Választási visszásságok - 1947

A második világháború utáni közjogi átalakítások egyik alapeleme volt egy új, állandó törvényhozó testület felállítása, amit az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945 szeptemberében elfogadott választójogi törvény tett lehetővé.

A korábbiakhoz képest példátlanul széles, majdnem teljesen általánosan megadott választójog alapján megválasztott nemzetgyűlésben a Független Kisgazdapárt (FKgP) szerzett abszolút többséget. A következő csaknem két év – külső erők beavatkozásával fűszerezett – belpolitikai csatározásainak eredőjeként a Magyar Kommunista Párt (MKP) vezetőinek sikerült kierőszakolni egy új, a szerintük javukra eltolódott erőviszonyokat legalizáló előrehozott választás megtartását. Az 1947. augusztus 31-re kitűzött parlamenti választást új törvény szabályozta, melynek legnagyobb horderejű nóvuma a választójogból való kizárhatóság okainak jelentős szélesítése lett, amit leginkább az MKP forszírozott.

A kommunisták arra törekedtek, hogy a lehető legtöbb olyan embert kizárják a választójogból, akik társadalmi és gazdasági helyzetüknél fogva potenciálisan nem az MKP-ra szavaznának. A választást később hírhedtté tevő névjegyzék-kivonattal – mely alapszínéről kapta a „kékcédula” elnevezést – történő szavazás lehetősége különösebb vitát nem ingerelt, egyrészt erre a konstrukcióra 1945-ben is lehetőséget adtak, visszaélés akkor nem történt, másrészt egy külső beavatkozás ellen megnyugtatónak tűnő garanciák voltak beépítve a rendszerbe. Arra azonban nem mindenki gondolt, mi történik ha belülről, állami szinten hajtanak végre egy országos csalássorozatot, az ellen ugyanis nem volt védelem. Noha később az egész választáshoz a névjegyzék-kivonattal elkövetett csalást kapcsolták, ma már teljesen egyértelmű, hogy nagyságrendekkel több visszaélést követtek el az MKP vezetése alatt álló belügyi, választási szervek a választói névjegyzékből való tömeges és törvényellenes kihagyásokkal.

A választások előtt külön értekezleteken okították ki az MKP aktivistáit, választási megbízottait arról, miként kell fondorlatos módon kihagyni, kitörölni vélhetően/ tudhatóan jobboldali szavazókat a választói névjegyzékből. Első feladatként a lehető legtöbb választással kapcsolatos pozíciót meg kellett szerezni, mely leckét nagyon jól teljesítették, hiszen Zalában, annak ellenére, hogy nyolc párt indult, az összeíró (majd választási) bizottságok elnöki pozícióinak csaknem negyven százalékát az MKP emberei szerezték meg. Ez a későbbiek során döntőnek bizonyult, nem tűnt irreálisnak a pártközpont azon utasításának megfelelni, hogy a megyében a helyi kommunistáknak csaknem 30 000 potenciálisan nem MKP szavazót kellett így vagy úgy távol tartani az urnáktól.

Azt pontosan nem tudjuk, hogy teljesült-e ez a terv, de több mint 14 000 választót – akik a visszautasítottak jegyzékére kerültek – biztosan sikerült kizárni adminisztratív okokkal, melyek nagy része törvénytelen volt. Ebben azonban nincs benne a csak becsülhető és vélhetően ezrekben mérhető azon választásra jogosult polgárok száma, akiket – a kapott instrukcióknak megfelelően – egyszerűen „elfelejtettek” összeírni, így még a visszautasítottak jegyzékére sem kerültek fel.

A „kékcédulák” csalásra való felhasználhatósága csak a választási előkészületek vége felé, a választói névjegyzékből való kihagyás után, szinte csak mellékesen került terítékre. Mi is volt pontosan ez a „kékcédula”? Mint ahogy ma is, korábban is lehetőség volt arra, hogy aki nem tartózkodott az állandó lakhelyén a szavazás időpontjában, pl. a munkája miatt, vagy éppen nyaralt, az is szavazhasson az ideiglenes tartózkodási helyén. Nekik névjegyzékkivonatot kellett kérni, magyarán az állandó lakóhelyükön ennek átvételekor kihúzták őket a választói névjegyzékből, és a megkapott – kék alapszínű – kivonattal lehetett egy tetszőleges helyen szavazni, ahol azt természetesen bevonták.

