°
°
°

Az egyház támogatja a javítóintézet megépítését

Nagykanizsa – Egy éve kezdődtek meg a dél-zalai városba tervezett javító-nevelő intézet tereprendezési munkálatai.

A javítóintézet látványterve. A közművek bevezetésével kezdődik majd el az építkezés

Az eltelt esztendő során csitultak, és egyre kevesebb embert vonzottak a kezdetben indulatoktól sem mentes lakossági fórumok. Miközben az erősáramú kábeleket már le is fektették a város határában álló, a majdani intézetnek helyet adó több hektáros területre, az egyházak képviselői is „színt vallottak”: támogatják a beruházást. Páhy János atya, a javítóintézethez legközelebb lévő, kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Egyházközség plébánosa egyértelműen fogalmazta meg álláspontját, és az atya véleményét osztotta a világi ügyek intézője, Szilajka Ferenc is: – Érthető, hogy a kiskanizsai hívek egy része gyanakodva tekint a javítóintézetre, hisz egy természetes távolságtartás mindenkiben van. De mi nem zárkózunk el sem a javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalok lelki gondozásától, hitoktatásától.

– Az egyház egyik alapvető szerepe a megbocsátásban, a jó útra terelésben, a lelki gondozás és lelki segítség nyújtásában áll – folytatta. Ezért tekintünk szeretettel a javítóintézetbe kerülő gyerekekre is, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy segítsük őket a társadalomba való visszailleszkedésben és a helyes út megtalálásában. Persze az is nyilvánvaló, hogy minden egyes fiatalon nem fogunk tudni segíteni, mert ez személyfüggő is, de ha már egy gyermeket is megmentünk a bűntől, a bűnözői élet poklától, akkor úgy gondolom, van, lesz értelme a munkánknak – fogalmazta meg véleményét Páhy atya.

Támogatja a beruházást, az intézet kanizsai megvalósítását Deme Dávid atya, a Nagykanizsai Evangélikus Egyházközség, illetve Hella Ferenc atya, a Nagykanizsai Református Egyházközség vezetője is. Hella Ferenc hangsúlyozta: rendkívül fontos az egyház közreműködése a félresiklott életek helyreállításában, a megbotlott fiatalok helyes útra terelésében. Ez a társadalom, ez mindannyiunk érdeke.

Magyari László, a beruházást bonyolító Debreceni Javítóintézet igazgatója elöljáróban kiemelte: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindult, jelenleg bírálati szakaszban van. Terveink szerint a kivitelezővel történő szerződéskötés, és az építkezés, ezzel együtt a gáz- és vízközmű beszerelése az idei év IV. negyedében valósul meg. Egyébként rendkívül fontosnak tartom az egyházak pozitív hozzáállását, rövidesen fel fogjuk venni képviselőikkel a kapcsolatot, és szeretnénk kidolgozni az együttműködésünk alapjait. A megvalósítás során a szakmai tartalomfejlesztés keretén belül külön is szerepet fog kapni a lelki gondozás egyházi formája is. A fizikai megvalósítás részeként pedig ökumenikus imaterem kerül kialakításra mondta az igazgató, majd kifejtette: a létesítendő javítóintézet jellegénél fogva, zárt működési mechanizmusra épülő, elsősorban speciálisan gyermekvédelmi feladatokra szakosodott intézmény-típus lesz, amely szívesen venne részt aktívan is a város életében.

– Amennyiben a városvezetés, illetve a helyi társadalmi környezet, valamint az intézményhálózat ezt jónak látja, úgy szívesen integrálódunk, és veszünk részt a lokális célkitűzések eredményes megvalósításában is. Igyekszünk kapcsolatot keresni az oktatási intézményekkel, gazdasági, illetve a civil szereplőkkel szakmai programunk sikeres megvalósítása érdekében – hangsúlyozta Magyari László, majd hozzátette: A tervezett javítóintézet profiljába beleillik a mezőgazdasági tevékenység is, célunk pedig olyan programok megvalósítása, amellyel elősegítjük növendékeink önálló életvitelének kialakítását, mellyel segítjük eredményes társadalmi integrációjukat. Támogatjuk a bűnmegelőzési programokat, és nyitottak vagyunk annak különböző formáit is befogadni, illetve aktívan részt venni bennük. Keresni fogjuk az ez irányú együttműködési lehetőségeinket is.


