Hallgassa élőben!

Választási visszásságok - 1947

A második világháború utáni közjogi átalakítások egyik alapeleme volt egy új, állandó törvényhozó testület felállítása, amit az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945 szeptemberében elfogadott választójogi törvény tett lehetővé.

A korábbiakhoz képest példátlanul széles, majdnem teljesen általánosan megadott választójog alapján megválasztott nemzetgyűlésben a Független Kisgazdapárt (FKgP) szerzett abszolút többséget. A következő csaknem két év – külső erők beavatkozásával fűszerezett – belpolitikai csatározásainak eredőjeként a Magyar Kommunista Párt (MKP) vezetőinek sikerült kierőszakolni egy új, a szerintük javukra eltolódott erőviszonyokat legalizáló előrehozott választás megtartását. Az 1947. augusztus 31-re kitűzött parlamenti választást új törvény szabályozta, melynek legnagyobb horderejű nóvuma a választójogból való kizárhatóság okainak jelentős szélesítése lett, amit leginkább az MKP forszírozott.

A kommunisták arra törekedtek, hogy a lehető legtöbb olyan embert kizárják a választójogból, akik társadalmi és gazdasági helyzetüknél fogva potenciálisan nem az MKP-ra szavaznának. A választást később hírhedtté tevő névjegyzék-kivonattal – mely alapszínéről kapta a „kékcédula” elnevezést – történő szavazás lehetősége különösebb vitát nem ingerelt, egyrészt erre a konstrukcióra 1945-ben is lehetőséget adtak, visszaélés akkor nem történt, másrészt egy külső beavatkozás ellen megnyugtatónak tűnő garanciák voltak beépítve a rendszerbe. Arra azonban nem mindenki gondolt, mi történik ha belülről, állami szinten hajtanak végre egy országos csalássorozatot, az ellen ugyanis nem volt védelem. Noha később az egész választáshoz a névjegyzék-kivonattal elkövetett csalást kapcsolták, ma már teljesen egyértelmű, hogy nagyságrendekkel több visszaélést követtek el az MKP vezetése alatt álló belügyi, választási szervek a választói névjegyzékből való tömeges és törvényellenes kihagyásokkal.

A választások előtt külön értekezleteken okították ki az MKP aktivistáit, választási megbízottait arról, miként kell fondorlatos módon kihagyni, kitörölni vélhetően/ tudhatóan jobboldali szavazókat a választói névjegyzékből. Első feladatként a lehető legtöbb választással kapcsolatos pozíciót meg kellett szerezni, mely leckét nagyon jól teljesítették, hiszen Zalában, annak ellenére, hogy nyolc párt indult, az összeíró (majd választási) bizottságok elnöki pozícióinak csaknem negyven százalékát az MKP emberei szerezték meg. Ez a későbbiek során döntőnek bizonyult, nem tűnt irreálisnak a pártközpont azon utasításának megfelelni, hogy a megyében a helyi kommunistáknak csaknem 30 000 potenciálisan nem MKP szavazót kellett így vagy úgy távol tartani az urnáktól.

Azt pontosan nem tudjuk, hogy teljesült-e ez a terv, de több mint 14 000 választót – akik a visszautasítottak jegyzékére kerültek – biztosan sikerült kizárni adminisztratív okokkal, melyek nagy része törvénytelen volt. Ebben azonban nincs benne a csak becsülhető és vélhetően ezrekben mérhető azon választásra jogosult polgárok száma, akiket – a kapott instrukcióknak megfelelően – egyszerűen „elfelejtettek” összeírni, így még a visszautasítottak jegyzékére sem kerültek fel.

A „kékcédulák” csalásra való felhasználhatósága csak a választási előkészületek vége felé, a választói névjegyzékből való kihagyás után, szinte csak mellékesen került terítékre. Mi is volt pontosan ez a „kékcédula”? Mint ahogy ma is, korábban is lehetőség volt arra, hogy aki nem tartózkodott az állandó lakhelyén a szavazás időpontjában, pl. a munkája miatt, vagy éppen nyaralt, az is szavazhasson az ideiglenes tartózkodási helyén. Nekik névjegyzékkivonatot kellett kérni, magyarán az állandó lakóhelyükön ennek átvételekor kihúzták őket a választói névjegyzékből, és a megkapott – kék alapszínű – kivonattal lehetett egy tetszőleges helyen szavazni, ahol azt természetesen bevonták.

Az MKP vezetése ezt a kis űrlapot használta fel csalásra, visszaélve többek között az Állami Nyomda feletti ellenőrzési jogával és a korabeli telekommunikáció hiányosságaival. Magukat az űrlapokat tehát nem hamisították, az attól vált csalárddá, hogy jó párat hamis adatokkal töltöttek ki. A csalást alapvetően az tette lehetővé, hogy a Rajk László vezette Belügyminisztérium „előrelátó” utasítása értelmében a szavazóktól nem kérhettek hivatalos fényképes igazolványt, így a valós személyazonosság megállapítása lényegében nem volt lehetséges. Jól érzékelhetően a kékcédulák kitöltését részben központilag szervezték, mivel az ország több pontján is felbukkantak ugyanazzal a fantomnévvel kitöltött űrlapok. Láthatóan sok esetben a születési évet utólag (más tintával) írták be, mivel arra ügyeltek, hogy nagyjából a csalást elkövető korának megfelelő évszám szerepeljen a nyomtatványon.

