19°
30°
19°

Petőfi tényleg túlélte a segesvári csatát?

Nagykanizsa - Petőfi Sándornak 1849. július 31-én a segesvári-fehéregyházi csatában nyoma veszett. Ennyi, ami ma teljes bizonyossággal tudható nagy költőnk sorsáról. Morvai Ferenc nagyvállalkozónak azonban meggyőződése: bizonyítékai vannak, hogy Petőfi ott és akkor még nem halt meg.

A Petőfi-temetésen a sanghaji archeológiai intézet vezető munkatársai is rész vettek
Fotó: Somogyi György

A Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesület elnöke és a nagyrédei Megamorv vállalat tulajdonosa (aki Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész vendégeként tartott előadást nemrég a Halis-könyvtárban) azt is állítja: 1989-ben Petőfi csontvázát találták meg a burjátföldi Barguzin temetőjében. A maradványokat tavaly nyáron temették újra a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

A Fiumei úti sírkertben 2015. július 17-én több ezer ember rótta le a kegyeletét Petőfi Sándor sírjánál

– Hogyan, miért indult el 27 évvel ezelőtt a kutatás?

– Nem az én ötletem volt, hanem az akkori cégem rendelkezett egy ötvenezer forintos kerettel, melyből írókat, költőket, filmrendezőket támogattunk – mondta Morvai Ferenc. – Ennek okán keresett meg egy Balajthy András nevű filmrendező azzal, hogy Szibériában temették el Petőfit. Természetesen, ezt akkor nem hittem el, és nem is foglalkoztam vele. Ez az ember, miután elküldtem, egy héten át kint ült az irodám előtt a járdán, szakadt ruhában, képzelheti, milyen kellemetlen volt Végül nem tudtam más tenni, azt mondtam neki, hogy rendben van, ha jövő hónapban lesz időm, kiugrunk Szibériába és ha ott be tudja nekem bizonyítani, hogy Petőfi sírja valóban ott van Szibériában, akkor felvállalom az ügyet. Kiutaztunk, ő pedig elvitt egy múzeumba, ahol megmutatta Petőfi Álmaim című versének a folytatását, és egy sírkeresztet, Petrovics Sándor nevével. Ez utóbbi engem nem hatott meg annyira, hiszen ilyet bárki tud csinálni, bármikor, viszont a Petőfi-kéziratot, illetve annak másolatát hazahoztam. Írásszakértővel megnézettem, aki összevetette az itthoni kéziratokkal és kiderült, hogy ugyanaz a személy írta. Ekkortól kezdett érdekelni a dolog. Újra kiutaztunk és sikerült kiderítenünk, hogy a segesvári csatát a nagy költő túlélte, mert a kozákok csak elfogták, de nem ölték meg. Mint száműzött, politikusokkal, gyilkosokkal, tolvajokkal Burjátföldre került, ahol Barguzinban, a postamesternél szállásolták el. Itt összeszűrte a levet annak lányával Tanítóként dolgozott, köztiszteletben állt, tudósként tekintettek rá, s természetesen, újabb versei születtek a Tiszáról, Magyarországról, ezeket is megtaláltuk. A szóhasználat és a stílus alapján nyilvánvaló számomra, hogy ezeket csak Petőfi írhatta. Lehet azt mondani, hogy ez pusztán az én fantazmagóriám, de a fellelt bizonyítékaink nagyon meggyőzőek, annyira, hogy a 19 emberből, akivel 27 éve létrehoztuk a Megamorv-Petőfi Bizottságot, 18 máig tagja a testületnek. Vajon miért ez az állhatatosság?

A barguzini temetőben 1989. július 17-én feltárta a 7. számú sír, amely a költő földi maradványait rejtette

Morvai Ferenc felidézte: megszerveztek egy közel húsz fős nemzetközi kutatócsoportot, amelyből csak Kiszelly István antropológus és két régész volt magyar. A többiek Amerikából, Svájcból, különböző országokból érkeztek. Ezek a tudósok egy hónapon át itt, Magyarországon azokat a különös ismertetőjegyeket kutatták és tanulmányozták, amelyek egyértelműen beazonosíthatóvá tették Petőfit. Nyilván, a legfontosabb és legjellegzetesebb ilyen a farkasfog (ez olyan fog, amely a sorból kiáll és alkalmatlan az evésre) volt, de ezen kívül még vagy 20 jellegzetességet neveztek meg. Mindezt jegyzőkönyvbe foglalták, s azt is, hogy azok a maradványok lesznek Petőfié, amelyeken ezeket a jegyeket megtalálják.

Morvai Ferenc azt is elmondta: szerette volna, ha a kutatásokhoz csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia, ám ez nem valósulhatott meg. Sőt.

