Választási visszásságok - 1947

A második világháború utáni közjogi átalakítások egyik alapeleme volt egy új, állandó törvényhozó testület felállítása, amit az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945 szeptemberében elfogadott választójogi törvény tett lehetővé.

A korábbiakhoz képest példátlanul széles, majdnem teljesen általánosan megadott választójog alapján megválasztott nemzetgyűlésben a Független Kisgazdapárt (FKgP) szerzett abszolút többséget. A következő csaknem két év – külső erők beavatkozásával fűszerezett – belpolitikai csatározásainak eredőjeként a Magyar Kommunista Párt (MKP) vezetőinek sikerült kierőszakolni egy új, a szerintük javukra eltolódott erőviszonyokat legalizáló előrehozott választás megtartását. Az 1947. augusztus 31-re kitűzött parlamenti választást új törvény szabályozta, melynek legnagyobb horderejű nóvuma a választójogból való kizárhatóság okainak jelentős szélesítése lett, amit leginkább az MKP forszírozott.

A kommunisták arra törekedtek, hogy a lehető legtöbb olyan embert kizárják a választójogból, akik társadalmi és gazdasági helyzetüknél fogva potenciálisan nem az MKP-ra szavaznának. A választást később hírhedtté tevő névjegyzék-kivonattal – mely alapszínéről kapta a „kékcédula” elnevezést – történő szavazás lehetősége különösebb vitát nem ingerelt, egyrészt erre a konstrukcióra 1945-ben is lehetőséget adtak, visszaélés akkor nem történt, másrészt egy külső beavatkozás ellen megnyugtatónak tűnő garanciák voltak beépítve a rendszerbe. Arra azonban nem mindenki gondolt, mi történik ha belülről, állami szinten hajtanak végre egy országos csalássorozatot, az ellen ugyanis nem volt védelem. Noha később az egész választáshoz a névjegyzék-kivonattal elkövetett csalást kapcsolták, ma már teljesen egyértelmű, hogy nagyságrendekkel több visszaélést követtek el az MKP vezetése alatt álló belügyi, választási szervek a választói névjegyzékből való tömeges és törvényellenes kihagyásokkal.

A választások előtt külön értekezleteken okították ki az MKP aktivistáit, választási megbízottait arról, miként kell fondorlatos módon kihagyni, kitörölni vélhetően/ tudhatóan jobboldali szavazókat a választói névjegyzékből. Első feladatként a lehető legtöbb választással kapcsolatos pozíciót meg kellett szerezni, mely leckét nagyon jól teljesítették, hiszen Zalában, annak ellenére, hogy nyolc párt indult, az összeíró (majd választási) bizottságok elnöki pozícióinak csaknem negyven százalékát az MKP emberei szerezték meg. Ez a későbbiek során döntőnek bizonyult, nem tűnt irreálisnak a pártközpont azon utasításának megfelelni, hogy a megyében a helyi kommunistáknak csaknem 30 000 potenciálisan nem MKP szavazót kellett így vagy úgy távol tartani az urnáktól.

Azt pontosan nem tudjuk, hogy teljesült-e ez a terv, de több mint 14 000 választót – akik a visszautasítottak jegyzékére kerültek – biztosan sikerült kizárni adminisztratív okokkal, melyek nagy része törvénytelen volt. Ebben azonban nincs benne a csak becsülhető és vélhetően ezrekben mérhető azon választásra jogosult polgárok száma, akiket – a kapott instrukcióknak megfelelően – egyszerűen „elfelejtettek” összeírni, így még a visszautasítottak jegyzékére sem kerültek fel.