pörgés
Farkasházi Rékának nincs ideje felesleges dolgokra
Nyolc nap sakk a Balatonnál / 12 perce
Több mint nyolcvan induló vesz részt a 38. nemzetközi sakkversenyen Keszthelyen
Szerdán elkezdődött a Balaton fővárosában a 38. nemzetközi sakkverseny, 10. dr. Hévízi László-emlékverseny. A lassan négy évtizedes hagyományokkal rendelkező viadal küzdelmei jövő szerdáig tartanak a VSZK-ban.
Gyász
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GOÓR ÁRPÁDNÉ szül. Jakatics Éva életének 83. évében örökre megpihent. Temetése 2019. augusztus 23-án (pénteken) 14.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Minden elmúlik, mint az álom, Elrepül, mint a vándormadár. Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár." Szeretettel emlékezünk HAJGATÓ GÁSPÁR halálának 10. évfordulóján HOLLÓSI FERENCNÉ szül. Hajgató Valária halálának 22. évfordulóján. Szerető család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sose kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett anyósom, nagymamánk és dédmamánk TARSOLY LAJOSNÉ szül. Tartörök Mária életének 87. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. augusztus 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz a zalaszentgróti temetőben, előtte 13 órakor gyászmise a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
"El soha nem feledünk, Örökké velünk maradsz." Emlékezünk soha el nem múló fájdalommal TÁNCOS ISTVÁN halálának 15. évfordulóján. Felesége, szerető lánya, veje, unokái
"Szemét örökre lezárta, a szív megszűnt dobogni..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH IMRE a Ganz MÁVAG volt dolgozója életének 90. évében szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. augusztus 22-én 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÉLI ANTALNÉ szül. Molnár Magdolna életének 60. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 23-án, pénteken a 10.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a szepetneki temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk TISLERICS GYÖRGY halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége és családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GORONTAY JÓZSEFNÉ szül. Szentgyörgyi Mária életének 72. évében elhunyt. Akaratának megfelelően szűk családi körben eltemettük. Szerető családja
"Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FITOS SÁNDORNÉ szül. Koczpek Zsuzsanna 54 éves korában, türelemmel viselt súlyos betegség után elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. augusztus 22-én, csütörtökön 14 órakor lesz a zalaszentmihályi temetőben. Előtte 13.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ottmarad!" Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk TÓTK KÁROLYRA halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
"Szemét örökre lezárta, a szív megszűnt dobogni." Mély fájdalommal tudajtuk, hogy SZUNYOGH KÁROLY volt lentiszombathelyi, majd keszthelyi lakos, a hévízi GAMESZ dolgozója 2019.08.03-án 58 évesen elhunyt. Temetése augusztus 22-én (csütörtökön) 14.30-kor lesz a keszthelyi Új temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SIPOS TIVADARNÉ Ili halálának 4. évfordulóján. Szerető családja
"Elmúlt, mint száz más pillanat, S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, Mert szívek őrzik, nem szavak." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TAKÁCS JÁNOSNÉ szül. Fehér Ilona nyugdíjas tanítónő Zalaegerszeg, Szent László utcai lakos életének 89. évében itt hagyott bennünket. Temetése 2019. augusztus 22-én, 13.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap reggel 6.30-kor a Mária Magdolna templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkba bármely módon osztoznak. Gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAÁR JÁNOS életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 23-án, pénteken 13.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DOBOSNÉ VIGH KLÁRA (volt Csizmadia Kálmánné) 2019. augusztus 14-én, életének 65. évében elhunyt. Drága szerettünk búcsúztatása augusztus 22-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz a molnári temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Álmodtunk egy öregkort, csodásat, szépet, de a kegyetlen betegség mindent összetépett. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál Te meg, csak álmodni mentél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy férjem, édesapánk, apósunk és nagypapánk ZSÉDELY LÁSZLÓ életének 69. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. augusztus 23-án, pénteken 13 órakor lesz az egervári temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson részt vesznek és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet Dr. Kupó Erzsébet adjunktusnőnek az áldozatos munkájáért. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENC baki lakos elhunyt. Temetéséről a későbbiekben gondoskodunk. Gyászoló család
"Örök az arcod, nem száll el szavad, Minden mosolyod a szívünkben marad." Szomorú szívvel emlékezünk TÓTH JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Szerettei
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. LAPOSA KÁROLYNÉ szül. Kozma Irén életének 82. évében elhunyt. Temetése augusztus 21-én, szerdán a 16 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően 17 órakor lesz a zalaháshágyi temetőben. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁN LÁSZLÓ badacsonyörsi lakos 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. augusztus 22-én, csütörtökön 15 órakor lesz a tapolcai új temetőben. Gyászoló család
kajak-kenu vb / 46 perce
Jól mutatkoztak be a magyarok a 200-as egyes számokban
Hagyományőrzés / 53 perce
Ötven lovas vonul fel a hétvégi huszártalálkozón
a beszélgetés segít / 1 órája
Traumaként élheti meg az óvodai elszakadást a szülő és a gyermek is
Bajban az androidosok / 1 órája
Nem ér véget a Huawei-Amerika kereskedelmi háború
Kárpátok visszhangja / 1 órája
Erdélyben turnézik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
ez biztos? / 1 órája
Az ősi óceánok vízhőmérséklete nem volt magasabb a mostaninál