Lenti

2007.02.06. 03:29

Össze kell fogni

Resznek, Belsősárd, Baglad, Külsősárd - Elképzelések vannak, csak a finanszírozás kérdése nehéz - fogalmazták meg szinte egyöntetűen a határ menti térség polgármesterei. A négy faluban szinte kizárólag a pályázatokra támaszkodnak.

Gyuricza Ferenc

- A kistérségi társulási tanács szervező, összefogó ereje segíthet rajtunk, hiszen önmagunkban nem érhetjük fel a pályázatok többségét - folytatta a település első embere. - Elképzeléseink vannak, a finanszírozás kérdése azonban már nem megy egyszerűen.

A konkrétumokról szólva a polgármester elsőként a falu járdafejlesztési terveit említi. Mint mondja, a Kossuth utcai egy kilométeres szakaszt szeretnék mielőbb kiépíteni, erre engedélyes kiviteli tervvel is rendelkeznek, ám az uniós pályázatok ilyen kicsi fejlesztési programokkal nem foglalkoznak. Ha azonban térségi szintű járdaépítéssel fordulnának az európai forrásokhoz, talán nagyobb lenne az esélyük.

- Szeretnénk, ha a községnek közvetlen rácsatlakozási lehetősége lenne a 86-os útra - folytatja tovább Huzián József. - A templom mellett van egy 2300 méteres mezőgazdasági út, annak az aszfaltozása nemcsak ezt tenné lehetővé, de a környező mezőgazdasági művelésű területek elérhetősége is javulna általa.

A polgármester hozzáteszi: figyelmet kell fordítani a középületek felújítására is. Erre a rendszerváltás idején egyszer már sor került, ám a volt iskola és az orvosi rendelő esetében újra időszerű lenne.

- Akad a dédelgetett terveink közt egy komoly program is, erre a Kebele-patak árvízcsúcstározójának építése adja a lehetőséget - mondta végül Huzián József. - Azon a területen, ahol a földet ki akarják termelni, 3,7 hektáros birtokkal rendelkezik önkormányzatunk, itt szeretnénk egy jóléti víztározót kialakítani.

Belsősárdon a temetőben tavaly elkezdett munkálatok folytatását tervezi az önkormányzat, ez többek közt a ravatalozó belső munkálatait, a temetői híd felújítását és egy parkoló kialakítását is magába foglalja. A legfőbb cél viszont mégsem ez, hanem a gazdálkodás egyensúlyának biztosítása.

- Vannak kötelező feladatok, közéjük tartozik a közös fenntartású intézmények, valamint a település működtetése - fogalmazta meg Vida József polgármester. - Akadnak fejlesztési terveink is, de tudjuk, hogy a 2007-es év ezekre kevés lehetőséget biztosít.

A polgármester hozzáteszi, a négyéves ciklusban szeretnék kiterjeszteni faluképmegújító programjukat, amely virágosítást, hirdető-, utcanévjelző, valamint köszöntő és elköszönő táblák kihelyezését, s a községben található két kőkereszt felújítását is magába foglalja. A másik nagy terv a két kilométeres Zalaszombatfa-Belsősárd összekötő út kiépítése, melyre a Huzián József által is említett árvízvédelmi program nyújthat lehetőséget.

A mindössze 70 fős Bagladon a harangláb felújításával számol elsősorban az önkormányzat - tudtuk meg Kulcsár Györgyné polgármestertől, aki azt is elmondta, az 1,7 milliós program érdekében a Leader programhoz nyújtották be pályázatukat.

- A négyéves ciklusra két komolyabb tervünk van - sorolta tovább a község önkormányzati vezetője. - A közművek közül egyedül a csatorna hiányzik, ezt kellene pótolni, illetve egyik belterületi utunk, a Csillag körút szélesítését lenne jó megoldani, azon ugyanis olyan nagy munkagépek járnak, melyek miatt erre mindenképpen szükség lenne.

Kulcsár Györgyné arról is beszámol, hogy folyamatosan próbálják tisztítani az önkormányzati vízelvezető árkokat, az általuk foglalkoztatott közcélú munkás jelenleg is ezen dolgozik.

- Jó hír a faluban élők számára, hogy a mai nappal megnyílt a bolt - fogad bennünket Gasparics Győző külsősárdi polgármester. - A nyitva tartás heti háromszor négy óra, ami egy ekkora nagyságrendű falu számára indulásnak talán elegendő.

A polgármester azt is hozzáteszi, néha pénz sem kell az eredményekhez, a bolt kialakítása is társadalmi munkával történt, egyedül az anyagköltséget kellett kifizetniük.

- Pályáztunk a faluház külső homlokzatának és tetőszerkezetének a felújítására, talán itt is sikeresen szerepelünk - folytatta. - Szeretnénk megteremteni a szélessávú internet közösségi hozzáférésének lehetőségeit is. A terveink között szerepel még, hogy kiépítjük a 75-ös út és a falu közti kerékpárutat, s ősztől már működik a szociális étkeztetés is, ennek szállítási költségeit az önkormányzat vállalta fel.

Ezek is érdekelhetik