Szobrot avattak az unitárius egyház alapítójának

Gergely Zoltán szobrászművész alkotását a belvárosi unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium között kialakított kis téren állították fel, amelyet az unitárius egyház telkéből metszettek ki, és megnyitottak az utca felé.

A szoboravatás alkalmából tartott hálaadó istentisztelet után a művész a templomban elmondta:

a szobor nem Dávid Ferencet ábrázolja, hanem azt, amit 2019-ben szellemiségéről, életútjáról és a ránk hagyott eszmei örökségéről gondolunk.

Az ünnepség szónokai közül többen is megemlítették, az egyházalapítóról, akinek a tordai országgyűlés 1568-as vallásbékét hirdető határozata is köszönhető, nem maradt fenn korabeli ábrázolás.

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök a szobor mellett elmondott ünnepi beszédében felidézte: Dávid Ferenc szász apától született Kolozsváron. Magyarul, németül és latinul is prédikált. Az ő nevéhez kötődik a vallásszabadság szellemi vívmánya, amelyet a világon először az 1568-as tordai országgyűlés fogalmazott meg úgy, hogy „hitéért senkit üldözni nem lehet”.

Az unitárius püspök szerint Dávid Ferenc a reformáció igazi mintaembere volt, akinek életében a a reneszánsz igazságeszménye ötvöződik a protestantizmus lelkiismeret-központúságával. „Nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet, a lelket, aki felett hatalommal csak a teremtője bír” – idézte az egyházalapítótól a püspök.

Azt is megemlítette, hogy Dávid Ferenc akkor is kitartott hite és meggyőződése mellett, amikor ezért Déva várának börtönébe zárták, ahol meg is halt. Úgy vélte: az egyházalapító ebben is a jézusi példát mutatta fel, és a mártíromságot is vállalta, ha az volt az igazság melletti megmaradás egyedül igaz járható útja.

„Nézzünk az iskolára és a templomra, és kérjük a gondviselő istent, hogy adjon erőt megközelítőleg úgy követni a krisztusi tanítást, ahogy Dávid Ferenc tette” – fogalmazott a püspök.

A templomban mondott beszédében Tőkés László volt református püspök úgy fogalmazott, hogy Dávid Ferenc előkészítője volt a modern kori vallási és lelkiismereti szabadságnak, amelynek tényleges és teljes megvalósulása a posztkommunista Romániában és a keresztényüldözések sújtotta nagyvilágban, mindmáig várat magára. Tőkés reményét fejezte ki, hogy a magyar Országgyűlés példáját követve Románia parlamentje és az Európai Parlament is a vallásszabadság napjának nyilvánítja január 13-át, a vallásszabadság tordai kihirdetésének napját.

A hálaadó istentiszteleten prédikáló Rácz Norbert Zsolt kolozsvári belvárosi lelkész megemlítette: az unitárius egyházban 150 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a kolozsvári szoborállítás szándéka, és e másfél évszázad alatt ez sokszor tűnhetett „kacagnivaló viccnek”. De mindig voltak, akik hittek benne, és ez meghozta az eredményt.

Borítókép: Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke (j) megáldja az első unitárius püspök, Dávid Ferenc újonnan felavatott egész alakos szobrát a kolozsvári unitárius templom mellett 2019. augusztus 17-én. Balról Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (b2).