– Szinte a mi munkánk indulása pillanatában az akadémia megkezdte az ellenpropagandát – folytatta Morvai Ferenc.

– Kettő spiclit küldtek közénk, és még sorolhatnám, de ezekről a dolgokról már nem akarok beszélni. A vállalkozó a konkrét helyszíni kutatások kapcsán előrebocsátotta, hogy írásos dokumentumok és a szájhagyomány alapján kerültek Barguzinba, ahol 3, már a földdel egyenlővé vált temetőt is találtak az amerikaiak kifinomult optikai eszközeivel a légi, helikopteres kutatások során.

– Összehívtuk a barguziniakat a kultúrba a tanácselnökkel, és kettéválasztattam őket – mesélte.

– A jobb oldalamra azokat állíttattam, akiknek volt sírjuk a temetőkben, ők kaptak napi 10 rubelt és két deci pálinkát, a bal oldalamra pedig azokat, akiknek nem volt rokonuk a temetőkben, ők 20 rubelt és szintén két deci pálinkát kaptak. Mindezt azért, hogy a temetők területét, valamennyi sírt fel-, illetve kiássák. Megjegyzem, egy tanár havi fizetése 20 rubel volt akkor. Amikor megtaláltuk és a már említett tipikus jegyek alapján kétséget kizáróan beazonosítottuk Petőfi maradványait, a magyar lapokban már másnap megjelent a hír, hogy egy női csontvázat találtunk. Még senki nem mondott semmit, rajtunk kívül Magyarországról senki nem látta, de itthon már tudni vélték, hogy a csontváz bizonyosan nem Petőfié Később kiderült, hogy ki volt közöttünk a spicli – persze, gondolhattam volna, hogy nem lesz ez olyan sima út, mint azt az elején hittem, csak később kezdtem el furcsállni, hogy olyan adó-vevőkkel hogyan engedhettek át minket a határon, amikkel közvetlenül tudtunk haza beszélni. Akkor jöttem rá, hogy az állam is benne volt ebben az egész maszatolásban. És akkor lettem bizonyos abban, hogy az igazi Petőfit találtuk meg.

– Amit azonban azóta sem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani.

– Na látja, ez nem igaz! Ez a másik, ellenérdekelt oldal propagandája, amit a sajtó is sulykol. Ön újságíró, de a szemébe mondom: az sem igaz, amit önök kérdeznek, mert kiszolgálnak bizonyos érdekeket.

– Az viszont tény, hogy az amerikai Fegyveres Erők Patológiai Intézete és a Pennsylvania Egyetem által elvégzett DNS-vizsgálat kétszer is arra az eredményre jutott, hogy a barguzini csontváz egy nőé, aki ráadásul valamikor a XIX. század vége és a XX. század közepe között halhatott meg.

– A feltárás során, a sírnál készült egy jegyzőkönyv, amit nem egy, nem kettő, hanem 19 nemzetközi tudós az aláírásával hitelesített. Ebben azt igazolták, hogy az elvégzett hagyományos módszerek alapján 99 százalékos biztonsággal Petőfi Sándor csontvázát találták meg, rajta kivétel nélkül azokkal a jellegzetességekkel, amiket Budapesten rögzítettek. A Petőfivel való azonosságot állapította meg ezen kívül egy svájci, kettő amerikai, egy orosz és egy burját szakértői vélemény is. Ezt a magyar akadémia, illetve a mindenkori kormányzó politika nem fogadta el, ezért a kínai igazságügyi minisztériumtól kértem segítséget. Innét azt az utasítást kaptam, hogy keressek rokonokat. Erre azért volt szükség, mert mint az ismeretes, itthon nem engedték, hogy felnyissuk Petőfi szüleinek, Hrúz Máriának és Petrovics Istvánnak a sírboltját. Ha az ő maradványaikból vehettünk volna DNS-mintát, már régen pontot tehettünk volna minden vita végére. Pedig mi vállaltuk, hogy fizetünk mindent. És vállaljuk a felelősséget akkor is, ha bebizonyosodik, hogy nincs egyezés a DNS-ek között, hiszen a tudományban a nemleges eredmény is eredmény. De még így sem végezhettük el a vizsgálatot – meggyőződésem, azért, mert odaát pontosan tudják, hogy Petőfit találtuk meg. Tehát megkerestük a Magyarországon élő oldalági rokonokat, akiknek a személyazonosságát és a rokoni kapcsolatot közjegyzővel hitelesíttettük. A levett vérminták, illetve a csontvázból vett minták a kínaiak szerint tökéletesen egyezőek.

A Petőfi-bizottság tagjai a szibériai utazás előtt a reptéren

– Tegyük fel, hogy Petőfi tényleg nem a harc mezején esett el. Ha így is lenne, kinek és legfőképpen miért állna érdekében, hogy ez ne derüljön ki? Hiszen ettől nem csorbulna sem a költő munkássága, sem a személyéhez kötődő forradalmiság.

