Hallgassa élőben!

Az ellenség befészkelődik

A kommunista hatalomátvételt követően 1950 januárjában az első ötéves terv beindításával hazánkban hatalmas nehézipari beruházások kezdődtek, úgynevezett szocialista iparvárosok épültek fel. A hatalom az ipari kapacitás növeléséhez szükséges forrásokat a mezőgazdaságból szerezte meg.

Ezt úgy tudta elérni, hogy az egyénileg gazdálkodó parasztok számára terménybeadási kötelezettséget írt elő. E cél megvalósításához demagóg politikai frazeológia felhasználásával begyűjtési versenyfelhívásokat tettek közzé, hazafias kötelességnek tüntetve fel azt. A padlássöprés fogalmával elhíresült évek alatt sok törvénytelenséget követtek el az állampárt kiszolgálói a magyar parasztság ellen.

SÜRGŐS! Ezzel a megjelöléssel kaptak körlevelet 1951 októberében a járási tanácsok oktatási és népművelési osztályainak vezetői a felettes államigazgatási szerv, a Zala Megyei Tanács oktatási és népművelési osztályának vezetőjétől. A leirat utasítást tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az általános iskolások körében népszerűsítsék a begyűjtést. A hivatalnokok szintén SÜRGŐS megkülönböztetéssel továbbították a felhívást az iskolák vezetőinek azzal, hogy tanintézetükben tegyenek meg mindent a terménybeszolgáltatás zökkenőmentes megvalósításáért, ugyanis a begyűjtés csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő propagandát kap. A felhívást az iskolaigazgatók továbbították kollégáiknak, a pedagógusokra hárult az a feladat, hogy a tanulók és szüleik körében elvégezzék a felvilágosító munkát. Ismeretes, a Rákosi-korszakban az oktatás fontos szerepet töltött be a politikai, világnézeti nevelésben, a szocialista átnevelés szolgálatába kellett állítani az iskolát, agitációs célokra a tanórákat is felhasználták.

Agitációs plakát a múlt század ötvenes éveiből – Zala Megyei Levéltár

A tanácsi vezetők javaslata a következő volt: osztályfőnöki órákon a tanárok beszéljenek a begyűjtés fontosságáról. Szemléltető agitáció faliújság, köszöntők, versenyeredmények stb. eszközeinek felhasználásával segítsék elő a begyűjtés sikerét. A begyűjtésben élenjárók népszerűsítésére és a lemaradók kipellengérezésére az úttörők köszöntsék fel a legjobban teljesítő gazdákat, és a lemaradókat nem sértő módon pellengérezzék ki, majd az elért eredmények alapján a diákok írjanak dolgozatot a begyűjtésről, Igazgató Kartárs egy jól sikerült dolgozatot küldje be a Csoportomnak (sic!).

A tanintézetek gyorsan eleget tettek a felhívásnak, mert november 15-én a megyei tanács oktatási osztályának küldött jelentésben a Zalaegerszegi Járási Tanács csoportvezetője arról számolt be, hogy a járás valamennyi általános iskolája kivette a részét a begyűjtési munkálatokból , felső tagozatos tanulói dolgozatokat írtak a begyűjtésről, valamint a jól teljesítő gazdákat felköszöntötték. Az iratcsomóhoz 13 diák térítő célú fogalmazását mellékelték, közülük válogattunk.