Ugyanígy ha egy női aktivistához került a Pál vagy György keresztnévre kitöltött kékcédula, abból gyorsan Pálma vagy Györgyi lett, esetleg a „-né” szócskát biggyesztették a név mellé. A megőrződött kékcédulák alapján jól rekonstruálható a csalók útvonala is. Zalaegerszegről és Nagykanizsáról rajzottak ki és a főbb útvonalakat követték, addig szavazva az útjukba eső településeken, amíg el nem fogyott a kékcédulájuk. A korabeli viszonyok közepette adott pillanatban nem lehetett megállapítani, hogy ugyanarra a névre kitöltött kékcédulával már a szomszéd faluban is leszavaztak, ennek ellenére a turpisság órákon belül lelepleződött, de a Belügyminisztérium – érthetően – szabad folyást engedett az eseményeknek. Zala megyében a választást egyébként a Demokrata Néppárt nyerte nagy fölénnyel (56,6%). Második helyen pedig az MKP végzett 13 %-os (25 373 szavazat) eredménnyel. Ehhez a helyezéshez csak kisebb mértékben járult hozzá a direkt módon leadott hamis kékcédulák száma.

Vizsgálataink szerint az 535 zalai szavazókörben 2500 kékcédulát adhattak le, melyből a – névazonosságok és más ismérvek alapján – kb. 600 volt a hamis. Ennél viszont sokkal többet hozott indirekt módon az MKP konyhájára – a már említett – potenciális jobboldali szavazók törvénytelen kihagyása a választói névjegyzékből, akiknek a száma Zalában nagyságrendileg a tízezret is elérhette.


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Kókuszos desszertek karácsonyra
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Méteres, a karácsonyi asztal dísze
trauma
Lánya halálsikolyai kísértik az édesanyát: telefon rögzítette a támadást
szívszorító részletek / 3 perce
Megrázó őszinteséggel beszél édesanyja elvesztéséről Rubint Réka: láttam a szemében, hogy búcsúzik
Öszintén beszélt édesanyja haláláról Hajdú Péternek.
Gyász
”Annyira szerettem volna élni értetek, de az Úr hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s félve vigyázom minden léptetek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, anyósunk, nászasszonyunk ÖZV. HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Fordán Irén tragikus hirtelenséggel életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 12.30-kor lesz a zalabesenyői temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a Mária Magdolna Plébánia-templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEHÉRNÉ ZSANKÓ KATALIN szerető szíve 57 éves korában megszűnt dobogni. Temetése 2021. november 30-án, kedden 8.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Férje, édesanyja, testvére, rokonok
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON BÉLÁNÉ Ibi néni volt vendéglátóipari dolgozó 86 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. november 30-án, kedden 12 óra 30 perckor lesz az ebergényi temetőben. Előtte gyászmise 12 órakor. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH ISTVÁN életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 14 órakor lesz a zalabesenyői temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna - tudja, ki szeretett.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS OTTÓ (kőműves mester) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 13 órakor lesz a baktüttősi temetőben. Előtte 12 óra 15 perckor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szeretettel emlékezünk KIRÁLY ÁRPÁD halálának 12. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink MAGYAR KÁROLYNÉ szül. Beke Ágota szerető szíve, életének 88. évében megszűnt dobogni. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap reggel 7.30-kor a felsőtemplomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, szerettünk és szeretünk, nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk CSER ZOLTÁNNÉ szül. Sziva Sarolta halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérem, nagybátyánk PÖRS ISTVÁN életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 14 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. Előtte, 13 óra 15 perckor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Szívünkben emléked nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH MÁRTA halálának 2. évfordulóján. Szerettei
"A bánat, a fájdalom örökre megmarad. De te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájdalommal emlékezünk LUKÁCS JÓZSEFNÉ Eszti néni halálának 10. évfordulóján. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk RADICS JÁNOS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 10 órakor lesz a zalalövő-mindszenti temetőben. Gyászmise a temetés napján reggel 9 órakor lesz a zalalövői templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMONYAI AMBRUS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 13 órakor a lenti temetőben lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a lenti Kolping dolgozóinak lelkiismeretes ápolásáért. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy BÁLINT GYÖRGYNÉ szül. Poszavecz Erzsébet életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Gyászoló család
"Istenke, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. Salamon Anna életének 81. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 14 órakor lesz a zalalövői temetőben. Előtte, 13 órakor gyászmise a zalalövői templomban. A gyászoló család
"A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁTYÁS ISTVÁN (Matyi) 72 éves korában örökre megpihent. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 12.30-kor lesz a pölöskei temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"...azt hittem, több időm van... ...annyi mindent szerettem volna még..." Gyászoló család Isten szeretetében bízva tudatja, hogy SZABÓ JÓZSEF életének 73. évében örökre megpihent. Végső búcsút 2021. november 26-án, pénteken 13 órakor veszünk tőle a nagylengyeli temetőben, előtte, 12.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük és csak egy szál virággal búcsúzzunk. "Legyen az álmod, legyen az álmod szép..." (P. Box) Szerettei
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szerető testvérünk, nagynénink és rokonunk KULCSÁR JULIANNA életének 77. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése, kérésének megfelelően, családi körben megtörtént. Gyászoló család
”Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF 63 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 9 óra 45 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor lesz a kertvárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt soha nem feledjük el." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KUSTÁN JÓZSEF halálának 15. évfordulóján. Felesége, lányai, unokája és vejei
hagyományaink / 3 perce
Ma van advent első vasárnapja
irigylésre méltó képek / 28 perce
Ördög Nóra csodás, napsütéses helyre utazott pihenni a családjával
gyomorforgató / 32 perce
Kutyákkal etette meg terhes felesége holttestét a válogatott focikapus
Rekordszámú versenyző / 33 perce
Sikeres a 2021-es e-Hód informatikai verseny
két hét alatt minden kiderül / 8 órája
Karikó Katalin fontos dolgot mondott ki az új variánsról
foci / 8 órája
Mutatjuk a labdarúgó NB I mai eredményeit és a tabellát