– Ugyanaz a helyzet, mint amikor minket a finnugor nyelvcsaládhoz akartak tolni, pedig antropológiai szempontból közünk sincs hozzájuk. A világot szabadkőműves páholyok uralták akkor és ezek irányítják ma is. Az ő érdekük, hogy úgy játszanak nemzetekkel, ahogy érdekük kívánja. Ez pedig arról szól: ne engedjék a nemzeteknek, hogy belekapaszkodjanak dicső múltukba és esetleg öntudatra ébredjenek. Petőfit azért nem akarják, mert a személye ellenkezik a monarchikus politikai szemlélet elvével és ez kormányokon át húzódik. A tudósok pedig a saját egzisztenciájukat, hírnevüket, karrierjüket féltik – mi lenne, ha a Petőfi segesvári halálra épített doktori dolgozatokról kiderülne, hogy hazugság mind?

– A maradványok tavalyi újratemetésének költségeivel együtt mennyibe került Önnek idáig a Petőfi-kutatás?

– A temetés megszervezése, feltételeinek megteremtése és a hozzákapcsolódó, a Budapest Sportarénában megtartott megemlékezés mintegy 65 millió forintba került. A Petőfi-kutatás 26 éve alatt pedig magánvagyonomból összesen mintegy félmilliárd forintot fordítottam erre az ügyre.

 

A Magyar Nemzetnek tavaly márciusban Katona Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának munkatársa azt nyilatkozta, hogy a kínaiak mitokondriális DNS-vizsgálata alkalmatlan a vérségi kapcsolat bizonyítására, hiszen a módszerrel 1227, a barguzinival egyező DNS-mintát lehet találni a nemzetközi adatbázisokban. A legenda, hogy Petőfit elvitték Szibériába, egy Boenisch nevű osztrák írótól indult ki, aki azt állította, hogy az első világháború után orosz hadifogságban két magyar tiszt a szibériai Jakutiában magyarok által létrehozott település nyomaira bukkant. Ezt elmesélte egy orosz katonának, aki azzal toldotta meg, hogy egyszer a száműzöttek listáját lapozgatva megakadt a szeme egy 1857-ben, Ikatovo-ban elhunyt rab, Alekszandr Sztyepanovics Petrovics nevén. Ekkor kezdődött a legendagyártás. Aztán a 80-as évek végén fölbukkant két orosz régész-helytörténész új legendával állt elő. Szerintük egy vénséges vén orosz testvérpár a negyvenes években emlékezett rá, hogy az előző század közepén élt Barguzinban egy Petrovics nevű nem orosz száműzött


