22°
24°
12°

Petőfi tényleg túlélte a segesvári csatát?

Nagykanizsa - Petőfi Sándornak 1849. július 31-én a segesvári-fehéregyházi csatában nyoma veszett. Ennyi, ami ma teljes bizonyossággal tudható nagy költőnk sorsáról. Morvai Ferenc nagyvállalkozónak azonban meggyőződése: bizonyítékai vannak, hogy Petőfi ott és akkor még nem halt meg.

A Petőfi-temetésen a sanghaji archeológiai intézet vezető munkatársai is rész vettek
Fotó: Somogyi György

A Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesület elnöke és a nagyrédei Megamorv vállalat tulajdonosa (aki Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész vendégeként tartott előadást nemrég a Halis-könyvtárban) azt is állítja: 1989-ben Petőfi csontvázát találták meg a burjátföldi Barguzin temetőjében. A maradványokat tavaly nyáron temették újra a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

A Fiumei úti sírkertben 2015. július 17-én több ezer ember rótta le a kegyeletét Petőfi Sándor sírjánál

– Hogyan, miért indult el 27 évvel ezelőtt a kutatás?

– Nem az én ötletem volt, hanem az akkori cégem rendelkezett egy ötvenezer forintos kerettel, melyből írókat, költőket, filmrendezőket támogattunk – mondta Morvai Ferenc. – Ennek okán keresett meg egy Balajthy András nevű filmrendező azzal, hogy Szibériában temették el Petőfit. Természetesen, ezt akkor nem hittem el, és nem is foglalkoztam vele. Ez az ember, miután elküldtem, egy héten át kint ült az irodám előtt a járdán, szakadt ruhában, képzelheti, milyen kellemetlen volt Végül nem tudtam más tenni, azt mondtam neki, hogy rendben van, ha jövő hónapban lesz időm, kiugrunk Szibériába és ha ott be tudja nekem bizonyítani, hogy Petőfi sírja valóban ott van Szibériában, akkor felvállalom az ügyet. Kiutaztunk, ő pedig elvitt egy múzeumba, ahol megmutatta Petőfi Álmaim című versének a folytatását, és egy sírkeresztet, Petrovics Sándor nevével. Ez utóbbi engem nem hatott meg annyira, hiszen ilyet bárki tud csinálni, bármikor, viszont a Petőfi-kéziratot, illetve annak másolatát hazahoztam. Írásszakértővel megnézettem, aki összevetette az itthoni kéziratokkal és kiderült, hogy ugyanaz a személy írta. Ekkortól kezdett érdekelni a dolog. Újra kiutaztunk és sikerült kiderítenünk, hogy a segesvári csatát a nagy költő túlélte, mert a kozákok csak elfogták, de nem ölték meg. Mint száműzött, politikusokkal, gyilkosokkal, tolvajokkal Burjátföldre került, ahol Barguzinban, a postamesternél szállásolták el. Itt összeszűrte a levet annak lányával Tanítóként dolgozott, köztiszteletben állt, tudósként tekintettek rá, s természetesen, újabb versei születtek a Tiszáról, Magyarországról, ezeket is megtaláltuk. A szóhasználat és a stílus alapján nyilvánvaló számomra, hogy ezeket csak Petőfi írhatta. Lehet azt mondani, hogy ez pusztán az én fantazmagóriám, de a fellelt bizonyítékaink nagyon meggyőzőek, annyira, hogy a 19 emberből, akivel 27 éve létrehoztuk a Megamorv-Petőfi Bizottságot, 18 máig tagja a testületnek. Vajon miért ez az állhatatosság?

A barguzini temetőben 1989. július 17-én feltárta a 7. számú sír, amely a költő földi maradványait rejtette

Morvai Ferenc felidézte: megszerveztek egy közel húsz fős nemzetközi kutatócsoportot, amelyből csak Kiszelly István antropológus és két régész volt magyar. A többiek Amerikából, Svájcból, különböző országokból érkeztek. Ezek a tudósok egy hónapon át itt, Magyarországon azokat a különös ismertetőjegyeket kutatták és tanulmányozták, amelyek egyértelműen beazonosíthatóvá tették Petőfit. Nyilván, a legfontosabb és legjellegzetesebb ilyen a farkasfog (ez olyan fog, amely a sorból kiáll és alkalmatlan az evésre) volt, de ezen kívül még vagy 20 jellegzetességet neveztek meg. Mindezt jegyzőkönyvbe foglalták, s azt is, hogy azok a maradványok lesznek Petőfié, amelyeken ezeket a jegyeket megtalálják.

Morvai Ferenc azt is elmondta: szerette volna, ha a kutatásokhoz csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia, ám ez nem valósulhatott meg. Sőt.

– Szinte a mi munkánk indulása pillanatában az akadémia megkezdte az ellenpropagandát – folytatta Morvai Ferenc.

– Kettő spiclit küldtek közénk, és még sorolhatnám, de ezekről a dolgokról már nem akarok beszélni. A vállalkozó a konkrét helyszíni kutatások kapcsán előrebocsátotta, hogy írásos dokumentumok és a szájhagyomány alapján kerültek Barguzinba, ahol 3, már a földdel egyenlővé vált temetőt is találtak az amerikaiak kifinomult optikai eszközeivel a légi, helikopteres kutatások során.

– Összehívtuk a barguziniakat a kultúrba a tanácselnökkel, és kettéválasztattam őket – mesélte.

– A jobb oldalamra azokat állíttattam, akiknek volt sírjuk a temetőkben, ők kaptak napi 10 rubelt és két deci pálinkát, a bal oldalamra pedig azokat, akiknek nem volt rokonuk a temetőkben, ők 20 rubelt és szintén két deci pálinkát kaptak. Mindezt azért, hogy a temetők területét, valamennyi sírt fel-, illetve kiássák. Megjegyzem, egy tanár havi fizetése 20 rubel volt akkor. Amikor megtaláltuk és a már említett tipikus jegyek alapján kétséget kizáróan beazonosítottuk Petőfi maradványait, a magyar lapokban már másnap megjelent a hír, hogy egy női csontvázat találtunk. Még senki nem mondott semmit, rajtunk kívül Magyarországról senki nem látta, de itthon már tudni vélték, hogy a csontváz bizonyosan nem Petőfié Később kiderült, hogy ki volt közöttünk a spicli – persze, gondolhattam volna, hogy nem lesz ez olyan sima út, mint azt az elején hittem, csak később kezdtem el furcsállni, hogy olyan adó-vevőkkel hogyan engedhettek át minket a határon, amikkel közvetlenül tudtunk haza beszélni. Akkor jöttem rá, hogy az állam is benne volt ebben az egész maszatolásban. És akkor lettem bizonyos abban, hogy az igazi Petőfit találtuk meg.

– Amit azonban azóta sem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani.

– Na látja, ez nem igaz! Ez a másik, ellenérdekelt oldal propagandája, amit a sajtó is sulykol. Ön újságíró, de a szemébe mondom: az sem igaz, amit önök kérdeznek, mert kiszolgálnak bizonyos érdekeket.

– Az viszont tény, hogy az amerikai Fegyveres Erők Patológiai Intézete és a Pennsylvania Egyetem által elvégzett DNS-vizsgálat kétszer is arra az eredményre jutott, hogy a barguzini csontváz egy nőé, aki ráadásul valamikor a XIX. század vége és a XX. század közepe között halhatott meg.

– A feltárás során, a sírnál készült egy jegyzőkönyv, amit nem egy, nem kettő, hanem 19 nemzetközi tudós az aláírásával hitelesített. Ebben azt igazolták, hogy az elvégzett hagyományos módszerek alapján 99 százalékos biztonsággal Petőfi Sándor csontvázát találták meg, rajta kivétel nélkül azokkal a jellegzetességekkel, amiket Budapesten rögzítettek. A Petőfivel való azonosságot állapította meg ezen kívül egy svájci, kettő amerikai, egy orosz és egy burját szakértői vélemény is. Ezt a magyar akadémia, illetve a mindenkori kormányzó politika nem fogadta el, ezért a kínai igazságügyi minisztériumtól kértem segítséget. Innét azt az utasítást kaptam, hogy keressek rokonokat. Erre azért volt szükség, mert mint az ismeretes, itthon nem engedték, hogy felnyissuk Petőfi szüleinek, Hrúz Máriának és Petrovics Istvánnak a sírboltját. Ha az ő maradványaikból vehettünk volna DNS-mintát, már régen pontot tehettünk volna minden vita végére. Pedig mi vállaltuk, hogy fizetünk mindent. És vállaljuk a felelősséget akkor is, ha bebizonyosodik, hogy nincs egyezés a DNS-ek között, hiszen a tudományban a nemleges eredmény is eredmény. De még így sem végezhettük el a vizsgálatot – meggyőződésem, azért, mert odaát pontosan tudják, hogy Petőfit találtuk meg. Tehát megkerestük a Magyarországon élő oldalági rokonokat, akiknek a személyazonosságát és a rokoni kapcsolatot közjegyzővel hitelesíttettük. A levett vérminták, illetve a csontvázból vett minták a kínaiak szerint tökéletesen egyezőek.

A Petőfi-bizottság tagjai a szibériai utazás előtt a reptéren

– Tegyük fel, hogy Petőfi tényleg nem a harc mezején esett el. Ha így is lenne, kinek és legfőképpen miért állna érdekében, hogy ez ne derüljön ki? Hiszen ettől nem csorbulna sem a költő munkássága, sem a személyéhez kötődő forradalmiság.

– Ugyanaz a helyzet, mint amikor minket a finnugor nyelvcsaládhoz akartak tolni, pedig antropológiai szempontból közünk sincs hozzájuk. A világot szabadkőműves páholyok uralták akkor és ezek irányítják ma is. Az ő érdekük, hogy úgy játszanak nemzetekkel, ahogy érdekük kívánja. Ez pedig arról szól: ne engedjék a nemzeteknek, hogy belekapaszkodjanak dicső múltukba és esetleg öntudatra ébredjenek. Petőfit azért nem akarják, mert a személye ellenkezik a monarchikus politikai szemlélet elvével és ez kormányokon át húzódik. A tudósok pedig a saját egzisztenciájukat, hírnevüket, karrierjüket féltik – mi lenne, ha a Petőfi segesvári halálra épített doktori dolgozatokról kiderülne, hogy hazugság mind?

– A maradványok tavalyi újratemetésének költségeivel együtt mennyibe került Önnek idáig a Petőfi-kutatás?

– A temetés megszervezése, feltételeinek megteremtése és a hozzákapcsolódó, a Budapest Sportarénában megtartott megemlékezés mintegy 65 millió forintba került. A Petőfi-kutatás 26 éve alatt pedig magánvagyonomból összesen mintegy félmilliárd forintot fordítottam erre az ügyre.

 

A Magyar Nemzetnek tavaly márciusban Katona Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának munkatársa azt nyilatkozta, hogy a kínaiak mitokondriális DNS-vizsgálata alkalmatlan a vérségi kapcsolat bizonyítására, hiszen a módszerrel 1227, a barguzinival egyező DNS-mintát lehet találni a nemzetközi adatbázisokban. A legenda, hogy Petőfit elvitték Szibériába, egy Boenisch nevű osztrák írótól indult ki, aki azt állította, hogy az első világháború után orosz hadifogságban két magyar tiszt a szibériai Jakutiában magyarok által létrehozott település nyomaira bukkant. Ezt elmesélte egy orosz katonának, aki azzal toldotta meg, hogy egyszer a száműzöttek listáját lapozgatva megakadt a szeme egy 1857-ben, Ikatovo-ban elhunyt rab, Alekszandr Sztyepanovics Petrovics nevén. Ekkor kezdődött a legendagyártás. Aztán a 80-as évek végén fölbukkant két orosz régész-helytörténész új legendával állt elő. Szerintük egy vénséges vén orosz testvérpár a negyvenes években emlékezett rá, hogy az előző század közepén élt Barguzinban egy Petrovics nevű nem orosz száműzött


Legolvasottabb

1
Fegyházbüntetést kap a feleségét megerőszakoló férfi
2
Halálos baleset Miklósfánál! – Frissítve!
3
Súlyos baleset történt Zalaegerszeg közelében
4
Hármas karambol Zalaegerszegen!
5
Ijedtségből járdára hajtott az autós Zalaegerszegen
Évforduló
Magyar Hajnalka
Húszéves a zalaegerszegi gyermekjóléti szolgálat
Az utolsó Jedik / 7 perce
Nézze meg itt magyarul az új Star Wars-előzetest
Most itt a lehetőség, hogy a magyar nyelvű verziót látva is belekukkantson a történetbe.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk *SZEGEDI PÁL* *a zalaegerszegi Erdészeti Kirendeltség volt igazgatója* életének 93. évében távozott közülünk. Teljes, szép életet élt, szívünkben emléke tovább él. Temetése református szertartással október 20-án, pénteken 12 órakor lesz a Göcseji úti temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa *NYITRAI LÁSZLÓ* 2017. október 15-én, 57 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése október 20-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Köszönjük mindazoknak, akik elkísérik utolsó útjára és egy szál virággal búcsúznak tőle. Gyászoló felesége és lánya
/"Csak a jók mennek el..."/ Szomorúan tudatjuk, hogy *TÖRÖK MÁRIA ZSUZSANNA* *diplomás ápoló lenti, majd zalaegerszegi lakos* életének 60. évében elhunyt. Temetése 2017. október 20-án, pénteken 14.30-kor lesz a zalaegerszegi Új köztemetőben. Ezúton köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerettei
/"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..."/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy *BEDŐ FERDINÁNDNÉ* *szül. Sziva Róza* életének 84. évében elhunyt. Temetése 2017. október 19-én, csütörtökön a 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pötrétei temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk *NÉMETHY JÓZSEF* 83 éves korába elhunyt. Temetése 2017. október 19-én, csütörtökön a 13.30-kor kezdődő gyászmise után, 14 órakor lesz a zalalövő-budafai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
/ "Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok."/ Fájdalommal tudatjuk, hogy *MÁRKUS TERÉZIA* hosszú szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2017. október 19-én, csütörtökön a 14 órai gyászmisét követően lesz a kisszentgróti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kiss család
/"Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt, Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt."/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, mamink, anyósunk, *HODOSSY GYULÁNÉ* *szül. Pirzsók Ilona* szerető szíve életének 70. évében örökre megpihent. Utolsó útjára 2017. október 20-án, pénteken, a 13 órai gyászmisét követően, 14 órakor kísérjük a körmendi temetőben. A gyászoló család
/"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul, csendesen átölelt az Isten..."/ Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *PIRBUS JÓZSEF* életének 77. évében örökre megpihent. Temetése 2017. október 20-án, pénteken a 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14 órakor lesz a gelsei temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy *HAJAS ISTVÁN* életének 87. évében elhunyt. Temetése október 19-én, csütörtökön 15 órakor lesz a vasboldogasszonyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
/"A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt."/ Megrendülten tudatjuk, hogy *SZABÓ ILONA* *könyvtáros a Fejér György Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese* legcsodálatosabb édesanya, nagymama, 47 éve hű társam, váratlanul elhunyt. Búcsúztatóját 2017. október 28-án 14 órakor tartjuk a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban. A megemlékezésen koszorú elhelyezésére nem lesz lehetőség, kérjük, hogy legfeljebb egy szál virággal érkezzenek. Kenesei Zoltán és családja
/"Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Küzdöttem, de már nem lehetett, szeretteim Isten veletek!"/ Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, apósunk, testvérem, *KÁLMÁN JÓZSEF "CÉG"* *a TANÉP nyugdíjas művezetője* életének 91. évében örökre megpihent. Végső búcsút 2017. október 20-án, pénteken 10 órakor veszünk tőle a búcsúszentlászlói temetőben. Előtte 9.15-kor gyászmise a búcsúszentlászlói templomban. A gyászoló család
/ "Véget ért a szenvedésed, Szívedben már nyugalom, Miénkben, kik itt maradtunk, El nem múló fájdalom."/ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *ISTIVÁN KÁLMÁN* *a Vízmű volt dolgozója* életének 77. évében elhunyt. Temetése 2017. október 20-án, pénteken 16 órakor lesz a szentliszlói temetőben. Előtte 15.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
/"Egész életen át dolgozva éltél, Most bánatot ránk hagyva, csendben elmentél. Örök álom zárta le drága két szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed."/ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy *SZALLER BÉLÁNÉ* *szül. Egyed Mária galamboki lakos* életének 80. évében elhunyt. Temetése 2017. október 19-én, csütörtökön 15.30-kor lesz a galamboki temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy *HOSSZÚ JÓZSEFNÉ* *szül. Kis Mária* életének 90. évében elhunyt. Hamvait 2017. október 19-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagykanizsai köztemetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Civil összefogás / 29 perce
Őszi nagytakarítást rendeztek a megyeszékhely pózvai városrészében
Fincza Zsuzsa
Emlékfutás / 30 perce
Lentibe érkeztek az emlékfutók
Korosa Titanilla
fényesebb jövőt képzelt / 37 perce
Rendőrségi pilótát vakított lézerrel egy ápoló
Élelmiszer / 59 perce
Tizenkét zalai szervezet részesül lisztadományban
Hajdu Péter
Gomba / 1 órája
A nagy kalapos
Bálint Benedek
lávacső / 1 órája
Hatalmas barlangot találtak a Holdon