Az MKP vezetése ezt a kis űrlapot használta fel csalásra, visszaélve többek között az Állami Nyomda feletti ellenőrzési jogával és a korabeli telekommunikáció hiányosságaival. Magukat az űrlapokat tehát nem hamisították, az attól vált csalárddá, hogy jó párat hamis adatokkal töltöttek ki. A csalást alapvetően az tette lehetővé, hogy a Rajk László vezette Belügyminisztérium „előrelátó” utasítása értelmében a szavazóktól nem kérhettek hivatalos fényképes igazolványt, így a valós személyazonosság megállapítása lényegében nem volt lehetséges. Jól érzékelhetően a kékcédulák kitöltését részben központilag szervezték, mivel az ország több pontján is felbukkantak ugyanazzal a fantomnévvel kitöltött űrlapok. Láthatóan sok esetben a születési évet utólag (más tintával) írták be, mivel arra ügyeltek, hogy nagyjából a csalást elkövető korának megfelelő évszám szerepeljen a nyomtatványon.

Ugyanígy ha egy női aktivistához került a Pál vagy György keresztnévre kitöltött kékcédula, abból gyorsan Pálma vagy Györgyi lett, esetleg a „-né” szócskát biggyesztették a név mellé. A megőrződött kékcédulák alapján jól rekonstruálható a csalók útvonala is. Zalaegerszegről és Nagykanizsáról rajzottak ki és a főbb útvonalakat követték, addig szavazva az útjukba eső településeken, amíg el nem fogyott a kékcédulájuk. A korabeli viszonyok közepette adott pillanatban nem lehetett megállapítani, hogy ugyanarra a névre kitöltött kékcédulával már a szomszéd faluban is leszavaztak, ennek ellenére a turpisság órákon belül lelepleződött, de a Belügyminisztérium – érthetően – szabad folyást engedett az eseményeknek. Zala megyében a választást egyébként a Demokrata Néppárt nyerte nagy fölénnyel (56,6%). Második helyen pedig az MKP végzett 13 %-os (25 373 szavazat) eredménnyel. Ehhez a helyezéshez csak kisebb mértékben járult hozzá a direkt módon leadott hamis kékcédulák száma.

Vizsgálataink szerint az 535 zalai szavazókörben 2500 kékcédulát adhattak le, melyből a – névazonosságok és más ismérvek alapján – kb. 600 volt a hamis. Ennél viszont sokkal többet hozott indirekt módon az MKP konyhájára – a már említett – potenciális jobboldali szavazók törvénytelen kihagyása a választói névjegyzékből, akiknek a száma Zalában nagyságrendileg a tízezret is elérhette.


