Hatalmas fogás a történészek számára!

Zalaegerszeg - Felbecsülhetetlen értékű adomány átadásán vehettünk részt szerda reggel a Zala Megyei Levéltárban.

Molnár András és Varga Györgyné a felbecsülhetetlen értékű fotógyűjteménnyel

Az elénk táruló fotográfiák jellegzetes XX. századi magyar katonasorsra nyitják az emlékezet ajtatát. Szász Ferenc a Marosvásárhelytől délre lévő Kóródszentmártonban született, megjárta az I. világháborúban a piavei csatákat, a másodikban a Don-kanyart, majd Erdély visszacsatolása után ott is magas rangban szolgált, végül a leventék főparancsnokaként kényszerült menekülésre. Utolsó szállása Alibánfa volt, Szabó Gézáék fogadták be. Amikor útnak indult nyugat felé, nem vihette magával a hatalmas és gonddal őrzött fotógyűjteményét. Szabóék híven őrizték, néha meséltek a családnak a „tábornokról” és színésznő feleségéről. A fényképek egy fiók alatt pihentek, mostantól a levéltár őrzi őket. Hogy is van ez?

Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de itt jövünk mi a képbe. A lakók időközben elhunytak, a család a házban található értékeket száma véve lelte meg a történeti jelentőségű kollekciót, s miután olvasták a Zalai Hírlapban a levéltárosok idevágó gyűjtőmunkájáról szóló felhívásokat, elvitték Molnár András igazgatóhoz a mappát. Aki fővárosi kollégáit, Szakály Sándort bevonva azonosította a vezérőrnagyot, korszakokra, témákra bontva szétválogatta a fotókat, tegnap pedig hivatalosan is átvette az adományt.

– A papa volt a falu molnára, ő nevelte fel az én szüleimet. Mi, gyerekek annyit hallottunk a tábornokról, hogy színésznő feleségével a háború végén telepítették hozzájuk őket – mesélte Varga Györgyné Márta. – Néhány tárgy is maradt, én kislánykoromból emlékszem egy apró pecsétnyomóra és a tűsarkú cipőre. Először azt hittem, hogy a rengeteg fotó a családé, de átnézve láttuk, valami egészen másról van szó. Biztos, hogy tudatosan volt elrejtve. Végül elhoztuk a levéltárba.

– Amit nagyon jól tettek, máris megkezdtük a feldolgozást, bár még nagy munka lesz az azonosítás – folytatta a történetet Molnár András.

– Mit meséltek a nagyszülők Szász Ferencről?

– Nem sokat, arra emlékszem, hogy a menekülés előtt szóváltás volt köztük, aggódtak, hogy menniük kell.

– Azt sem tudjuk pontosan, hogy magánemberként kértek menedéket a bizonytalanná vált fővárosból távozva, vagy hivatalosan szállásolták be őket Alibánfán – tette hozzá a szakember. – Tudjuk, zűrzavaros hónapok voltak a háború legvégén.

Szász Ferenc, bár ő maga nem fotografált, láthatóan nagy becsben tartotta a fotókat, amelyek a hadszíntéri események mellett békeidőkből származó jeleneteket is ábrázolnak. A haditudósító fotográfus, Hollenzer Béla által 1942 őszén a Don-kanyarnál készített képek között látjuk az egyiken a vezérőrnagyot a szobájában ülve, német vaskereszt kitüntetéssel a mellén. Majd ugyanabban a helyiségben Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter áll, háta mögött a falon zsákmányolt dobtáras szovjet géppisztoly lóg, a társaságban pedig ott ül Jány Gusztáv, a magyar 2. hadsereg híres parancsnoka. (Szász Ferenc a debreceni, miskolci alakulatok operatív vezetésében vett részt, az olaszok mellett ők voltak legközelebb Sztálingrádhoz a magyar hadseregből.)

