A szelídgesztenye hazájában: Nemeshetésnek megőrzött mikrovilágából fakad a bája – szeretnék, ha ezt mások is látnák

Nemeshetés – Egy szép faluban szerettünk volna letelepedni a párommal. Több községben is kerestünk házat, mígnem itt kötöttünk ki. Nemeshetés talán még érintetlennek mondható mikrovilág.

Azon törekvések, hogy  út  épüljön Egerszeg irányába,  s így harmadára csökkenjen a falu elérési ideje, meghiúsultak.  Talán sorszerű is volt, hogy maradt az elzártság, hiszen Nemeshetésnek a mai világban ez a legnagyobb értéke. Ezért őrizhette meg báját, érintetlen természeti szépségét – mondja Lukács Letícia, a falu fiatal betelepültje, akinek portáját Magyar Kálmán polgármester és Weidinger Andrea önkormányzati kirendeltség-vezető mutatta meg turisztikai sorozatunk riportfelvétele során.

– Több betelepülőnk is van. Két külföldi állandó lakosunk lett. De vettek házat olyanok is nálunk, akik külföldön dolgoznak, korábban az ország másik végében éltek, s most itt települtek le. Örvendetes ez, mint ahogy az is, hogy hároméves kor alatti kicsi gyermekünk kilenc van, óvodásunk nyolc, s iskolásunk is 23, a 280 lelkes faluban (1941-ben még 1102 éltek itt). A többségünk nyugdíjas,  s legalább ötven ház áll üresen, közülük sok a hétvégi ház  – említi a népességszámokat a polgármester. A falut nemcsak azért járjuk be, hogy új lakókkal találkozzunk, s szemügyre vegyük a látványosságokat, hanem,  mert kíváncsiak vagyunk, miként néznek ki a „sarkok”. A jobb megértéshez Weidinger Andrea megmutatja a település térképét is, amin jól látszik a későbbi, már tervezettnek számító telekkialakítású községrész, míg másfelé, egymástól esetlegesnek tűnő házcsoportok láthatók.

– Az apám még azt mesélte, hogy a falu nem itt volt, hanem a kapornaki út búcsúszentlászlói elágazásnak környékén. A török időkben a helybeliek megtámadtak egy erre portyázó török csapatot, s a bosszútól tartva menekülniük kellett. Akkor telepedtek be ebbe a völgybe, amit mind a két oldalról magas dombok védenek, erdők vesznek körül, s a családok a birtokaikon építették fel a házaikat. Ezeket a házcsoportokat hívták sarkoknak, s neveiket megőrizték a hetésiek. Van Cigány sarok, Kámán sarok, Magyar sarok ma is, sőt van oláhváros is, ez a falurész meg a külföldről betelepítettekről kapta a nevét; minden külföldről jöttet oláhoknak hívtak, bármilyen volt is a nemzetiségük. Ez a monda, de erre vannak okleveles bizonyítékok is – mondja Kálmán.

Való igaz, az 1554-es jegyzőkönyvek szerint a falunak még temploma és plébániája is volt, ami sajnos nyomtalanul elpusztult. Ezt megelőzően Hetés első írásos említése 1270-ből való,  a 14. században pedig egyre nagyobb számban kisbirtokosok éltek a faluban, ami 1513-ban már elismert nemes község volt, tíz, egytelkes nemes birtokolta. Földjeik elértek a mai Búcsúszentlászlóig, az ottani barokk Kollarics ház eredetileg a hetési közbirtokosság tulajdonában volt, s a mai temető területét is hetési nemesek adták Búcsúszentlászlónak a földjeikből. 1737-ben, III. Károly magyar király (VI. német-római császár) adománylevelében az alábbiakról rendelkezett: „A hetés birtokot, és a környező többi helység gondozását… engedtük, és engedélyezését jónak láttuk, hogy t. i. kétszer országos vásárt tarthassanak a Mi szabad és királyi városaink jogai alapján Hetés határában, ahol Szent László király tiszteletére kápolna áll…”

– Mára megszűnt a falu gazdasági alapját, megélhetését biztosító föld birtoklása. A falu határát két nagy tulajdonos műveli meg az óriási gépeivel, a többi lakónak másból kell megélnie. Ezért akarjuk kihasználni a turizmus nyújtotta lehetőségeket. Sokan jönnek hozzánk Egerszegről az erdőn átvezető, kijelölt túraútvonalon, s van két vendégházunk is, de ezek forgalma egyre csekélyebb. Fontos tudni rólunk, a határunkban található egy ősgesztenyés erdő, ami talán rejt magában kitörési lehetőséget. Egykor ez volt a Dunántúl legnagyobb ősgesztenyés erdeje. Amikor még iskolás voltam, két hétig jártunk az iskolával is gesztenyét szedni, a falunk határából ezer-ezerkétszáz mázsa gesztenye gyűlt össze. Sajnos a gesztenyét több kór is megtámadta. A község földjén ültettünk kétszáz gesztenye csemetét. Beleástam magam a gesztenye tudnivalóiba, a szakemberek szerint lesznek fajták, amelyek immunissá válnak a mostani kórokozókkal szemben – mondja a polgármester, s megmutatja a fiatal ültetvényt. Az immunitás-előrejelzésben lehet valami, mert például a hegyen látunk egymás mellett álló gesztenyefákat, amelyek egyikét szinte teljesen tönkretette a gubacsdarázs, a másik meg teljesen egészséges.