új látásmód
Vadászpók védheti meg az almát a levéltetű ellen
írdalá.hu / 8 perce
Kásler Miklós: álljunk ki az erdélyi magyarságot megillető jogokért
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője közösségi oldalán osztotta meg gondolatait.
Gyász
"Előttünk az arcod, szívünkben az emléked, Soha, amíg élünk, nem feledünk téged." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BŐDÖR ZOLTÁN volt garabonci lakos halálának 24. évfordulóján. Emlékére szentmise 2020. október 25-én, vasárnap 10 órakor lesz a zalakarosi Isteni Irgalmasság-templomban. Szerető családja
"Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírotokhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésetek felett." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem férjem TÓTH ERNŐ halálának 6. évfordulóján és fiam TÓTH LÁSZLÓ halálának 5. évfordulóján. Szerető feleség és édesanya
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk ÖZV. BELSŐ ISTVÁNNÉ szül. Antal Irén 90 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz az ortaházi temetőben. Gyászmise 13 órakor a helyi imaházban. Köszönetet mondunk a Csömödéri Idősek Otthona vezetőinek és dolgozóinak. Gyászoló gyermekei, menyei, unokái, dédunokái
"A szívünkben mindig ott élsz, s lelkünk része vagy, Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GULYÁSNÉ BOGNÁR TÍMEA halálának 6. évfordulóján. Szerettei
"Az idő múlik, de feledni nem lehet csak megtanulni élni nélküled!" Fájó szívvel emlékezünk HELLER JÁNOSNÉ szül. Lakatos Rozália halálának 1. évfordulójára. Szerető családja
"Elfelejteni téged nem lehet, Mert te voltál a jóság és a szeretet..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÁZS ISTVÁNNÉ szül. Sárecz Margitra távollétének 20. évében. Férje és fiai
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. ISTVÁN ANNA 2020. október 8-án, 73 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 30-án, pénteken 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH DEZSŐ 66 éves korában megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 27-én, kedden 12.30-kor helyezzük az andráshidai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk HORVÁTH ZSOLT halálának 30. évfordulóján. Szerető családja
"Küzdelmes volt élete, Legyen nyugodt pihenése." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENC életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 26-án, hétfőn 14 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja
"Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Nincs már holnap, ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, mert szívetekben tovább élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, nagypapánk, testvérem, nagybátyánk, rokonunk JOBBÁGY TIBOR a letenyei ÉKKÖV Kft. volt ügyvezető igazgatója életének 70. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 24-én, szombaton a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a becsehelyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH FERENC (Csini) életének 67. évében szerető szíve örökre megpihent. Utolsó útjára október 26-án, hétfőn 14 órakor kísérjük a Zalalövő-patakai temetőben. Gyászmise előtte 12 óra 45 perckor a bagodi templomban. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk PAIS GYULÁNÉ szül. Tóth Aranka 2020. október 19-én, 91 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. október 26-án (hétfőn) 11.30 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk ID. KÓRÁSZ GYÖRGY (VEGS ny. főkönyvelője) életének 90. esztendejében elhunyt, valamint édesapám, fiúnk, bátyánk, nagybátyánk, sógorunk IFJ. KÓRÁSZ GYÖRGY életének 64. esztendejében elhunyt. Hamvasztás utáni közös búcsúztatásuk 2020. október 28-án (szerdán) 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül. Pálfi Mária életének 92. évében elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 12.30-kor kezdődő szentmise után lesz a fűzvölgyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS GYULA pacsai lakos, volt Zala Volán nyugdíjas életének 77. évében elhunyt. Temetése október 24-én, szombaton 10 órai szentmisét követően 11 órakor a pacsai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban osztoznak! A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH EMILNÉ szül. Pálfi Mária 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a sárhidai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH JÓZSEFNÉ szül. Pápai Mária halálának 5. évfordulóján. Férje és családja
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BURUSÁN JÓZSEFNÉ szül. Hofstadter Márta 62 éves korában betegségben elhunyt. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Szentmise aznap 7.30-kor a felső templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindenkinek akik RAB JENŐ temetésén részt vettek, és gyászunkban bármely módon osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Szalai Adrienn kezelőorvosnak, az I. belosztály orvosainak, nővéreinek és összes dolgozójának, dr. Nagy Dóra háziorvosnak és asszisztensének, Horváthné Gerencsér Rita és Kámán Beáta hospice nővéreknek, a sürgősségi osztály dolgozóinak, a mentőszolgálat és betegszállítás dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. Gyászoló család
Neki sem (olyan) jó a vírus / 22 perce
Hiába a járvány, a vártnál rosszabbul megy a Netflixnek
A keserű igazság íze / 22 perce
Filmkritika: A chicagói 7-ek tárgyalása
Péter Zsombor
gazdikereső / 27 perce
Tüneményes kutyusok várnak arra, hogy befogadd őket!
zaol.hu
megelőzés és kezelés / 29 perce
A légúti tüneteket tapasztalók ne menjenek közösségbe!
morcosan érkezett / 57 perce
Hazatért Jack, Európa legnagyobb afrikai elefántja
batman / 1 órája
Mégis visszatér Jokerként Jared Leto