Az ellenség befészkelődik

A kommunista hatalomátvételt követően 1950 januárjában az első ötéves terv beindításával hazánkban hatalmas nehézipari beruházások kezdődtek, úgynevezett szocialista iparvárosok épültek fel. A hatalom az ipari kapacitás növeléséhez szükséges forrásokat a mezőgazdaságból szerezte meg.

Ezt úgy tudta elérni, hogy az egyénileg gazdálkodó parasztok számára terménybeadási kötelezettséget írt elő. E cél megvalósításához demagóg politikai frazeológia felhasználásával begyűjtési versenyfelhívásokat tettek közzé, hazafias kötelességnek tüntetve fel azt. A padlássöprés fogalmával elhíresült évek alatt sok törvénytelenséget követtek el az állampárt kiszolgálói a magyar parasztság ellen.

SÜRGŐS! Ezzel a megjelöléssel kaptak körlevelet 1951 októberében a járási tanácsok oktatási és népművelési osztályainak vezetői a felettes államigazgatási szerv, a Zala Megyei Tanács oktatási és népművelési osztályának vezetőjétől. A leirat utasítást tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az általános iskolások körében népszerűsítsék a begyűjtést. A hivatalnokok szintén SÜRGŐS megkülönböztetéssel továbbították a felhívást az iskolák vezetőinek azzal, hogy tanintézetükben tegyenek meg mindent a terménybeszolgáltatás zökkenőmentes megvalósításáért, ugyanis a begyűjtés csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő propagandát kap. A felhívást az iskolaigazgatók továbbították kollégáiknak, a pedagógusokra hárult az a feladat, hogy a tanulók és szüleik körében elvégezzék a felvilágosító munkát. Ismeretes, a Rákosi-korszakban az oktatás fontos szerepet töltött be a politikai, világnézeti nevelésben, a szocialista átnevelés szolgálatába kellett állítani az iskolát, agitációs célokra a tanórákat is felhasználták.

Agitációs plakát a múlt század ötvenes éveiből – Zala Megyei Levéltár

A tanácsi vezetők javaslata a következő volt: osztályfőnöki órákon a tanárok beszéljenek a begyűjtés fontosságáról. Szemléltető agitáció faliújság, köszöntők, versenyeredmények stb. eszközeinek felhasználásával segítsék elő a begyűjtés sikerét. A begyűjtésben élenjárók népszerűsítésére és a lemaradók kipellengérezésére az úttörők köszöntsék fel a legjobban teljesítő gazdákat, és a lemaradókat nem sértő módon pellengérezzék ki, majd az elért eredmények alapján a diákok írjanak dolgozatot a begyűjtésről, Igazgató Kartárs egy jól sikerült dolgozatot küldje be a Csoportomnak (sic!).

A tanintézetek gyorsan eleget tettek a felhívásnak, mert november 15-én a megyei tanács oktatási osztályának küldött jelentésben a Zalaegerszegi Járási Tanács csoportvezetője arról számolt be, hogy a járás valamennyi általános iskolája kivette a részét a begyűjtési munkálatokból , felső tagozatos tanulói dolgozatokat írtak a begyűjtésről, valamint a jól teljesítő gazdákat felköszöntötték. Az iratcsomóhoz 13 diák térítő célú fogalmazását mellékelték, közülük válogattunk.

A magyar nép nagy feladat előtt áll. Ez a begyűjtés. Minden magyar embernek kötelessége, hogy becsülettel beadja a terményét. A fejadagot mindenkinek egyenlő mértékben megadják. Aki a felesleges gabonáját nem adja be, az a béke ellensége. Ilyenek a kulákok, kik a begyűjtést hátráltatják. Ezeket a törvény szigorúan megbünteti. De meg is illetik a büntetést. Vannak olyan emberek, kik a kulák szavát fontosabbnak tartják, mint a begyűjtést. Ezek az úgynevezett cselédek. Az áruló, a besúgó kulák szavára hátráltatják a begyűjtést. Több gabonát a hazának! A kulák töri a fejét egyre, hogy hogyan tudná beadni a zsizsikes magot. Jól kell vigyázni a kuláknak ravasz szándékára. Ébernek kell lenni a népnek, mert az ilyen emberekkel nem bánhatunk gyenge kézzel. Ez az aljas ellenség befészkelődik a földműves szövetkezetekbe és ott botrányt idéz elő. (1951. október 24. VII. osztályos tanuló, Nagykapornak)