A magyar nép nagy feladat előtt áll. Ez a begyűjtés. Minden magyar embernek kötelessége, hogy becsülettel beadja a terményét. A fejadagot mindenkinek egyenlő mértékben megadják. Aki a felesleges gabonáját nem adja be, az a béke ellensége. Ilyenek a kulákok, kik a begyűjtést hátráltatják. Ezeket a törvény szigorúan megbünteti. De meg is illetik a büntetést. Vannak olyan emberek, kik a kulák szavát fontosabbnak tartják, mint a begyűjtést. Ezek az úgynevezett cselédek. Az áruló, a besúgó kulák szavára hátráltatják a begyűjtést. Több gabonát a hazának! A kulák töri a fejét egyre, hogy hogyan tudná beadni a zsizsikes magot. Jól kell vigyázni a kuláknak ravasz szándékára. Ébernek kell lenni a népnek, mert az ilyen emberekkel nem bánhatunk gyenge kézzel. Ez az aljas ellenség befészkelődik a földműves szövetkezetekbe és ott botrányt idéz elő. (1951. október 24. VII. osztályos tanuló, Nagykapornak)

Falunkban minden dolgozó megértette a párt felhívását a terménybegyűjtés érdekében. A terménybegyűjtést mi úttörők is elősegítettük. Kukoricatörésnél segítettünk a gazdáknak és meggyőztük őket a terménybeadás haladéktalan teljesítéséről. Minden termény elősegíti a népi demokráciát. Kormányunk azoknak a dolgozó parasztoknak jutalmat ad, akik élenjárók a terménybegyűjtésben. Mindenkinek érdeke, hogy a terménybeadást határidő előtt teljesítse, mert az egyre élesedő nemzetközi ellentét veszélyezteti hazánk függetlenségét. Ezért szükséges minden szem gabona, mert ezzel is hazánkat erősítjük és a békét védjük. (1951. október 23., VIII. osztályos tanuló, Csöde)

Magyarország népi demokratikus állam lett a felszabadulás után. A tőkések hatalmát megdöntötték, és a dolgozók vették át a hatalmat. A munkások és a parasztok összeszövetkeztek és egymást segítik. A parasztok a földet művelik, a fölösleget beadják és ez a szövetkezeteken keresztül jut a munkásokhoz. A munkások építik az utakat, készítik a földművesek szerszámait, a ruhát, a lábbelit, az ekét, a boronát, a gépeket csinálják. Ezért a parasztok a fölösleges terményt beadják, hogy a munkásoknak meglegyen a kenyerük. A beadásról kapnak C jegyet, hogy megvegyék ami nekik szükséges. Hogy minél többet, jobbat tudjunk termelni, ezért versenyben állnak a községek egymással. Vannak olyan emberek is, akik nem adják be a fölösleget és drágán elfeketézik, ezek ellenségek, nem érdemlik meg, hogy közöttünk éljenek. Minden embernek hazafias kötelessége a terményfölöslegét beadni, mert ezáltal a békét is elősegíti és testvéreit meg nem engedi éhezni. (Sárhidán, 1951. október. 14-én, … VI. osztályos tanuló)

Akik írták, ők a kor, úttörői, nekik házi feladat. A beszolgáltatás szüleiknek is házi feladat volt, csak kicsit másként, de az állandó fenyegetettség érzése miatt nem beszéltek róla, csak teljesítették hazafias kötelességüket. Nagyszüleik pedig a teljesíthetetlen terhek következtében a közellátás veszélyeztetése, szabotálása miatt hosszabb rövidebb börtönbüntetésüket töltötték. Unokáik pedig korán megtanulták, miről lehet az iskolában beszélni és miről nem. Ma ezek az írások talán mosolyt fakasztanak, ugyanakkor jól érzékeltetik a Rákosi korszak légkörét, irracionális, torzító hatását.

 


