Zalaegerszeg

2008.10.07. 02:27

Tábori környezetben

Alsónemesapáti, Söjtör (szj, va) - Több mint hatmillió forint pályázati támogatással a két falu iskoláiból 105, többségében halmozottan hátrányos helyzetű kisgyerek táborozhatott a nyáron.

Zalai Hírlap

Az alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskolában ezekben a hetekben számolnak el azzal a hárommillió forinttal, melyet a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program pályázatán nyertek 45 diák táboroztatására. A gyerekek egy hetet töltöttek augusztusban Celldömölkön. A táborozás napjait fejlesztő foglalkozások, kulturális programok és kirándulások tették változatossá. A diákok Zalaszántóra és Pápára látogattak, megnézték a tapolcai tavasbarlangot, a sümegi várjátékokat, és úszásoktatáson is részt vettek. A pályázat elnyerésének az volt az egyik feltétele, hogy a táborozók legalább 30 százalékának halmozottan hátrányos helyzetűnek kell lennie. (Azokat sorolják ide, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, s a szülők maximum nyolc osztályt végeztek.) Alsónemesapátiban nagyon sok ilyen diák tanul, az iskolai összlétszámnak közel harmada tartozik ebbe a kategóriába.


A söjtöri Deák Ferenc Általános Iskolában hatvan gyereknek adatott meg a nyá-ri tábor élménye az említett program keretében elnyert 3,1 millió forint jóvoltából. Harminc gyerek az iskolábanvett részt hétnapos napközistáborban, másik harminc pedig Felsőtárkányban tölthetett el nyolc napot.

- A szegregációmentes, integrált oktatás bevezetése már zajlik nálunk, ám látható, hogy a probléma pusztán iskolai fejlesztéssel nem oldható meg - fogalmazott Bíróné Bondor Katalin, az intézmény igazgatója. - Bizonyos tevékenységek csak szabadidős keretek közt, például táborban képzelhetők el, ám ilyen szervezésére - a saját és a szülők szűkös anyagi lehetőségei miatt - egy kis iskola nem is gondolhatna. Ezért is volt óriási lehetőség ez a nyári két rendezvény.

Ezek is érdekelhetik