Falunkban minden dolgozó megértette a párt felhívását a terménybegyűjtés érdekében. A terménybegyűjtést mi úttörők is elősegítettük. Kukoricatörésnél segítettünk a gazdáknak és meggyőztük őket a terménybeadás haladéktalan teljesítéséről. Minden termény elősegíti a népi demokráciát. Kormányunk azoknak a dolgozó parasztoknak jutalmat ad, akik élenjárók a terménybegyűjtésben. Mindenkinek érdeke, hogy a terménybeadást határidő előtt teljesítse, mert az egyre élesedő nemzetközi ellentét veszélyezteti hazánk függetlenségét. Ezért szükséges minden szem gabona, mert ezzel is hazánkat erősítjük és a békét védjük. (1951. október 23., VIII. osztályos tanuló, Csöde)

Magyarország népi demokratikus állam lett a felszabadulás után. A tőkések hatalmát megdöntötték, és a dolgozók vették át a hatalmat. A munkások és a parasztok összeszövetkeztek és egymást segítik. A parasztok a földet művelik, a fölösleget beadják és ez a szövetkezeteken keresztül jut a munkásokhoz. A munkások építik az utakat, készítik a földművesek szerszámait, a ruhát, a lábbelit, az ekét, a boronát, a gépeket csinálják. Ezért a parasztok a fölösleges terményt beadják, hogy a munkásoknak meglegyen a kenyerük. A beadásról kapnak C jegyet, hogy megvegyék ami nekik szükséges. Hogy minél többet, jobbat tudjunk termelni, ezért versenyben állnak a községek egymással. Vannak olyan emberek is, akik nem adják be a fölösleget és drágán elfeketézik, ezek ellenségek, nem érdemlik meg, hogy közöttünk éljenek. Minden embernek hazafias kötelessége a terményfölöslegét beadni, mert ezáltal a békét is elősegíti és testvéreit meg nem engedi éhezni. (Sárhidán, 1951. október. 14-én, … VI. osztályos tanuló)

Akik írták, ők a kor, úttörői, nekik házi feladat. A beszolgáltatás szüleiknek is házi feladat volt, csak kicsit másként, de az állandó fenyegetettség érzése miatt nem beszéltek róla, csak teljesítették hazafias kötelességüket. Nagyszüleik pedig a teljesíthetetlen terhek következtében a közellátás veszélyeztetése, szabotálása miatt hosszabb rövidebb börtönbüntetésüket töltötték. Unokáik pedig korán megtanulták, miről lehet az iskolában beszélni és miről nem. Ma ezek az írások talán mosolyt fakasztanak, ugyanakkor jól érzékeltetik a Rákosi korszak légkörét, irracionális, torzító hatását.

 


időskor
Főként az állami nyugdíjra számítanak a magyarok
példaképek / 19 perce
Könyv jelent meg két magyar futólegendáról
Győzelmek és emlékek szögescipőben címmel jelent meg Török Ferenc könyve Béres Ernőről és Szabó Miklósról.
Gyász
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH GÉZÁNÉ szül. Soós Mária életének 93. évében elhunyt. Temetése 2020. október 31-én, szombaton 11 órakor lesz a zalatárnoki temetőben. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető lánya
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOCSMÁR TIBOR alsópáhoki lakos, az alsópáhoki Gazdasági Ellátó Szervezet dolgozója, életének 42. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szerettünket/kollégánkat 2020. október 30-án (pénteken) 15.30 órakor helyezzük örök nyugalomra az alsópáhoki temetőben, majd ezt követően kerül sor az alsópáhoki templomban a gyászmisére. Az elhunytat Alsópáhok Község Önkormányzata és a Gazdasági Ellátó Szervezet saját halottjának tekinti. A gyászoló család Alsópáhok Község Önkormányzata és Gazdasági Ellátó Szervezete
Fájdalommal tudatjuk, hogy TURKOVICS LÁSZLÓ a DKG nyugdíjasa 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 31-én, szombaton a 13 órakor kezdődő gyászmise után, 13.30-kor lesz a galamboki temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. SIFTER JENŐNÉ örökre megpihent. Temetése 2020. október 30-án, pénteken 11 órakor lesz az egerszeghegyi temetőben. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ROHONCZI JENŐ életének 76. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. október 30-án, pénteken a 10 órakor kezdődő gyászmisét követően 11 órakor lesz a tüskeszentpéteri temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt az életed. Feledni Téged soha nem lehet, Csak letörölni a fájó könnyeket." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédpapánk STANKOVICS KÁROLY szerető szíve életének 75. évében örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. november 2-án, hétfőn 14 órakor kísérjük a zalapatakai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, Mely szívére borult az egész családnak. Előttünk az arcod, szívünkben az emléked, Soha amíg élünk nem feledünk téged." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férj, édesapa, testvér, sógor és rokon VAJDA ZOLTÁN PÁL életének 66. évében tragikus hirtelenséggel örökre megpihent. Temetése 2020. október 29-én, csütörtökön 14.30-kor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Gyászoló család
"A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú az élet, és még most sem hisszük el, hogy többé nem látunk téged." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk és nagypapánk DÁVODI ISTVÁN gyógyíthatatlan betegségben, életének 78. évében elhunyt. Temetése 2020. október 30-án, pénteken 13 órakor lesz a tornyiszentmiklósi temetőben. Előtte 12 órakor gyászmise a helyi templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NOVÁK JÓZSEF a Zalalövői Általános Iskola volt tanára életének 72. évében elhunyt. Temetése 2020. október 30-án, pénteken 14 órakor lesz a Zalalövő-patakai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, váratlanul, csendesen átölelt az Isten." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÖLGYI ENDRE életének 71. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 30-án, pénteken 11 órakor lesz a lenti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Pihenj Te drága szív, mely megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mindig egy célod volt - e családért élni, Ezt a halál tudta csak széttépni." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, nagypapa ISTIVÁN ANTAL méhész életének 73. évében váratlanul elhunyt. Utolsó útjára október 30-án, pénteken 11 órakor kezdődő gyászmisét követően kísérjük a zalaszentbalázsi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család
"Ha szeretetünk megtarthatott volna, Még sokáig élnél..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁN ISTVÁN (a Húsipar volt dolgozója) életének 76. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. november 2-án, hétfőn 15 órakor lesz a becsvölgye-barabásszegi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, Dolgos két kezed megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, Szívünk szeretete elkísér égi otthonodba..." Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA TIBOR (agrármérnök) 55 éves korában elhunyt. Temetése 2020. november 2-án, hétfőn 13 órakor lesz a zalatárnoki temetőben. Eltte 12.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el. Aludd békés, örök álmod, soha nem feledünk el." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ JENŐ életének 79. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 30-án 14 órakor lesz a pórszombati temetőben. Előtte 13 órakor gyászmise. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RÓZSÁS ERNŐ életének 59. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 30-án, pénteken 15 órakor lesz a babosdöbrétei temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy LEBÁR GYÖRGYNÉ ságodi lakos 86 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Édes Jézus! Adj nyugalmat Julianna Lelkének Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. MISZORI ISTVÁNNÉ szül. Tóth Julianna salomvári lakos életének 95. évében elhunyt. Lelki üdvéért gyászmise 2020. október 29-én, csütörtökön 14.15-kor a salomvári templomban. Hamvait 15 órakor helyezzük nyughelyére a helyi temetőben. Kérjük, egy szál virággal emlékezzenek. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik vagy otthonukban imádkoznak érte. Keresztfia és családja
Tudatjuk, hogy DUDÁS FLÓRIÁN a Ságvári Endre Gimnázium volt igazgatója életének 93. évében elhunyt. Temetése október 24-én szűk családi körben megtörtént. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál, Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk GERENCSÉR ISTVÁNNÉ szül. Böröndi Margit 85 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 30-án, pénteken 11 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap reggel 7.45-kor az olai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagymamánk VÖRÖS ISTVÁNNÉ szül. Anek Mária 2020. október 16-án, életének 84. évében betegek szentségével megerősítve távozott tőlünk, férje és három fia után a mennyekbe költözött. Búcsúztatója a kiskanizsai temetőben 2020. október 30-án, pénteken 11 órakor lesz. Mise ezen a napon 7.30-kor a kiskanizsai templomban. A részvétnyilvánítást kérjük mellőzni. "Emléke örökké szívünkben él."
Egyedülálló üvegház, eperrel / 35 perce
Dr. Nagy István agrárminiszter látogatása a kisrécsei gazdaságnál
Benedek Bálint
Az amatőrök és a profik is megtalálhatják számításaikat / 36 perce
Motorosoknak épül pálya Újudvaron
Benedek Bálint
bajnokok ligája / 56 perce
Nagelsmann: már a testméretekben is nagy a különbség
méltó név / 1 órája
Wenckheim Stefániáról nevezik el a gyulai Almásy-kastély mellékszárnyát
Magyar Falu Program / 1 órája
Átadták az új munkagépet Nemesnépen
Gyuricza Ferenc
Miskolcon / 1 órája
Megszületett Magyarország első örvös mangábéja