A „kékcédulák” csalásra való felhasználhatósága csak a választási előkészületek vége felé, a választói névjegyzékből való kihagyás után, szinte csak mellékesen került terítékre. Mi is volt pontosan ez a „kékcédula”? Mint ahogy ma is, korábban is lehetőség volt arra, hogy aki nem tartózkodott az állandó lakhelyén a szavazás időpontjában, pl. a munkája miatt, vagy éppen nyaralt, az is szavazhasson az ideiglenes tartózkodási helyén. Nekik névjegyzékkivonatot kellett kérni, magyarán az állandó lakóhelyükön ennek átvételekor kihúzták őket a választói névjegyzékből, és a megkapott – kék alapszínű – kivonattal lehetett egy tetszőleges helyen szavazni, ahol azt természetesen bevonták.

Az MKP vezetése ezt a kis űrlapot használta fel csalásra, visszaélve többek között az Állami Nyomda feletti ellenőrzési jogával és a korabeli telekommunikáció hiányosságaival. Magukat az űrlapokat tehát nem hamisították, az attól vált csalárddá, hogy jó párat hamis adatokkal töltöttek ki. A csalást alapvetően az tette lehetővé, hogy a Rajk László vezette Belügyminisztérium „előrelátó” utasítása értelmében a szavazóktól nem kérhettek hivatalos fényképes igazolványt, így a valós személyazonosság megállapítása lényegében nem volt lehetséges. Jól érzékelhetően a kékcédulák kitöltését részben központilag szervezték, mivel az ország több pontján is felbukkantak ugyanazzal a fantomnévvel kitöltött űrlapok. Láthatóan sok esetben a születési évet utólag (más tintával) írták be, mivel arra ügyeltek, hogy nagyjából a csalást elkövető korának megfelelő évszám szerepeljen a nyomtatványon.

Ugyanígy ha egy női aktivistához került a Pál vagy György keresztnévre kitöltött kékcédula, abból gyorsan Pálma vagy Györgyi lett, esetleg a „-né” szócskát biggyesztették a név mellé. A megőrződött kékcédulák alapján jól rekonstruálható a csalók útvonala is. Zalaegerszegről és Nagykanizsáról rajzottak ki és a főbb útvonalakat követték, addig szavazva az útjukba eső településeken, amíg el nem fogyott a kékcédulájuk. A korabeli viszonyok közepette adott pillanatban nem lehetett megállapítani, hogy ugyanarra a névre kitöltött kékcédulával már a szomszéd faluban is leszavaztak, ennek ellenére a turpisság órákon belül lelepleződött, de a Belügyminisztérium – érthetően – szabad folyást engedett az eseményeknek. Zala megyében a választást egyébként a Demokrata Néppárt nyerte nagy fölénnyel (56,6%). Második helyen pedig az MKP végzett 13 %-os (25 373 szavazat) eredménnyel. Ehhez a helyezéshez csak kisebb mértékben járult hozzá a direkt módon leadott hamis kékcédulák száma.

Vizsgálataink szerint az 535 zalai szavazókörben 2500 kékcédulát adhattak le, melyből a – névazonosságok és más ismérvek alapján – kb. 600 volt a hamis. Ennél viszont sokkal többet hozott indirekt módon az MKP konyhájára – a már említett – potenciális jobboldali szavazók törvénytelen kihagyása a választói névjegyzékből, akiknek a száma Zalában nagyságrendileg a tízezret is elérhette.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
gólyahír
Kisbabát vár Erzsébet királynő unokája
Műsorkavalkád / 6 perce
Hétvégi közvetítéseket kínál az Opera
Énekes, zenés, táncos kamaraprodukciókkal és áriaestekkel jelentkeznek a nevesebbnél nevesebb előadók.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Öngyilkos paktum / 10 perce
Német politikus: az illegális migrációt bátorítja Brüsszel új csomagja
szereptévesztés / 11 perce
Rendőr mentegette az erőszakos bűnözőt
Megújuló energiaforrások / 25 perce
Családi házak napelemeire indul támogatási program
Archibald-díj / 26 perce
Először kapta őslakos festő Ausztrália legrangosabb művészeti kitüntetését
Tech testvér figyel / 1 órája
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
Citera, tilinkó és koboz / 1 órája
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla