Hatalmas fogás a történészek számára!

Zalaegerszeg - Felbecsülhetetlen értékű adomány átadásán vehettünk részt szerda reggel a Zala Megyei Levéltárban.

Molnár András és Varga Györgyné a felbecsülhetetlen értékű fotógyűjteménnyel

Az elénk táruló fotográfiák jellegzetes XX. századi magyar katonasorsra nyitják az emlékezet ajtatát. Szász Ferenc a Marosvásárhelytől délre lévő Kóródszentmártonban született, megjárta az I. világháborúban a piavei csatákat, a másodikban a Don-kanyart, majd Erdély visszacsatolása után ott is magas rangban szolgált, végül a leventék főparancsnokaként kényszerült menekülésre. Utolsó szállása Alibánfa volt, Szabó Gézáék fogadták be. Amikor útnak indult nyugat felé, nem vihette magával a hatalmas és gonddal őrzött fotógyűjteményét. Szabóék híven őrizték, néha meséltek a családnak a „tábornokról” és színésznő feleségéről. A fényképek egy fiók alatt pihentek, mostantól a levéltár őrzi őket. Hogy is van ez?

Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de itt jövünk mi a képbe. A lakók időközben elhunytak, a család a házban található értékeket száma véve lelte meg a történeti jelentőségű kollekciót, s miután olvasták a Zalai Hírlapban a levéltárosok idevágó gyűjtőmunkájáról szóló felhívásokat, elvitték Molnár András igazgatóhoz a mappát. Aki fővárosi kollégáit, Szakály Sándort bevonva azonosította a vezérőrnagyot, korszakokra, témákra bontva szétválogatta a fotókat, tegnap pedig hivatalosan is átvette az adományt.

– A papa volt a falu molnára, ő nevelte fel az én szüleimet. Mi, gyerekek annyit hallottunk a tábornokról, hogy színésznő feleségével a háború végén telepítették hozzájuk őket – mesélte Varga Györgyné Márta. – Néhány tárgy is maradt, én kislánykoromból emlékszem egy apró pecsétnyomóra és a tűsarkú cipőre. Először azt hittem, hogy a rengeteg fotó a családé, de átnézve láttuk, valami egészen másról van szó. Biztos, hogy tudatosan volt elrejtve. Végül elhoztuk a levéltárba.

– Amit nagyon jól tettek, máris megkezdtük a feldolgozást, bár még nagy munka lesz az azonosítás – folytatta a történetet Molnár András.

– Mit meséltek a nagyszülők Szász Ferencről?

– Nem sokat, arra emlékszem, hogy a menekülés előtt szóváltás volt köztük, aggódtak, hogy menniük kell.

– Azt sem tudjuk pontosan, hogy magánemberként kértek menedéket a bizonytalanná vált fővárosból távozva, vagy hivatalosan szállásolták be őket Alibánfán – tette hozzá a szakember. – Tudjuk, zűrzavaros hónapok voltak a háború legvégén.

Szász Ferenc, bár ő maga nem fotografált, láthatóan nagy becsben tartotta a fotókat, amelyek a hadszíntéri események mellett békeidőkből származó jeleneteket is ábrázolnak. A haditudósító fotográfus, Hollenzer Béla által 1942 őszén a Don-kanyarnál készített képek között látjuk az egyiken a vezérőrnagyot a szobájában ülve, német vaskereszt kitüntetéssel a mellén. Majd ugyanabban a helyiségben Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter áll, háta mögött a falon zsákmányolt dobtáras szovjet géppisztoly lóg, a társaságban pedig ott ül Jány Gusztáv, a magyar 2. hadsereg híres parancsnoka. (Szász Ferenc a debreceni, miskolci alakulatok operatív vezetésében vett részt, az olaszok mellett ők voltak legközelebb Sztálingrádhoz a magyar hadseregből.)

Egy másik fotócsomag az első világháborúba kalauzol, valahol az olasz Piave partján a császári és királyi 39. gyalogezred tisztjeként látjuk hősünket. Drámai az a fotó, amelyiken két katona rúdon, pokrócba takarva szállítja bajtársuk holttestét. Majd a következő kép segítségével az erdélyi havasokban járunk valamikor az 1943-as tél végén. Civilben Kállai Miklós miniszterelnök látható.

Az erdélyi tartózkodás lenyomata az a kép, amely kalotaszegi lakodalmas menetet ábrázol, jól láthatóan beállítottan, a menyasszony hozományával, kalapos férfiakkal, feldíszített szekerekkel. A civil képeket tovább tanulmányozva Capri szigetén is látjuk a házaspárt, a hölgyön látható kalap felirata árulja el. Úgy véljük, felső középosztálybeli famíliával van dolgunk.

A katonatiszt élete majdnem nyitott könyv lesz a fotók segítségével. A két világháború között Debrecenben teljesített szolgálatot, például részt vett a légi felderítésben, 1200 méter magasból azonosította a székesfehérvári pályaudvart.

Sok még a fehér folt, érdemes lesz kideríteni, ki is volt a tábornok – egy parányi kis fotóalbum felirata szerint – Szépkuthy Marika névre hallgató társa, vannak-e leszármazottak. Annyit tudnak a történészek, hogy Szász Ferenc 1979-ben hunyt el Ausztráliában. Alibánfán Mártáék pedig azt, hogy soha többé nem kereste senki a fotókat. Amelyek a zalai családnak köszönhetően most már a történettudományt szolgálják.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
Értéknek tekintik a családot Péter B. Árpád
Zalaapátiban támogatják a gyermeket vállalókat, sokféle módon segítenek
Elismerés / 30 perce
Napút-díjat kapott Jankovics Marcell
A folyóirat műhelyének díját 14. alkalommal adták át.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
sajtótájékoztató / 50 perce
Szijjártó: Ausztria az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak (videó)
merénylet / 56 perce
Négy embert megkéseltek a Charlie Hebdo volt párizsi szerkesztősége mellett
Sportolási lehetőség / 1 órája
Minden generációt vár a szabadtéri fitneszpark Felsőrajkon
Szabó Zsófia
veszélyes is lehet / 1 órája
Csaknem kétmilliárd forint értékű hamis terméket vontak ki a piacról
Hős / 1 órája
Lova védett meg támadójától egy lányt Németországban
az érintett útszakaszt lezárták / 1 órája
Öt kamion és egy kisteherautó ütközött egymásnak az M70-esen! – Frissítve
Arany Gábor, Gyuricza Ferenc