szponzorált tartalom
Miért kell még a közjegyzőhöz is elmenni egy lakáshitel felvételekor?
kagylótemető
Élve megfőtt félmillió kagyló Új-Zéland partjainál (videó)
örök agglegény / 9 perce
Al Pacinót elhagyták
Az exe zsugori vénembernek tartja.
Gyász
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Emlékét őrizze béke és nyugalom." Fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH IMRE a MÁV és Tungsram volt dolgozója 88 éves korában elhunyt. Zalaegerszegen az olai temetőben helyezzük örök nyugalomra, 2020. február 21-én, pénteken 11 órakor. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek betegellátásában és, azoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család 60 évig együtt voltunk, nemsokára találkozunk. Szerető feleséged
"Annyi mindent kéne még elmondanom..." Fájdalomtól összetört szívvel, elcsukló hangon értesítünk mindenkit, hogy szeretett férjem, imádott apacink, egyetlen testvérem, keresztapukánk, nagybátyánk, sógorunk és vejünk BOGNÁR ZSOLT 43 évesen végleg letette földi terheit. Búcsúztatását 2020. február 22-én, szombaton 15 órakor tartjuk a tüskeszentpéteri templomban, majd azt követően a helyi temetőben. Soha el nem múló szeretettel emlékét örökre szívünkbe zárjuk. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ZAKÁL TIBOR a Readymix Zala Kft. dolgozója életének 54. évében itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. február 24-én, hétfőn 14 órakor lesz a Nagykanizsa-sánci temető ravatalozójában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Családja
"Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, Mert ez mind a szívünkben marad. Szívünk fájdalmát nem enyhíti senki és semmi, Mert hiányodat soha-soha nem pótolhatja senki és semmi." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÜKI JÓZSEFNÉ szül. Keszte Mária Valéria hosszan tartó, türelemmel viselt betegségben, életének 63. évében örökre megpihent. Temetése 2020. február 22-én, szombaton 15 órakor lesz a zalaháshágyi temetőben. Előtte gyászmise 14.15-kor a helyi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Szerető családja
"Te nem haltál meg, csak álmodni mentél, találkozunk a mennyben, a Szűzanyánál, a jó Istennnél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy KONDÁKOR FERENC életének 88. évében, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2020. február 21-én, pénteken 11 órakor lesz a lentiszombathelyi temetőben. Előtte 10 óra 15 perckor gyászmise a helyi kultúrházban. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk CZINKI FERENC életének 87. évében békében elhunyt. Temetése 2020. február 22-én, szombaton a 10 órakor kezdődő gyászmise után lesz a gelseszigeti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÁRDY BÉLÁNÉ szül. Simon Gizella becsali lakos életének 94. évében elhunyt. Temetése, kérését teljesítve szűk családi körben megtörtént Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Gyászoló család
"Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy drága szerettünk ÖZV. TÖRÖK GYULÁNÉ szül. Koller Éva Ilona 2020. február 15-én, életének 81. évében örökre megpihent. Temetése 2020. február 25-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Búcsú nélkül mentél el, Emléked szívünkben örökké él." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TURI MÁRTA életének 79. évében elhunyt. Temetése 2020. február 25-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise a kórház kápolnában. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy LÉRÁNT FERENCNÉ szül. Bagladi Rozália életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. február 21-én, pénteken 13 órakor lesz a muraszemenyei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Külön köszönet a Lovászi Gondozási Központ minden dolgozójának. Gyászoló család
"Angyalok vezetnek tovább az utadon, Lelkedé az örök béke, az üdvözlés és nyugalom." Soha el nem múló szeretettel búcsúztatjuk TAMÁSI TIBORNÉT szül. Fábián Katalin Tünde 2020. február 21-én, pénteken a zalaegerszegi Új temetőben 15 órakor. Részvétnyilvánítás mellőzését kéri családja.
"Előttünk az arcod, szívünkben az emléked, Soha, amíg élünk, nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk ÖZV. TÓTH GYULÁNÉ szül. Huszár Olga Mária életének 80. évében elhunyt. Temetése 2020. február 21-én, pénteken a 13 órakor kezdődő szentmise után lesz az alsórajki temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki megemlékezik róla. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GÁL GYŐZŐNÉ szül. Tolvaj Erzsébet 93 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 20-án, csütörtökön 15 órakor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁLI ANDRÁS tófeji lakos életének 88. évében csendben elhunyt. Temetése február 21-én, pénteken 13 órakor lesz a tófeji temetőben, előtte 12 óra 15 perckor gyászmise a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szereették, hogy KOLLER ISTVÁNNÉ szül. Jáger Anna volt nagykanizsai lakos 93. életévében elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2020. február 21-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise előtte 14.15-kor a kórház kápolnában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"...Bármily messze kélsz is útra tőlünk, a szívünk mélyén itt maradsz velünk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEF volt hahóti lakos életének 65. évében örökre megpihent. Temetése 2020. február 21-én (pénteken) a 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz a hahóti temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk GYULOVICS KÁROLY életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. február 20-án 13 órakor lesz Cserszegtomajon a tomaji temetőben. Előtte 12.30-kor gyászmise. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓBIÁS SÁNDOR életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 20-án, csütörtökön 11 órakor lesz a sárhidai temetőben. Előtte gyászmise 10.15-kor. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Szeretetben, fájdalomban szíve holttá sápadt, Édes Jézus adj nyugalmat drága jó anyánknak...!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LÁZÁR JÁNOSNÉ szül.: Kovács Magdolna életének 95. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. február 21-én, pénteken a 13.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz az alsópáhoki temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RADAI JÓZSEF életének 80. évében örökre megpihent. Temetése 2020. február 22-én, szombaton a 13.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a murakeresztúri temetőben. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal szíveskedjenek kifejezni. Gyászoló család
városi közlekedés / 9 perce
Így képzeli a jövőt a Jaguar Land Rover
Humánuma példa lehet / 15 perce
Az ápolók napján Kossuth Zsuzsannára emlékeztek Keszthelyen és Hévízen
Keszey Ágnes, Péter B. Árpád
Nem kell sorban állni / 15 perce
Már online is kérhető keresetkimutatás
ZH
Influenza szezon / 15 perce
Enyhén emelkedett a betegek száma Zala megyében
Magyar Hajnalka
Kiderül az idő / 15 perce
Több órás napsütés várható csütürtökön Zalában
zaol.hu, met.hu
Szerencsére nem okozott komoly károkat / 15 perce
Buszvárót és hirdetőtáblát kell helyreállítani Nagykanizsán a viharos szél miatt
Pásztor András