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A hólabdától a kókusztortáig
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Karácsonyi halászlé receptek
irigylésre méltó képek
Ördög Nóra csodás, napsütéses helyre utazott pihenni a családjával
gyomorforgató / 5 perce
Kutyákkal etette meg terhes felesége holttestét a válogatott focikapus
Most egy újabb botrány miatt került reflektorfénybe.
Gyász
”Annyira szerettem volna élni értetek, de az Úr hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s félve vigyázom minden léptetek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, anyósunk, nászasszonyunk ÖZV. HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Fordán Irén tragikus hirtelenséggel életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 12.30-kor lesz a zalabesenyői temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a Mária Magdolna Plébánia-templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEHÉRNÉ ZSANKÓ KATALIN szerető szíve 57 éves korában megszűnt dobogni. Temetése 2021. november 30-án, kedden 8.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Férje, édesanyja, testvére, rokonok
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON BÉLÁNÉ Ibi néni volt vendéglátóipari dolgozó 86 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. november 30-án, kedden 12 óra 30 perckor lesz az ebergényi temetőben. Előtte gyászmise 12 órakor. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH ISTVÁN életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 14 órakor lesz a zalabesenyői temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
”Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna - tudja, ki szeretett.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS OTTÓ (kőműves mester) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 13 órakor lesz a baktüttősi temetőben. Előtte 12 óra 15 perckor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szeretettel emlékezünk KIRÁLY ÁRPÁD halálának 12. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink MAGYAR KÁROLYNÉ szül. Beke Ágota szerető szíve, életének 88. évében megszűnt dobogni. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap reggel 7.30-kor a felsőtemplomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, szerettünk és szeretünk, nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk CSER ZOLTÁNNÉ szül. Sziva Sarolta halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérem, nagybátyánk PÖRS ISTVÁN életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 14 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. Előtte, 13 óra 15 perckor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Szívünkben emléked nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH MÁRTA halálának 2. évfordulóján. Szerettei
"A bánat, a fájdalom örökre megmarad. De te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájdalommal emlékezünk LUKÁCS JÓZSEFNÉ Eszti néni halálának 10. évfordulóján. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk RADICS JÁNOS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 10 órakor lesz a zalalövő-mindszenti temetőben. Gyászmise a temetés napján reggel 9 órakor lesz a zalalövői templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMONYAI AMBRUS életének 90. évében elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 13 órakor a lenti temetőben lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a lenti Kolping dolgozóinak lelkiismeretes ápolásáért. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy BÁLINT GYÖRGYNÉ szül. Poszavecz Erzsébet életének 89. évében elhunyt. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Gyászoló család
"Istenke, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. Salamon Anna életének 81. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn 14 órakor lesz a zalalövői temetőben. Előtte, 13 órakor gyászmise a zalalövői templomban. A gyászoló család
"A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁTYÁS ISTVÁN (Matyi) 72 éves korában örökre megpihent. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 12.30-kor lesz a pölöskei temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"...azt hittem, több időm van... ...annyi mindent szerettem volna még..." Gyászoló család Isten szeretetében bízva tudatja, hogy SZABÓ JÓZSEF életének 73. évében örökre megpihent. Végső búcsút 2021. november 26-án, pénteken 13 órakor veszünk tőle a nagylengyeli temetőben, előtte, 12.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük és csak egy szál virággal búcsúzzunk. "Legyen az álmod, legyen az álmod szép..." (P. Box) Szerettei
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szerető testvérünk, nagynénink és rokonunk KULCSÁR JULIANNA életének 77. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése, kérésének megfelelően, családi körben megtörtént. Gyászoló család
”Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA JÓZSEF 63 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 9 óra 45 perckor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor lesz a kertvárosi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt soha nem feledjük el." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KUSTÁN JÓZSEF halálának 15. évfordulóján. Felesége, lányai, unokája és vejei
Rekordszámú versenyző / 6 perce
Sikeres a 2021-es e-Hód informatikai verseny
két hét alatt minden kiderül / 7 órája
Karikó Katalin fontos dolgot mondott ki az új variánsról
foci / 7 órája
Mutatjuk a labdarúgó NB I mai eredményeit és a tabellát
szerencsejáték / 8 órája
Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és nyereményeit
bombázó / 9 órája
Totál meztelenül emelkedik ki a vízből a ringó mellű szinkronúszó
gyerekszáj / 10 órája
Hogyan várják a zalaegerszegi óvodások a Mikulást? (videó)
zaol.hu