Egy másik fotócsomag az első világháborúba kalauzol, valahol az olasz Piave partján a császári és királyi 39. gyalogezred tisztjeként látjuk hősünket. Drámai az a fotó, amelyiken két katona rúdon, pokrócba takarva szállítja bajtársuk holttestét. Majd a következő kép segítségével az erdélyi havasokban járunk valamikor az 1943-as tél végén. Civilben Kállai Miklós miniszterelnök látható.

Az erdélyi tartózkodás lenyomata az a kép, amely kalotaszegi lakodalmas menetet ábrázol, jól láthatóan beállítottan, a menyasszony hozományával, kalapos férfiakkal, feldíszített szekerekkel. A civil képeket tovább tanulmányozva Capri szigetén is látjuk a házaspárt, a hölgyön látható kalap felirata árulja el. Úgy véljük, felső középosztálybeli famíliával van dolgunk.

A katonatiszt élete majdnem nyitott könyv lesz a fotók segítségével. A két világháború között Debrecenben teljesített szolgálatot, például részt vett a légi felderítésben, 1200 méter magasból azonosította a székesfehérvári pályaudvart.

Sok még a fehér folt, érdemes lesz kideríteni, ki is volt a tábornok – egy parányi kis fotóalbum felirata szerint – Szépkuthy Marika névre hallgató társa, vannak-e leszármazottak. Annyit tudnak a történészek, hogy Szász Ferenc 1979-ben hunyt el Ausztráliában. Alibánfán Mártáék pedig azt, hogy soha többé nem kereste senki a fotókat. Amelyek a zalai családnak köszönhetően most már a történettudományt szolgálják.