szponzorált tartalom
Hosszabbítás: június 30-ig lehet nevezni a Fölszállott a páva gyerekévadába
napfénylexikon
Erre figyeljen a napozásnál, hogy gondtalan legyen a nyaralás
"Nekünk is kijár" / 5 órája
Imaláncot alkottak a nagyváradi magyarok Szent László főtéri szobráért
A város magyar alapítójának nincs mementója a városközpontban, míg a románok négy emlékművet is állíthattak már.
Gyász
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, testvérünk, keresztanyánk BOTH VILMOSNÉ szül. Csarankó Mária életének 70. évében elhunyt. Utolsó útjára 2019. június 29-én, szombaton 11 órakor kísérjük az egervári temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BODOR ISTVÁNNÉ szül. Horváth Terézia életének 92. évében elhunyt. Temetése 2019. június 28-án, pénteken 13 órakor lesz a zalacsányi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZLÁDOVICS FERENC életének 55. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. június 28-án, pénteken 10.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Előtte gyászmise 9 órakor a Kertvárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló fia, testvére, keresztlánya, volt felesége
".... a Föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog..." Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama FARKAS ISTVÁNNÉ szül. Hompó Magdolna életének 73. esztendejében az örökkévalóságba költözött. Hamvaitól végső búcsút 2019. június 28-án, pénteken a 16 órakor kezdődő gyászmisét követőn, 16.30-kor veszünk a nagyradai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Fáradt teste megpihenni tért, nagyon szép idő volt, amit ő megélt. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, már belépett ő is az égiek otthonába." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk és nagypapánk SIMON FERENC életének 83. évében örökre megpihent. Szerettünk végső búcsúztatása 2019. június 28-án, pénteken 14 órakor lesz a bördőcei temetőben. Előtte 13 órakor gyászmise az imaházban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁJER GÁBOR életének 66. évében elhunyt. Temetése 2019. június 29-én, szombaton 10 órakor lesz a kustánszegi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló bátyja és családja
"Élete nem volt más, csak munka és fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." "Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. SRÁGLI GÉZÁNÉ szül. Stankovics Mária életének 97. évében szerető szíve csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója június 27-én, csütörtökön a 14 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz a kávási temetőben. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HÓBOR FERENC életének 44. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. A búcsúztató mise 2019. június 27-én, csütörtökön 12 órakor lesz a kórház kápolnában, temetése 13 órakor a nagykanizsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Elmenni nehéz volt, itt hagyni titeket, Ne fájjon értem szerető szívetek. Most már nem fáj semmim, az álmom szép, Majd a fényes felhőkön át találkozunk még." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk HIDEG LAJOSNÉ szül. Somogyi Mária 76 éves korában váratlanul elhunyt. Végső búcsút 2019. június 28-án, pénteken 13 órakor tartandó gyászmise után veszünk tőle a kilimáni temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Engedjetek elszállni a széllel, Lebegni a levegőben, Eltűnni a végtelenben, Maradni az emlékekben..." Nyakas Gyula Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és becsülték, hogy NYAKAS GYULA életének 88. évében, május 27-én eltávozott közülünk. Akik szeretnének elbúcsúzni tőle, azok számára megemlékezést tartunk július 1-jén, hétfőn 10.30-kor a zalaegerszegi Ady mozi emeleti vetítőtermében. Kérnénk a koszorúk és csokrok mellőzését, aki úgy érzi, csak egy szál virággal emlékezzen! Köszönjük! Gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Megtört szívvel tudatjuk, hogy GRÓZNER LAJOS a DKG volt autóvillamossági műszerésze életének 70. évében örökre megpihent. Temetése 2019. június 28-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, nagymamánk, DR. PUKLICS ISTVÁNNÉ súlyos betegség következtében elhunyt. Búcsúztatása 2019. június 28-án 12 órakor lesz a nagykanizsai református templomban. A virágra, koszorúra szánt összeget a templom bejáratánál elhelyezett perselybe tehetik. Együttérzésüket megköszönve, a részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Csak egy ember hiányzik, s a világ üressé válik." Emlékezünk SENKÓ FERENC halálának 5. évfordulójára. Szerető felesége, fia és unokái
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOCSIS ISTVÁN életének 69. évében örökre megpihent. Temetése 2019. június 27-én 9 órakor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, kit elfelednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, , akik ismerték és szerették, hogy ID. PÁL JÁNOS életének 88. évében, hosszú, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2019. júniuis 26-án, szerdán a 11 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a babosdöbrétei temetőben. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk és testvérünk KRAMARICS TIBOR életének 67. évében, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Utolsó útjára 2019. június 28-án (pénteken) 10 órakor kísérjük a kispáli temetőben. Miden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vesznek, fájdalmunkat bármilyen módon enyhítik. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Szomorú szívvel ezúton értesítjük a kedves rokonokat, ismerősöket és mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy CSUKA LAJOSNÉ szül. Gaál Erzsébet volt bödeházi lakos életének 96. évében elhunyt. Végső búcsút 2019. június 26-án, szerdán 15 órakor veszünk tőle a bödeházi temetőben, előtte 14 órakor gyászmise a gáborjánházi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TERNOVECZ JÓZSEF életének 57. évében csendben elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. június 27-én, csütörtökön 16.45-kor lesz a bánokszentgyörgyi temetőben. Előtte 16 órakor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkíérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Nem törődve semmit azzal, hogy szívünknek fájni fog, Jöttek érte, s mosolyogva vitték el az angyalok." Megrendülten és hatalmas fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk és anyósunk PÉTER JÓZSEFNÉ szül. Gerencsér Magdolna életének 65. évében tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket. Temetése 2019. június 26-án, szerdán 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap reggel 8 órakor a Felsővárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban bármilyen módon osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Nem foghatjuk már dolgos kezedet, nem simogatjuk meg őszülő fejedet, nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend, mindent köszönünk neked." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Kurdi Mária zalabesenyői lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. június 28-án, pénteken 13.30-kor lesz a zalabesenyői temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
kormány / 6 órája
Orbán Viktor Varga Juditot jelöli az igazságügyi tárca élére
Gátlástalan cimkézés / 7 órája
A Google nácinak bélyegez több neves jobboldali értelmiségit
Egyre nehezebb, de nyernek! / 7 órája
A tizenkétszeres bajnok Tungsram Aquaprofit NSK sakkozói elégedettek
Khüne László
Hajszálra a döntőtől / 7 órája
Major Veronika sportpisztolyban 9. lett Minszkben
MTI
Valóra váltott egészség / 8 órája
A mozgás és a táplálkozás a fő téma a balatongyöröki táborban
Keszey Ágnes
két arany / 8 órája
Hetyei Nóra, a Keszthelyi Kiscápák SE úszója is ott lesz az EYOF-on
Kerkai Attila