– A hagyományos falunapok helyett hat éve, október elején megrendezzük a gesztenyefesztivált. Igaz, volt olyan év, hogy úgy kellett  gesztenyét vásárolnunk, mert az időjárás elvitte az itteni termést. Tavaly viszont már hatszáz vendégünk volt. Az idén október 8-án lesz a fesztivál – mondja Kálmán, s megosztja gondolatait arról, hogy fontosak az ilyen barátkozások, a kitárulkozás arra ösztönöz, érdemes felfedezni a közvetlen környezet értékeit.

– Nemeshetésnek például  messze környéken egyedülálló, vasbetonból készült, puritán stílusú temploma van. Koroncz László, búcsúszentlászlói plébános szellemi irányítása mellett, az idén 80 esztendős Török Ferenc építész tervei alapján  a szocializmus egyházellenes időszakában lakossági összefogással épült 1974-től 1976-ig  – mutatja a polgármester az építményt, melynek a bejárata feletti felirat szimbolikusan hirdeti: “Állom a vihart!”

Nemeshetést a turizmus szakemberei a megye egyik legszebb vidékének tartják. Nem véletlenül vett annak idején itt egy tömésházat Lackner László, az egykori Zalatour-vezető, aki már a hetvenes évek végétől sokat tett a falusi turizmus, a falusi üdültetés meghonosításáért.

– Amikor ezt a házat megvettem,  a barátaim azt mondták, megőrültél, rád fog dőlni ez a romhalmaz. Én bíztam a hatvan centi széles falakban és sikerült  az épület felújítása. Miután a gyerekek kirepültek, magunkra maradtunk, megpróbáltuk kiadni az épületet. Voltak sikereink, még Angliából is jött vendég hozzánk. Most, hogy az Erzsébet-kártyát is forintosítják, meghal a falusi vendéglátás. Még ha ez sokkal olcsóbb üdülési forma is, mint a drága wellness szállodákban pihenni, nem üdülésre fordítják ezt a juttatást a családok. Pályázati segítséget kellene nyújtani a falusi vendéglátáshoz, mert ha látnának benne fantáziát az emberek, számos értékes házat nem hagynának el, hanem felújítanák őket, s élettel töltenék meg a falut azok, akik szeretik, vágyják a vidék szépségeit – vélekedik Lackner László.

– Az elmúlt években  megtörtént a községháza és a kultúrház belső korszerűsítése, most a külső felújítást tervezzük, hogy szebb arcát mutathassuk a falunknak – mondja a polgármester, aki elvezet egy szép öreg házhoz, szeretné megmutatni, hogy aki itt él, vágyik a szépre, s tesz is érte. Az igen régi épületnek tiszta fehérre meszelték  a falait, alul a lábazati részt meg szürkére.

-Még nagyapám vásárolta valamikor ezt házat, benne éldegélek egyedül, de nagyon szeretek itt lakni és várni az unokákat. Már nyolcvanéves vagyok, de minden évben lemeszelem a külsejét is húsvétra, hogy szép legyen – mondja Csóka Gáborné Irén néni, s jókedvűen int búcsút, amikor eltávozunk.