ne maradj le semmiről!
Indulnak a megyei FIFA 21 döntők, itt nézheted élőben a közvetítéseket
Baleset / 20 perce
Vízelvezető árokba borult egy autó Zalabaksa és Kálócfa között
Lesodródott az úttestről, s a vízelvezető árokba borult egy személygépkocsi kedden 18 óra magasságában a 86-os út Zalabaksa és Kálócfa közötti szakaszán.
Gyász
Részvéttel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS JÁNOS kiscsehi lakos életének 81. évében elhunyt. Temetése október 28-án, szerdán 15 órakor lesz a kiscsehi temetőben. Kiscsehi Önkormányzata
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOÓS ERNŐNÉ szül. Géczi Margit 71 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk HORVÁTH ALAJOS agrár üzemmérnök, palini lakos életének 93. évében elhunyt. Temetése 2020. október 29-én, csütörtökön 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12 órakor gyászmise a kórház kápolnában. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk NEMES BÉLÁNÉ halálának 1. és NEMES ZOLTÁN halálának 10. évfordulóján. Szeretteik
"Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy, Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HERCZEG SÁNDORNÉ szül. Boncz Rózsa életének 80. évében örökre megpihent. Végső nyughelyére 2020. október 29-én (csütörtök) 12.30-kor kísérjük az apátfai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LANG ANTAL 61 éves korában megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 29-én, csütörtökön a 15 órakor kezdődő gyászmise után helyezzük a hosszúvölgyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De Te számunkra sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZIRÁKI ZSOLT az AXIÁL Kft. mobil szervízszerelője hosszú küzdelem után életének 48. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2020. október 30-án, pénteken 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a felsőrajki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy LEBÁR GYÖRGYNÉ ságodi lakos 86 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Édes Jézus! Adj nyugalmat Julianna Lelkének Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. MISZORI ISTVÁNNÉ szül. Tóth Julianna salomvári lakos életének 95. évében elhunyt. Lelki üdvéért gyászmise 2020. október 29-én, csütörtökön 14.15-kor a salomvári templomban. Hamvait 15 órakor helyezzük nyughelyére a helyi temetőben. Kérjük, egy szál virággal emlékezzenek. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik vagy otthonukban imádkoznak érte. Keresztfia és családja
Tudatjuk, hogy DUDÁS FLÓRIÁN a Ságvári Endre Gimnázium volt igazgatója életének 93. évében elhunyt. Temetése október 24-én szűk családi körben megtörtént. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál, Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk GERENCSÉR ISTVÁNNÉ szül. Böröndi Margit 85 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 30-án, pénteken 11 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap reggel 7.45-kor az olai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagymamánk VÖRÖS ISTVÁNNÉ szül. Anek Mária 2020. október 16-án, életének 84. évében betegek szentségével megerősítve távozott tőlünk, férje és három fia után a mennyekbe költözött. Búcsúztatója a kiskanizsai temetőben 2020. október 30-án, pénteken 11 órakor lesz. Mise ezen a napon 7.30-kor a kiskanizsai templomban. A részvétnyilvánítást kérjük mellőzni. "Emléke örökké szívünkben él."
"Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, El soha nem feledünk, örökké velünk maradsz." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, akik ismerték és szerették, hogy szeretett gyermekünk, édesapám és testvérem HORVÁTH GYULA életének 50. évében elhunyt. Utolsó útjára 2020. október 28-án, szerdán 12.30-kor kísérjük az andráshidai temetőben. Gyászmise reggel 7.45-kor az olai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Egy símogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, Amit tőlünk senki el nem vehet." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk MEZŐFI JÁNOSNÉ halálának első évfordulóján. Szerető fia és családja
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy MÓNOS SÁNDOR életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás után, 2020. október 28-án, szerdán 13 órakor kísérjük utolsó útjára a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8.30-kor lesz a Sugár úti plébániatemplomban. Köszönet mindazoknank, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Ma nekem üzent az Úr Olyan csöndesen, alig hallhatóan. Kis szobám sarkában olyan meghatón. Inkább csak éreztem, hogy itt van nekem és átfog, átkarol a kegyelem. Egy pillanatra láttam a világot... Ő annyit mondott: Ne félj, csak imádkozz!" Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy TÓTH ISTVÁNNÉ szül. Kása Zsuzsanna tanítónő 2020. október 20-án életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése a hévízi temetőben, római katolikus egyház szertartása szerint 2020. október 29-én 13 órakor lesz. Gyászmisét október 29-én 10 órakor tartunk a zalaegerszegi Jézus Szíve (olai templomban). Gyászolják: férje, gyermekei, unokái, rokonok és mindazok, akik szerették
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁRTON GYULÁNÉ szül. Kuzmon Éva Erzsébet életének 68. évében elhunyt. Hamvait 2020. október 29-én, csütörtökön 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a zalalövői temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk. özv Tóthpeti Béláné 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020.10.27. 15 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Gyászmise 2020.10.27. reggel 8 órakor A gyászoló család
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÉP GYÖRGYNÉ szül. Bécsi Margit életének 92. évében örökre megpihent. Temetése 2020. október 28-án (szerdán) 14.30 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 10 órakor a karmelita templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudajuk, hogy szeretett testvérünk NINCSICS FERENC Izmi életének 59. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2020. október 30-án pénteken 10.30-kor kezdődő gyászmise után a sormási temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjári elkísérik és gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család
eljárás indult / 26 perce
Szarvaslopás után gyorsan jött a lebukás Garaboncon
Arany Gábor
london / 32 perce
A Harry Potter-univerzum mágikus állatai is helyet kaptak egy kiállításon
Beavatkozás / 39 perce
Ezektől a szervezetektől várja Trump megbuktatását Soros
Két új Nord / 56 perce
Újabb kifizethető mobilokat hoz a hazai boltokba is a OnePlus
Felkapott lett a gesztenye / 1 órája
Kaszás Balázs: időben kell a gyümölcsfacsemetéket és a szőlőt elültetni
Jóna István
örökkön-örökké / 1 órája
Árulkodó fotó! Összeházasodott a magyar sztárpár?