat veszi számba, Molnár András írása 1940-be kalauzol, amikor a zalai honvédeket kíséri Erdélybe, míg Cseh Valentin a második világháború légiharcainak dokumentumait lapozza végig a kedvünkért. Káli Csaba az 1945 utáni évek felettébb tendenciózus választási sorozatát tekinti át, míg eljutunk a hosszú ideig velünk élő egypártrendszerig.

A kötet itt zárul, de már nyilván zajlik a rendszerváltás utáni zalai évtizedek kutatása.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
Tech testvér figyel
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
kutatás / 5 perce
A két pécsi nyílt meg elsőként a Nemzeti Laboratóriumok közül
A laboratóriumok nemzetközi szinten elismert tudományos csomópontokká válhatnak.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Citera, tilinkó és koboz / 12 perce
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla
Bőséges hozammal / 12 perce
Évek óta sikereket érnek el a Start közmunkaprogramban Reszneken
Gyuricza Ferenc
kérdéseket tettünk fel az operatív törzsnek / 13 perce
Mi a teendő, ha kontaktnak minősül a diák? – Müller Cecília válaszolt lapunknak
ZH
átigazolás / 13 perce
A ZTE-nevelés Horváth Krisztofer a Torinóhoz igazolt
Kerkai Attila
forrnak az indulatok / 23 perce
Messi: már meg sem lepett, hogy így bánt Suárezzel a vezetőség...
Kreatív / 44 perce
Készítsen praktikus és vidám üzenőfalat!