Helyi arcok Rákos Bianka
A birkózás a hiedelmekkel ellentétben kevésbé sérülésveszélyes és durva – interjú Szanati József, tófeji testnevelő tanárral
gyász / 12 perce
Elhunyt Bolberitz Pál katolikus pap, filozófus
A római katolikus pap készítette fel a néhai miniszterelnököt utolsó útjára, majd el is temette.
Gyász
"Előttünk az arcod, szívünkben az emléked, Soha, amíg élünk, nem feledünk téged." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BŐDÖR ZOLTÁN volt garabonci lakos halálának 24. évfordulóján. Emlékére szentmise 2020. október 25-én, vasárnap 10 órakor lesz a zalakarosi Isteni Irgalmasság-templomban. Szerető családja
"Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, nyugalmatokat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírotokhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésetek felett." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem férjem TÓTH ERNŐ halálának 6. évfordulóján és fiam TÓTH LÁSZLÓ halálának 5. évfordulóján. Szerető feleség és édesanya
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk ÖZV. BELSŐ ISTVÁNNÉ szül. Antal Irén 90 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz az ortaházi temetőben. Gyászmise 13 órakor a helyi imaházban. Köszönetet mondunk a Csömödéri Idősek Otthona vezetőinek és dolgozóinak. Gyászoló gyermekei, menyei, unokái, dédunokái
"A szívünkben mindig ott élsz, s lelkünk része vagy, Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GULYÁSNÉ BOGNÁR TÍMEA halálának 6. évfordulóján. Szerettei
"Az idő múlik, de feledni nem lehet csak megtanulni élni nélküled!" Fájó szívvel emlékezünk HELLER JÁNOSNÉ szül. Lakatos Rozália halálának 1. évfordulójára. Szerető családja
"Elfelejteni téged nem lehet, Mert te voltál a jóság és a szeretet..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÁZS ISTVÁNNÉ szül. Sárecz Margitra távollétének 20. évében. Férje és fiai
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. ISTVÁN ANNA 2020. október 8-án, 73 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 30-án, pénteken 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH DEZSŐ 66 éves korában megpihent. Végső nyugalomra 2020. október 27-én, kedden 12.30-kor helyezzük az andráshidai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk HORVÁTH ZSOLT halálának 30. évfordulóján. Szerető családja
"Küzdelmes volt élete, Legyen nyugodt pihenése." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENC életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. október 26-án, hétfőn 14 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló családja
"Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Nincs már holnap, ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, mert szívetekben tovább élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, nagypapánk, testvérem, nagybátyánk, rokonunk JOBBÁGY TIBOR a letenyei ÉKKÖV Kft. volt ügyvezető igazgatója életének 70. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. október 24-én, szombaton a 9 órakor kezdődő gyászmise után lesz a becsehelyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH FERENC (Csini) életének 67. évében szerető szíve örökre megpihent. Utolsó útjára október 26-án, hétfőn 14 órakor kísérjük a Zalalövő-patakai temetőben. Gyászmise előtte 12 óra 45 perckor a bagodi templomban. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjék. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk PAIS GYULÁNÉ szül. Tóth Aranka 2020. október 19-én, 91 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. október 26-án (hétfőn) 11.30 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a Fő téri templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk ID. KÓRÁSZ GYÖRGY (VEGS ny. főkönyvelője) életének 90. esztendejében elhunyt, valamint édesapám, fiúnk, bátyánk, nagybátyánk, sógorunk IFJ. KÓRÁSZ GYÖRGY életének 64. esztendejében elhunyt. Hamvasztás utáni közös búcsúztatásuk 2020. október 28-án (szerdán) 13 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte 9 órakor gyászmise a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül. Pálfi Mária életének 92. évében elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 12.30-kor kezdődő szentmise után lesz a fűzvölgyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS GYULA pacsai lakos, volt Zala Volán nyugdíjas életének 77. évében elhunyt. Temetése október 24-én, szombaton 10 órai szentmisét követően 11 órakor a pacsai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély fájdalmunkban osztoznak! A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH EMILNÉ szül. Pálfi Mária 85 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a sárhidai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH JÓZSEFNÉ szül. Pápai Mária halálának 5. évfordulóján. Férje és családja
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BURUSÁN JÓZSEFNÉ szül. Hofstadter Márta 62 éves korában betegségben elhunyt. Temetése 2020. október 27-én, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Szentmise aznap 7.30-kor a felső templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindenkinek akik RAB JENŐ temetésén részt vettek, és gyászunkban bármely módon osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Szalai Adrienn kezelőorvosnak, az I. belosztály orvosainak, nővéreinek és összes dolgozójának, dr. Nagy Dóra háziorvosnak és asszisztensének, Horváthné Gerencsér Rita és Kámán Beáta hospice nővéreknek, a sürgősségi osztály dolgozóinak, a mentőszolgálat és betegszállítás dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes munkájukért. Gyászoló család
új látásmód / 35 perce
Vadászpók védheti meg az almát a levéltetű ellen
Neki sem (olyan) jó a vírus / 36 perce
Hiába a járvány, a vártnál rosszabbul megy a Netflixnek
A keserű igazság íze / 37 perce
Filmkritika: A chicagói 7-ek tárgyalása
Péter Zsombor
gazdikereső / 42 perce
Tüneményes kutyusok várnak arra, hogy befogadd őket!
zaol.hu
megelőzés és kezelés / 44 perce
A légúti tüneteket tapasztalók ne menjenek közösségbe!
morcosan érkezett / 1 órája
Hazatért Jack, Európa legnagyobb afrikai elefántja