Kultúra

2007.01.25. 03:29

Megkongatták a vészharangot

Zalaegerszeg - Az alapfokú oktatásban bekövetkezett változások nehéz helyzetbe hozzák a kistelepülések iskoláit.

Zalai Hírlap

Tegnap a Megyeházán Pácsonyi Imre, a közgyűlés oktatási és kulturális bizottsága elnöke és Vigh László országgyűlési képviselő tájékoztatta a sajtó képviselőit azokról a törvényi változásokról, amelyek aggodalomra adnak okot a kistelepüléseken működő iskolák fennmaradását illetően. A nyáron módosított oktatási törvény ugyanis előírja, hogy az az intézmény tekinthető nyolcosztályosnak, amelyben a hetedik és a nyolcadik évfolyam létszáma eléri a 15 főt. Amennyiben ennek a feltételnek nem felelnek meg az iskolák, kötelező az átszervezésük 2008. szeptember elsejétől, s ez a tagiskolává válást jelentheti. A finanszírozással kapcsolatban elhangzott, az idei költségvetési évben megszigorodtak a kistérségi támogatások igénybevételének a feltételei, miszerint ha egy intézmény létszáma 120 fő alatti, akkor már kétséges, számolhat-e ezen pénzügyi lehetőségekkel.

Mint utaltak rá, sajátos csapdahelyzet alakult ki az ÖNHIKI-s támogatásokkal kapcsolatban is, hiszen amíg a tavalyi költségvetési év feltételrendszere inspirálta a nem előírt létszámú felsőtagozatos osztályok összevonását, addig idén éppen emiatt veszítik el a települések az erre való jogosultságukat...

Példaként elhangzott, Lenti kistérségben 12 általános iskola működik jelenleg, ebből öt szeptembertől nem felel meg a kritériumoknak, így elkerülhetetlen a valamilyen formában történő átszervezésük. Hasonló okok miatt a mintegy 85 zalai községi iskolának legalább a felét érintheti ez a probléma.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Mint utaltak rá, sajátos csapdahelyzet alakult ki az ÖNHIKI-s támogatásokkal kapcsolatban is, hiszen amíg a tavalyi költségvetési év feltételrendszere inspirálta a nem előírt létszámú felsőtagozatos osztályok összevonását, addig idén éppen emiatt veszítik el a települések az erre való jogosultságukat...

Példaként elhangzott, Lenti kistérségben 12 általános iskola működik jelenleg, ebből öt szeptembertől nem felel meg a kritériumoknak, így elkerülhetetlen a valamilyen formában történő átszervezésük. Hasonló okok miatt a mintegy 85 zalai községi iskolának legalább a felét érintheti ez a probléma.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Mint utaltak rá, sajátos csapdahelyzet alakult ki az ÖNHIKI-s támogatásokkal kapcsolatban is, hiszen amíg a tavalyi költségvetési év feltételrendszere inspirálta a nem előírt létszámú felsőtagozatos osztályok összevonását, addig idén éppen emiatt veszítik el a települések az erre való jogosultságukat...

Példaként elhangzott, Lenti kistérségben 12 általános iskola működik jelenleg, ebből öt szeptembertől nem felel meg a kritériumoknak, így elkerülhetetlen a valamilyen formában történő átszervezésük. Hasonló okok miatt a mintegy 85 zalai községi iskolának legalább a felét érintheti ez a probléma.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Példaként elhangzott, Lenti kistérségben 12 általános iskola működik jelenleg, ebből öt szeptembertől nem felel meg a kritériumoknak, így elkerülhetetlen a valamilyen formában történő átszervezésük. Hasonló okok miatt a mintegy 85 zalai községi iskolának legalább a felét érintheti ez a probléma.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Példaként elhangzott, Lenti kistérségben 12 általános iskola működik jelenleg, ebből öt szeptembertől nem felel meg a kritériumoknak, így elkerülhetetlen a valamilyen formában történő átszervezésük. Hasonló okok miatt a mintegy 85 zalai községi iskolának legalább a felét érintheti ez a probléma.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Vészharangot kongatunk, mert nem látjuk a megoldást. Fontos, hogy ezekről a változásokról megfelelő ismereteket kapjanak a polgármesterek, jegyzők, iskolaigazgatók, ezért szorgalmaztuk ezt a találkozót - hangoztatta Vigh László, utalva a sajtótájékoztatót követő tanácskozásra.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Becsvölgye polgármestere, Magai Ágota is a jegyzővel közösen vett részt a fórumon.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Az óriási érdeklődésből is látszik, mindenki tudja, rövidesen dönteni kell a környező településekkel való közös formációról a további működés érdekében. Azon szerencsés falvak közé tartozunk, amelyek a többcélú társuláson keresztül a kiegészítő normatívát megkapják. Kétkedve nézem, hogy tudnak azok az iskolák létezni, ahol már harmadik éve nem kapják meg ezeket a normatívákat. Egyébként nem zárkózunk el további társulási formáktól, jelenleg Kustánszeggel közösen tartjuk fenn az iskolát. Rendelkezünk az előírt létszámmal, de évek óta határon vagyunk. Szerintem minden település tudja, látja, kis létszámokkal képtelenség működtetni az intézményeket, de nincsenek felkészülve azokra a döntésekre, amelyek a megszüntetésüket vagy az átalakításukat jelentenék. Nem szeretnének rosszul dönteni és vesztesek lenni. Talán több idő kellene az erre való felkészülésre, de az is fontos, hogy a szülők is azonosuljanak a társulási elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy a vidék fejlődéséhez, létéhez hozzátartoznak az iskolák, óvodák - fejtette ki véleményét.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Oláh István, a baki általános iskola igazgatója szavaiból kiderült, nincs gond náluk a felső tagozatos létszámmal, 27 diák jár a nyolcadik osztályba.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Iskolánk évek óta a sárhidai felső tagozattal működik társulásban. Kétségtelen viszont, hogy az alsó tagozat második évfolyamán jelenleg nyolc diák tanul, ám bízunk abban, hogy 5-6 év múlva feltöltődik az osztálylétszám. Erre reményt adnak a településen bölcsőde, óvoda építését célzó fejlesztési elképzelések is. Ugyanakkor jövőre az első osztályban bevezetett angol nyelvoktatással szeretnénk még vonzóbbá tenni az iskolát - sorolta az igazgató.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Nován a helyi önkormányzat Barlahidával és Mikekarácsonyfával közösen tartja fenn az iskolát, ám mint Juhász András körjegyzőtől megtudtuk, 7-8. osztályban így sincs meg a szükséges tanulólétszám.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

- Olyan önkormányzatokat keresünk fel, ahol a továbbiakban tagintézményként működhetünk, s fogadókészséget mutatnak irányunkba. Leginkább Lenti jöhet számításba, ugyanis más környező településeken hozzánk hasonló gondok jelentkezhetnek egy-két éven belül - utalt a problémára a körjegyző, aki úgy vélte, valószínűleg a szülők is ilyen irányban gondolkodnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Felmerült a városi iskolák felé áramlás kérdése, ezzel kapcsolatban Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal művelődési osztályvezetője elmondta, nem akarnak iskolákat elsorvasztani, minden kérelmet alaposan megvizsgálnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!